slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ขอต้อนรับสู่.....ระบบสารสนเทศ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ขอต้อนรับสู่.....ระบบสารสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

ขอต้อนรับสู่.....ระบบสารสนเทศ. จัดทำโดย. นางสาวปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06. สรุประบบสารสนเทศของ http: // www.swu.ac.th. ภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ ระบบสารสนเทศที่เราสามารถเรียกดูได้มีระบบดังนี้. -Academic Calendar : แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาประจำปี

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ขอต้อนรับสู่.....ระบบสารสนเทศ' - reed-baker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ขอต้อนรับสู่.....ระบบสารสนเทศ

จัดทำโดย

นางสาวปวีณา ศิลปนภาพร

47105010092 ED1G B06

http www swu ac th
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.swu.ac.th

ภายในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้

ระบบสารสนเทศที่เราสามารถเรียกดูได้มีระบบดังนี้

-Academic Calendar : แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาประจำปี

-Central Library : บริการสำนักหอสมุดกลางทั้งบริการยืม-คืน,บุคลากร,วารสารหนังสือและ

ปริญญานิพนธ์รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-Computer internet/service: สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการรหัสบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรีให้แก่คณาจารย์นิสิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้งานบริการต่างๆบนเครือข่ายบัวศรีเช่นบริการรับส่งจม.ผ่านเว็บบริการสอบถามผลการเรียนบริการเว็บส่วนบุคคลมศว

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www swu ac th1
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.swu.ac.th

-Course Evaluation: งานบริการการศึกษา

-Course Web Site: บริการให้ข้อมูลรายวิชาและเนื้อหารายวิชาที่เรียนไป

-Entrance News: บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเอนทรานส์และการสอบคัดเลือกภายในมศว

-Ongkharak Library: บริการหอสมุดองครักษ์

-News&Event: ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเช่นกิจกรรมประจำปีข่าว

ทั่วไปข่าวอบรมข่าวรับสมัครงาน

-Personal Homepage: swu Personal Webเป็นบริการให้พื้นที่ในการจัดเก็บเว็บเพ็จส่วนบุคคล

ของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนิสิตของมศวในด้านการเผยแพร่

สารสนเทศผ่านinternet

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www swu ac th2
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.swu.ac.th

-Service:Buasri Net, Student Services, Web mail, Directories, Digital modem, swu post card

-Thai-U.S Education Round table: ข้อมูลโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ

-Video on Demand: บริการวิดีทัศน์การสอนทางไกล

-Webmail: บริการเว็บเมล์

-Web Directory: ให้บริการค้นหาเว็บที่สนใจทั้ง google yahoo sanook siamguru

-Internet Registration:ระบบลงทะเบียนเรียนทาง internet

-About SWU: ประวัติความเป็นมาของมศว

-Admissions: รับนิสิตใหม่

-Administration: ทำเนียบผู้บริหารและหน่วยงานฝ่ายต่างๆภายในมศว

-Academics: ให้ข้อมูลทางวิชาการ

-FacultiesDepartments: ให้บริการข้อมุลทั่วไปคณะต่างๆ

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www swu ac th3
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.swu.ac.th

-Institutes & centers: ข้อมูลสถาบัน/สำนักต่างๆภายในมศว

-Demonstration Schools: บริการข้อมูลโรงรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมและมัธยมและโรงเรียนสาธิตมศวปทุมวัน

-Graduate School: ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในมศว

-Research: งานวิจัยโครงการและทุนวิจัยต่างๆ

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www police go th
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.police.go.th/

Website นี้เป็นWebsite ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

< Royal Thai Police >ซึ่งในWebsite มีเรื่องราว

ข่าวสารที่น่าสนใจมากมายมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือเรื่องราวของหน่วยงานในสังกัดหรือว่าจะเป็นบทความต่างๆที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ยังให้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสแจ้งเว็บผิดกฎหมาย

เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจป้องกันอาชญากรรม.

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www police go th1
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.police.go.th/

ประโยชน์ของ Website นี้

- กลุ่มวัยรุ่น ใน website มีบทความที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องและให้ประโยชน์ต่อกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก อาทิเช่น บทความที่เกี่ยวกับยาเสพติด, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์,บทความเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ เป็นต้น ซึ่งถ้าลองเข้าไปอ่านดูก็จะได้รับความรู้ รวมถึงวิธีป้องกันตนเองให้พ้นจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัวเราได้.

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www police go th2
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.police.go.th/

- กลุ่มคนทำงาน ใน website นี้ก็มีบทความที่น่าสนใจต่อกลุ่มคนทำงานเช่นกัน อาทิเช่น บทความเกี่ยวกับการจราจร,วิธีการการป้องกันทรัพย์สิน เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีข่าวสารที่สดใหม่น่าสนใจมากมาย.

- กลุ่มผู้สูงอายุ ใน website นี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เหมาะสำหรับบุคคลกลุ่มนี้เช่นกัน อาทิเช่น บทความต่างๆ,ข่าวสารที่ทันสมัย,ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจต่างๆ เป็นต้น.

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www police go th3
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.police.go.th/

และนอกจากนี้ website นี้ก็ยังมีสาระความรู้มากมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสาระความรู้เพิ่มเติมอื่นๆที่

น่าสนใจอีกหลากหลาย.

...และนอกจากนี้เราทุกคนสามารถเป็นคนดีของสังคมได้โดยผ่านทาง website นี้อีกด้วย ซึ่งอาจทำได้โดย

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

http www police go th4
สรุประบบสารสนเทศของhttp://www.police.go.th/

หากเราพบเห็นการกระทำผิดทราบเบาะแสต้องการเสนอความคิดเห็นร้องเรียนหรือพบเห็นWebsite / Chatroom ใดที่น่าจะเป็นความผิดหรือไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องภาพลามกอนาจาร, การค้าประเวณี, การทารุณทางเพศกับเด็ก, การพนัน, การหมิ่นประมาท, ทำให้เสียชื่อเสียงฯลฯที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอันจะทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยสามารถแจ้งข้อมูลและรายละเอียดโดยส่งE-mail ไปที่[email protected] เพื่อที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป...

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

slide11
สารสนเทศที่เข้าใช้เป็นประจำ

สารสนเทศที่เข้าใช้เป็นประจำ คือ atutor คอร์สเว็บไซต์ เป็นสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ สามารถเข้าใช้ลงทะเบียน เพื่อลงเรียนวิชาต่างๆที่เราต้องการได้ ซึ่งเป็นความรู้ที่สามารถหาได้จากนอกห้องเรียน และสามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราต้องการ

น.ส.ปวีณา ศิลปนภาพร 47105010092 ED1G B06

ad