Download
t r o p y n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T R O P Y PowerPoint Presentation

T R O P Y

100 Views Download Presentation
Download Presentation

T R O P Y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T R O P Y

 2. nepřímá, obrazná pojmenování • založeny na přenášení významu slov

 3. přenesení významu na základě vnější podobnosti klade vedle sebe dva jevy spjaté určitým rysem Nad zpěvem blázna ustal říční vítr tichý, nad opilcemse vítr cukásmíchy, když zpitý uléhám k sosně pod bambusy, pod hlavou zemi mám a nebe přetáhnu si. M E T A F O R A

 4. přenášení významu na základě věcné vnitřní souvislosti dvou jevů A proto odpouští má láska mému koni na cestě od tebe tu jeho loudavost Na břehu moře do tmy maják hoří M E T O N Y M I E

 5. druh metafory zosobnění přisuzuje lidské vlastnosti a schopnosti zvířatům, rostlinám, neživým věcem často v lidové poezii Jazyk se mi podlomí, jemný oheň rozběhne se pojednou pod mou koží P E R S O N I F I K A C E

 6. záměna počitků různých smyslů při pojmenování určitého jevu A čerň, E běl, I nach, O modř, U zeleň hlásek, já jednou vypovím váš různý vznik a druh. A, černý korzet, plný rudých much, jež bzučí kolem páchnoucích a krutých pasek S Y N E S T E Z I E

 7. napodobení zvuku slovy a na topole podle skal, zelený mužík zatleskal Z V U K O M A L B A

 8. básnický přívlastek Konstans – označuje stálou vlastnost ornans – ozdobný, vlastnost vyjadřuje ozdobným způsobem stříbrný vítr bouřlivý rok azurové nebe smaragdová tráva E P I T E T O N

 9. spojení dvou jevů, které se vzájemně v doslovném významu vylučují spojení slov protichůdného významu zdánlivě nelogické spojení slov slouží k výraznému zesílení příslušného znaku hluboká mělčina černé světlo květy zla O X Y M Ó R O N

 10. příměr zvýšení názornosti tři části: - pojmenování přirovnávaného jevu - gramatické vyjádření srovnání - pojmenování jevu, k němuž se přirovnává obvykle oba jevy spojeny slovem „jako“ Krásná jako kvítka na modřanském džbánku je ta země, která vlastí je ti, krásná jako kvítka na modřanském džbánku, sladká jako střída dalamánku, do nějž nůž jsi vnořil k rukojeti. P Ř I R O V N Á N Í

 11. básnický opis pro vystižení určitého jevu nebo děje pomocí typických znaků metonymická záměna pojmenování často kvantitativní spojitost  část označena celkem a naopak živit pět krků přišlo tam celé město Jsou duše drsné, co samy šly žitím. S Y N E K D O C H A

 12. nadsázka zveličení užití nadsazeného až nereálného kvantitativního pojmenování odpovídajícího skutečnosti Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, sto roků kopal jsem uhlí, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. les komínů tisíckrát Vás líbám není větší než prášek krupice H Y P E R B O L A

 13. opak hyperboly usiluje o oslabení představy tím, že místo kladného vyjádření použije dva zápory místo myšleného pojmu popře pojem opačný nejsem s vámi nespokojen není zrovna hloupý nemohu popřít L I T O T E S

 14. vyjádření opisem pomocí typických znaků Za trochu lásky šel bych světa kraj, jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí. Nenadála jsem se, že se tak brzy u vás budou péci svatební koláče. P E R I F R Á Z E

 15. zjemnění směřuje k zeslabení intenzity pojmenování zjemňuje výrazy, které pro nás znamenají drsné nebo nepříjemné představy opustil nás navždy nevidomý je při těle E U F E M I S M U S

 16. jemný výsměšek zlehčujícím tónem něco napodobuje využití slov v opačném významu oslí uši právě dobře ke koruně sluší I R O N I E

 17. zesílená ironie V tom je právě nádherná živelnost vůdcova hnutí, že nadšení pro svatou věc strhuje členy vlády do jedné křižácké výpravy s kasařem, penězokazem a pasákem a pochodují spolu do kroku. Potom že nacismus není lidový! S A R K A S M U S

 18. jinotaj utajení skutečného obsahu Je to ženská postava, má splývavé roucho, zavázané oči, v jedné ruce drží meč a v druhé váhy A L E G O R I E