slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
aanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1. PowerPoint Presentation
Download Presentation
aanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

aanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1. - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

aanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1. B.Vl.Reg. 6/2/1991 bijlage 1 kwalificatieplicht B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2. (bij)scholingsplicht B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2. MILIEUCOORDINATIE: MC (1). decretaal takenpakket

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

aanstellingsplicht Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1. B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

aanstellingsplicht

Decr. 19/4/1995 art. 3.2.1.

B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.1.

B.Vl.Reg. 6/2/1991 bijlage 1

 • kwalificatieplicht

B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2.

 • (bij)scholingsplicht

B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2

MILIEUCOORDINATIE: MC (1)

slide2

decretaal takenpakket

Decr. 19/4/1995 art. 3.2.2.

B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.3.

 • aansprakelijkheid

burgerrechtelijk: BW art. 1382.

strafrechtelijk: Decr. 19/4/1995 art. 3.8.3.

 • wettelijke bescherming

B.Vl.Reg. 1/6/1995 art. 4.1.9.1.2.- 3.- 4.

MILIEUCOORDINATIE: MC (2)

slide3

permanente opdrachten

adviserend, controlerend, informatief, administratief

 • periodieke opdrachten

adviserend, controlerend, informatief, administratief

 • occasionele opdrachten
 • jaarkalender

MILIEUCOORDINATOR (MC)

slide4

bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieu-vriendelijke productiemethoden en producten (BIM art. 3.2.2. § 1. a)

- geactualiseerde milieubeschrijvingen bedrijf

- milieuzelftesten (GOM, ...)

- adviezen conform BBT-richtlijnen VITO

- adviezen conform PRESTI-programma’s

- ...

TAKENPAKKET MC (1)

slide5

waken over de naleving vd milieuwetgeving door meer bepaald op regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de zuiveringstechnische werken en de afval-stromen (BIM art. 3.2.2. § 1. b)

- vastgestelde periode en frequentie

- milieuvergunningenstelsel en -voorwaarden

-overeenkomst tussen bedrijfsleiding en MC

- rapportering !!

- ...

TAKENPAKKET MC (2)

slide6

rapporteren vd vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en voorstellen doen om deze te verhelpen (BIM art. 3.2.2. § 1. b vervolg)

- schriftelijk !!

- vastgestelde periode en frequentie

- milieujaarverslag bedrijf

- jaarverslag milieucoördinator

- ...

TAKENPAKKET MC (3)

slide7

waken over of instaan voor de uitvoering van de voorgeschreven emissie- en immissie-metingen en de registratie van de resultaten ervan (BIM art. 3.2.2. § 1. c)

- schriftelijke meetstrategie

- jaarlijkse / periodieke actualisatie

- rapportering !!

...

TAKENPAKKET MC (4)

slide8

waken over het bijhouden vh afvalstoffen-register en de naleving van de meldingsplicht ... (terzake) (BIM art. 3.2.2. § 1. d)

- jaarlijkse melding voor 10 februari

- schriftelijke motivering van eventueel uitstel

- schriftelijke afspraken over registratiewijze

- rapportering !!

...

TAKENPAKKET MC (5)

slide9

voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu vd inrichting, van haar producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om deze gevolgen te beperken (BIM art. 3.2.2. § 1. e)

- schriftelijk !!

- adviezen, rapporten, meldingen, respons, info, ...

- intern: bedrijfsleiding én werknemers

- extern: milieuadmin., buurt, collega’s, media, ...

- ...

TAKENPAKKET MC (6)

slide10

advies geven over elke voorgenomen investe-ring die vanuit milieuoogpunt relevant kan zijn; het advies wordt tijdig ingewonnen en wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt; op verzoek van de MC wordt hij/zij gehoord (BIM art. 3.2.2. § 2.)

- schriftelijk !!

- op vraag van de bedrijfsleiding

- n.v.t. bij ontstentenis van een tijdige vraag

- ...

TAKENPAKKET MC (7)

slide11

jaarlijks een verslag opstellen ... over de wijze waarop de MC de opdracht heeft vervuld t.b.v. de bedrijfsleiding en ... de OR ... het comité PBW of ... de vakbondsafvaardiging (BIM art. 3.2.2. § 3.)

- activiteitenverslag + knelpunten en oplossingen

- m.b.t. het voorbije kalenderjaar

- vastgestelde opbouw

- ...

TAKENPAKKET MC (8)

slide12

complex

 • multisectorieel
 • ‘grens’overschrijdend
 • » organisatorische vs juridische aspecten
 • » economische vs ecologische benadering

TAKENPAKKET MC (9)

slide13

doelstellingen vh milieubeleid (AMB art. 1.2.1.)

» maatschappelijk draagvlak

 • bedrijfsinterne milieuzorg (BIM art. 3.1.1.)

= impliciete taak vd MC

» bedrijfsverantwoordelijkheid

 • takenpakket van de MC (BIM art. 3.2.2.)

= expliciete taak vd MC

» persoonlijke verantwoordelijkheid

MILIEUCOORDINATIE

slide14

persoonlijke verantwoordelijkheid

zendeling, docent, politieagent, begeleider, ...

impliciet: bedrijfsverantwoordelijkheid

 • burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • strafrechtelijke aansprakelijkheid

geldboete tot ± 50 M€!

gevangenisstraf tot 3 jaar

MC: AANSPRAKELIJKHEID

slide15

burgerrechtelijk

BA polis + milieuluik

 • strafrechtelijk

niet verzekerbaar

contract MC - bedrijf

 • » nood aan beroepsorde

VMC (www.vmd-vmc.be)

MC: VERZEKERBAARHEID

slide16

MC = verpersoonlijking bedrijfsmilieubeleid

van initiator naar coach integraal zorgbeleid

 • knelpunten

taakafbakening

positionering

aansprakelijkheid

...

 • » nood aan praktische instrumenten

MILIEUCOORDINATIE: BESLUIT