slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Emrah SAZAK Daire Başkanı KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI 4-5 Haziran 2013. Sunumun Kapsamı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı' - reece-walker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Emrah SAZAK

Daire Başkanı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi

Proje Koordinasyon Birimi Direktörü

ULUSLARARASI REKABETÇİLİK ve İŞBİRLİĞİ KONFERANSI

4-5 Haziran 2013

slide2

Sunumun Kapsamı

 • UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası
 • UR-GE Tebliği’nin Vizyonu
 • UR-GE Projelerinin Aşamaları
 • Neden İhtiyaç Analizi?
 • İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir?
 • İşbirliği Kuruluşlarının Rolü
 • Sonuç ve Değerlendirmeler
slide3

UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası (1)

“Firmaların % 80 i ihracatın %5 ini yapıyor.”

sayısını ve artırmamız gerekiyor

 • Son 10 yılda ihracat yapan toplam firma sayısı 140.214
 • 2012 yılında ihracat yapan firma sayısı 56.256
 • Son 10 yılda her yıl ihracat yapan firmaların, ihracat yapan firmalar toplamı içindeki payı %6,3’tür. 
 • Son 10 yılda sürekli ihracat yapan firmalar her yıl toplam ihracatın üçte ikisini yapıyor.
slide4

UR-GE Tebliği’nin Çıkış Noktası (2)

Firmalarımız;

 • Üretim yapmakta olan firmalarımız ihracat yapmak istiyor fakat nereden başlayacağını, nasıl yapacağını bilemiyor. Kendi gücünü, sınırını ve fırsatlarını değerlendirerek hedef koyamıyor.
 • Dış dünyayı, kendi dış çevresinden başlayarak eko-sistemi içinde yer alan fırsatları göremiyor. Rakiplerini tanımıyor, sektöründe başarıya ulaşan en iyi iş modellerini göremiyor.
 • Firmaların ihtiyaçları sektörel yapıya, coğraflaya ve firma ölçeğine göre değişiklik taşıyor. Herkes için tek bir çözüm mümkün değil.
slide5

Hedef’e Ulaşmak için UR-GE Tebliği

ÇÖZÜM

 • İhracatımıza yön veren ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın niteliklerini geliştirerek yeni pazarlardaki gücünü artırmak ve sürekli ihracat yapan firmalarımızın sayısını artırmak.
 • Firmalarımız için ulaşılabilir hedefler ortaya koymak. Bu hedeflere ulaşmalarında firmalarımıza sektöre özgü ve ihtiyaçların çözümüne yönelik yol göstermek.
slide6

UR-GE Tebliğinin Vizyonu (1)

“Rekabet gücümüzü ve ihracat seviyemizi artırmak.”

“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.”

slide7

UR-GE Tebliğinin Vizyonu (2)

“Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak.”

UR-GE Projeleri Yapıtaşları

Kümelenme Anlayışı

Esnek, dinamik, bütüncül yaklaşım

1

2

Sektöre özgü rekabet alanlarını belirli bir coğrafi kapsam içinde değerlendirir. Yerel rekabet avantajlarını ortak sorun, ortak fırsat ortak vizyon anlayışı içinde küresel fırsata dönüştürmeyi hedefler.

Tek bir firmaya değil, birlikte güç yaratacak firmaların ihtiyaçlarını karşılama , hızlı kazanım odaklı ortak eğitim-danışmanlık ile pazarlama ve tanıtım faaliyetleri sunar.

İhracat Odaklı Anlayış

İşbirliği Anlayışı.

3

4

Sürdürülebilir ihracat hedeflenmektedir. Bu nedenle ihracat için gereken kabiliyetlerin geliştirilmesini, bilgiye ulaşılmasını sağlar. Operasyoneldir.

Projelerde işbirliği esastır. Küresel ve ulusal değer zincirleri boyunca firmalar arasında, kamu-üniversite-sanayi arasında işbirlikleri esastır.

slide8

UR-GE Projesi Aşamaları

İşbirliği Kuruluşu Proje Başvurusu

İhtiyaç Analizi

İstihdam

Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri

Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti

Bireysel Danışmanlık

slide9

İhtiyaç Analizi Neden Sektör Stratejisidir?

 • Firmaların rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri, kabiliyetleri, araç ve yöntemleri genel olarak değil, sektörel bakış açısı ile firmalarla birlikte irdeler.
 • Sektörel trendleri inceler, coğrafi kapsamı içinde firmaları değerlendirir ve stratejik konum belirler,
 • Pazar eğilimlerini ve pazar fırsatlarını inceleyerek firmalara gelecek fırsat alanlarını sunar,
 • Firma içi rekabet alanlarının yanı sıra firma dışında, ekosistemi içinde yer alan rekabet avantajlarını ve nasıl harekete geçirileceğini gösterir,
 • Analize dayalı gerçekçi tespitler ışığında hedef ortaya koyar.
 • Hedefe ulaştıracak stratejik yol haritasıdır.
slide10

İhtiyaç Analizi ve Takip Eden Faaliyetler

Hedef pazarlara yönelik eylemler

Ortak Pazarlama

Firmaların kabiliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme.

Ortak Eğitim

Sektör, bölge, firma ve pazar analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme

Ortak Vizyon

slide11

İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (1)

 • Eyleme Geç
 • Strateji Geliştir
 • Teşhis Et
 • Hedef Belirle

1

2

3

4

 • 1.Ortak akıl ve katılımcı anlayışla eylemlerin planlanması
 • 2.Sonuç odaklı uygulama
 • 1.Öngörü-içgörü-çaprazgörü anlayışıyla Stratejik Adımların Belirlenmesi
 • 2.Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi
 • 1. SektörAnalizi

2. Bölgesel Analiz

3. Firma Analizi

4. Pazar Analizi

 • 1.Ortak Vizyonun belirlenmesi
 • 2.İhracat Hedefinin ve Hedef Pazarların Belirlenmesi
slide12

İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (2)

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Sektör Stratejisi Metodolojisi

slide13

İhtiyaç Analizi Süreci Nasıl Yönetilmelidir? (3)

Etkin Proje Hazırlık Evresi:

Doğru sektörün ve doğru firmların seçimi, süreci yönecek ekip oluşturulması, kaliteli hizmet alımı

1

Kapsamlı Literatür Araştırmasının Yapılması:

Sektörün durumunun kapsamlı masabaşı çalışması ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini.

2

Türkiye’de ve Bölgede Sektörün Değerlendirilmesi:

Sektörün durumunun paydaş görüşmeleri ve firma analizleri ile incelenmesi, ihtiyaç tahmini.

3

Ortak Vizyonun Paylaşılması ve Sahiplenilmesi

Bilgilerin ve belirlenen hedef pazarların firmalarla paylaşılması ve “Ortak Vizyon” belirlenmesi

4

Ortak Vizyona Ulaştıracak Basamakların Belirlenmesi

Hedef pazarlara girmek, sürekli ihracat için kritik adımların, rekabet alanlarının belirlenmesi

5

Hedef Pazar Analizi :

Değer zinciri yaklaşımı ile hedef pazarların belirlenmesi

6

Uluslararası En İyi İş Modellerinin ve Uygulamaların Örneklenmesi:

İş ve üretim süreçlerinde fark yaratarak değer yaratan iş modellerinin incelenmesi

7

Yol Haritasının Hazırlanması

Faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması ve bütçelendirilmesi

8

slide14

İyi Bir Sektör Stratejisi için Kritik Hususlar

 • Hazırlık evresine önem verilmiş, zaman ve emek harcanmıştır,
 • Firmaların aktif katılımına dayalıdır,
 • İyi bir masabaşı araştırmasını gerektirir,
 • Firmalarla yüz yüze gerçekleştirilen kapsamlı firma analizlerine dayalıdır,
 • Sektöre ilişkin trendleri içerir,
 • Hedef pazarları belirler ve bilgi verir,
 • Başarılı uygulama örneklerini inceler ve dersler çıkarır,
 • Mevcut durumda kısıtları ve bu kısıtları değiştirmenin yollarını arar,
 • Somut, uygulanabilir ve hızlı kazanımlar sağlayacak eylemler sunar,
 • Net ve ulaşılabilir bir hedef ortaya koyar,
 • Hedefe ulaşılmasını sağlayacak stratejik yol haritasıdır.
slide15

İşbirliği Kuruluşlarımızın Rolü

 • İşbirliği Kuruluşu liderlerinin süreci sahiplenmesi ve firmalara yol göstermesi, işbirliği sürecini başlatması,
 • Küme Yöneticisinin İstihdamı,
 • İhtiyaç Analizinin hedef odaklı ve stratejik yol haritası olarak görülmesi,
 • En kaliteli hizmetin alınması,
 • İhtiyaca Yönelik “Terzi Usulü” çözüm yaklaşımı ile katma değer yaratacak faaliyetlerin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Sürecin değişim fırsatı olarak görülmesi ve yönetilmesi,
 • Devamlılığın sağlanması, firmaların eğitim, danışmanlık ve pazar faaliyetlerine etkin katılımını sağlamak.
slide16

UR-GE Projeleri (1)

 • 2010 yılında uygulamaya başladığımız UR-GE Tebliği giderek daha fazla firmamızın hedeflerine ulaşmasına destek sağlarken, sektörlerimiz uluslararası pazarlarda daha çok tanınıyor.
 • 2010’dan bu yana;
    • 116 UR-GE Projesi,
    • 76 İşbirliği Kuruluşu ve,
    • 2102 firmamıza destek verdik.
slide18

Başarılı UR-GE Projeleri (2)

Bu resim büyüdükçe, işletmelerimiz de büyüyecek.

İşbirliği Kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak bölgelerimizin, işletmelerimizin, İşbirliği Kuruluşlarımızın yanındayız.

Henüz bu resimde olmayan İşbirliği Kuruluşlarımızı da bekliyoruz.

slide19

TÜM ŞİRKETLERİMİZİ

ve

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARIMIZI

İŞBİRLİĞİNE DAVET EDİYOR

ve

PROJELERİNİ BEKLİYORUZ

slide20

Dinlediğiniz için teşekkürler.

M.Emrah SAZAK

KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi

Proje Koordinasyon Birimi Direktörü