Ryzyko zwi zane ze znieczuleniem
Download
1 / 74

Ryzyko związane ze znieczuleniem - PowerPoint PPT Presentation


 • 460 Views
 • Uploaded on

Ryzyko związane ze znieczuleniem. Katarzyna Kuchnicka Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała. Ocena chorego przed znieczuleniem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ryzyko związane ze znieczuleniem' - reece-walker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ryzyko zwi zane ze znieczuleniem
Ryzyko związane ze znieczuleniem

Katarzyna Kuchnicka

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Wojewódzki

Bielsko-Biała


Ocena chorego przed znieczuleniem
Ocena chorego przed znieczuleniem

 • Wszyscy chorzy przed planowym znieczuleniem powinni być poddani ocenie anestezjologicznej w celu optymalizacji przygotowania i postępowania okołooperacyjnego

 • Zaniechanie oceny przed planowym zabiegiem to większe ryzyko

  okołooperacyjnych powikłań i zgonu

  Elementy oceny przedoperacyjnej:

 • Porównanie potencjalnych korzyści z zabiegu z ewentualnym ryzykiem

 • Przewidywanie możliwych problemów i zapewnienie dostępności odpowiednich urządzeń i wyszkolonego personelu

 • Sprawdzenie czy pacjent jest odpowiednio przygotowany do operacji (ew. skorygować aby zmniejszyć ryzyko)

 • Szczegółowe poinformowanie chorego o istocie znieczulenia

  i potencjalnych powikłaniach oraz uzyskanie świadomej zgody

 • Zlecenie premedykacji oraz określenie konieczności zażycia innych leków, środków profilaktycznych i procedur zwiększających bezpieczeństwo

 • Zapisanie oceny oraz zaleceń w dokumentacji medycznej


Ocena przedoperacyjna c d
Ocena przedoperacyjna c.d.

 • Wiele szpitali stosuje kwestionariusze przedoperacyjne, które pacjent wcześniej wypełnia

 • Na wizycie preanestetycznej problemy wychwycone przez anestezjologa na podstawie ankiety mogą być wyjaśnione i ew. chory skierowany na dalsze badania czy konsultacje specjalistyczne

 • Pozostawienie wytycznych dla zespołu chirurgicznego: jakie badania i jakie działania należy wdrożyć w zależności od stwierdzonego problemu


Wywiad
Wywiad

 • Poznanie ogólnego stanu zdrowia pacjenta – bardzo duże znaczenie

 • Na podstawie codziennej aktywności życiowej pacjenta można przewidzieć przebieg okresu okołooperacyjnego


Wywiad1
Wywiad

 • Obecne dolegliwości oraz występowanie chorób współistniejących

  Pytanie 1. w jaki sposób ogranicza to codzienną aktywność pacjenta?

  2. jak pilny jest zabieg? (pilność zabiegu wpływa na postepowanie anestezjologiczne)

  -najistotniejsze są choroby układu krążenia, oddechowego, następnie dokrewnego, nerek, wątroby a także choroby zakaźne

  - w pewnych okolicznościach wskazane są konsultacje specjalistyczne UWAGA: konsultantów nie prosi się o dopuszczenie chorego do znieczulenia, gdyż odpowiada za to anestezjolog!!!!


Wywiad2
Wywiad

 • Wywiad anestezjologiczny: szczegóły przebytych znieczuleń, przejrzeć poprzednie karty znieczulenia poszukując informacji o:

  -PONV, trudnościach z utrzymaniem drożności dróg oddechowych, trudnej lub niemożliwej intubacji, powikłaniach (niestabilność krążeniowo-oddechowa, nieprawidłowa reakcja na leki, pobyt w OIT, przedłużone budzenie, konieczność ponownej intubacji, hipertermia złośliwa)

 • Wywiad rodzinny: zapytać o niekorzystne reakcje i powikłania po znieczuleniu, u których doszło u członków najbliższej rodziny, jest to szczególnie ważne u chorych uprzednio nie znieczulanych; rodzinnie występuje: hipertermia złośliwa, nieprawidłowości cholinesterazy, porfirie, hemoglobinopatie, dystrofia miotoniczna


Wywiad3
Wywiad

 • Wywiad dotyczący leków, ew. interakcje pomiędzy zażywanymi lekami a środkami anestetycznymi, niekorzystne skutki nagłego odstawienia leków, konieczność odstawienia niektórych leków (antykoncepcja doustna, HTZ, nieselektywne inhibitory MAO), modyfikacje dawkowania (leki przeciwnadciśnieniowe, insulina)

  - uwaga na chorych przewlekle zażywających niedozwolone substancje: pochodne opioidów, kokainy, amfetaminy

  -bardzo liczna grupa chorych zażywających przewlekle leki wpływające na krzepnięcie krwi (doustne antykoagulanty, leki przeciwpłytkowe, heparyny frakcjonowane)


Potencjalne interakcje lek w ze rodkami stosowanymi podczas znieczulenia
Potencjalne interakcje leków ze środkami stosowanymi podczas znieczulenia

Leki działające na układ krążenia:

Klonidyna- po odstawieniu- efekt z odbicia- nadciśnienie, pozwala na zmniejszenie dawek leków znieczulających i opioidów

Inhibitory ACE- leki do znieczulenia mogą nasilać efekt hipotensyjny, nagłe odstawienie nie wywołuje skutków hemodynamicznych

Antagoniści rec. angiotensyny II- mogą być przyczyną głębokiej hipotensji po wprowadzeniu lub w czasie podtrzymania znieczulenia

Βblokery- ujemne działanie inotropowe zsumowane z lekami znieczulającymi wywołuje znaczny spadek ciśnienia; maskują kompensacyjna tachykardię; nagłe odstawienie może spowodować niedokrwienie, komorowe zaburzenia rytmu lub zawał serca

Amiodaron- bradykardia, zwłóknienie płuc, nadczynność lub niedoczynność tarczycy


Potencjalne interakcje lek w ze rodkami stosowanymi podczas znieczulenia1
Potencjalne interakcje leków ze środkami stosowanymi podczas znieczulenia

Disopiramid- depresja mięśnia sercowego

Blokery kanału wapniowegowerapamil: zmniejszenie przewodnictwa A-V i pobudliwości mięśnia sercowego, interakcja ze środkami wziewnymi prowadzi do bradyarytmii i zmniejszenia rzutu serca

Diltiazem, nifedypina- ujemne działanie inotropowe i rozszerzenie naczyń, interakcja z wziewnymi środkami znieczulającymi powoduje spadek ciśnienia, mogą nasilać działanie środków zwiotczających, nagłe odstawienie może nasilić dławicę

Preparaty naparstnicy- zaburzenia rytmu nasilone przez wysokie stężenie wapnia, hipokaliemia nasila działania toksyczne digoksyny, suksametonium nasila toksyczność, uważać na zaburzenia rytmu z wolną akcją komór, podwyższona toksyczność w niewydolności nerek

Leki moczopędne- uważać na hipowolemię i hipokaliemię


Potencjalne interakcje lek w ze rodkami stosowanymi podczas znieczulenia2
Potencjalne interakcje leków ze środkami stosowanymi podczas znieczulenia

Leki działające na OUN:

Leki przeciwdrgawkowe- indukcja enzymów wątrobowych, mogą zwiększać zapotrzebowanie na leki sedujące lub znieczulające, unikać enfluranu, ostrożnie stosować propofol, nagłe odstawienie-drgawki z odbicia

Benzodiazepiny- działanie addytywne z wieloma lekami o działaniu depresyjnym na OUN, zmniejszają zapotrzebowanie na środki znieczulające i opioidy, nasilają działanie niedepolaryzujących środków zwiotczających, mogą antagonizować działanie suksametonium

Inhibitory MAO- potencjalna interakcja z opioidami: śpiączka lub pobudzenie OUN, ciężka reakcja nadciśnieniowa z sympatykomimetykami, trudne leczenie hipotensji wywołanej śzm


Potencjalne interakcje lek w ze rodkami stosowanymi podczas znieczulenia3
Potencjalne interakcje leków ze środkami stosowanymi podczas znieczulenia

Trójpierścieniowe leki antydepresyjne- hamują metabolizm katecholamin, zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń rytmu serca, opóźniają opróżnianie żołądka

Fenotiazyny (chlopromazyna, promazyna), butyrofenony(haloperidol)- interakcje z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, wszystkie leki hipotensyjne podawać bardzo ostrożnie

Sole litu- nasilenie działania niedepolaryzujących środków zwiotczających

Lewodopa- ryzyko tachykardii i zaburzeń rytmu przy podawaniu halotanu, nasila hiperglikemię u cukrzyków


Potencjalne interakcje lek w ze rodkami stosowanymi podczas znieczulenia4
Potencjalne interakcje leków ze środkami stosowanymi podczas znieczulenia

Leki rozszerzające oskrzela:

Metyloksantyny- tachykardia, zaburzenia rytmu, zwiększona diureza, odstawienie zwiększa niebezpieczeństwo skurczu oskrzeli

Β2 mimetyki(fenoterol, salbutamol) -tachykardia, drżenie mięśni szkieletowych, hipokaliemia, wzrost stężenia kwasu mlekowego w osoczu, bóle głowy, hiperglikemia, wydłużenie skorygowanego odstępu QT

INNE:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne- owrzodzenie błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzona czynność płytek

Antybiotyki- Aminoglikozydy- nasilają blok n-m

Sulfonamidy- nasilają działanie tiopentalu


Potencjalne interakcje lek w ze rodkami stosowanymi podczas znieczulenia5
Potencjalne interakcje leków ze środkami stosowanymi podczas znieczulenia

Kortykosteroidy- wskazane okołooperacyjne dawki podtrzymujące, supresja kory nadnerczy, możliwość wystąpienia obrzęków tkanek miękkich, hiperglikemia

Doustne leki hipoglikemizujące- ryzyko hipoglikemii bo działają często do 72 godz po odstawieniu

Leki przeciwzakrzepowe- doustne antykoagulanty- osoczowe zaburzenia krzepnięcia- odstawić ( zamienić na frakcjonowane heparyny), leki przeciwpłytkowe- długotrwałe działanie antyagregacyjne, heparyny- różny czas działania

Doustne środki antykoncepcyjne- wzrost ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych przy środkach zawierających estrogeny, odstawienie 4 tyg przed znieczuleniem lub profilaktyka przeciwzakrzepowa


Wywiad c d
Wywiad c.d. podczas znieczulenia

Alergie i reakcje na leki:

Dokładnie wypytać o objawy uczulenia aby odróżnić prawdziwą alergię od innych działań niepożądanych; częste alergeny: antybiotyki, zwłaszcza penicyliny, sulfonamidy, cefalosporyny

Alergia na skorupiaki i owoce morza- niebezpieczeństwo reakcji krzyżowych z dożylnymi środkami kontrastującymi i protaminą

Znana alergia na olej sojowy i składniki jajka kurzego może wykluczyć zastosowanie propofolu

Estrowe środki znieczulenia miejscowego- mogą być źródłem reakcji anafilaktycznych, prawdziwa reakcja na środki amidowe występuje niezwykle rzadko

Rosnącym problemem jest uczulenie na lateks


Wywiad c d1
Wywiad c.d. podczas znieczulenia

Używki:

Palenie tytoniu- miażdżyca naczyń obwodowych, mózgowych, wieńcowych, rak płuc, POCHP

-zaniechanie palenia 12 tyg przed znieczuleniem, ale już 6 tyg odstawienia zmniejsza skurcz oskrzeli i wydzielanie śluzu w dolnych drogach oddechowych

-korzystne nawet 12 godzinne zaprzestanie palenia bo spada poziom karboksyhemoglobiny i zwiększa się zdolność przenoszenia tlenu

Ogólnie wpływ palenia na układ oddechowy polega na 6-cio krotnym wzroście częstości oddechowych powikłań pooperacyjnych


Wywiad c d2
Wywiad c.d. podczas znieczulenia

Alkohol:

Objawy ostrego zatrucia lub skutki przewlekłego nadużywania (wtórne uszkodzenia narządowe: kardiomiopatia, zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, niebezpieczeństwo objawów abstynencyjnych, wyniszczenie)

Pacjenci zwykle zaniżają ilość spożywanego przez siebie alkoholu

Ostre zatrucie alkoholem zmniejsza zapotrzebowanie na leki znieczulające, predysponuje do hipotermii i hipoglikemii

Abstynencja u alkoholika może nasilać zaawansowane nadciśnienie, drżenia, splątanie, drgawki, wzrost zapotrzebowania na leki znieczulające

Przewlekłe przyjmowanie benzodiazepin czy substancji odurzających może powodować znaczące zwiększenie dawek leków do indukcji i podtrzymania znieczulenia a także trudności w odpowiedniej analgezji pooperacyjnej


Badanie przedmiotowe
Badanie przedmiotowe podczas znieczulenia

Odnotować wyjściowy stan chorego (przydatne również na wypadek powikłań pooperacyjnych)

Badanie przedmiotowe

Zwrócić uwagę na: stan odżywienia, nawodnienie, stan skóry i śluzówek (niedokrwistość, żółtaczka, zaburzenia perfuzji, zmiany troficzne), temperaturę ciała

Krążenie: tętno na obwodzie (częstość, rytm, objętość)

wypełnienie żył szyjnych

ciśnienie tętnicze

tony serca

szmery nad sercem i tętnicą szyjną

obrzęki niżej położonych części ciała

Układ oddechowy: sinica centralna lub obwodowa

duszność

osłuchiwanie

Drogi oddechowe: rozwarcie jamy ustnej

ruchy szyi

odległość bródkowo-tarczowa

stan uzębienia

Układ nerwowy: zaburzenia zmysłów, nerwów czaszkowych, obwodowych nerwów ruchowych i czuciowych, stan po udarze z niedowładem, choroby nerwowo- mięśniowe


Badania specjalistyczne
Badania specjalistyczne podczas znieczulenia

Wyniki zleconych badań powinny być obejrzane przez zespół chirurgiczny i udokumentowane w historii choroby, wykonane ponadto w takim czasie aby można było rozważyć ew. zmianę postepowania i wprowadzić ją w życie

Rutynowe badania laboratoryjne u pacjentów ewidentnie zdrowych w świetle badania przedmiotowego mają niewielka przydatność i są stratą czasu oraz środków


Wskazania przedoperacyjnych bada dodatkowych
Wskazania przedoperacyjnych badań dodatkowych podczas znieczulenia

Indywidualne schematy w różnych krajach, różnych szpitalach tego samego państwa

Często gotowe zestawy badań podstawowych wykonywane przy przyjęciu a następnie w razie konieczności rozszerzane po ocenie anestezjologa lub poproszonego specjalisty

Najczęściej w podstawowym panelu są: morfologia, elektrolity, układ krzepnięcia, poziom kreatyniny, transaminaz, analiza moczu, grupa krwi, rtg klatki piersiowej, EKG


Badania dodatkowe
Badania dodatkowe podczas znieczulenia

 • Badania czynnościowe płuc- u wszystkich pacjentów ze znaczna dusznością przy łagodnym lub umiarkowanym wysiłku

 • Gazometria krwi tętniczej: przed torakotomią i u wszystkich pacjentów z dusznością spoczynkową; wyniki gazometrii są uzupełnieniem badań spirometrycznych

 • Inne niż rtg klatki piersiowej badania radiologiczne: przy podejrzeniu niestabilności kręgosłupa szyjnego- zobrazować radiologicznie odcinek szyjny kręgosłupa, zaawansowane wole- zdjęcie obrazujące przebieg tchawicy


Badania dodatkowe przed operacj ze wskaza nag ych
Badania dodatkowe przed operacją ze wskazań nagłych podczas znieczulenia

 • Często możliwe w bardzo ograniczonym zakresie

 • Początek operacji przed nadejściem wyników zleconych na cito badań

 • Niezbędne badania przed znieczuleniem do zabiegów zewskazań nagłych

 • Wywiad chorobowy Krótkie badanie przedmiotowe EKG, o ile są wskazania i jest to możliwe do wykonania w krótkimczasie

  • Zdjęcie RTG, o ile sąwskazania i możliwe do wykonania w krótkimczasie

  • Badanialaboratoryjne

 • hemoglobina (Hb) i hematokryt (Het)

  • grupa krwi, ewentualnie próbakrzyżowa i zarezerwowanie krwi

 • stężenieglukozy we krwi

 • elektrolity, przede wszystkim potas

 • kreatynina

 • aiat, y-gt

 • układ krzepnięcia i ptytkikrwi

  • gazometria krwi i parametry równowagi kwaso-wo-zasadowej, o ile sąwskazania


 • Przewidywanie oko ooperacyjnych powik a i zgon w
  Przewidywanie okołooperacyjnych powikłań i zgonów podczas znieczulenia

  • Po zebraniu wywiadu, zbadaniu chorego i sprawdzeniu wyników badan dodatkowych należy odpowiedzieć na pytanie: czy pacjent jest w optymalnym stanie do znieczulenia i operacji?

  • Ponadto: czy przewidywane korzyści z operacji przewyższają łączne ryzyko znieczulenia i operacji, biorąc pod uwagę wszystkie choroby współistniejące?

  • Jeżeli pacjent cierpi na jakąś chorobę, a leczenie można zoptymalizować- należy odłożyć zabieg planowy i rozpocząć odpowiednie leczenie (decyzję o przyczynach odłożenia zabiegu odnotować w historii choroby)

  • Po upływie zakładanego czasu- ponowna ocena i decyzja kiedy lub czy wykonać zabieg


  Og lne systemy przewiduj ce nieswoiste zdarzenia niepo dane
  Ogólne systemy przewidujące nieswoiste zdarzenia niepożądane

  • Ogólna śmiertelność z powodu operacji: 0.6% (tu wszystkie zgony niezależnie od przyczyny)

  • 0.0001%- zgony do których znieczulenie przyczyniło się w istotny sposób lub były jedyną przyczyną

  • Czynniki przyczyniające się do śmiertelności związanej ze znieczuleniem (wg brytyjskiego raportu NCEPOD):

  • Niedostateczna ocena pacjenta przed znieczuleniem

  • Niewystarczający nadzór i monitorowanie w czasie zabiegu i w okresie pooperacyjnym


  Typowe niepożądanecechy przedoperacyjne, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo znaczących powikłań okołooperacyjnych lub zgonu

  • Laboratoryjne

  • Fizjologiczne

  • Demograficzne/chirurgiczne

  • Wiek > 70 r.ż.

  • Duszność spoczynkowa lub przy minimalnym wysiłku

  • Stężenie mocznika w osoczu > 20 mmol/l

  • Duży zabieg w zakresie klatki piersiowej, jamy brzusznej lub serca i dużych naczyń

  • Zawał mięśnia sercowego 6 mieś. przed zabiegiem

  • Stężenie albumin w osoczu < 30 g/l

  • Perforacja narządu (.z wyjątkiem wyrostka robaczkowego), zapalenie trzustki lub ropień wewnątrzotrzewnowy

  • Objawy sercowe wymagające leczenia

  • Hemoglobina < 1 0 g/dl

  • Niedrożność jelit

  • Splątanie

  • Zabieg paliatywny

  • Kliniczna żółtaczka

  • Palenie tytoniu

  • Znaczna utrata masy ciała (> 10%) w ciągu 1 mieś.

  • Leki cytotoksyczne lub kortykosteroidy

  • Kaszel z odkrztuszaniem plwociny, zwłaszcza długotrwały

  • Leczona cukrzyca

  • Krwotok lub niedokrwistość wymagające przetoczeń


  Possum
  POSSUM niepożądane

  • Skala ciężkości stanu fizjologicznego i operacji do oceny wskaźników śmiertelności i chorobowości (Physiologic and OperativeSeverityScore for the enUmeration of Mortality and Morbidity

  • Zawiera 12 czynników fizjologicznych i 6 operacyjnych (czynniki możliwe do określenia w bezpośrednim okresie przedoperacyjnym)

  • Skala POSSUM służy porównaniu rzeczywistej i przewidywanej częstości zgonów w populacjach a nie do przewidywania ryzyka zgonu u konkretnego pacjenta


  Czynniki niepożądanewpływającenapunktację w skali POSSUM oceniającejryzykookołooperacyjnychpowikłań i zgonów. Zawiększeodchylenieod wartości czy zakresu normy przyznaje sięwięcejpunktów

  • Czynniki operacyjne

  • Czynniki fizjologiczne

  • Wiek (lata)

  • Złożonośćzabiegu

  • Stan układukrążenia

   • Pojedynczy/wielokrotny zabieg

  • Stan układuoddechowego

   • Przewidywana utrata krwi

 • Skurczowe ciśnieniekrwi

 • Skażenie otrzewnej (krew, ropa, zawartość jelit)

 • Tętno

 • Rozległośćzmiannowotworowych


 • Skala asa schemat ameryka skiego towarzystwa anestezjolog w
  Skala ASA- schemat Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów

  • I pacjent zdrowy

  • II pacjent z niezbyt nasiloną chorobą ogólną przebiegającą bez ograniczenia wydolności inaczej: lekkie schorzenia ogólne, które nie maja wpływu na życie codzienne (dobrze kontrolowane nadciśnienie, cukrzyca wyrównana tylko dietą, lekka nadwaga)

  • III pacjent z ciężką chorobą ogólną ograniczającą znacznie wydolność (choroba wieńcowa z dolegliwościami wieńcowymi, cukrzyca na insulinie, znaczna otyłość, przewlekła niewydolność oddechowa)

  • IVciężka choroba ogólna stanowiąca stałe zagrożenie dla życia pacjenta (niestabilna choroba wieńcowa, niewydolność narządów)

  • V pacjent umierający- śmierć może nastąpić w ciągu 24 godz niezależnie od tego czy operacja zostanie wykonana czy nie (pęknięty tętniak aorty brzusznej)

  • Dodatkowe oznaczenie E jeśli zabieg jest wykonywany w trybie nagłym  Skala asa
  Skala ASA Anestezjologów

  • Nie obejmuje wszystkich aspektów ryzyka związanego ze znieczuleniem

  • Nie klasyfikuje wieku

  • Nie klasyfikuje pacjentów zupełnie zdrowych ale np z trudną intubacją

  • Nie uwzględnia ciężkości choroby podstawowej

  • Nie uwzględnia rodzaju operacji ani doświadczenia operatora

  • Nie obejmuje czasu operacji (im dłuższa operacja i znieczulenie tym większa częstość powikłań

   Największe ryzyko niosą operacje związane z otwarciem dwóch jam ciała, dalej: operacje jamy brzusznej, klatki piersiowej i wewnątrzczaszkowe


  Czynniki zwi kszaj ce ryzyko zwi zane ze znieczuleniem i operacj
  Czynniki zwiększające ryzyko związane ze znieczuleniem i operacją

  • Schorzenia ukł. krążenia: choroba niedokrwienna serca i objawowa niewydolność krążenia

  • Choroby płuc

  • Rodzaj operacji, operacje ze wskazań nagłych

  • Czas trwania operacji

  • Wiek pacjenta (zwiększone ryzyko w skrajnych grupach wiekowych)


  Przyczyny zgon w wywo anych znieczuleniem
  Przyczyny zgonów wywołanych znieczuleniem operacją

  • Hipoksemia, zwłaszcza spowodowana zaburzeniami oddychania

  • Niestabilność układu krążenia

  • Aspiracja treści żołądkowej do płuc

  • Przedawkowanie leków

  • Anafilaksja i interakcje leków


  Choroby uk adu kr enia
  Choroby układu krążenia operacją

  • Zwiększają znacznie ryzyko związane ze znieczuleniem i operacją

  • Najważniejsze powikłania ze strony układu krążenia w okresie okołooperacyjnym:

  • zawał m. sercowego

  • niewydolność serca

  • wstrząs kardiogenny

  • zaburzenia rytmu serca (przede wszystkim częstoskurcze komorowe)

  • zatorowość płucna

  • nagła śmierć sercowa

   A także

  • nadciśnienie tętnicze

  • hipotonia

  • inne zaburzenia rytmu serca


  Klasyfikacja wg nyha
  Klasyfikacja wg NYHA operacją

  • Służy do oceny stanu kardiologicznego chorego

  • NYHA I chory na serce bez dolegliwości w życiu codziennym

  • NYHA II chory na serce z dolegliwościami przy silnym obciążeniu

  • NYHA III chory na serce z dolegliwościami przy lekkim obciążeniu

  • NYHA IV chory na serce z dolegliwościami w spoczynku lub przy minimalnym wysiłku

   Zwiększona śmiertelność okołooperacyjna wiąże się z klasą III i IV


  Wska nik ryzyka kr eniowego goldmana
  Wskaźnik ryzyka krążeniowego Goldmana operacją

  • Służy ocenie ryzyka operacyjnego u pacjentów z chorobami serca, którzy maja być poddani operacji niekardiochirurgicznej

  • Na podstawie punktacji chorych kwalifikuje się do kategorii ryzyka od I do IV (im większa liczba punktów tym wyższa kategoria ryzyka lub większe zagrożenie powikłaniami krążeniowymi)


  Wskaź operacjąnikryzykakrążeniowego operacji niekardiochirurgicznych u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi wg Goldmana

  • Wiek> 70 rok życia5

   • Przebyty zawałserca w ciąguostatnich 6 miesiecy10

    • Rytm cwałowy (III ton) lub nadmiernewypełnienieżyłszyjnych11

     • Istotne zwężeniezastawkiaortalnej3

    • Rytm pozazatokowy lub pobudzenia przedwczesne nadkomorowe 7

     • Pobudzenia przedwczesne komorowe > 5/min 7

 • Zły stanogólny lub jedno z poniższychkryteriów:

 • paO2 < 60 mmHg lub paCO2 >50 mmHg

 • K+ < 3,0 lub HCO3_ < 20 mmol/l

 • Mocznik >50 mg/dl lub kreatynina > 3 mg/dl; nieprawidłowe stężeniaAspAT

 • objawy przewlekłego schorzenia wątroby

 • koniecznośćstałego leżenia w łóżkuz przyczynniekardiologicznych

 • Rodzaj zabiegu operacyjnego: śródotrzewnowy,klatkipiersiowej,aorty3

 • Zabieg operacyjny ze wskazań nagłych4

 • Maksymalna liczba punktów53


 • Grupy operacjąryzyka krążeniowego wg Goldmana

  Grupa licz.punkt. powikłania kardiologiczne* śmierć sercowa

  • l 0-5 0,7% 0,2%

  • II 6-12 5% 2%

  • III 13-25 11% 2%

  • IV >26 22% 56%

  • * Zawal mięśnia sercowego, sercowopochodny obrzęk pluć, częstoskurcz komorowy. Ogólna częstość występowania powikłań wynosiła 6%.


  Zmodyfikowany wieloczynnikowy operacjąwskaźnik ryzyka wg Cofctmana

  Choroba niedokrwienna serca

  • zawał mięśnia sercowego < 6 mieś. 10

  • zawał mięśnia sercowego > 6 mieś. 5

  • dławica piersiowa w klasyfikacji CCS stopień III 10

  • stopień IV 20

  • dławica piersiowa niestabilna < 6mieś. 10

   Obrzęk płuc pęcherzykowy

  • w ciągu ostatniego tygodnia 10

  • Kiedykolwiek 5

  • Podejrzenie krytycznego zwężenia aorty 20

  • Zaburzenia rytmu serca

  • Rytm pozazatokowy lub rytm zatokowy+pobudzenie

   przedwczesne nadkomorowe w ostatnim zapisie EKG 5

  • Pobudzenie przedwczesne komorowe >5/min kiedykolwiek przed operacją 5 5

  • Zły stan ogólny 5

  • Wiek> 70 lat 5

  • Operacja ze wskazań nagłych 10

   Maksymalna liczba 120


  Ryzyko powik a zwi zanych z chorob wie cow
  Ryzyko powikłań związanych z chorobą wieńcową operacją

  • Choroba niedokrwienna zwiększa zachorowalność i umieralność okołooperacyjną

  • Wymaga specjalnego postępowania anestezjologicznego

  • Jest wywołana chorobą tętnic wieńcowych (miażdżyca ) lub stanami bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych: stany skurczowe, zaburzenia hemodynamiczne w przebiegu wad serca, niedociśnienia, zaburzeń rytmu, nadciśnienia, kardiomiopatii przerostowej (HCM).

   • Choroba niedokrwienna serca (IHD, ischaemicheartdisease, Angina pectoris, dławica piersiowa, choroba wieńcowa) to objawowy okres miażdżycy naczyń wieńcowych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych lub naczyniach ich odgałęzień

   • Choroba niedokrwienna serca to ostre lub długotrwałe pogorszenie czynności serca wywołane zaburzeniem równowagi między aktualnym zapotrzebowaniem na tlen i związki energetyczne a ich dostawą


  Niedokrwienie m sercowego w okresie oko ooperacyjnym
  Niedokrwienie operacjąm.sercowego w okresie okołooperacyjnym

  • Mechanizmy wywołujące zachwianie równowagi pomiędzy ilością dostarczonego tlenu lub wielkością przepływu wieńcowego a zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen:

   -wzrost zapotrzebowania: tachykardia, nadciśnienie, zwiększenie kurczliwości, objętości końcoworozkurczowejlub ciśnienia końcoworozkurczowego

   - zmniejszenie przepływu wieńcowego z powodu spadku ciśnienia perfuzji w krążeniu wieńcowym lub niedostateczna podażą w wyniku niedokrwistości

   - zaburzenia dystrybucji krwi w krążeniu wieńcowym lub objaw podkradania (po środkach rozszerzających naczynia wieńcowe jak: izofluran, nitroprusydeksodu)

   - wzrost oporu naczyniowego w krążeniu wieńcowym wskutek zwiększenia napięcia ściany lub skurczu naczynia w miejscu ekscentrycznego zwężenia tętnicy wieńcowej pod wpływem bodźców adrenergicznych lub związków wazoaktywnych

   UWAGA: ponad połowa epizodów niedokrwienia w okresie okołooperacyjnym występuje bez znaczących zmian ogólnych wskaźników hemodynamicznych (tachykardia , hipotonia, hipertensja, zwiększenie kurczliwości, objetościkońcoworozkurczowej czy ciśnienia końcoworozkurczowego; przypuszczalnie ich przyczyną jest wzrost wieńcowego oporu naczyniowego w obszarze zwężenia


  Niedokrwienie m sercowego w okresie oko ooperacyjnym1
  Niedokrwienie operacjąm.sercowego w okresie okołooperacyjnym

  • średnia częstość przemijającego niedokrwienia przy zabiegach niekardiochirurgicznych wynosi 36% (przed operacją, w jej czasie i po zabiegu)

  • momenty zagrożenia: laryngoskopia i intubacja, silne bodźce chirurgiczne, wyprowadzanie ze znieczulenia ogólnego

  • niedokrwienie sprzyja wystąpieniu powikłań kardiologicznych takich jak: zawał serca, ostra niewydolność lewokomorowa, nagła śmierć sercowa

  • ALE zasadnicze znaczenie ma stopień zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

  • za najpoważniejszą przyczynę zawału serca w okresie okołooperacyjnym (u pacjentów niekardiochirurgicznych) uważa się zmiany w układzie krzepnięcia pod wpływem silnych bodźców (stresorów) z wytworzeniem zakrzepów płytkowych


  Niedokrwienie m sercowego w okresie oko ooperacyjnym2
  Niedokrwienie operacjąm.sercowego w okresie okołooperacyjnym

  • Rozpoznanie:

   Dzięki ciągłemu monitorowaniu EKG można rozpoznać jedynie do 60% epizodów niedokrwienia

   Za najbardziej czułą metodę nieinwazyjną umożliwiającą rozpoznanie niedokrwienia uważa się ECHOKARDIOGRAFIĘ PRZEZPRZEŁYKOWĄ

  • Zapobieganie:

   Unikanie wszystkich czynników mogących zaburzać bilans tlenowy w mięśniu sercowym (tachykardii, hipotonii, zwężenia tętnic wieńcowych na skutek odruchów współczulnych czy działania preparatów naczyniowych)


  Zawa serca w okresie oko ooperacyjnym
  Zawał serca w okresie okołooperacyjnym operacją

  • W czasie zabiegu lub pierwszego tygodnia po operacji

  • U pacjentów bez przebytego zawału poddawanych zabiegom niekardiochirurgicznym ryzyko okołooperacyjnego zawału wynosi 0.1-0.66%

  • U osób z przebytym zawałem ryzyko rośnie 10-50 krotnie bo wynosi 3.2-7.7% a średnia śmiertelność związana z zawałem wynosi 17%

  • Im krótszy czas od wystąpienia poprzedniego zawału tym większe ryzyko powtórnego zawału w okresie okołooperacyjnym (największe ryzyko gdy od zawału do operacji upłynęło mniej niż 3 mies. wtedy powtórny zawał u 25-37%)

  • Ponowny zawał u pacjentów leczonych chirurgicznie jest spowodowany zakrzepem płytkowym w miejscu znacznego zwężenia tętnicy wieńcowej nie zaś w następstwie uogólnionych zmian hemodynamicznych w okresie okołooperacyjnym (największe zagrożenie w 3-4 dobie po operacji)


  Zawa serca w okresie oko ooperacyjnym1
  Zawał serca w okresie okołooperacyjnym operacją

  Co sprzyja powtórnemu zawałowi?

  • Niewydolność serca z niską frakcją wyrzutową< 35%

  • Stwierdzona w koronarografii choroba trójnaczyniowa

  • Rodzaj operacji: zabiegi w nadbrzuszu oraz operacje w obrębie klatki piersiowej powodują 2-4 krotny wzrost ryzyka zawału w porównaniu z innymi zabiegami niekardiochirurgicznymi

   UWAGA: rodzaj znieczulenia- żadna z powszechnie stosowanych metod czy to znieczulenia regionalnego czy to ogólnego z zastosowaniem różnych środków nie ma statystycznej przewagi ( zmniejszenie ryzyka zawału) w okresie okołooperacyjnym


  Leki stosowane u pacjent w obci onych kardiologicznie w okresie przedoperacyjnym a znieczulenie
  Leki stosowane u pacjentów obciążonych kardiologicznie w okresie przedoperacyjnym a znieczulenie

  • Nie odstawiać beta-blokerów bo efekt z odbicia!

  • Można kontynuować antagonistów wapnia ale pamiętając, że leki te nie zapobiegają reakcjom adrenergicznym na silne bodźce (uwzględnić sumowanie się ujemnego działania inotropowegoβ-blokerów i antagonistów wapnia z anestetykami wziewnymi)

  • Kontynuacja przyjmowania nitratów

  • Chorych premedykuje się benzodwuazepinami aby wyeliminować lęk i zdenerwowanie, nie atropinizuje się chorych


  Wyb r metody znieczulenia u chorych z chorob wie cow
  Wybór metody znieczulenia u chorych z chorobą wieńcową okresie przedoperacyjnym a znieczulenie

  • sposób znieczulenia dobierany indywidualnie

  • nie ma jednoznacznie preferowanego sposobu

  • wybór znieczulenia powinien zależeć od rodzaju zabiegu i stopnia spodziewanych reakcji układu autonomicznego na bodźce anestezjologiczne i chirurgiczne oraz od zaawansowania choroby niedokrwiennej

   UWAGI PRAKTYCZNE:

   w czasie znieczulenia pp czy zo niebezpieczny jest głęboki spadek ciśnienia tętniczego bo zmniejsza ciśnienie perfuzji wieńcowej, korzystne w niektórych zabiegach znieczulenie zbilansowane (zo + ogólne)

   w czasie znieczulenia wziewnego pamiętać o działaniu inotropowo ujemnym i obniżającym ciśnienie anestetyków wziewnych (chociaż to może ograniczyć zapotrzebowanie m. sercowego na tlen)

   skojarzenie opioidów z anestetykami wziewnymi- dogodna metoda ale przy bardzo niskiej frakcji wyrzutowej nie stosować N2O a środki wziewne w małych stężeniach


  Znieczulenie og lne pacjenta z chorob wie cow g wne zasady
  Znieczulenie ogólne pacjenta z chorobą wieńcową- główne zasady

  • Utrzymanie równowagi bilansu tlenowego serca

  • Unikać zwiększania zapotrzebowania m. sercowego na tlen i nie zmniejszać przepływu wieńcowego ( unikać tachykardii, nadciśnienia, jak i zwiększenia obciążenia wstępnego, następczego oraz kurczliwości serca, nadmiernej hipotensji, znacznej niedokrwistości, skurczu tętnic wieńcowych i nieprawidłowej dystrybucji krwi w krążeniu wieńcowym

  • Do indukcji: u chorych z prawidłową czynnością komór- każdy z anestetyków dożylnych (uważać na ciężką hipotonię i tachykardię); etomidat ma najmniejsze działanie na układ krążenia ale dobrze jest skojarzyć go z midazolamem i fentanylem; thiopental obniża ciśnienie i przyspiesza HR, propofol również obniża ciśnienie a jego wpływ na HR jest zmienny,


  Znieczulenie og lne pacjenta z chorob wie cow g wne zasady1
  Znieczulenie ogólne pacjenta z chorobą wieńcową- główne zasady

  • Indukcja znieczulenia u pacjentów z ciężkim upośledzeniem czynności komór (niska frakcja wyrzutowa, objawy niewydolności serca): etomidat i midazolam

  • Do laryngoskopii i intubacji- potrzebne jest odpowiednio głębokie znieczulenie aby uniknąć wystąpienia reakcji adrenergicznych (opioid+ anestetyk dożylny+ środek zwiotczający), uważać na bradykardię po dużych dawkach opioidów

  • Nadciśnienie podczas intubacji: pogłębić znieczulenie, można też podać NTG we wlewie, a tachykardię zwalczyć podaniem esmololu

  • Zwiotczenie: środek niedepolaryzujacy, pamietac o tachykardii po pancuronium

  • Dążymy w czasie podtrzymania znieczulenia do parametrów: HR 50-90/min; wzrost ciśnienia skurczowego nie przekraczający 15% ciśnienia wyjściowego; ciśnienie rozkurczowe >60 mmHg; PCWP 6-12 mmHg, niedopuszczać do rozcieńczenia krwi lub niedokrwistości


  Znieczulenie og lne pacjenta z chorob wie cow g wne zasady2
  Znieczulenie ogólne pacjenta z chorobą wieńcową- główne zasady

  • W tachykardii pogłębić znieczulenie, można podać β-adrenolityk (esmolol) lub Ca-bloker (werapamil) szczególnie w częstoskurczu nadkomorowym

  • W nadciśnieniu śródoperacyjnym pogłębić znieczulenie ew. wlew NTG, nifedypiny, urapidilu, nitroprusydku sodu

  • Przy hipotonii odstawić N2O, przy niskim OCŻ- uzupełnić płyny, przy hipotonii z bradykardią podać atropinę, w razie rozszerzenia naczyń obwodowych- leki obkurczające naczynia; u pacjentów po CABG długotrwała hipotonia może skutkować zamknięciem przęsła (groźba zawału)

  • W niewydolności lewokomorowej podać środki inotropowo dodatnie

  • Przy podejrzeniu skurczu naczyń wieńcowych podać nitroglicerynę lub antagonistę wapnia

  • Unikać gwałtownego odwracania działania opioidów przy końcu operacji – niebezpieczeństwo silnej reakcji adrenergicznej ze wzrostem ciśnienia i tachykardią

  • Dreszcze występujące po zabiegu zwiększają zapotrzebowanie na tlen


  Powik ania anestezjologiczne zwi zane z chorobami uk adu oddechowego
  Powikłania anestezjologiczne związane z chorobami układu oddechowego

  • Choroby układu oddechowego stanowią ryzyko powikłań płucnych szczególnie w okresie pooperacyjnym (niedodma, zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa)- szczególnie po operacjach w nadbrzuszu i w obrębie klatki piersiowej

  • Przedoperacyjna diagnostyka pulmonologiczna w celu rozpoznania i oceny zagrożeń oraz ustalenia postępowania

  • Nie należy przeprowadzać planowych zabiegów podczas infekcji górnych, dolnych dróg oddechowych a także przeziębienia


  Powik ania anestezjologiczne zwi zane z chorobami uk adu oddechowego1
  Powikłania anestezjologiczne związane z chorobami układu oddechowego

  WYWIAD:

  -zapytać o kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny (rodzaj kaszlu, kiedy występuje, rodzaj plwociny)

  -krwioplucie (nitki krwi- ostre zakażenia; krwawa plwocina, krew- nowotwory, zatorowość, rozstrzenia oskrzeli, grzybica, gruźlica)

  -duszność (główny sub. objaw chorób układu oddechowego i krążenia, występuje w chorobach obturacyjnych- POCHP, astma oskrzelowa, śródmiąższowych- zapalenie płuc, sarkoidoza, zatorowość płucna, chorobach serca- główny objaw wzrostu ciśnienia w kapilarach płucnych przy zaburzeniach czynności lewej komory

  -świszczący oddech, świsty, napady astmatyczne- typowe w chorobach obturacyjnych płuc, świsty także w zastoju płucnym w chorobach serca oraz po lekach (β- blokery, NLPZ, środki cholinergiczne)

  -ból w klatce piersiowej (zapalenie opłucnej, zatorowość, nowotwory, zapalenie płuc, gruźlica); odróżnić od bólu ściany klp (nerwoból międzyżebrowy, półpasiec)


  Powik ania anestezjologiczne zwi zane z chorobami uk adu oddechowego2
  Powikłania anestezjologiczne związane z chorobami układu oddechowego

  Palenie tytoniu: przewlekle zmiany zapalne w oskrzelikach, skurcz, zapadanie, nadmierna produkcja śluzu z zaburzeniami transportu oskrzelowo-tchawiczego wydzieliny, wzrost stężenia karboksyhemoglobiny we krwi

  U palaczy ryzyko powikłań płucnych po większych zabiegach jest 6x większe niż u niepalących

  Przy zaprzestaniu palenia korzystnego wpływu na drogi oddechowe i transport śluzu należy oczekiwać po upływie wielu tygodni, natomiast szybko (już po 24 godz) spada stężenie karboksyhemoglobiny


  Powik ania anestezjologiczne zwi zane z chorobami uk adu oddechowego3
  Powikłania anestezjologiczne związane z chorobami układu oddechowego

  Badanie fizykalne: oglądanie, obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie klatki piersiowej

  Ocena kliniczna:

  • toru oddechowego

  • częstości oddechów

  • włączenia pomocniczych mięśni oddechowych

  • wydłużenia wydechu

  • występowania sinicy, poliglobulii

  • objawów ew. niewydolności prawokomorowej i nadciśnienia płucnego


  Powik ania anestezjologiczne zwi zane z chorobami uk adu oddechowego4
  Powikłania anestezjologiczne związane z chorobami układu oddechowego

  • Badania laboratoryjne: standardowe jak przed każdym dużym zabiegiem a dodatkowo: badanie plwociny, równowaga kwasowo-zasadowa i gazometria krwi tętniczej (podwyższony Hct, niskie paO2, wysokie paCO2

  • EKG: cechy przeciążenia prawej komory- P pulmonale, odchylenie osi elektrycznej serca w prawo, przerost prawej komory, blok prawej odnogi pęczka Hisa

  • RTG kl.p.- obowiązkowe (niedodma, obrzęk , płyn w opłucnej, pęcherze rozedmowe, ropnie)


  Badania czynno ciowe p uc
  Badania czynnościowe płuc oddechowego

  • Spirometria- do oceny mechaniki oddychania

  • Gazometria- do oceny wymiany gazowej w płucach

  • Z badań spirometrycznych dla anestezjologa wystarczające są: pojemność życiowa- VC, natężona pojemność życiowa FVC, natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa- FEV1

  • Jeśli VC przed operacją jest < 50% wartości prawidłowej lub < 1,75-2 l to u ponad 30% pacjentów można się spodziewać wystąpienia niewydolności oddechowej w okresie pooperacyjnym

  • Aby kaszel był skuteczny FVC musi być co najmniej 3x większa od objętości wydechowej (7ml/kg)

  • FEV1 jest miarą oporu dróg oddechowych, często jako iloraz FEV1/FVC, świadczy bezpośrednio o stopniu obturacji

  • FEV1 >2l- nie ma zwiększonego ryzyka powikłań oddechowych, 0.8-2l- zwiększone ryzyko okołooperacyjne, FEV1< 0.8 l- wysokie ryzyko operacyjne


  Gazometria krwi t tniczej
  Gazometria krwi tętniczej oddechowego

  • paO2- niskie w: zaburzeniach stosunku V/Q, hipowentylacji pęcherzykowej, zaburzeniach dyfuzji gazów oddechowych

   Hipoksja w POCHP polega na zaburzeniu stos V/Q, prowadzi do zwiększenia oporu naczyniowego w krążeniu płucnym ze zwiększeniem obciążenia prawej komory serca

  • paCO2- przewlekła hiperkapnia (>45mmHg) prowadzi do zmniejszonej wrażliwości ośrodka oddechowego na CO2, krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny przesuwa się w prawo, kwasica oddechowa spowodowana retencją CO2 jest wyrównywana metabolicznie (wysoki poziom wodorowęglanów)- aby wyrównać pH

  • Przewlekła hiperkapnia jest ważnym czynnikiem ryzyka powikłań płucnych w okresie okołooperacyjnym


  G wne elementy przygotowania przedoperacyjnego w przewlek ych obturacyjnych chorobach p uc
  Główne elementy przygotowania przedoperacyjnego w przewlekłych obturacyjnych chorobach płuc

  -zaprzestanie palenia tytoniu

  -celowane leczenie antybiotykiem infekcji dróg oddechowych (przy cechach infekcji odłożyć planowy zabieg)

  -leczenie bronchodilatacyjne (metyloksantyny, β-mimetyki, leki antycholinergiczne, glikokortykoidy)

  -upłynnienie śluzu (leki sekretolityczne, nawilżanie powietrza oddechowego)

  -gimnastyka oddechowa

  -fizykoterapia oddechowa

  -leczenie tlenem (w ciężkich postaciach, najniższe możliwe stężenia, możliwa eliminacja napędu oddechowego hipoksycznego)

  -leczenie zespołu serca płucnego


  Znieczulenie pacjent w obci onych chorobami obturacyjnymi uk adu oddechowego najwa niejsze elementy
  Znieczulenie pacjentów obciążonych chorobami przewlekłych obturacyjnymi układu oddechowego- najważniejsze elementy

  • Możliwe znieczulenie regionalne ale unikać rozległej blokady motorycznej ( nie wyłączać dodatkowych mm oddechowych), sposób ułożenia pacjenta nie może utrudniać spontanicznego oddychania

  • W znieczuleniu ogólnym korzystne są anestetyki wziewne (rozszerzają oskrzela, łatwo sterowalne, mniejsze niebezpieczeństwo pooperacyjnej depresji oddechowej w porównaniu ze znieczuleniem z dużymi dawkami opioidów)

  • Niewielkie dawki środków zwiotczających aby możliwa była wczesna ekstubacja (u wielu chorych sprawne oddychanie wiąże się z działaniem mięśni brzucha i dodatkowych mięśni oddechowych)

  • Wentylacja niezbyt dużymi objętościami, małą częstością oddechową, wydłużyć wydech (I:E 1:3- 1:4), niskie ciśnienie wdechowe bo niebezpieczeństwo odmy opłucnowej, unikać PEEP, najniższe możliwe stężenia tlenu w powietrzu wdechowym, nie doprowadzać do hipokapni

  • Konieczny staranny nadzór pooperacyjny ( depresja oddechowa spowodowana resztkowym działaniem leków stosowanych podczas znieczulenia)


  Znieczulenie os b w wieku podesz ym
  Znieczulenie osób w wieku podeszłym przewlekłych

  • Stale zwiększa się odsetek ludzi w społeczeństwie, którzy ukończyli 65 lat

  • Wydłuża się prognozowany czas życia, społeczeństwo się starzeje

  • Śmiertelność okołooperacyjna pacjentów w starszym wieku wynosi 5% w przypadku zabiegów planowych i 10% w przypadku zabiegów nagłych (zależnie od rodzaju operacji)

  • Śmiertelność związana ze znieczuleniem wynosi 2% i jest 3x wyższa niż u młodych pacjentów

  • Bezspornie proces starzenia upośledza rezerwę czynnościową narządów, która jest różnicą pomiędzy czynnością podstawową a najbardziej nasiloną do której zdolny jest organizm


  Znieczulenie os b w wieku podesz ym1
  Znieczulenie osób w wieku podeszłym przewlekłych

  • Starczą populację nękają rozmaite choroby często nakładające się na siebie

  • Wielochorobowość (multimorbidity) oznacza obecność co najmniej dwóch chorób najczęściej przewlekłych u tego samego pacjenta, bez wskazania na chorobę zasadniczą

  • Częstość chorób w wieku starczym oddaje zestawienie:

   • Zmiany krążeniowo (sercowe+mózgowe)- oddechowe 28%

   • Zmiany stawowe 23%

   • Upośledzenie widzenia/słyszenia 12%

   • Cukrzyca 7%

   • Zmiany ukrwienia mózgu 5%


  Znieczulenie w wieku podesz ym
  Znieczulenie w wieku podeszłym przewlekłych

  Jako filary chorobowe w populacjach ludzi starych uznano 5 „I”

  • Instability (labilność adaptacji krążeniowej i endokrynologicznej)

  • Immobility (zmniejszenie możliwości wysiłkowych)

  • Incontinence (niewydolność układu wydalniczego)

  • Impairedcognition (upośledzenie funkcji OUN)

  • Iatrogenicdiseases (terapia wielolekowa, często z objawami niepożądanymi)

   U 24-40% chorych hospitalizowanych w wieku >65 lat występuje anemia. W połączeniu z chorobą wieńcową zwiększa ona ryzyko powikłań i zgonu


  Zmiany sercowo naczyniowe zwi zane z wiekiem
  Zmiany sercowo-naczyniowe związane z wiekiem przewlekłych

  • Przerost mięśnia, pogrubienie endokardium, zwłóknienie i zwapnienie zastawek

  • Kurczliwość m.sercowego w odp na stymulację β1 (inotropową i chronotropową) zmniejsza się, maleje EF, a powiększa się rozstrzeń serca

  • Pojemność minutowa (CO) maleje o 1% rocznie

  • Maleje krążenie wieńcowe

  • Ciśnienie tętnicze wzrasta z wiekiem, ciśnienie skurczowe rośnie o 6-7 mmHg co 10 lat

  • Starzenie zaburza regulację autonomiczną krążenia, 2-4 krotnie zwiększa się ilość krążących katecholamin czego następstwem są starcze zaburzenia snu a także wzrost aktywności lipolitycznej i tendencja do starczego wychudzenia po 70 r.ż.

  • Upośledzenie funkcji przerastającego i remodelowanego mięśnia sercowego doprowadza do niewydolności krążenia

  • Znieczulenie, podaż leków nasennych , uspokajajacych i przeciwnadciśnieniowych łatwiej pozbawia starego chorego należnego napięcia adrenergicznego prowadząc do depresji m.sercowego, hipotonii i upośledzenia funkcji nerek


  Zmiany pozasercowe zwi zane z wiekiem
  Zmiany przewlekłych pozasercowe związane z wiekiem

  • Ogólną regułą jest zmniejszanie przepływu narządowego o 1% rocznie- daje to np. u 80 latka 15% ubytek anatomiczny ale 30% czynnościowy

  • Masa mózgu w wieku 80 lat jest mniejsza o 15%, obniża się tzw plastyczność mózgu co jest przyczyną starczego uporu

  • Wraz ze zmniejszeniem się mózgowego przepływu krwi i dowozu O2 do OUN codziennie obumiera kilkadziesiąt tysięcy komórek nerwowych (substancja szara), zmniejsza się aktywność enzymów głównie w miejscach intensywnej produkcji neurotransmitterów, zmniejsza się ilość i wrażliwość receptorów

  • W efekcie zapotrzebowanie mózgu na anestetyki zmniejsza się o 30%

  • Zmniejsza się percepcja ostrego bólu ( możliwość „bezbolesnego” zapalenia otrzewnej, niedrożności jelit, cichego zawału mięśnia sercowego)


  Zmiany pozasercowe zwi zane z wiekiem c d
  Zmiany przewlekłych pozasercowe związane z wiekiem c.d.

  • Osłabienie odruchów obronnych: nosowo-gardłowych, gardłowo-krtaniowych, krtaniowo-oskrzelowych

  • Zwolnienie przewodnictwa nerwowego

  • Zaburzenia chodu i równowagi

  • Wydłużenie reakcji ortostatycznych i termoregulacyjnych

  • Słabnie mięsień pierścienno-gardłowy- zasadniczy element zwieracza górnego przełyku, ułatwiając ulewanie i zakrztuszanie się

  • Wymienione zmiany wskazują na konieczność miareczkowanej podaży leków używanych podczas znieczulenia oraz wydłużenie czasu oczekiwania na skutek działania leku oraz jego ustąpienie

  • Ważne jest nie tylko przeprowadzenie przez samo znieczulenie ale też utrzymanie/powrót dotychczasowej sprawności umysłowej w okresie pooperacyjnym


  Zmiany pozasercowe zwi zane z wiekiem c d1
  Zmiany przewlekłych pozasercowe związane z wiekiem c.d.

  • Termoregulacja- szybciej spada głęboka temperatura ciała w czasie znieczulenia a wydłuża szybkość powrotu temperatury ciała po operacji

  • Układ oddechowy: maleją rezerwy czynnościowe płuc, zmniejsza się VC, maleje FVC, zmniejsza się też FEV1; wzrastają natomiast: objętość zalegająca RV, czynnościowa pojemność zalegająca FRC, natomiast jeszcze bardziej wzrasta płucna objętość zamykająca CV czyli taka wydechowa objętość płuc w której drobne drogi oddechowe zapadają się podczas wydechu. Przekroczenie FRC przez CV powoduje wzrost przecieku płucnego

  • Poprzez starczą rozedmę zmniejsza się pojemność dyfuzyjna płuc

  • SKUTKI: rozedmowe płuca u leżącego starego chorego z osłabionymi mięśniami oddechowymi i ze zmniejszona podatnością układu oddechowego (przez mniejszą elastyczność płuc a wyraźnie większą sztywność ściany klatki piersiowej) powodują, ze pooperacyjne powikłania płucne występują częściej wraz z wiekiem operowanych


  Filtracja i oczyszczanie nerkowe w wieku podesz ym
  Filtracja i oczyszczanie nerkowe w wieku podeszłym przewlekłych

  • Przepływ nerkowy maleje o 1% rocznie

  • Czyli u starszych chorych co najmniej 30% obniżka funkcji nerek

  • Nerka stara jest bardziej podatna na hipowolemię i zmniejszenie objętości minutowej

  • Krytyczny jest spadek klirensu kreatyniny poniżej 55ml/min

  • Maleje z wiekiem recepcja pragnienia, zmniejsza się zdolność zagęszczania moczu i możliwość wydalania H+ po obciążeniu substancjami zakwaszającymi

  • Rośnie wrażliwość sodowa czyli reakcja ciśnieniowa na podaż sodu (trudno im eliminować obciążenie sodowe) co sprzyja kryzom nadciśnieniowym i obrzękom


  Metabolizm w trobowy w wieku podesz ym
  Metabolizm wątrobowy w wieku podeszłym przewlekłych

  • O 1% rocznie maleje przepływ wątrobowy

  • U osoby 80 letniej masa wątroby maleje o 40%

  • Zmniejsza to eliminację leków metabolizowanych w wątrobie (barbiturany, środki zwiotczające, opioidy)

  • Maleje produkcja albumin

  • Obniża się zdolność enzymów mikrosomalnych komórek watroby decydujących o szybkości procesów detoksykacyjnych


  Zmiana sk adu cia a z wiekiem
  Zmiana składu ciała z wiekiem przewlekłych

  • Zmniejsza się zawartość wody w ustroju a więc objętość dystrybucji leków

  • Maleje zawartość wody wewnątrzkomórkowa podczas gdy objętość wody pozakomórkowej i osocza nie zmienia się

  • Zmniejsza się masa kostna zwłaszcza u kobiet po menopauzie

  • Zmniejsza się masa mięśniowa, maleje zdolność do wysiłku

  • Zaburzona oś somatotropina-hormon wzrostu-somatomedyny (bo jest stymulowana w czasie wysiłku a słabnie wraz z wiekiem i przy braku ruchu)


  Post powanie anestezjologiczne w geriatrii
  Postępowanie anestezjologiczne w geriatrii przewlekłych

  • OCENA PRZED OPERACJĄ

   Zwrócić uwagę na chorobę niedokrwienna serca, nadciśnienie czy niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroby układu oddechowego

   Konieczny dokładny wywiad dotyczący stosowanych leków

  • PREMEDYKACJA

   bez lub w niższych dawkach, unikać podawania wagolityków ( może wystąpić zależna od wieku oporność na atropinę)

  • WYBÓR METODY ZNIECZULENIA

   znieczulenie złożone z opioidem, N2O/O2, środkiem wziewnym i zwiotczającym ale miareczkowanie dawek

   TIVA

   VIMA

   Znieczulenie regionalne


  Post powanie anestezjologiczne w geriatrii c d
  Postępowanie anestezjologiczne w geriatrii c.d. przewlekłych

  • Znieczulenie podpajęczynówkowe:

   Często trudności anatomiczne z powodu zmian związanych z wiekiem

   Silniejsze rozprzestrzenianie i czas działania ŚMZ (przepuszczalność struktur nerwowych zwiększa się a maleje ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego

   Spadek ciśnienia może być większy (hipowolemia, zaburzenia układu przewodzącego serca i ograniczona rezerwa krążeniowa)

  • Znieczulenie zewnątrzoponowe

   Przestrzeń przykręgowa węższa i wypełnia się przy mniejszych objętościach środków, wzrasta przepuszczalność opony twardej, zmiany te nasilają rozprzestrzenianie i działanie środków w przestrzeni z/o- niższa dawka ŚMZ

   Ostrożnie z sedacją, unikać stanów splątania, zaburzeń orientacji, depresji oddechowej, zalegania wydzieliny

   Pogląd, ze znieczulenie regionalne u ludzi starszych jest bezpieczniejsze w porównaniu z ogólnym jest rozpowszechniony ale naukowo nieudowodniony


  Znieczulenie w geriatrii c d
  Znieczulenie w geriatrii c.d. przewlekłych

  • Wybór środka zwiotczającego:

   Sukcynylocholina dopuszczalna oprócz zażywających digoksynę bo skłonność do zaburzeń rytmu

   Pancuronium- możliwy przedłużony efekt

   Wecuronium- korzystne bo minimalny wpływ na krążenie

   Atrakurium i cis atrakurium polecane ze względu na eliminacje Hofmana

   Ogólnie blokada n-m u ludzi starszych cofa się później niż u młodszych

  • Indukcja

   Ograniczona ruchomość kręgosłupa szyjnego, trudności z uszczelnieniem maski, niebezpieczeństwo wyłamania rozchwianych zębów, utrudnione ułożenie na stole operacyjnym, upośledzenie odruchów obronnych i zwiększone ryzyko aspiracji


  Trudno ci indukcji w geriatrii
  Trudności indukcji w geriatrii przewlekłych

  -gwałtowny spadek ciśnienia któremu sprzyja hipowolemia i zbyt szybkie podanie anestetyku (barbiturany, propofol)

  -nadmierny wzrost ciśnienia i zaburzenia rytmu serca podczas laryngoskopii i intubacji

  -ponowny spadek ciśnienia po indukcji a przed początkiem stymulacji chirurgicznej

  ZALECENIA- niższe dawki leków i powolne ich podawanie przy korzystnej wolemii (przetoczyć zbilansowany koloid 300 ml przed podaniem środka dożylnego)

  -


  Znieczulenie w geriatrii c d1
  Znieczulenie w geriatrii c.d. przewlekłych

  • Do podtrzymania zmniejszenie dawek wszystkich środków ale w różnym stopniu (np. opioidy 0 40-50%, anestetyki wziewne o ok 25%), uzyskanie stabilności krążeniowej często trudniejsze niż u zdrowych (dotyczy to pacjentów z nadciśnieniem, u których występują znaczne i szybko zmieniające się wahania ciśnienia

  • Zmniejszone zapotrzebowanie na leki na skutek zmian farmakokinetycznych

  • Podając płyny wziąć pod uwagę ograniczone możliwości regulacyjne gospodarki wodno-elektrolitowej a także wydolność nerek i układu krążenia, ilość i skład stosowanych roztworów ma większe znaczenie niż u ludzi młodych

  • We wczesnym okresie pooperacyjnym wzrasta ryzyko niewydolności oddechowej, szczególnie po opioidach (może być opóźniony powrót świadomości, przedłużona senność i depresja oddechowa

  • Oprócz zaburzeń oddechowych często w okresie pooperacyjnym nadciśnienie tętnicze


  Klasyfikacja childa
  Klasyfikacja przewlekłych Childa

  • Służy do oceny ciężkości zaburzeń funkcji wątroby

  • Także koreluje ze śmiertelnością okołooperacyjną

  • Z zaburzeniem wątroby klasy C wg Childa 1 rok przeżywa tylko 50% chorych


  ad