struktura wieku i p ci os b podejrzanych o pope nienie przest pstw w odzi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Struktura wieku i p?ci osób podejrzanych o pope?nienie przest?pstw w ?odzi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Struktura wieku i p?ci osób podejrzanych o pope?nienie przest?pstw w ?odzi - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi. Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego. Podejrzani. Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów… (art. 71 kpk)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktura wieku i p?ci osób podejrzanych o pope?nienie przest?pstw w ?odzi' - redford


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktura wieku i p ci os b podejrzanych o pope nienie przest pstw w odzi

Struktura wieku i płci osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w Łodzi

Stanisław Mordwa

Kat. Gospodarki Przestrzennej

i Planowania Przestrzennego

podejrzani
Podejrzani
 • Podejrzanym jest osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów… (art. 71 kpk)
 • Tylko część podejrzanych staje się oskarżonymi, czyli osobami przeciwko, którym wniesiono oskarżenie do sądu.
 • W wyniku rozstrzygnięcia sprawy karnej (skazanie, warunkowe umorzenie, umorzenie, uniewinnienie) część oskarżonych zostanie skazana. Skazani, którym udowodniono sprawstwo czynu nielegalnego to przestępcy.
efekt lejka
Efekt „lejka”
 • Wszczęto 964 tys. postępowań, stwierdzono 1139 tys. przestępstw, … skazano 412,9 osób
liczba podejrzanych liczba przest pstw w odzi w latach 2006 2010
Liczba podejrzanych – liczba przestępstw w Łodzi w latach 2006-2010

9 458 podejrzanych – 29 758 przestępstw stwierdzonych

p e podejrzanych
Płeć podejrzanych
 • Istnieją bardzo duże różnice między przestępczością kobiet i mężczyzn. Różnice wynikają z liczby i rodzaju dokonywanych czynów
 • Proporcje między liczbą mężczyzn i kobiet popełniających przestępstwa zmieniają się.
 • W Polsce w latach 50. XX w. na 100 osób skazanych przypadały 24 kobiety; ale w latach 90. liczba ta spadła poniżej 10, a obecnie utrzymuje się na poziomie 6-7%. Odsetek kobiet jako podejrzanych waha się w okolicach 10%.
 • W Łodzi odsetek kobiet wśród podejrzanych wynosi 16%.
przest pczo kobiet
Przestępczość kobiet
 • Albert COHEN: „The most conspicuous difference between male and female delinquency is that male delinquency . . . is versatile and female delinquency is relatively specialized” (1955:45).

W Polsce:

 • Kobiety dokonują przestępstw głównie gospodarczych i kryminalnych przeciwko mieniu
 • Niezwykle rzadko kobiety skazywane są za: gwałty, czyny lubieżne z nieletnim, zabór pojazdu, znęcanie się nad członkiem rodziny, kradzież zuchwałą, czy za kradzież z włamaniem.
 • Wraz z wiekiem odsetek skazywanych kobiet wzrasta
 • Skazane kobiety zdecydowanie rzadziej „wracają do przestępczości”.
czy naprawd kobiety rzadziej pope niaj przest pstwa
Czy naprawdę kobiety rzadziej popełniają przestępstwa?
 • Niską przestępczość wśród kobiet można tłumaczyć także problemami związanymi z ciemną liczbą przestępstw. Kobiety częściej dokonują bowiem czynów, które mają niskie prawdopodobieństwo wykrycia lub rzadko są zgłaszane.
 • Socjolog Otto Pollak mówił o „maskowanym charakterze” przestępczości kobiet uzasadniając tym sformułowaniem ich zdolność do zatajania i maskowania się.
 • Wiele przestępstw popełnianych przez kobiety dotyczy czynów o niskim ciężarze gatunkowym, które w dodatku popełnianie są w najbliższym środowisku. Z tego powodu są one rzadko (o ile w ogóle) wykrywane i raczej rozwiązywane są w sposób nieformalny, bez powiadamiania policji (np. podziemie aborcyjne: 89 skazań za przerwanie ciąży wobec 140-280 tys. dokonywanych).
 • Istnieje także instytucjonalny wymiar niskiego natężenia przestępczości wśród kobiet. Okazuje się, że w przypadku kobiet policjanci składają mniej doniesień a w dodatku sędziowie częściej w ich przypadku orzekają o niskiej szkodliwości popełnianych czynów i rzadko wymierzają karę pozbawienia wolności
wska nik nat enia liczby podejrzanych wed ug komisariat w w odzi
Wskaźnik natężenia liczby podejrzanych według komisariatów w Łodzi
 • Śródmieście (I Kom.):

Kobiety: 86

Mężczyźni: 464

Ogółem: 256

 • Polesie (IV Kom.):

Kobiety: 67

Mężczyźni: 476

Ogółem: 251

 • Polesie (III Kom.):

Kobiety: 18

Mężczyźni: 152

Ogółem: 78

slide11
Płeć:
 • Determinuje kategorie popełnianych czynów. Inne czyny częściej popełniają kobiety, a inne mężczyźni.
 • Różnicuje natężenie popełnianych czynów. Wśród mężczyzn więcej jest potencjalnych przestępców.
 • W środowisku zagrożonym przestępczością relacje między natężeniem popełnianych czynów między płciami zmniejszają się. Kobiety są bardziej aktywne w takim środowisku.
wiek podejrzanych
Wiek podejrzanych
 • Panuje powszechna zgoda kryminologów, że istnieje silna relacja między wiekiem sprawców a przestępczością. Zależność ta jest odwrotna, co oznacza, że wraz z wiekiem skłonność do popełniania przestępstw spada.
 • Bez względu na inne cechy społeczno-ekonomiczne (status ekonomiczny, stan cywilny, rasa, płeć itd.), ludzie młodsi popełniają więcej przestępstw niż dorośli i starsi.
 • Znaczna część osób, które są wielokrotnymi przestępcami, rozpoczęła swoją przestępczą aktywność jeszcze w dzieciństwie, szybko tą aktywność zwiększali.
 • W Stanach Zjednoczonych młodsi przestępcy popełniają raczej czyny przeciwko mieniu i z użyciem przemocy, podczas gdy osoby starsze bywają aresztowane za pijaństwo w miejscach publicznych lub jazdę pod wpływem alkoholu (mężczyźni) lub drobne kradzieże sklepowe (kobiety). Szczytem aktywności przestępczej w przypadku przestępstw przeciwko mieniu jest wiek 16 lat, a przestępstw z użyciem przemocy to 18 lat dla chłopców i 15 lat dla dziewcząt (Agnew 2003)
wiek sprawc w podejrzanych teorie
Wiek sprawców/podejrzanych. Teorie
 • Są naukowcy, którzy uważają za „normalne” zachowanie, charakterystyczne dla okresu dorastania, to co inni nazywają aktywnością kryminalną lub przestępczą.
 • Travis Hirschi i Michael Gottfredson zauważyli, że w procesie normalnego dojrzewania biologicznego i socjopsychicznego zmniejsza się aktywność przestępcza bowiem wraz z wiekiem ludzie dokładniej potrafią oszacować prawdopodobieństwo, że przestępstwo zakończy się dla nich sukcesem.
 • Neal Shover i Carol Thompson: „the allure of crime diminishes substantially as offenders get older”
slide14
Struktura wieku podejrzanych o popełnienie ogółu przestępstw według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010
 • Łódź – mediana wieku - 44,9 lat
 • Łódź – mediana wieku podejrzanych - 29,5.
 • Przeciętnie najmłodszych podejrzanych wykryto z obszaru komisariatu VII - 25 i IV - 27,7
 • „Najstarsi” podejrzani są z komisariatów V i VI (mediana wyniosła odpowiednio 31,8 i 31,5 lat).
slide15
Struktura wieku podejrzanych o popełnienie ogółu przestępstw według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010
 • Zróżnicowanie przestrzenne udziału poszczególnych grup wiekowych podejrzanych według ośmiu komisariatów są wyraźne.
 • Udział podejrzanych nieletnich różnicuje się od ponad 15% na obszarze VIII komisariatu do niecałych 10% w I komisariacie.
 • Tam gdzie jest najmniejszy udział podejrzanych nieletnich – tam największą część podejrzanych stanowią młodociani
wiek podejrzanych w odzi
Wiek podejrzanych w Łodzi
 • Przeciętnie najmłodsi są podejrzani o dokonanie przestępstw kryminalnych – mediana ich wieku wyniosła 26,3 lat (mediana wieku podejrzanych o przestępstwa kryminalne przeciwko mieniu wyniosła 26,1 lat, a o czyny przeciwko życiu i zdrowiu tylko 21 lat).
 • Starsze są osoby podejrzane o popełnienie przestępstw drogowych i innych (mediana – 33,7 lat)
 • Przeciętnie najstarsi są podejrzani w sprawach gospodarczych (mediana – 40 lat)
slide17
Wskaźnik natężenia liczby podejrzanych o popełnienie przestępstw według grup wiekowych w Łodzi w latach 2006-2010
wiek podejrzanych w odzi1
Wiek podejrzanych w Łodzi
 • Najliczniejsze grupy wśród ogółu podejrzanych stanowiły:
 • osoby w wieku 21 do 29 lat (28%; 315/10 tys.),
 • osoby w wieku 30-39 lat (21%; 207/10 tys.),
 • czterdziestolatkowie (14%; 138/10 tys.)
 • Największe natężenie liczby podejrzanych:
 • młodociani – 330 os./10 tys.
 • nieletni – 125 os. / 10 tys.
struktura wieku podejrzanych o pope nienie przest pstw kryminalnych przeciwko yciu i zdrowiu
Struktura wieku podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych przeciwko życiu i zdrowiu
slide20
Struktura wieku podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010
slide21
Struktura wieku podejrzanych o popełnienie przestępstw gospodarczych według komisariatów w Łodzi w latach 2006-2010.

struktura wieku podejrzanych o dokonanie przestępstw z grupy tzw. białych kołnierzyków jest bardzo podobna w poszczególnych komisariatach

przest pczo nieletnich
Przestępczość nieletnich
 • W przypadku najliczniejszej (i najgroźniejszej) przestępczości – kryminalnej, znaczny udział i duże natężenie występuje w najmłodszych grupach wiekowych - bardzo często wśród podejrzanych są nieletni.
 • Nieletni przeważnie wykrywani byli na obszarach komisariatów I, IV, na obszarze których jak się okazuje, zidentyfikowano najwięcej tzw. enklaw biedy
 • Z badań prowadzonych przez łódzkich socjologów wynika, że jakość życia w dzieciństwie a także zubożałe sąsiedztwo jest bardzo istotnym czynnikiem w procesie „dziedziczenia” biedy między pokoleniami i wykluczenia. „Wychowankowie” w takich enklawach zagrożeni są osłabionym dążeniem do odniesienia sukcesu zawodowego i materialnego, a także negatywnymi wzorcami wchodzenia dzieci i młodzieży na drogę dokonywania czynów zabronionych przez prawo. W efekcie dzieci i młodzież wychowujące się w enklawach łódzkiej biedy przejmują dominujący w nich styl życia jako naturalny i oczywisty.
 • John DiIulio – super predators
przest pczo nieletnich cechy
Przestępczość nieletnich. Cechy
 • chęć zdobycia pieniędzy, zaimponowania innym (w tym członkom nieformalnych zbiorowości),
 • powielanie wzorów i zachowań mających swoje źródło w domu rodzinnym,
 • poczucie bezkarności,
 • poszukiwanie akceptacji i poczucia bezpieczeństwa, których nie znajdują ze strony rodziców i opiekunów,
 • częstsze niż w przypadku dorosłych, współuczestnictwo w popełnianiu czynów kryminalnych z jedną lub z kilkoma osobami (dotyczy to przeważnie kradzieży i rozboju).
 • małoletnimi sprawcami czynów karalnych są najczęściej chłopcy w wieku 13 - 16 lat, uczniowie klas gimnazjalnych
 • dziewczęta, które dokonują przestępstw, najczęściej współuczestniczą w tej działalności razem z chłopcami
 • w ostatnich latach coraz więcej czynów nieletnich dokonywanych jest w szkole lub jej okolicach - zjawisko znęcania się starszych uczniów nad młodszymi tzw. „fala”