mr vy etrenie mozgu pred a po cas v skyt embolick ch komplik ci a ich klinick prejavy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MR vyšetrenie mozgu pred a po CAS – výskyt embolických komplikácií a ich klinické prejavy. PowerPoint Presentation
Download Presentation
MR vyšetrenie mozgu pred a po CAS – výskyt embolických komplikácií a ich klinické prejavy.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

MR vyšetrenie mozgu pred a po CAS – výskyt embolických komplikácií a ich klinické prejavy. - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

MR vyšetrenie mozgu pred a po CAS – výskyt embolických komplikácií a ich klinické prejavy. Zele ň ák K., Kur ča E., Zele ň áková J. , Nosáľ V., Michalik J., Hladká M., Poláček H. CAS. alternatívna liečba karotickej endarterektómie fázy vývoja jednoduchá angioplastika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MR vyšetrenie mozgu pred a po CAS – výskyt embolických komplikácií a ich klinické prejavy.' - rebekah-hayes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mr vy etrenie mozgu pred a po cas v skyt embolick ch komplik ci a ich klinick prejavy

MR vyšetrenie mozgu pred a po CAS – výskyt embolických komplikácií a ich klinické prejavy.

Zeleňák K., Kurča E.,Zeleňáková J., Nosáľ V.,

Michalik J., Hladká M., Poláček H.

slide2
CAS
 • alternatívna liečba karotickej endarterektómie
 • fázy vývoja
  • jednoduchá angioplastika
  • angioplastika s implantáciou stentu
  • použitie koaxiálnej techniky
  • cerebrálna protekcia
  • systém rýchlej výmeny
   • rapid exchange system
  • vývoj stentov s farmakologickou protiproliferatívnou úpravou

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

riziko emboliz cie
Riziko embolizácie
 • teoreticky nízke riziko
  • restenóza
  • hyperechogénny ateróm
  • koncentrická lézia
 • vysoké riziko
  • tesná stenóza
  • dlhé viaceré stenózy
  • hypoechogénny ateróm
  • nehomogénny ateróm

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

cerebr lna protekcia
Cerebrálna protekcia

Balóniková oklúzia

Distálna Proximálna

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

cerebr lna protekcia1
Cerebrálna protekcia

Filter

Polyuretánový Nitinolový

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

filter
Filter

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

filter1
Filter

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

filter2
Filter

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

filter3
Filter

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

filter4
Filter

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

materi l a met dy
Materiál a metódy
 • 1.3.2005 – 31.12.2007
 • bez KI na vyšetrenie magnetickou rezonanciou
 • liečených 47 stenóz vnútornej karotickej tepny
  • (7 u žien a 40 u mužov)
 • 38 pacientom
  • (7 žien, 31 mužov)
  • s priemerným vekom 66 rokov
   • (vekové rozpätie 43-80 rokov)
 • počas 42 intervenčných výkonov
  • (7 u žien, 35 u mužov)
 • MR vyšetrenie mozgu
  • 1,5 T
  • vrátane DWI
   • najsenzitívnejšia zobrazovacia modalita na detekciu čerstvých ischemických zmien
   • vykonané pred výkonom a 24 hodín po výkone.

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

dwi b 1000
DWI b=1000

pred CAS po CAS

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

v sledky
Výsledky
 • v ipsilaterálnej hemisfére
  • bolo detekovaných priemerne 0,43 čerstvých ischemických ložísk
   • (minimálne 0; maximálne 7)
  • s priemernou veľkosťou 4,34 mm
   • (minimálne 3; maximálne 5)
 • v kontralaterálnej hemisfére v povodí liečenej tepny
  • bolo detekovaných priemerne 0,17 čerstvých ischemických ložísk
   • (minimálne 0; maximálne 2)
  • s priemernou veľkosťou 3,75 mm
   • (minimálne 3,5; maximálne 4)
 • v kontralaterálnej hemisfére mimo povodia liečenej tepny, ani infratentoriálne po CAS nevznikli žiadne čerstvé ischemické ložiská.
 • iba u jednej pacientky bol prítomný klinický korelát (minor stroke)
 • ostatné boli klinicky nemé

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de

z ver
Záver
 • Cerebrálna protekcia počas CAS významne znižuje riziko distálnej embolizácie častíc aterosklerotického plátu, ale neeliminuje ho absolútne.
 • Implantácia karotického stentu vyžaduje adekvátnu antiagregačnú prípravu.

zelenak@mfn.sk Kamil.Zelenak@web.de