slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014. Maria Madalena Pereira Nuffic. Agenda. Context Erasmus + Internationale dimensie Erasmus + Joint Master degrees KA1 Verhaal uit de praktijk Afsluiting. Context Erasmus +. Joint master degrees. Bijdrage aan doelstellingen Europe 2020

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JOINT MASTER DEGREES 22 Januari 2014' - reba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

JOINT MASTER DEGREES

22 Januari 2014

Maria Madalena Pereira

Nuffic

slide2

Agenda

 • Context Erasmus +
 • Internationaledimensie Erasmus +
 • Joint Master degrees KA1
 • Verhaaluit de praktijk
 • Afsluiting
slide4

Joint master degrees

 • Bijdrageaandoelstellingen Europe 2020
 • Verbetering, innovatie, exellentie en internationalisering van HO
 • Vergroten van kwaliteit en aantrekkingskracht EHEA; steun EU extern beleid
 • Verbetercompetenties en vaardigheden van afgestudeerden, bijdragenrelevantievoorarbeidsmarkt
slide5

Joint master degrees

 • Kenmerken 1
 • Geïntegreerdinternationaal master programma 60,90, 120 ECTS
 • Internationaal consortium
 • HO instellingen en andereorganisaties
 • ECHE verplichtvoor HO instellingen Erasmus + programmalanden
slide6

Joint master degrees

 • Kenmerken 2
 • Mobiliteit in minstens twee Erasmus+ landen (20 ECTS/1 jaar of 30 ECTS in langereprogramma’s)
 • HO instellingen in E+ programmelandenzijndegree awarding
 • Aangebodengradenzijnerkend
 • Joint, double, multiple degrees
slide7

Joint master degrees

 • Financiering 1
 • Management fee incl. staff mobiliteit (gastdocenten) + beurzenvoorstudenten
 • 1 voorbereidendjaar + 3 cohortenstudenten
 • Totaalsubsidie 2 – 3 miljoen Euro
 • 1 grant agreement
slide9

Joint master degrees

 • Financiering3
 • 13 – 20 beurzen per intake
 • Beurzenafhankelijk van lengte master (max. 25.000 €)
 • 75% beurzenvoorkandidatenuit Erasmus + partner landen
 • Let op: circa 25% “self funded students”
slide11

Joint master degrees

 • Erasmus + JMD catalogue
 • Na 3 edities
 • Quality review: enquêteonderdeelnemers en alumni + rapportage
 • Excellence, performance and relevance
 • Management and finances
 • Sustainability
 • Financiering 3 extra intakes
 • Lump sum management + beurzen
 • Co-financiering beurzen door consortium
slide13

Joint master degrees

 • Selectieprocedure:
 • 3 onafhankelijkeexperts betrokken
 • 3 stappen
 • Stap 1: beoordeling van alleaanvragen op basis van “relevantie”
 • Stap 2: volledigebeoordelingvolgensresterende criteria
 • Stap 3: interview met vertegenwoordigers van EC en EACEA
slide14

Joint master degrees

 • Selectiecriteria
 • Relevantie (30 punten)
 • Kwaliteit project ontwerp en implementatie (30 punten)
 • Kwaliteitprojectteam en organisatie van de samenwerking (20 punten)
 • Impact & dissemination (20 punten)
 • Minstens 70 punten
slide15

Joint master degrees

 • Selectiecriteria: relevantie
 • Bijdragedoelstelingen van Erasmus + JMD
 • Waarom is het master programmanodig?(behoeftes in Europa en wereldwijd)
 • Academischexcellentie van programma
 • Learning outcomes, competenties en vaardighedenvoor de arbeidsmarkt
 • Relatie met nietacademischepartners (duurzaamheid)
slide16

Joint master degrees

 • Selectiecriteria: kwaliteit project ontwerp en implementatie
 • “jointness” van curriculum, rolen institutionelesteun van partners (geensleeping partners)
 • Structuur van programma en mobiliteit
 • Joint assessment/toetsing
 • Degrees en status accreditatie
 • Informatie en faciliteitenvoorstudenten en gastdocenten
 • Student agreement
slide17

Joint master degrees

 • Selectiecriteria: kwaliteitprojectteam en
 • organisatie van samenwerking
 • Expertise en bijdrage van partners/staff
 • Rol van de partners in bestuur, management en implementatie (consortium agreement)
 • Afsprakenbetreffende joint selectie van studenten
 • Inzicht in de kosten: berekening tuition fees en verdelinginkomsten (incl. externe financiering)
slide18

Joint master degrees

 • Selectiecriteria: impact & dissemination
 • Toelichtingeffect op internationalisering van consortium partners
 • Strategie en middelengebruiktvoorpromotie en marketing
 • Hoe kwaliteit (externe en interne) geregeld is (nationaal, internationaal en professioneleperspectieven)
 • Sustainability strategy
 • Betrokkenheid van werkgevers
slide19

Joint master degrees

 • Aanvraagprocedure
 • Centraleactie(aanvraag EACEA)
 • Call en programme guide
 • Deadline 27 maart 12:00 uur AM
 • On line formulier + narrative part
 • Selectie van 9 nieuwe JMD 2014
slide20

Joint master degrees

 • Hoe moet ik beginnen?
slide21

Joint master degrees

“10 golden rules EUA”

 • 1. Know why you are setting up the programme
 • 2. Choose your partners carefully
 • 3. Develop well-defined programme goals and student-learning outcomes
 • 4. Make sure that all the institutions fully support the goals and objectives of the programme
 • 5. Ensure that sufficient academic and administrative staff resources are involved in the programme
 • 6. Ensure that a sustainable funding strategy for the programme is in place
 • 7. Take care that information about the programme is easily accessible to students
 • 8. Organize and plan sufficient meetings in advance
 • 9. Develop language policy and encourage local language learning
 • 10. Decide who is responsible for what
slide22

Joint master degrees

 • Voorbereiding voorstel 1
 • EC stelt de “spelregels” vast. Neem goed alle documenten door (Programme guide, e-form, FAQ, assessment manual)
 • Stel vast of het idee past binnen de actie JMD en zorg voor institutionele draagkracht
 • Gebruik bestaande ervaring (binnen de instelling)
slide23

Joint master degrees

 • Voorbereiding voorstel 2
 • Breng alle relevante aspecten in kaart die bij een JMD horen
 • (check list JOI.CONblz 37)
 • Betrek relevante diensten (bij. administratie, juridisch, financiëen).
 • Erasmus Mundus Quality website
 • (assessment en voorbeelden)
 • Lessonslearntfrom Erasmus Mundus (publicatie)
slide24

Indienen van voorstelen

 • Part C Programme Guide
 • Coordinator namens het consortium via online formulier
 • Registreren Participants portal
 • ECAS account Helpdesk ECAS:
 • DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu
 • Proof of legal status and financial capacity
 • PIC
slide25

Dank vooruwaandacht.

 • mpereira@nuffic.nl
 • http://www.erasmusplus.nl/