Download
hudba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hudba PowerPoint Presentation

Hudba

370 Views Download Presentation
Download Presentation

Hudba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hudba Mikuláša Schneidra Trnavského Autor: Zuzana Sauerová

 2. Mikuláš Schneider Trnavský24. 5. 1881 Trnava -  28. 5. 1958 Bratislava národný umelec slovenský hudobný skladateľ dirigent pedagóg

 3. Životopis: • štúdium v Budapešti, Wiedni, Prahe • pôsobil v Trnave, ako regenschori v Dóme sv. Mikuláša • viedol cirkevný zbor a orchester • organizoval chrámové koncerty • v r.1933 mu Pápež Pius XI. Udelil titul Rytier rádu sv. Gregora Veľkého za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby • bol menovaný za cirkevného cenzora hudby • V r. 1956 udelený titul národný umelec

 4. Chrám sv. Mikuláša v Trnave ulica Schneidra Trnavského Dom hudby

 5. Tvorba: • umelé piesne: Ružičky, Keby som bol vtáčkom, • V našom dvore na javore • zbierky: Zo srdca • Drobné kvety • Piesne o matke • Slzy a úsmevy • opereta: Bellarosa • zborová tvorba: Hoj, vlasť moja !Hor sa, Slovák • komorné a orchestrálne skladby

 6. duchovné piesne: 226 piesní v JKS Ó, Mária, bolestivá Ty si, Pane, v každom chráme Ó, Kriste, veľký Kráľu Bože, čos´ ráčil Oslavujme hviezdy jasné • omše: Missa facilis,Missa solemnis, Slovenská • omša Missa Domini.... • sólové chrámové spevy: Ave Mária in Es a in B • a iné.

 7. Jeho ruky často pohládzali organ Mikulášskeho Dómu

 8. Celý svoj život bol ako spevavýškovránok, ktorý vysoko vyletel do belavého neba, aby radosť a čistotu svojho srdca vyspieval ľuďom a svoju pokornú vieru a zbožnosť Pánu Bohu./Ján Cikker,hud.sklad.1958/   

 9. Hľaďte s úctou na veľké životné dielo, ktoré už toľkým ľuďom dalo a ešte dlho bude dávať radosť, národné sebavedomie, a lásku človeka k človeku.

 10. Použitá literatúra: • Malá encyklopédia hudby, kolektív autorov • Dejiny slovenskej hudby, Z. Bokesová • M. Schneider Trnavský, E. Bugalová

 11. Vďaka Vám za pozornosť.