odznak odbornosti mh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ODZNAK ODBORNOSTI MH PowerPoint Presentation
Download Presentation
ODZNAK ODBORNOSTI MH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

ODZNAK ODBORNOSTI MH - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

ODZNAK ODBORNOSTI MH. Strojník – junior (6 – 10 let). Zkouška. Bez písemného testu 1 otázka z každého okruhu znalostí (celkem 3 otázky). UČEBNÍ OKRUHY - OBSAH. Jednoduché hasební prostředky Přenosné hasící přístroje a hydranty Povinnosti strojníka u zásahu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ODZNAK ODBORNOSTI MH


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odznak odbornosti mh

ODZNAK ODBORNOSTI MH

Strojník – junior

(6 – 10 let)

zkou ka
Zkouška
 • Bez písemného testu
 • 1 otázka z každého okruhu znalostí (celkem 3 otázky)
u ebn okruhy obsah
UČEBNÍ OKRUHY - OBSAH
 • Jednoduché hasební prostředky
 • Přenosné hasící přístroje a hydranty
 • Povinnosti strojníka u zásahu
1 jednoduch hasebn prost edky
1. Jednoduché hasební prostředky
 • Jsou takové prostředky, které se většinou běžně vyskytují v naší blízkosti
 • Často nejsou primárně určeny k hašení požáru
1 jednoduch hasebn prost edky1
1. Jednoduché hasební prostředky
 • Vědro
  • k přenesení vody a uhašení požáru
 • Tlumice
  • K likvidaci malého požáru na rovné ploše
 • Přenosný hasící přístroj
  • Použití dále
 • Trhací hák
  • K rozebrání konstrukce zasažené požárem
 • Sekera
  • K rozebrání konstrukce zasažené požárem
  • rozbití dveří, které nejdou otevřít apod.
 • Bedna s pískem
  • Pro zasypání malého požáru
  • Vhodné pro požáry hořlavých kapalin
  • Doplňkem bývá lopata
 • Pila
  • K rozebrání konstrukce zasažené požárem
 • Ploché páčidlo
  • K rozebrání konstrukce zasažené požárem
1 jednoduch hasebn prost edky2
1. Jednoduché hasební prostředky

Ploché páčidlo

vědro

pila

tlumice

Trhací hák

lopata

Přenosný hasicí přístroj

sekera

Bedna s pískem

2 p enosn has c p stroje
2. Přenosné hasící přístroje
 • Vodní
 • Pěnový
 • Práškový
 • Sněhový
 • Ostatní
  • Plynový speciální
  • PYROCOOL
2 p enosn has c p stroje a has c p stroj vodn
2. Přenosné hasící přístrojea) Hasící přístroj VODNÍ
 • Náplň tvoří roztok vody a uhličitanu draselného (potaš)
 • Hasící účinek je ochlazovací
 • Bývá mrazuvzdorný do – 30°C.
 • Vhodný pro hašení:
  • pevných organických látek.
 • Nevhodný pro hašení:
  • Hořlavých kapalin mimo hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (líh)
  • Jemné mechaniky
 • Zákaz použití:
  • el. zařízení pod proudem
  • hořčík a jeho slitiny
  • lehké kovy
2 p enosn has c p stroje b has c p stroj p nov
2. Přenosné hasící přístrojeb) Hasící přístroj PĚNOVÝ
 • Náplň tvoří roztok vody a pěnidla.
 • Hasící účinek je především izolační, částečně ochlazovací.
 • Vhodný pro hašení:
  • hořlavých kapalin (mimo líh - rozkládá pěnu)
  • pevných organických látek
 • Nevhodný pro hašení:
  • jemné mechaniky
  • Lihu
 • Zákaz použití na:
  • el. zařízení pod proudem
  • hořčík a jeho slitiny
  • Lehké kovy.
2 p enosn has c p stroje c has c p stroj pr kov
2. Přenosné hasící přístrojec) Hasící přístroj PRÁŠKOVÝ
 • Nejuniversálnější hasící přístroj
 • Náplň tvoří různé druhy prášků(podle nich se odvozují hasební účinky přístroje)
 • Hasící účinek je izolační
 • Vhodný pro hašení:
  • Hořlavých kapalin
  • papíru, knih
  • Lehkých kovů
  • motorových vozidel
  • Hořlavých plynů
  • z bezpečné vzdálenosti i el. zařízení pod proudem
 • Nevhodný pro hašení:
  • jemné mechaniky, počítačů
 • Zákaz použití na:
  • jemný prach
  • hobliny a podobné sypké hmoty,které může rozvířit
2 p enosn has c p stroje d has c p stroj sn hov
2. Přenosné hasící přístrojed) Hasící přístroj SNĚHOVÝ
 • Náplň tvoří oxid uhličitý (CO2)
 • Hasící účinek je izolační, částečně v malé míře chladící
 • Vhodný pro hašení:
  • el. Zařízení pod proudem
  • Potravin
  • jemné mechaniky, počítačů
  • Hořlavých plynů
  • hořlavých kovů
 • Nevhodný pro hašení:
  • Hořlavých kapalin
  • pevných organických látek
  • žhnoucích látek.
 • Zákaz použití na:
  • jemný prach, hobliny a podobné sypké hmoty, které může rozvířit
2 p enosn has c p stroje e ostatn has c p stroje plynov speci ln
2. Přenosné hasící přístrojee) Ostatní hasící přístroje - PLYNOVÝ SPECIÁLNÍ
 • Náplň tvoří čisté hasivo FE 36
 • Hasící účinek je izolační.
 • Vhodný pro hašení:
  • Archívů
  • chemických látek
  • jemné mechaniky, počítačů
  • plynových zařízení
  • čistých prostor (např. operační sál apod.)
  • motorových vozidel
  • z bezpečné vzdálenosti i el. Zařízení pod napětím.
 • Nevhodný pro hašení:
  • pevných žhnoucích organických látek
2 p enosn has c p stroje e ostatn has c p stroje pyrocool
2. Přenosné hasící přístrojee) Ostatní hasící přístroje - PYROCOOL
 • Náplň tvoří roztok vody a hasiva Pyrocool
 • Hasící účinek je ochlazovací
 • Vhodný pro hašení:
  • pevných hořlavých látek (i žhnoucích)
   • Hořlavých kapalin
   • motorových vozidel
 • Hasící sprej může hasit z bezpečné vzdálenosti (1 metr) i
  • drobné domácí el. zařízení pod proudem (počítač, varná konvice, televize apod.)
 • Nesmí se použít na:
  • silná el. zařízení pod napětím
3 z kladn povinnosti strojn ka u z sahu
3. Základní povinnosti strojníka u zásahu
 • strojník obsluhuje požární stříkačku a jeho místo je u ní, případně v její blízkosti
 • sleduje signály velitele a členů družstva, provádí příkazy velitele zásahu
 • dohlíží na spotřebu PHM v nádrži čerpadla a průběžně je doplňuje
 • po ukončení zásahu musí zkontrolovat a ošetřit přidělenou požární výzbroj (doplní PHM, provede ošetření, promazání apod.) a výsledek kontroly a závady hlásí veliteli
 • zodpovídá za bezpečnost při jízdě k zásahu nebo zpět
 • musí mít příslušná školení a oprávnění
 • Během jízdy k zásahu nesmí nikdo omezovat jeho pravomoc a povinnosti, pouze velitel může nařídit zpomalení jízdy nebo zastavení, změnu trasy jízdy nebo jejího cíle.
slide15

Jan Šaršoun

SDH Košťany