Wiadectwo nawr cenia
Download
1 / 21

ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA. ŚWIADECTWO. jest KLUCZEM ewangelizacji !. Jest jej CENTRUM!. -KOŁEM NAPĘDOWYM !. „ Ustanowiłem cię sługą i świadkiem ” – mówi Pan (Dz 26,16-18). DLACZEGO ŚWIADECTWO?. polecenie Boże nie można tego podważyć angażuje emocje można odnieść do życia rozmówcy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA' - reagan-gutierrez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wiadectwo
ŚWIADECTWO

 • jest KLUCZEM ewangelizacji!

 • Jest jej CENTRUM!

-KOŁEM NAPĘDOWYM!

„Ustanowiłem cię sługą i świadkiem” – mówi Pan

(Dz 26,16-18)


Dlaczego wiadectwo
DLACZEGO ŚWIADECTWO?

 • polecenie Boże

 • nie można tego podważyć

 • angażuje emocje

 • można odnieść do życia rozmówcy

 • mówi o praktyce, a nie teorii

 • osobiste


Polecenie bo e
POLECENIE BOŻE

 • Mt 28,18-20

  18. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

  19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  20. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 • 1 P 3,15

  15. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.Przed
PRZED

 • poglądy na temat Boga

 • problemy osobiste

 • zmagania

 • pytania


JAK

 • dlaczego zaczęłam myśleć o Bogu

 • jakie prawdy do mnie dotarły

 • co mnie skłoniło by oddać swoje życie Bogu

 • jak to zrobiłem


PO

 • co zmieniło się w tych dziedzinach, które wymieniłam w punkcie „PRZED”


6 punkt w odniesienia
6 PUNKTÓW ODNIESIENIA

 • przyszłość

 • miłość

 • przyjaźń

 • zadowolenie z życia

 • potrzeby materialne

 • rodzina


Przyk ad biblijny
PRZYKŁAD BIBLIJNY

Dz 21, 37-22.21

Ga 1,13-2,21


Przyk ad biblijny i
PRZYKŁAD BIBLIJNY I

Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.


Przyk ad biblijny ii
PRZYKŁAD BIBLIJNY II

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!


Przyk ad biblijny iii
PRZYKŁAD BIBLIJNY III

A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie. Ujrzałem Go: Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę - powiedział do mnie - gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie. A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców. Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan.


Wiadectwo s owem
Świadectwo słowem:

Jak mówić świadectwo?

 • Chrystocentryzm (nie skupiamy się na sobie lecz na Chrystusie)

 • Nie rozwodzimy się nt. jacy jesteśmy niegodni (strzeżmy się fałszywej pokory)

 • Nie moralizujemy ani nie pouczamy


Potencjalne b dy
POTENCJALNE BŁĘDY

 • koncentrowanie się na sobie

 • koncentrowanie się na jakiejś chrześcijańskiej grupie

 • krytycyzm

 • niespójne

 • używanie niezrozumiałych terminów

 • przegadanie

 • niejasne

 • nierealistyczne


Potencjalne b dy c d
POTENCJALNE BŁĘDY c.d.

 • slang

  1- zbawienie, łaska, odkupienie...

  2- radosny, spełniony, poczucie sensu życia...

  3- spotkać Jezusa, obmyty krwią Baranka, nawrócony...
10 przykaza ewangelizacji
10 PRZYKAZAŃ EWANGELIZACJI

 • Z MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO (J 14,26)

 • 2. RADOŚĆ (Iz 52,7)

 • 3. MIŁOŚĆ (2 Kor 5,14)

 • 4. PRZYKŁADY

 • 5. BIBLIA (Hbr 4,12)


10 przykaza ewangelizacji1
10 PRZYKAZAŃ EWANGELIZACJI

6. MODLITWA

7. NIEDYSKUTOWANIE

8. PODJĘCIE DECYZJI

9. ŚWIĘTOŚĆ

10. BUDOWANIE KOŚCIOŁA


4 warunki aby i
4 WARUNKI ABY IŚĆ…

 • doświadczenie zbawienia (Dz4,20)

 • gorliwość w głoszeniu Ewangelii (J 2,17)

 • inkulturacja (J 10,14)

 • życie zgodne z Ewangelią (Ef 4,1)