tilretteleggerfunksjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilretteleggerfunksjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilretteleggerfunksjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Tilretteleggerfunksjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Tilretteleggerfunksjon. ”Kveldene er lange og helga er pyton!” Brukerundersøkelse Hamar kommune 1998. Brobyggerfunksjon. ” Det er overgangene som er verst” Sitat: Gro Beston. Kulturkontakter SIHF, Sanderud Avd.psyk.b og rehablitering Seksjon for tidl. intervensjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tilretteleggerfunksjon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilretteleggerfunksjon
Tilretteleggerfunksjon
 • ”Kveldene er lange og helga er pyton!”

Brukerundersøkelse Hamar kommune 1998

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

brobyggerfunksjon
Brobyggerfunksjon

”Det er overgangene som er verst”

Sitat: Gro Beston

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

slide3

Kulturkontakter

 • SIHF, Sanderud
 • Avd.psyk.b og rehablitering
 • Seksjon for tidl. intervensjon
 • Seksjon for ressurs- og sikkerhet
 • Seksjon for rehabilitering
 • Enhet kultur og fritid

Kommuner i

kulturnettverket

Elverum (kultur og fritidsenheten)

Hamar (kultur og fritidsenheten)

Kongsvinger (dagsenter)

Løten(kultur- og fritd + helse- og sos.)

Ringsaker (kultur- fritidseneheten)

Stange (kultur- fritidseneheten)

Trysil(dagsenter, helse- og sos.)

(Tynset)

Region nord?

Region sør?

Enhet for kultur og fritid

Avd. for psykosebehandling og rehabilitering

Sanderud

Blaarud, Braset

Arenaer/ samarbeidspartnere: Stange jeger- og fiskeforening, Budor skianlegg, Trysilfjellet,

Norlandia Trysil hotell, Hornsjø høyfjellshotell, Tjuvholmen, Espern aktivitetspark, Frisk Moelv,

Family Sport Club Løten og Elverum, Stangehallen, Kolboden (Rokosjøen),Næra (Ringsaker)

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

strategi enhet for kultur og fritid sihf avdeling for psykosebehandling og rehabilitering
STRATEGI Enhet for Kultur og fritidSIHF, avdeling for psykosebehandling og rehabilitering

VISJON

 • Optimal behandling og rehabilitering i et kulturelt og helsefremmende perspektiv.

FORRETNINGSIDE

 • Vår virksomhet skal inspirere og legge til rette for aktivitet, opplevelser, refleksjon og erfaringsdannelse.
 • Vi vil gi pasienter kunnskap og erfaring som bidrar til myndiggjøring, mening, mestring og utvikling.

STRATEGIMÅL

 • Tilrettelegge tilbud innen kulturaktivitet, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Tilbudene kan/ bør integreres i behandling og rehabilitering, samt ha overføringsverdi til livet utenfor institusjonen.

 • Utvikle og drifte gode arenaer for kultur og kreativ virksomhet, friluftsliv og fysisk aktivitet.
 • Videreutvikle Kulturnettverket Innlandet og deres webside.
 • Være oppdatert ift kunnskapsbasert dokumentasjon på bruk av kultur og aktivitet som metode i behandling/ rehabilitering.
 • Samarbeide med avdelingens FOU-enhet og kliniske fagmiljøer for å øke kunnskap/ kompetanse på dette.

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

kulturnettverket www kulturnettverk no
Kulturnettverketwww.kulturnettverk.no
 • Kulturnettverket Innlandet er et uformelt nettverk dannet høsten 2003.
 • Nettverket arbeider med samordning og utvikling av aktivitetstilbud og støttefunksjoner til brukere i et rehabiliteringsforløp. Målgruppa er ungdom og voksne som har en psykisk lidelse eller dobbeldiagnose rus/ psykose.
 • Vi arbeider for å øke aktivitetstilbud for brukerne i kommuner.
 • Vi arbeider for å bedre støttefunksjoner og informasjonsrutiner.
 • Vi benytter også nettverket til erfaringsutveksling, kompetanseutvikling hos oss ansatte.
 • Nettverket arbeider på tvers av nivåer og sektorer. Det betyr at tilbudene vi samordner i nettverket kan benyttes både i behandling/ rehabilitering på sykehuset og som meningsfull hverdagsaktivitet for de som er hjemme.

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

kultur i faglig sammenheng
Kultur i faglig sammenheng:

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

ke livskvaliteten til den enkelte
Øke livskvaliteten til den enkelte

Kultur og aktivitet som intervensjon i rehabiliteringsprosessen og sekundærforebyggende arbeid. Eks:

Siri Næss’ peker på følgende indikatorer på livskvalitet:

 • Være aktiv
 • Ha tilhørighet
 • Selvfølelse
 • Grunnstemning av glede

Livskvalitetsindikatorer sentralt i sekundær

forebyggende intervensjoner:

 • For å bedre psykisk og fysisk, unngå reinnleggelse

eller forverring av sykdom

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet
 • Betydning av fysisk aktivitet for helse og kroppens velvære har lenge vært kjent (Martinsen, 2005).
 • Å være i stand til å leve opp til de kulturelle verdiene i samfunnet er et moment for å skape meningsfullhet (Knudsen, Josephsson 2004). Fysisk aktivitet handler om verdier, livsstil og sosial tilhørighet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2005).
 • Det er dokumentert at mennesker med psykisk lidelse er i dårligere fysisk form enn befolkningen for øvrig (Sosial- og helsedirektoratet, 2004).
 • Mennesker med psykiske lidelser kan oppleve at fysisk aktivitet er gunstig for deres mentale helse. Samtidig er fysisk aktivitet viktig for at de skal bevare sin kroppslige helse (Martinsen, 2005).
 • Vårt tilbud:
  • Trening på treningssenter
  • Skidager, Budor og Trysil (med overnatting)
  • Fjelltur (med overnatting)
  • Fiske/ friluftsuke
  • Div. aktivitetsdager

”Starter vi med kroppen virker det positivt på sinn og sosialt liv”

(Hippokrates, 400 f.kr)

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

verkt y og metoder som virker
Verktøy og metoder som virker
 • Individuell plan
 • Gode informasjonsrutiner
 • Ledsagertjeneste
 • Transport
 • Økonomisk støtte
 • Nye veier for støttekontakt

individuell, deltagelse i gruppe, ind. tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon

(Fritid med bistand)

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

fritid med bistand noe for oss
Fritid med Bistand- Noe for oss?

FmB er en metode virkeliggjort i Kristiansand.

Metoden benyttes for å kunne inkludere mennesker med ulike funksjonshemninger eller personer med rusproblemer i det ordinære organisasjonsliv.

FmB er et alternativ til tradisjonell støttekontakt.

Fritid med bistand er et tiltak der en deltaker og en tilrettelegger sammen med en saksbehandler i løpet av en begrenset periode arbeider for at deltakeren etter hvert kan stå på egne bein i en fritidsaktivitet deltakeren selv har valgt.

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.

04.09.2014

Kttverket v/ ormann, Mari Fjeldsven, Eva Strypet, Morten, Hilde Kristin A. Aam

fritid med bistand som pr veprosjekt sykehuset i samarbeid med kommuner
Fritid med bistand som prøveprosjekt Sykehuset i samarbeid med kommuner
 • Sanderud
 • 2-3 kommuner
 • Fylkeskommunen
 • Helsedirektoratet

www.fritidmedbistand.no

Enhet for Kultur og fritid, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering.