Pt 31 33
Download
1 / 34

REFORMATSIOON - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Pt. 31.-33. REFORMATSIOON. KATOLIKU KIRIK – ristiusu kirikuorganisatsioon, mis allub Rooma paavstile USUPUHASTUS e REFORMATSIOON- ristiusu õpetuse puhastamine täiendustest-tõlgendustest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REFORMATSIOON' - read


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pt 31 33

Pt. 31.-33.

REFORMATSIOON


Reformatsioon

 • KATOLIKU KIRIK – ristiusu kirikuorganisatsioon, mis allub Rooma paavstile

 • USUPUHASTUS e REFORMATSIOON- ristiusu õpetuse puhastamine täiendustest-tõlgendustest

 • PROTESTANTLUS - katoliiklusest lahku löönud kristlik usutunnistus, näiteks luterlus, kalvinism, anglikaani kirik jne


Hussiidid i
Hussiidid I

 • Tšehhimaa Karl IV ajal (1346-1378) Saksa keisriigi keskuseks

 • 1348 Praha ülikool

 • Rahvuslikud vastuolud tsehhide ja sakslaste vahel


Hussiidid ii
Hussiidid II

 • Jan Hus (1371-1415)

  • Eeskujuks Wyclif

  • Simoonia vastu

  • Odava kiriku eest

  • Kirik peab alluma ilmalikule võimule

  • Kirikuvarade sekulariseerimine

  • Armulaual kõigile veini

  • Piibel on ülim tõde

  • Piibel tšehhi keelde


Hussiidid iii
Hussiidid III

 • 1409 Hus Praha ülikooli rektoriks

 • 1412 kirikuvande alla

 • 1414 Konstanzi kirikukogu

 • 1415 põletati ketserina


Hussiidid iv

Taboriidid

Vaesemad ühiskonnakihid

Võrdsus armulaual

Odav kirik

Kloostrite kaotamine

lihtsus

Kariklased

Jõukad linnakodanikud ja aadel

Võrdsus armulaual

Odav kirik

Ilmaliku võimu ülimuslikkus

Hussiidid IV


Hussiidid v
Hussiidid V

 • 1420-1452 hussiidi sõjad

 • -1424 juht Jan Žižka, edasi Prokop Suur

 • 1433 Praha kompaktaat

  • Kariklased liituvad katoliiklastega

 • 1452 Tabori alistamine


Saksa reformatsioon
SAKSA REFORMATSIOON

 • Karl V valitsusajal (1519 – 1556)

 • Saksa keisririik oli hiiglaslik nõrgalt seotud väikeriikide kogum

 • Olulisimateks otsustajateks olid kuurvürstid

 • Pinged ilmaliku ja vaimuliku võimu vahel

 • 15. saj. lõpp – 16. saj. algus varakapitalistlike suhete kiire areng


Kirik ja vaimuelu
KIRIK JA VAIMUELU

 • 16. saj alguses katoliikluse tippaeg

 • Konstanzi kirikukogu (1414 – 1418) taastas paavstivõimu ühtsuse

 • Usuteenrite paheline elu ja kulutused

 • 1513-1521 paavst Leo X


Martin luther 1483 1546
MARTIN LUTHER 1483 - 1546

 • 31. okt 1517 – Lutheri 95 teesi

  • Paavst saab kustutada vaid enda välja mõeldud karistusi

 • 1520 paavsti bulla, Luther kirikuvande alla

  • Siin ma seisan ja teisiti ma ei või

 • 1521 Karl V kuulutab Lutheri lindpriiks


Reformatsioon

 • Luther pageb Wartburgi lossi

  • Ristimise ja armulaua sakramendist piisab

  • Vaimulike ilmaliku võimu piiramine

  • Munkadele-nunnadele lahkumisõigus

  • Preestritele abiellumisõigus

  • Ordude-kloostrite eitus

  • Pühakute kultuse vastu

 • Luther tõlkis Piibli saksa keelde

  • 1522 Uus Testament

  • 1534 Piibel


Erimeelsused reformatsioonis
ERIMEELSUSED REFORMATSIOONIS

 • Andreas Karlstadt

 • Kritiseeris pühapildikultust, ajendas PILDIRÜÜSTE

 • ANABAPTISTID e. taasristijad

 • Ristida täiskasvanuid


Thomas m ntzer
THOMAS MÜNTZER

Pani aluse talupoegadele-linnakehvistule toetuvale suunale

Jumalariik maa peal: võrdsus, võim lihtrahvale


Talurahvas da
TALURAHVASÕDA

 • Saksa talurahvasõda 1524 – 1526

 • Ülestõusu põhiprogrammiks “12 artiklit”

 • 15. mail 1526 said talupojad vürstidelt lüüa

 • Thomas Müntzer hukati

 • Lutheri “Rahumanitsus”


Augsburgi usutunnistus ja usurahu
AUGSBURGI USUTUNNISTUS JA USURAHU

 • Karl V kutsus 1530 Augsburgis kokku Saksa Riigipäeva

 • Ph. Melanchthon koostas Augsburgi usutunnistuse

  • Emakeelne jumalateenistus

  • Kaks sakramenti

  • Lihtne kirik

  • Kiriku allutamine ilmalikule võimule

 • 1531 loodi Schmalkaldeni Liit protestantluse kaitseks

 • Liidu sõjad Karl V-ga

 • 1555 Augsburgi usurahu: “Kelle maa, selle usk”


Reformatsioon veitsis
REFORMATSIOON ŠVEITSIS

 • Eri rahvad

 • Elanikkonna omavalitsusel põhinevate territoriaalüksuste e. KANTONITE süsteem

 • Metsa- ja linnakantonid

 • Palgasõdurid


Zwingli 1484 1531 ja reformatsioon
ZWINGLI (1484 – 1531) JA REFORMATSIOON

 • Palgasõdurite ja sõja vastu

 • Katoliku kiriku kritiseerimine

 • 1523 – 1525 reformatsioon Zürichis

 • “Armulaud on püha õhtusöömaaja mälestustoiming”

 • Alluda linna valitud võimudele

 • Sõjalised kokkupõrked katoliiklike ja protestantlike kantonite vahel kuni 1531


Calvin 1509 1564 ja reformatsioon
CALVIN (1509 – 1564) JA REFORMATSIOON

 • 1536 “Ristiusu õpetus”

 • Predestinatsiooni põhimõte

 • Töö austusväärsus ja vajalikkus

 • Kalvinismi kritiseerijad tuleriidale

 • Palju pooldajaid Prantsusmaal, Madalmaades ja Inglismaal


Reformatsioon inglismaal
REFORMATSIOON INGLISMAAL

 • 14. saj John Wyclif

  • Tõlkis piibli

  • Taunis pühakute kummardamist ja indulgentse

 • Rooside sõja (1455 – 1485) järel troonile Tudori dünastia

 • Henry VII hakkas kuningavõimu tugevdama

 • Loodi nn. Tähekoda


Majanduslik areng
MAJANDUSLIK ARENG

 • 16. saj arenesid kiiresti kapitalistlikud suhted

 • Tähtis manufaktuuritööstus

 • Lambakasvatuse laieneminetarastamineinimeste PAUPERISEERUMINE e. vaesumine


Henry viii 1509 1547
HENRY VIII (1509 – 1547)

 • Henry VIII tahtis lahutada Aragòni Katariinast, et abielluda Anne Boleyniga

 • Konflikt katoliku kirikuga


Reformatsioon

 • Poliitilis-majanduslikud põhjused

 • Henry VIII lõi Roomast lahku

 • 1529 parlament tuli kokku, reformatsiooni algus

 • 1534 supremaatiaakt – Inglise kiriku pea on kuningas

 • Anglikaani kiriku teke


Rekatoliseerimise katse
REKATOLISEERIMISE KATSE

 • 1547 Edward VI võimule (laps)

 • Võitlus katoliikluse pooldajatega

 • 1553 Mary I Tudor võimule –

  katoliiklane

 • Kuninganna vastane ülestõus.

  Mary I kättemaks

 • Rekatoliseerimise katse

 • 1558 Elizabeth I võimule –

  taastas reformeeritud kiriku


Elizabeth i aeg 1558 1604
Elizabeth I aeg (1558 – 1604)

 • 1571 anglikaani usutunnistuse kinnitamine


Usuprobleemid otimaal
USUPROBLEEMID ŠOTIMAAL

 • KLANNID e. sugukondlikud kogukonnad

 • 1542 troonile katoliiklasest MARY STUART

 • Kalvinismi levik (eriti Lõuna-Šotimaal)

 • 1567 šoti kalvinistide e. presbüterlaste Mary Stuarti vastane ülestõus

 • Mary Stuart Inglismaale

 • 1587 hukati


Vastureformatsioon
Vastureformatsioon

 • inkvisitsioon

 • 1540 jesuiitide ordu

  • Ignatius Loyola

 • 1545-1563 Trento kirikukogu

  • paavsti eksimatus

  • kirikul piibli tõlgendamise ainuõigus


Madalmaade vabadusv itlus
Madalmaade vabadusvõitlus

 • 1556-1598 Felipe II

 • 1566 Madalmaades pildirüüsted

  • hertsog Alba

 • 1581 Ühendatud Provintside Vabariik e Holland

 • Hollandi kuldajastu

  • Rubens, Rembrandt


Usus jad prantsusmaal
USUSÕJAD PRANTSUSMAAL

 • 16. saj II p. ja 17. saj Prantsusmaa kodusõjad e usu- e hugenotisõjad

 • Monarhia tugevnemine Francois I ajal (1515 – 1548)

 • Generaalstaatide e. seisuste esinduse asemel käis koos Notaablite Kogu

 • Pariisi parlament


Kuningas ja kirik
KUNINGAS JA KIRIK

 • Rahvuslik gallikaani kirik

 • 1438 nn pragmaatiline sanktsioon

 • 1516 Francois I ja paavsti vaheline KONKORDAAT e. kokkulepe

 • Poliitilised ja sotsiaalsed pinged


Hugenotid
HUGENOTID

 • Kalvinismi levik hoogustus 1540tel Lõuna-Prantsusmaal

 • Nn Tulekoda kalvinistidega võitlemiseks

 • Poliitilised hugenotid –absolutismivastased ringkonnad

 • Liidriteks Antoine de Bourbon, poeg Henri, ja Louis de Condè


Teel kodus dadele
TEEL KODUSÕDADELE

 • Konfliktid katoliiklaste ja protestantide vahel

 • 1560 algas Katariina di Medici regendivalitsus

 • 1562 Fr. De Guise ründab Vassy`s hugenotte

 • Hugenottide ületõus

 • Ususõjad

 • 1570 Saint-Germaini rahu – südametunnistuse vabadus

 • Hugenottide vastane pogromm ööl vastu pärtlipäeva, 24. augustit 1572


Uued kodus jad
UUED KODUSÕJAD

 • PärtliööLõ-Prantsusmaa hugenottide ülestõus

 • Moodustati protestantlik konföderatsioon (riik riigis)

 • Hugenotid: kukutada Valois`dünastia

 • 1562 – 1589 8 kodusõda


Reformatsioonad