kuntauudistus n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kuntauudistus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Kuntauudistus - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Kuntauudistus. Miksi kuntauudistusta ollaan tekemässä?. Huoltosuhde kehitys Kuntien taloustilanteen eriytymiskehitys Kansalaisten yhdenvertainen asema vaarantuu Julkisen sektorin velkaantuminen saatava taittumaan, talouskasvu ei tuo ratkaisua Kuntasektorin työntekijöiden eläköityminen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuntauudistus' - read


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miksi kuntauudistusta ollaan tekem ss
Miksi kuntauudistusta ollaan tekemässä?
 • Huoltosuhde kehitys
 • Kuntien taloustilanteen eriytymiskehitys
 • Kansalaisten yhdenvertainen asema vaarantuu
 • Julkisen sektorin velkaantuminen saatava taittumaan, talouskasvu ei tuo ratkaisua
 • Kuntasektorin työntekijöiden eläköityminen
slide3

Taustaa kuntauudistuksen tarpeelle

indeksi

indeksi

80

80

70 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti

Talous

kiristyy

70

70

Hoivatarve

kasvaa

60 lasta ja vanhusta 100 työikäistä kohti

60

60

Eläköityminen

vauhdittuu

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamis-

vaiheessa oli edullinen huoltosuhde

50

50

40

40

0

0

1980

1990

1970

2000

2010

2020

2030

2040

vuosi

slide5
Hallitus ja eduskunta ovat vastuussa koko Suomesta ja kaikista suomalaisista.

Näkymä tulevaisuudesta vaatii toimenpiteitä.

On löydettävä oikea polku ja toimenpiteet uudistuksen toteuttamiseksi.

kuntauudistus etenee
Kuntauudistus etenee
 • VM:n esitys kuntaselvitysalueiksi valmistui helmikuussa
 • Alkuvuodesta järjestettiin maan laajuinen aluekierros
 • Kuntien lausuntoja pyydetään 13.4. mennessä
 • Palautteen pohjalta valmistellaan tarvittava lainsäädäntö. Hallitus päättää kuntauudistuksen jatkosta kevään aikana. Eduskuntakäsittelyyn hallituksen esitys annettaneen syksyn 2012 aikana. Tavoitteena on, että kuntarakennelaki tulisi voimaan 1.1.2013
 • Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta.
 • Kuntalaki uudistetaan rakenneuudistuksen pohjalta. Valmistelu käynnistetään keväällä ja esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2013. Keskiössä ovat kuntien itsehallinnon ja paikallisen demokratian vahvistaminen.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskeva laki. Järjestämislain ja muiden sektorilakien valmistelu sovitetaan yhteen valtakunnalliseen kuntauudistukseen sekä aikataulullisesti että sisällöllisesti.
kuntauudistuksen aikataulu
Kuntauudistuksen aikataulu
 • Hallitusohjelman kirjaus 6/2011
 • Virkamiestyöryhmä selvitys 2/2012
 • Kuntien kuulemiskierros 2-4/2012
 • Sote –työryhmä väliraportti 5/2012
 • Rakennelaki eduskuntaan 9/2012
miten eteenp in varsinais suomen kokoomuksen n k kulma
Miten eteenpäin? Varsinais-Suomen Kokoomuksen näkökulma.
 • Kunta- ja palvelurakenteen uudistusta jatkettava, keinot mietittävä tarkasti ja kunnat saatava mukaan uudistukseen.
 • Ei pakkoliitoksia.
 • Kriisikunnille kuitenkin perälautakirjaus, eli kansalaisten palveluiden turvaamiseksi valtio voi pakottaa kunnan liitokseen.
 • Säilytetään Suomessa kuntaperusteinen toiminta ja palveluiden järjestämismalli.
 • Kunnat saatava voimakkaammin mukaan uudistukseen. Toinen kuulemiskierros kuntakenttään ennen lopullista linjanvetoa.
varsinais suomen kokoomuksen linjauksia
Varsinais-Suomen Kokoomuksen linjauksia.
 • Tulevan päätöksenteon pohjaksi on tehtävä linjaukset kunnan toimintaympäristö perustasta:

1. Kunta–valtio –suhde, eli työnjako, mitkä ovat kunnan tehtävät -> ei lisävastuita, tehtäviä kunnilta valtiolle.

2. Valtionosuusjärjestelmän uudistamisen peruslinja, eli tulopohja.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämismalli. -> kuntaperusteinen, ylikunnalliset mallit hyväksyttävä.

4. Lähidemokratian vahvistaminen, eli kuntalain uudistuksen linja. -> Suurempien kuntien lähidemokratian toimivuuden varmistaminen.

varsinais suomen kokoomuksen linjauksia1
Varsinais-Suomen Kokoomuksen linjauksia.
 • Esitetyt selvitysalueet eivät Varsinais-Suomen osalta toimi. Erityisesti Turun seudun selvitysalue jaettava useampaan alueeseen.
 • Mahdollisessa selvitystyössä kunnat keskeisessä roolissa. Selvitysmies ohjaa, ei määrää.
 • Liitosten hyödyt ja haitat osoitettava laajasti ennen päätöksentekoa.
varsinais suomen kokoomuksen linjauksia2
Varsinais-Suomen Kokoomuksen linjauksia.

Lopullinen päätös kunnan tulevaisuudesta tehdään kunnan valtuustossa!

yle taloustutkimus
YLE/Taloustutkimus

Kuntauudistuskeskustelulla ei ole ollut negatiivista vaikutusta Kokoomuksen kannatukseen.

kunnille haasteita my s kehysriihess
Kunnille haasteita myös kehysriihessä
 • Kehysriihen suurimmat leikkaukset kohdistuvat kuntatalouteen (-520 me)
 • Kuntataloutta tosin vahvistetaan muilla toimilla:
  • Selvitetään mahdollisuudet kuntien velvoitteiden vähentämiseksi ja normien joustavoittamiseksi
  • Yhteisöveron korotettu jako-osuus säilyy voimassa vaalikauden loppuun saakka
  • Tavoitteena on jäteveron tuoton ohjaaminen kunnille
  • Kuntauudistus: yhdistyville kunnille varaudutaan suuntaamaan muutostukea, jonka taso ja kohdennus päätetään osana rakennelain valmistelua
 • Kokonaisuudessaan kunnille ohjataan lisäverotuottoja 260 me, jolloin säästöjen nettovaikutus kuntatalouteen on noin -260 me.