goda arbetsf rh llanden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 417 Views
 • Uploaded on

GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN. Inledning Birger Forsberg - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön – med hjälp av företagshälsovården Maria Ihse , AB Previa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN Inledning Birger Forsberg - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Fokus på friskfaktorer i arbetsmiljön – med hjälp av företagshälsovården Maria Ihse, AB Previa Hälsofrämjande insatser i samverkan med företagshälsovården Sofia Lindblad och Lena Lehman, Feelgood AB Från handlingsplan till insatser – avslutningIngela Målqvist och Jannike Wenke

  2. ”Landstinget är både en stor arbetsgivare och en stark kund… och har ett demokratiskt ansvar för jämlik service till länets medborgare avseende hälso- och sjukvård och trafik. Landstinget arbetar på många sätt med folkhälsan… Det betyder att landstingets olika verksamheter har en daglig effekt på medborgarnas hälsa och levnadsvanor.” Sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg

  3. Feelgood Företagshälsa Sofia Lindblad Key Account Manager, Feelgood Företagshälsa Tel: 08-586 155 21 E-post: sofia.lindblad@feelgood.se Lena Lehmann Projektledare Produkt Feelgood Företagshälsa Tel: 070-8108716 E-post: lena.lehmann@feelgood.se

  4. Kort om Feelgood Fakta • HelhetsleverantörEtt integrerat och brett utbud för bästa effekt Företagshälsovård och friskvård på 60-talet egna enheter/orter. Med våra samarbets-partners erbjuder vi hälsotjänster på på totalt 175 orter FAKTAGrundades: 1995 Börsnoterade på OMX Small Cap (1999) Anställda: ca 650 medarbetare Omsättning: Ca 650 mkr ISO certifieringar: 9 001:2008 , AFS 2001:1 och ISO 14001 Oberoende certifieringsföretag (LRQA Sverige AB)

  5. Feelgoods enheter i Stockholm • Feelgood Kista - Kista Science Tower Hus E Plan 5 Färögatan 33, 164 51 Kista. Tel 08-586 156 30 • Feelgood Stockholm City – Grev Turegatan 34, 114 38 Stockholm. Tel 08-676 82 00 • Feelgood Stockholm Södra på Lilla Nygatan – Lilla Nygatan 13, 111 28  Stockholm. Tel 08-402 05 80 • Feelgood Stockholm Södra i Marievik – Årstaängsvägen 17 6 tr, 117 43 Stockholm. Tel 08-556 156 60 • Feelgood Solna – Smidesvägen 10-12, 171 41 Solna. Tel 08-564 844 00

  6. Feelgood levererar idag företagshälsovård till följande bolag och förvaltningar inom SLL: BOLAG • Ambulanssjukvården (AISAB) • Danderyds Sjukhus (DS)Folktandvården • Locum • MediCarrier • S:t Eriks ögonsjukhus • Stockholm Care • Stockholms Lokaltrafik (SL) • Södertälje Sjukhus • Tio100 • Waxholms Ångfartygs AB FÖRVALTNINGAR • Hälso- och sjukvårdens förvaltning (HSF) • Kulturförvaltningen • Landstingsrevisorerna • Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) • Patientnämnden • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

  7. Kommunikationsplattform SLL - Feelgood • Kontaktpersoner centralt hos SLL Maria Englund, personaldirektör Jannike Wenke, personalstrateg • Kontaktperson centralt hos Feelgood Sofia Lindblad KeyAccount Manager (KAM) • Varje enskilt bolag och förvaltning inom SLL har utsett kontaktpersoner gentemot Feelgood • Varje enskilt bolag och förvaltning har från Feelgood tilldelats en egen kundansvarig och en egen kontakt-sköterska som etablerar en lokal kontakt

  8. Samverkan mellan SLL Bolag/Förvaltningar och Feelgood AVTAL Arbetsgrupp Strategisk planering/uppföljning Feelgood SLL bolag och förvaltning Lokal planering/uppföljning Stockholm City DS, Locum , Waxholmsb. Kista Tiohundra, MediCarrier Sthlm Södra – Marievik SLSO, SÖS, AISAB m fl Sthlm Södra – Lilla Nygatan SL, LSF, HSF m fl

  9. Syfte med arbetsgruppen • Att skapa strategiska mål • Att följa upp avtalet • Att följa upp & utveckla affären (ändringar/tillägg i avtalet) • Att följa upp arbetssätt • Att följa upp kundnöjdhet • Att redovisa och följa upp statistik

  10. Övrig samverkan • Regelbundna avstämnings/planeringsmöten • Centrala hygienkommittén CHK • Lokala arbetsmiljökommittéer på kunds begäran • Forum där personalhandläggare, personalspecialister, personalstrateger träffas • Övriga träffar/möten utefter behov • Feelgood inbjuder löpande till öppna utbildningar samt frukostseminerier runt om på enheterna i Stockholm

  11. Tre fokusområden för att öka dina medarbetares närvaro & prestationsförmåga • Hälsofrämjande - trivs och presterar • Feelgood är en strategisk resurs genom att bidra till god hälsa • bland anställda, vilket främjar produktionsresultatet. • Förebyggande – kvar i arbete • Feelgood är en expertresurs som du kan använda när du behöver • Undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet. • Efterhjälpande – snabbare åter i arbete • Feelgood hjälper till vid rehabilitering och är ett stöd kring de • anpassningsåtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen.

  12. Mål för SLL Vision • Landstinget skall ha attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser med engagerat ledarskap, medarbetarinflytande och attraktivt arbetsmiljöarbetet. Mål • Skapa hälsofrämjande arbetsplatser • Minska den genomsnittliga sjukfrånvaron med minst 1 sjukdag per år

  13. Energi att orka arbeta och energi för att njuta av livet

  14. ”Äta lite, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten, käckt arbeta, lägligt bo stillhet någon stund på dagen, det är lagen för min hälsa och min ro“ Olof von Dahlin 1700 tal

  15. 75 % av ohälsan är Livsstilsrelaterad Kostnad 50mdr/år

  16. Förändringsprocesser • Bibehålla ”goda förhållande” på organisation, grupp och individnivå. • Stödja vid förändring av ”mindre goda förhållande” på organisation, grupp och individnivå. • Jobba främjande och bevarande av det som är ”starkt och fungerar bra”

  17. Flöde i hälsoarbetet • Kartlägga/ analysera (t.ex HALU,HPB,Funktionsanalys, frisklinjen) • Kunskap, Utbildning, Hälsoekonomi, • Målsättning • Plan (Hälsostrategi, Hälsoinspiratörer,Chefsstöd,Medarbetar samtal m.m.) • Motivation • Genomförande • Utvärdering Organisation Grupp Individ

  18. Bättre minne • Jämnare humör • Starkare hjärtmuskel • Minskad bukfetma • Hungerregulator • Lusthöjare • Ökat välbefinnande • Bättre inlärningsförmåga • Ökad koncentration • Sänkta blodfetter • Blodtrycksreglerare • Blodsockerreglerare • Viktregulator • Propplösare • Smärtlindring • Bättre sömn • Avslappning • Laxerande

  19. Prestationstak & toleransnivå Livsbelastning Livsbelastning

  20. Konditionsnivåer 5 > 49 Mycket hög nivå 4 41-49 Önskvärd nivå ur ett längre hälsoperspektiv 3 35-41 Godkänd nivå ur ett kortare hälsoperspektiv 2 28-35 Risk för ohälsa 1 < 28 Stor risk för ohälsa

  21. Feelgood Ett integrerat och brett utbud - för bästa effekt • Hela verktygslådan inom hälsa. All kunskap och alla tjänster under ett och samma tak. • Gränsöverskridande kundteam som effektivt kan avgöra vilka insatser som behövs för bästa effekt. • Ett samarbete, ett kontrakt, ett synsätt, en metod, en kontakt, en faktura gör allt mycket enklare för dig.

  22. FEELGOOD TJÄNSTER - NIOFÄLTAREN EFTERHJÄLPANDE FÖREBYGGANDE FRÄMJANDE • Akut krishantering • Rehabiliteringssamordning • HälsoAccess ORG. • Arbetsmiljökartläggning • Arbetsmiljömätning • Chefshandledning, coachning • Utbildning - OBM • Krishantering – beredskap • Riskanalys • Slumpmässiga drogtester • Utbildning SAM - Diplomering • Chefscoachning • Hälsoanalys . HPI Hälsoenkät • Utbildning – Hälsofrämjande ledarskap • Utbildning Hälsoinspiratörer • Frisklinjen • OBM – prestation och trivsel • Arbetsplatsbesök • Friska Chefer – Hälsoprogram 1 år GRUPP • Fältmottagning • Konsultation, grupp • Krisstöd • Konflikthantering • Stöd vid kränkande särbehandling • Arbetsplatsbesök • Ergonomisk riskbedömning • HALU – Hälsoundersökning • Rökslutarstöd • Utbildning HLR, Första Hjälpen • Utbildningar – stresshantering, sömn • Vaccinationer • Hälsoprofilbedömning, HPB • Personligt Hälsoprogram • Utbildningar inom Hälsa, Livsstil • Gruppträning • Hälsoaktiviteter, stegtävling • Föreläsning, kurser inom hälsa/livsstil • Livsstilsverkstad • Praktiskt Mindfulness - avslappning INDIVID • Arbetsförmågebedömning • Arbetsplatsutredning • Chefsstöd • Funktionsbedömning • Förstadagsintyg • Krisstöd • Rehabiliteringsmöte • Stickskador • Stödsamtal • Samtalsbehandling vid rehabilitering • Feelgoodsamtal • Medicinska kontroller, AFS • MRO- konsultation • AUDIT - alkoholscreening • Nyanställningsundersökning • Stödsamtal • Hälsoundersökning, utlandstjänst • Handledning, individ • Behandling sjukgymnastik • Kostrådgivning • Motiverande samtal • Personlig träning • Massage • FaR

  23. Exempel på ett projekt inom SLL just nu! Frisklinjen på ett av sjukhusen 2012 11 01 – 2013 11 01 • Röntgenkliniken och Personalavdelningen • Behov av ett verktyg för att stödja arbetet inom kort- och långtidssjukskrivning • Månadsrapporterna ger båda FHV och kundföretaget ett unikt redskap för strategiskt hälsoarbete. • Med Frisklinjen får medarbetaren en professionell hjälp direkt vid sjukanmälan. • Alla rehabärenden uppmärksammas tidigt och arbetsgivaren får en unik insyn i hälsosituationen. • Cheferna använder sig av de meddelanden och rapporter som Frisklinjen genererar

  24. Sammanfattning Frisklinjen • Samma telefonnummer = eget välkomstmeddelande • Hög tillgänglighet, öppet dygnet runt – alla dagar på året! • Hög servicenivå, svar inom 30 sekunder • Alltid personligt kontakt vid sjuk-, VAB- och friskanmälan • Företagshänvisningar, policys, förstadagsintyg direkt vid anmälan • Sjukvårdsrådgivning erhålles vid varje samtal • Mejl/sms som följer medarbetarens sjukärende • Anmälan till Försäkringskassan dag 15 samt vid VAB • Möjlighet att friskanmäla sig dagen innan • Utförliga statistikrapporter och tillgång till kundunikt extranät

  25. Tack!

  26. FRISKARE • REHABILITERING • I • D • E • N • T • I • Uppföljning • 3 | 6 | 12 • månader • F • Ledarskap • Utbildning • Policy • I • E • R • A • Systematisk • rond • Individuella • hälsoinsatser • FRISKLINJEN • Statistik • Arbetslivsinriktad • rehabilitering Företags- sköterska • Feelgood • samtalet • R • E • H • A • Utredning av • arbetsförmåga • B • I • N • S • R • Sjuk- & • friskanmälan • Diagnos • A • E • T • S • S • T • E • A • Hälsoaccess • Individuella • rehabiliteringsåtgärder • R • S • N • Arbetsplats- • utredning • I • Handlings- • plan • A • G • I • D • I • T

  27. Fem frukostmöten kommer att presentera Folkhälsopolicyns fem mål och handlingsplanen Handling för hälsa 2012-2014 15 jun Mål 1 Goda livsvillkor 14 sep Mål 2 God miljö 12 okt Mål 3 Goda arbetsförhållanden 16 nov Mål 4 Hälsosamma levnadsvanor 14 dec Mål 5 God psykisk hälsa Välkommen!