pentateuhul
Download
Skip this Video
Download Presentation
PENTATEUHUL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PENTATEUHUL - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

PENTATEUHUL. EXODUL. Numele c ărţii. Biblia ebraic ă: ( w e ’ elleh ) ş e mot LXX: Exodos Vulgata: Exodus Versiunile moderne: Exodul. Autorul şi data scrierii. Paternitate mozaică Caracter autobiografic (1/3 dintre cele 770 de referinţe la Moise din tot VT).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PENTATEUHUL' - rea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
numele c r ii
Numele cărţii
 • Biblia ebraică: (we’elleh) şemot
 • LXX: Exodos
 • Vulgata: Exodus
 • Versiunile moderne: Exodul
autorul i data scrierii
Autorul şi data scrierii

Paternitate mozaică

 • Caracter autobiografic (1/3 dintre cele 770 de referinţe la Moise din tot VT).
 • Tema contestării autorităţii lui Moise (continuată în Numerii).
 • „Domnul i-a zis lui Moise” (40X).
autorul i data scrierii1
Autorul şi data scrierii

Teoria paternităţii necunoscută postmozaice (în timpul reformei regelui Iosia)

 • Kadeş-Barnea şi Eţion-Gheber au fost locuite târziu
 • Edom s-a ridicat la rangul de regat doar după sec. al VII-lea a.Chr.
datarea exodului
Datarea Exodului

Datarea aproximativă în documentele biblice

 • Robie anunţată de 400 de ani (Gen. 15:13), echivalentul a trei generaţii (Gen. 15:16).
 • Ocuparea Canaanului timp de 300 de ani până pe vremea lui Iefta (Jud. 11:26).
 • Inaugurarea Templului lui Solomon la 480 de ani de la Exod (1 Regi 6:1): 6 generaţii a câte 80 de ani (Ps. 90:10, de la Nahşon la Solomon), sau 12 generaţii a câte 40 de ani (de la Iuda la Solomon).
datarea exodului1
Datarea Exodului

Informaţii din documentele extrabiblice

 • Confirmarea construirii cetăţilor egiptene cu cărămizi de pământ (cca. 1450 a.Chr., scena de pe mormântului vizirului Rekhmire).
 • Stela lui Merneptah (sf. sec. al XIII-lea) care aminteşte de evrei în Canaan.
datarea exodului teoria dat rii t rzii sec xiii a chr
Datarea Exodului-teoria datării târzii (sec. XIII a.Chr.)

Informaţii din documentele extrabiblice

 • Ramses al II-lea a construit o capitală la Pi-Rameses, care a fost dezafectată în 1130.
 • Ramses al II-lea a purtat o politică militară ofensivă la care a renunţat brusc din motive necunoscute.
 • Ramses al II-lea a avut cea mai considerabilă armată egipteană din perioada Noului Regat.
 • Ramses al II-lea era cunoscut pentru viabilitatea descendenţilor săi (harem considerabil).
analiza literar
Analiza literară

Există diverse criterii de împărţire a cărţii: geografic sau religios.

Criteriul religios:

 • Dumnezeu îl eliberează pe Israel din robia egipteană (cap. 1-18).
 • Dumnezeu îi dă lui Israel Legea (19-24).
 • Dumnezeu îi porunceşte să construiască Tabernacolul şi se face întocmai (25-40).
con inut
Conţinut

Cap. 1-4: Contextul ridicării lui Moise ca lider cu misiunea eliberării lui Israel din robia egipteană

Cap. 5-12: Confruntarea dintre Moise-Aaron şi Faraon

Cap. 13-18: Călătoria până la Sinai

Cap. 19-40: Darea Legii, organizarea vieţii civile şi religioase a lui Israel.

decalogul
Decalogul

5 Să-ţi onorezi părinţii.

6 Să nu ucizi.

7 Să nu te desfrânezi.

8 Să nu furi.

9 Să nu depui mărturie mincinoasă.

10 Să nu pofteşti proprietatea altuia.

1 Să nu ai alte divinităţi decât pe Domnul.

2 Să nu te închini unor imagini.

3 Să nu foloseşti indecent Numele Domnului.

4 Să te odihneşti în ziua a şaptea.

tabernacolul cortul nt lnirii
Tabernacolul / Cortul Întâlnirii

Curtea

1. Lavoarul de aramă

2. Altarul de aramă

Locul sfânt (Sfânta)

3. Masa Prezentării cu Pâinile Prezentării

4. Sfeşnicul

5. Altarul de aur

Locul preasfânt (Sfânta-sfintelor)

6. Chivotul legământului

Perdele de in (exterior), pături de lână (acoperiş), Perdeaua Interioară.

teme teologice
Teme teologice

Promisiunile Genezeişi antiîmplinirile sale:

 • Ţară: evreii nu intră încă în Canaan.

(2) Urmaşi: politica demografică a lui Faraon fundamentată pe antisemitism vizează decimarea poporului prin muncă forţată (Ex. 1); nimicirea poporului este hotărâtăşi de Dumnezeu când poporul cade în idolatrie (Ex. 32:7-14), pentru ca în cele din urmă poporul este iertat, dar vinovaţii sunt pedepsiţi (Ex. 32:25-29, 35);

(3) Belşug de daruri: israeliţii renunţă bucuroşi la ele când este vorba de tumarea unui idol (Ex. 32:1-6, 21-24). Ulterior vor renunţa din nou la ele pentru construirea Tabernacolului (Ex. 36:1-7).

teme teologice1
Teme teologice

O nouă etapă în relaţia Domnului cu poporul

 • Elemente vechi: circumcizia şi credinţa
 • Elemente noi: numeroase legi
 • Înnoirea promisiunilor de moştenire a Canaanului
teme teologice2
Teme teologice
 • Ieşirea din Egipt (paradigma eliberărilor viitoare).
 • Darea Legii (revelarea principiilor morale divine).
 • Locuirea lui Dumnezeu cu omul (Ex. 25:8).
rela ia cu nt isus
Relaţia cu NT-Isus
 • Exodul ca revenirea Pruncului Isus în patrie (Mat. 2:15),
 • Domnul Isus ca noul legislator după modelul lui Moise (Predica de pe Munte).
 • Isus ca miel pascal (Mat. 26:26-28).
 • Traversarea Mării Roşii şi experienţa pustiei în cele 40 de zile de ispitire
 • Cortul lui Dumnezeu cu oamenii (In 1:14)
rela ia cu nt biserica
Relaţia cu NT-Biserica
 • Exodul ca separare de oamenii păcătoşi (1 Cor. 6:14-18).
 • Traversarea Mării Roşii împlinită în convertirea creştinului.
 • Noul legământ (Masa Domnului) după modelul Legământului de la Sinai.
 • Slava lui Moise - iluminarea creştină (2 Cor. 3:17-18).
rela ia cu nt biserica1
Relaţia cu NT-Biserica

5. Strângerea ajutoarelor (2 Cor. 8:11-15).

6. Construirea Tabernacolului şi comuniunea creştinului cu Dumnezeu (1 Cor. 3:16; Ap. 21:3).