สนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคม) - PowerPoint PPT Presentation

rea
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคม) PowerPoint Presentation
Download Presentation
สนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคม)

play fullscreen
1 / 1
Download Presentation
171 Views
Download Presentation

สนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคม)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ (Royal Princess Hotel, Larn Luang, Bangkok) 269 ถนน หลานหลวง , ป้อมปราบ, กรุงเทพฯ 10100 (ติดกับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย)(269 Larn Luang Road, Pomprab, Bangkok 10100) Tel : 0-2281-3088 Fax : 0-2280-1314 สนามม้านางเลิ้ง (ราชตฤณมัยสมาคม) แยกจักรพรรดิพงษ์ แยกเทวกรรม ถ. นครสวรรค์ ตลาดนางเลิ้ง วัด แคนางเลิ้ง คลองผดุงกรุงเกษม โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส Hotel สนง.สถิติ โรงพยาบาลมิชชั่น แยกหลานหลวง ถ.หลานหลวง สะพานขาว สะพานลอย ตลาดมหานาค