SOŠ Holíč - PowerPoint PPT Presentation

so hol n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOŠ Holíč PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOŠ Holíč

play fullscreen
1 / 31
SOŠ Holíč
374 Views
Download Presentation
raziya
Download Presentation

SOŠ Holíč

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– SOŠ Holíč Námestie sv. Martina 5 908 51 HOLÍČ Tel.: 034/ 668 2446, Fax: 034/ 668 2413 email: sekretariat@sosholic.sk www stránka: www.sosholic.sk

 2. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Naša škola

 3. Študijné a učebné odbory: • hotelová akadémia • technika a prevádzka dopravy – dopravná priemyslovka • kuchár, čašník, cukrár+ maturitné štúdium spoločné stravovanie • autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár+ maturitné štúdium dopravná prevádzka • stolár+ maturitné štúdium nábytkárska výroba

 4. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hotelová akadémia

 5. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hotelová akadémia Žiak získa vedomosti v  predmetoch: • 2 cudzie jazyky – anglický jazyk, nemecký jazyk, • možnosť tretieho cudzieho jazyka – taliansky, ruský, • geografia a služby cestovného ruchu, • marketing, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, • technika obsluhy, technológia prípravy pokrmov • sprievodcovská činnosť.

 6. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hotelová akadémia

 7. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hotelová akadémia Počas štúdia žiak: • absolvuje baristický kurz, • absolvuje barmanský kurz, • absolvuje kurz pre sprievodcovskú činnosť, • bude vykonávať odbornú prax v reštauráciách a hoteloch v rámci Slovenska i v zahraničí. Za prax môžu žiaci získať vreckové.

 8. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Hotelová akadémia

 9. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4-ročný s maturitou Technika a prevádzka dopravy Počas štúdia žiak sa naučí: • 1 alebo 2 cudzie jazyky, • pravidlá logistiky a dispečerskej činnosti, • pravidlá domácej a medzinárodnej dopravy a prepravy tovaru, • zvárať a získa zváračský preukaz, • získa vodičské oprávnenie A, B, T.

 10. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Technika a prevádzka dopravy

 11. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár mechanik sa naučí: • opravovať autá, • diagnostikovať poruchy áut počítačom, • pracovať s modernými prístrojmi, • zvárať a získa zváračský preukaz, • získa vodičský preukaz skupiny B,T,A. Absolventi učebného odboru môžu pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu v odbore dopravná prevádzka

 12. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár mechanik

 13. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár mechanik

 14. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár mechanik

 15. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár elektrikár sa naučí: • poznať technickú dokumentáciu, kresliť náčrty a schémy elektrotechnických obvodov, • poznať druhy materiálov v elektrotechnike, elektrické a elektronické súčiastky, • opravovať autá, • diagnostikovať poruchy áut počítačom, • pracovať s modernými prístrojmi. Absolventi učebného odboru môžu pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu v odbore dopravná prevádzka

 16. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár elektrikár

 17. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Autoopravár elektrikár

 18. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stolár sa naučí: • opracovať drevo: rezať, hobľovať, frézovať, vŕtať, • zhotovovať výrobky z dreva: nábytok, okná, dvere, obklady, rebríky. Za produktívne práce sa poskytuje VRECKOVÉ.

 19. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stolár

 20. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stolár

 21. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stolár Žiaci môžu absolvovať odborný výcvik i na pracoviskách vo firme zoberajúcej sa stolárskou výrobou. Absolventi učebného odboru môžu pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu v odbore drevárska a nábytkárska výroba.

 22. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stolár

 23. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Stolár

 24. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kuchár, čašník čašník, servírka sa naučí: • správne stolovať, poznať gastronomické pravidlá obsluhy, • miešať nápoje, • správne pripravovať rôzne druhy kávy, • komunikovať so zákazníkom i v cudzom jazyku. kuchár, kuchárka sa naučí: • samostatne pripravovať pokrmy, poznať gastronomické zásady, • správne rozoznať suroviny pre daný pokrm, • variť jedlá domácej aj zahraničných kuchýň.

 25. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kuchár, čašník

 26. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kuchár, čašník Absolventi obidvoch učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu spoločné stravovanie.

 27. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kuchár, čašník

 28. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kuchár, čašník

 29. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Cukrár, cukrárka sa naučí: • piecť zákusky a torty • piecť slané pečivo • zdobiť torty • vyrábať čokoládové bonbóny Absolventi učebného odboru môžu pokračovať v nadstavbovom maturitnom štúdiu spoločné stravovanie

 30. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Cukrár, cukrárka

 31. www.sosholic.sk Tešíme sa na Vás!