slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novi zakonodavni okvir za sustav SLOBODNIH ZONA u Republici Hrvatskoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novi zakonodavni okvir za sustav SLOBODNIH ZONA u Republici Hrvatskoj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Novi zakonodavni okvir za sustav SLOBODNIH ZONA u Republici Hrvatskoj - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Novi zakonodavni okvir za sustav SLOBODNIH ZONA u Republici Hrvatskoj MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Zagreb, 10. listopad 2013. Slobodne zone – izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: 19. lipanj – 19. srpanj 2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novi zakonodavni okvir za sustav SLOBODNIH ZONA u Republici Hrvatskoj' - raziya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Novi zakonodavni okvir za sustav SLOBODNIH ZONA u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zagreb, 10. listopad 2013.

slide2

Slobodne zone – izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

 • 19. lipanj – 19. srpanj 2013.
 • 2 primjedbe (Boxmark Leather i Luka Rijeka d.d.)
 • očitovanje o zaprimljenim primjedbama:www.minpo.hrdo kraja listopada

Očitovanja drugih tijela državne uprave:

 • sastav Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za početak rada – uključivanje MINGO-a
 • davanje mišljenja na zahtjev za osnivanjem zone – uključivanje MGIPU
 • izričaj (izmjene nakon 1.7.2013.) - MVEP
 • razlozi za hitan postupak - MVEP
 • normativni dio - UZZ

Napomena:

 • predviđen početak primjene: 1.1.2014.
 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide3

Slobodne zone – izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama

Usklađivanje s ustrojstvom i djelokrugom rada državne uprave

Područje zone – detaljniji način definiranja područja zone

Produženje koncesije -na zahtjev osnivača temeljem gospodarskog interesa

Prestanak koncesije – odreknućem tijekom trajanja vremena određenog u odluci o koncesiji

Davatelj / korisnik koncesije - detaljnije propisivanje rokova za dostavu dokumentacije, načina i rokova plaćanja naknade za koncesiju

Korisnik zone – obveza dostavljanja podataka o poslovanju u zoni korisniku koncesije

Napomene:

 • izmjene i dopune Zakona ne sadrže odredbe o transformaciji slobodnih zona u neki drugi oblik
 • korištenje poreznih povlastica za izvršena ulaganja i „phasing out” režim – isključivo u okviru poslovanja unutar slobodne zone – sukladno Zakonu o slobodnim zonama
 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide4

Slobodne zone – plan obilaska slobodnih zona

 • listopad / studeni 2013. → točan raspored do 11.10.
 • 2 predstavnika MINPO-a
 • posjeta se održava u prostorijama korisnika koncesije, a sastoji se od 2 dijela:

MINPO – korisnik koncesije:

  • preslike konstitutivnih akata, uplata naknada za koncesije, promotivne materijale, sažetak o stanju nakon 1.7., planovi (eventualne transformacije), tlocrt zone s upisanim katastarskim česticama i korisnicima (vlasnicima), ostale specifičnosti vezane uz svaku pojedinu zonu
  • obavijesti korisnicima o točnom datumu posjete, prikupljanje informacija o interesima korisnika
  • obilazak područja zone

MINPO – korisnik slobodne zone (uz prisustvo korisnika koncesije):

  • individualno, predviđeno trajanje 20 minuta (iznimno do 30 minuta)
  • na zahtjev upućen korisniku koncesije
 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide5

Slobodne zone – plan obilaska slobodnih zona

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide6

Slobodne zone – Pitanje u svezi „izlaska” korisnika iz SZ

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08):

 • procedura za izmjenu područja slobodne zone

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona:

 • zahtjev korisnika koncesije → MINPO
 • pitanje Ugovora koncesionar-korisnik
 • uvažavanje interesa drugih korisnika

koji žele nastaviti poslovanje u SZ

 • preduvjet: utvrditi da li postoji mogućnost pomicanja carinske žice
 • detaljnije o načinu podnošenja zahtjeva, proceduri, dokumentaciji itd. → PRAVILNIK (donosi ministar poduzetništva i obrta uz suglasnost ministra financija)
 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide7

Slobodne zone – Pitanje u svezi „izlaska” korisnika iz SZ („mogući scenarij”)

 • Ugovor koncesionar – korisnik
 • Zahtjev koncesionara → MINPO za izmjenu odluke o davanju koncesije za osnivanje SZ
 • Ugovor koncesionar – korisnik
 • Uvažavanje interesa drugih korisnika
 • Preduvjet – mogućnost pomicanja carinske žice
 • Zahtjev koncesionara → MINPO za izmjenu odluke o davanju koncesije za osnivanje SZ
 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide8

Slobodne zone – Plaćanje poreza u zoni – “PD za izvršena ulaganja”

Članak 36.

 • Na korisnike zona koji vrše početno ulaganje, primjenjuju se poticajne mjere iz Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06).
 • Korisnici slobodnih zona koji su do stupanja na snagu ovog zakona uložili u gradnju ili sudjelovali u izgradnji objekata ulaganjem više od 1.000.000,00 kuna, a pri tome nisu iskoristili gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje propisane kartom regionalnih potpora, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja poreza na dobit do godine u kojoj će iskoristiti gornju granicu dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, propisane kartom regionalnih potpora, ali najdulje do 31.12.2016. godine.
 • Pri izračunu maksimalnog intenziteta potpore - gornje granice dopuštenog intenziteta potpore za ulaganje, izraženog kao bruto ekvivalent potpore, u obzir se uzimaju, s jedne strane, kumulativni iznosi iskorištenih potpora za ulaganje do stupanja na snagu ovog zakona, uključujući i potpore iz drugih izvora, povezane s opravdanim troškovima ulaganja, a s druge strane kumulativni iznos realiziranih ulaganja do stupanja na snagu ovog zakona, za svakog korisnika slobodne zone iz stavka 2. ovog članka.

PLAĆANJE POREZA U ZONI

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide9

Slobodne zone – Plaćanje poreza u zoni – “PD phasing out”

Članak 37a.

 • Korisnici zona, koji su gospodarsku djelatnost u zoni obavljali do dana stupanja na snagu ovog Zakona, plaćat će porez na dobit ovisno o prostornoj jedinici za statistiku II razine u kojoj se zona nalazi, a sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku-NKPJ, i to na slijedeći način:

a) Korisnici zona koje se nalaze u prostornoj jedinici za statistiku II razine

– Sjeverozapadna Hrvatska (HR 01), plaćati će porez na dobit

- u visini od 50% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010 godine,

- u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2011. do 2013. godine,

- u visini propisane porezne stope od 2014. godine.

b) Korisnici zona koje se nalaze u prostornim jedinicama za statistiku II razine

– Središnja i Istočna Hrvatska (HR 02) i Jadranska Hrvatska (HR 03), plaćat će porez na dobit

- u visini od 50% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2013 godine,

- u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2014. do 2016. godine,

- u visini propisane porezne stope od 2017. godine.

 • Korisnici zona na području grada Vukovara koji su gospodarsku djelatnost u slobodnoj zoni obavljali do dana stupanja na snagu ovog Zakona, plaćati će porez na dobit:

- u visini od 0% od propisane porezne stope u razdoblju od 2008. do 2010. godini,

- u visini od 25% od propisane porezne stope u razdoblju od 2011. do 2013. godini,

- u visini od 75% od propisane porezne stope u razdoblju od 2014. do 2016. godini,

- u visini propisane važeće porezne stope od 2017. godine.

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide10

Matrica postupne degresije fiskalne potpore – „phasingout”

100%

Prestanak

korištenja

potpore

Prestanak

korištenja

potpore

50- 100%

75%

HR01

GDP=53,16

HR 01

50%

INDEKS REGIONALNE RAZVIJENOSTI – GDPppp/EU25

PROPISANA STOPA POREZA NA DOBIT

HR03

GDP=39,49

HR 03

HR02

GDP=31,37

HR 02

25%

0 - 50%

VUKOVAR

0%

2012

2013

2014

2008

2009

2010

2011

2015

2016

2017

2018

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide11

Slobodne zone – Prestanak koncesije

PRESTANAK KONCESIJE

Članak 12.

Koncesija prestaje:

 • istekom vremena za koje je dana,
 • odreknućem korisnika nakon isteka vremena određenog u odluci o koncesiji,
 • prestankom pravne osobe korisnika koncesije.

Odluku o prestanku koncesije donosi davatelj koncesije.

Članak 13.

Koncesija može prestati oduzimanjem koncesije od strane davatelja.

Koncesija se može oduzeti:

- ako korisnik koncesije u roku predviđenom u ugovoru ne osigura uvjete za rad zone,

- ako korisnik koncesije ne koristi koncesiju na način predviđen ugovorom i Zakonom,

- ako korisnik koncesije nije platio naknadu za koncesiju tri obroka u nizu.

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide12

Slobodne zone – Ustrojstvo, upravljanje i obavljanje djelatnosti

USTROJSTVO ZONE

Članak 23.

Zona mora biti ograđena i označena.

Zona ili njezin dio, ako se zona sastoji od više dijelova, moraju biti:

 • ograđeni,
 • obilježeni i
 • uređeni tako da se promet robe i osoba u zonu ili iz nje može odvijati samo kroz određene izlaze ili ulaze zone

Zona mora biti vidljivo obilježena i označena kao slobodna zona, na ulazima i izlazima iz zone i s morske, odnosno riječne strane.

Ograda, ulazi i izlazi moraju biti primjereno uređeni, osigurani i noću osvijetljeni.

Osnivač mora na ulazu i izlazu zone osigurati prostorije za rad carinske službe.

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide13

Slobodne zone – Plaćanje poreza u zoni – “PDV”

Članak 37b.

Isporuke dobara u zonu, te isporuke dobara unutar zone, oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA IZ 2008. GODINE

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, prestaje važiti članak 37b. ovoga Zakona.

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
slide14

Zahvaljujemo na pozornosti!

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

www.minpo.hr

Uprava za međunarodnu suradnju, investicije i razvoj

Sektor za međunarodnu suradnju, investicije, izvoz i konkurentnost

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 • MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS