Utaretulehdusten aiheuttamat taloudelliset tappiot - PowerPoint PPT Presentation

razi
utaretulehdusten aiheuttamat taloudelliset tappiot n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utaretulehdusten aiheuttamat taloudelliset tappiot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utaretulehdusten aiheuttamat taloudelliset tappiot

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Presentation Description
117 Views
Download Presentation

Utaretulehdusten aiheuttamat taloudelliset tappiot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utaretulehdusten aiheuttamat taloudelliset tappiot Laura Kulkas Valio Oy

 2. Yleistä • Utaretulehdukset aiheuttavat keskimäärin 7500 € / tila tappion vuosittain • Tappioiden rahallisen arvon laskeminen on keino lisätä tuottajien motivaatiota panostaa ennaltaehkäisyyn • Tappioiden hahmottaminen auttaa myös tutkimuksen ja neuvonnan työpanosten suuntaamisessa

 3. Yleistä • Eri tappioalueiden tarkastelulla tiedostetaan mihin kannattaa panostaa • Tuottaja saattaa tiedostamattaan pitää strategianaan poistaa lehmiä nopeasti, jotta pääsee nopeasti eroon utaretulehduseläimistä taloudelliset tappiot nousevat nopeasti suuriksi

 4. Yleistä • Kokonaistappio ei ole tuottajan kannalta mielenkiintoisin • Mielenkiintoisinta on miten tappioita voidaan vähentää ja mistä kohtaa • Tappioiden/kustannusten väheneminen on utareterveystyön ns. piilevä etu, jolla voidaan innostaa tuottajia ennaltaehkäisyyn • Tappiot on saatava näkyviksi eli paperille tai tietokoneen ruudulle

 5. Tappiot pääluokittain • Eläinlääkintäkulut • Antibioottimaito • Solumaito • Poistot • Lisääntynyt työ (henkinen stressi?) • Tuotoksen alenema

 6. Kysely • Maitohygienialiitto teetti keväällä 2006 viljelijäkyselyn Suomen Gallup Elintarviketieto OY:llä utaretulehdusten tappioiden suuruudesta ja tutkimuksen /neuvonnan panostustarpeista • Kirjekysely, johon vastasi 382 maitotilaa • Tarja Korhonen hoiti kyselyn

 7. Taustatietoja • Tuottajamaidon hinta v.2005 oli 42,93 sn/l • Lypsykarjoja oli 14900 kpl • Keskituotos oli 7235 litraa • Lehmän keskim. teurashinta 364 € • Hiehon kasvatuskustannus 2000 € (MTT rap 112) • Lehmiä oli keskimäärin 20,1 (12,4 /21,8)

 8. Eläinlääkintäkulut • 88,8 % tiloista oli hoitanut lääkkeillä utaretulehduksia • Keskituotos < 7500 l  73,7 % • Keskituotos > 9500 l  96,8 % • Lehmiä 0-19  83 % • Lehmiä 40 -  100 % • 72,1 %:lla tiloista oli lehmiä hoidettu useammin kuin kerran • Eläinlääkärikulut olivat 123 € / tila • Valtakunnan tasolla 11,2 milj. €

 9. Antibiootti- ja solumaidot 1 • Antibioottimaitoa oli • /lehmä/utaretulehdushoito 275 litraa • /tila ja vuosi lääkehoitotiloilla 1875 litraa • % tilan kokonaismaitomäärästä 1,2 • Meijeriin lähettämätöntä solumaitoa oli • litraa /vuosi 1630 • % tilan kokonaismaitomäärästä 1,0

 10. Antibiootti ja solumaidot 2 • Antibiootti- ja solumaitoa yhteensä valtakunnan tasolla 43,2 milj. litraa = 18,6 milj. € • Kokonaismaidontuotannosta 1,8 % • Antib.maitoa 24,9 milj. litraa = 10,7 milj. € • Solumaitoa 18,3 milj. litraa = 7,8 milj. €

 11. Poistot • Utaretulehduksien takia suunnittelemattomasti poistettuja lehmiä oli keskimäärin 2,5 lehmää / tila • % lehmistä 12,3 • Lehmän keskim. teurashinta 364 € • Hiehon kasvatuskustannus 2000 € • Uudistuskust. 2000 € - 364 € = 1636 € • Valtakunnan tasolla 43,3 milj. €

 12. Tuotostappio • Kun utare tulehtuu, vaurioituu utarekudos ja maitotuotos laskee • Vaurion suuruus riippuu aiheuttaja- bakteerista ja taudin rajuudesta • Tuotostappion taso on keskimäärin n. 5 % • Jos 2/3 lehmistä on tulehdus vuodessa olisi tuotostappio/tila n. 5000 l/v = 2150 € ja valtakunnan tasolla 32 milj. €

 13. Muita kustannuksia 1 • Lisääntynyt työ • Esim. 30 min /pv /antibioottihoidettu lehmä • Työn hinta 8,44 € / h (Maaseudun työnantajain liitto) • 74100 lehmällä hoidettu kyselyn mukaan ut (aliarvioitu, lisäksi tulisi huomioida solumaitojen erilleen lypsäminen) • 74100 x 0,5 h x 8,44 €/h =313.000 € = 0,3 milj. €

 14. Muita kustannuksia 2 • Mahdollinen maidon laatuluokan huononeminen • Tarvikekustannukset (esim. T101-testilaitteisto, erityisastiat ja työvälineet) • Solumaitojen erilleen lypsy • Vedinten erityishoito • Meijeriteollisuudelle aiheutuneet kustannukset

 15. Tappiot yhteensä 1 • Eläinlääkintäkulut 11,2 milj. € • Antib- ja solumaidot 18,6 ” • Rehukustannus 1,9 ” (69 % hukkamaidosta ei käytetä) • Uudistuskustannus 43,3 ” • Keskituotoksen alenema 0,9 ” lisääntyneiden poistojen takia

 16. Tappiot yhteensä 2 • Tuotostappiot 32,0 ” • Lisääntynyt työ 0,3 ” --------------- • Yhteensä 108,2 milj. € • Kustannus/tila 7300 €/tila + määrittelemättömät tappiot eli n. 7500 €