inspiration til reformarbejdet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inspiration til reformarbejdet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Inspiration til reformarbejdet - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Inspiration til reformarbejdet. Målet for i dag. At genopfriske centrale områder i den nye folkeskolereform: Mål Centrale pædagogiske overvejelser At tydeliggøre forventningerne til arbejdsgrupperne: I dag Det følgende forløb Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Inspiration til reformarbejdet' - rayya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m let for i dag
Målet for i dag
 • At genopfriske centrale områder i den nye folkeskolereform:
  • Mål
  • Centrale pædagogiske overvejelser
 • At tydeliggøre forventningerne til arbejdsgrupperne:
  • I dag
  • Det følgende forløb
 • Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er
  • Hvad er det centrale mål for arbejdsgruppe?
  • Hvilke behov har arbejdsgruppen for informationer og ideer?
  • Hvor og hvem kan arbejdsgruppen få hjælp til dette?
ny folkeskolereform
Ny folkeskolereform

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Mindset – kulturforandring?

Nye strukturer og samarbejdsformer

Tydelige opgaver

Målstyret undervisning

Tydelig pædagogiske ledelse

det handler om elevernes l ringsudbytte
Det handler om elevernes læringsudbytte

UVM – Ny reform – 3 overordnede mål

Uddannelse og Læring – 6 principper for Skolen i Bevægelse

Skoleledelse

Teamsamarbejde

Undervisning

[email protected] [email protected]

refleksionsopgave
Refleksionsopgave
 • Hvad tror du har den største betydning for elevernes læring?
 • Relationer mellem den voksne og barnet
 • Lektier
 • Lærernes fag-faglige viden
 • Forældrestøtte
 • Formativ evaluering (færdighedstest)
 • Summativ evaluering (på kompetencer)
 • Tydelighed og struktur i undervisningen
 • Skolens økonomi
 • Feed-back (tilbagemelding fra læreren på elevens indsats)
 • Selvevaluering
det handler om elevernes l ringsudbytte1
Det handler om elevernes læringsudbytte

UVM – Ny reform – 3 overordnede mål

Uddannelse og Læring – 6 principper for Skolen i Bevægelse

Selv-vurdering

Skoleledelse

Teamsamarbejde

Undervisning

Synlige læringsmål

Klasse-ledelse

Relationer

Feedback

[email protected] [email protected]

tydelige m l for elevernes l ring
Tydelige mål for elevernes læring

Reformen: Fælles mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes

læringsudbytte i centrum

Mål skal væreSynlige – visuelle stilladserKendte – afstemt med eleverneFokusere på læring (ikke handling)Kunne iagttages og samtales om

Jo tydeligere målene er, desto bedre vil eleverne gøre det Clarke og Sutton, 2006

[email protected] [email protected]

m ltaksonomier som differentieringsredskab
Måltaksonomier som differentieringsredskab
 • Reformen: Tydeligemål for eleverneslæringskalbidragetil at øgedetfagligeniveau for bådefagligtstærkeogsvageelever.

Differentiere læringen

Vi kan godt deltage i den samme undervisning uden at lære det samme

Bevidsthed for den enkelte elev: Hvad skal JEG lære?

[email protected] [email protected]

klasseledelse
Klasseledelse

Citat reformen: Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse og mindske den undervisningsforstyrrende uro

 • Tydelige forventninger
 • Faste rutiner, normer og regler
 • Tydelige konsekvenser
 • Justering af undervisningen
 • ” Børn gør det rigtige, hvis de kan”

[email protected] [email protected]

feedback
Feedback
 • Synliggøre målene (Feed-up)

– hvor skal vi hen?

 • Status af den enkelte elev (Feedback)

– hvor er jeg nu?

 • Fremadrettet (Feed-forward)

– hvad er næste skridt?

[email protected] [email protected]

relationer
Relationer

Citat reformen: Der arbejdes med en lang række elementer, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel.

 • Tro på egne evner
 • ” Børn gør det rigtige, hvis de kan”
 • Anerkende miljø
 • Voksen vigtig rollemodel
 • Motivation- brug af positiv opmærksomhed

[email protected] [email protected]

selvvurdering
Selvvurdering

Reformen: Målene skal være så præcise, at eleverne kan forstå dem godt nok til at være aktive medspillere i forhold til egen læring

 • Eleverne vurderer sig selv ud fra tydelige mål og kriterier
 • Eleverne arbejder med at finde tegn på læring i deres produkter
 • Eleverne vurderer løbende over deres egen læreproces

Hvad er vi enige om?

Fælles sprog

Fælles handlinger

[email protected] [email protected]

forl b af arbejdsgrupper
Forløb af arbejdsgrupper
 • 10/12 Fokus på elevmål

Klargøre gruppens centrale opgaver undersøge hvilke viden det kræver

 • 8/1 Fokus på understøttende undervisning

Bearbejdeindsamlede informationer – Begynde at udarbejde forslag

 • 29/1 Bearbejdning af forslagene
 • 26/2 Endelig fremlæggelse
 • 12/3 Kan benyttes som ekstradag – alternativt at vi bruger lærermødet den 19/3
arbejdsgruppernglen til l ring
Arbejdsgruppernglen til læring
 • Hovedopgaven for arbejdsgrupperne i dag er
  • Hvad er det centrale mål for arbejdsgruppe?
  • Hvilke behov har arbejdsgruppen for informationer og ideer?
  • Hvor og hvem kan arbejdsgruppen få hjælp til dette?
james nottingham n glen til l ring har s rlig fokus p elevernes indstilling
James Nottingham: Nøglen til læringHar særlig fokus på elevernes indstilling
 • Kompetencer:
  • Intellektuelle
  • Sociale
  • Kommunikative
  • Fysiske
 • Viden
  • Fakta
  • Tal
  • Sammenhænge
  • Teorier
 • Indstillinger
  • Nysgerrighed
  • Ønske om at lykkedes
  • Åbent sind
  • Gå på mod
ad