realizacja planu dzia ania ksow na lata 2012 2013 w zakresie zada sc ksow
Download
Skip this Video
Download Presentation
Realizacja Planu działania KSOW na lata 2012-2013 w zakresie zadań SC KSOW

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Realizacja Planu działania KSOW na lata 2012-2013 w zakresie zadań SC KSOW - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Realizacja Planu działania KSOW na lata 2012-2013 w zakresie zadań SC KSOW. System:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Realizacja Planu działania KSOW na lata 2012-2013 w zakresie zadań SC KSOW' - raymond-riley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
system
System:

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowią załącznik nr 1 do umowy z dnia 6 października 2011 r. i wyznaczają główne etapy realizacji planu działania:1. wybór projektów do realizacji w trybie konkursowym, 2. wyłonienie wykonawcówzgodnie z uzp 3. rozliczenie zgodnie z wymaganiami PT

Wytyczne zostały uzupełnione w procedurze zatwierdzonej przez Ministra w dniu 29.12.2011.

kryteria wyboru projekt w
Kryteria wyboru projektów

Kryteria dostępu:

 • Zgodność celów projektu z celami KSOW
 • Zgodność założeń projektu z priorytetami w ramach Planu działania KSOW na lata 2012-2013
 • Zgodność planowanych zadań projektu z działaniami KSOW

Jeżeli projekt nie spełnia powyższych kryteriów jest odrzucany i nie podlega ocenie punktowej.

kryteria wyboru projekt w1
Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny punktowej:

 • Status partnera KSOW
 • Liczba partnerów zaangażowanych w realizację o zasięgu działalności regionalnym, ponadregionalnym i wspólnotowym
 • Zasięg realizacji projektu
 • Szczegółowość i rzetelność uzasadnienia w tym m.in.: Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, określenie konkretnych i realistycznych celów, efektów i rezultatów projektu oraz mierniki ich osiągnięcia;

Uzasadnienie wyboru grupy docelowej, wskazanie użyteczności projektu.

kryteria wyboru projekt w2
Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny punktowej:

 • Oryginalność pomysłu
 • Innowacyjność rozwiązań
 • Ogólna atrakcyjność projektu (szczególna wyjątkowość, znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, racjonalność budżetu)

Maksymalna ilość punktówdla projektu - 120.

praktyka
Praktyka

I konkurs:

184 projekty zgłoszono

50 projektów Komisja wybrała do realizacji

24 postępowania w trybie uzp (3 „zapytanie o cenę”, 21 „przetarg nieograniczony”)

praktyka1
Praktyka

II konkurs

14 projekty zgłoszono

3 wycofali wnioskodawcy

2 projekty badań Komisja wybrała do realizacji

charakterystyka projekt w
Charakterystyka projektów

Priorytety Planu działania KSOW

Niemożliwe do określenia, ponieważ są łączone np.: rozwój przedsiębiorczości z turystyką.

Niemal wszystkie wnioski przyjęte w FAPA wskazują na więcej niż jeden priorytet.

Szeroko określone – niemal każdy zgłoszony projekt je spełnia.

charakterystyka projekt w1
Charakterystyka projektów

Działania

Dwa pierwsze traktowane są zamiennie lub uzupełniająco:

I. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat: konkursy, konferencje, szkolenia i badania.

II. Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how: konferencje, szkolenia, targi i publikacje

charakterystyka projekt w2
Charakterystyka projektów

Działania

III. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania

IV. Zarządzanie siecią (tylko na wniosek, dwa wnioski w I konkursie)

V. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej

VI. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej (w tym: wyjazdy studyjne)

VII. Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

(wyłącznie badania i analizy)

charakterystyka projekt w3
Charakterystyka projektów

Targi i imprezy

Konferencje

Konkursy

Wyjazdy studyjne

Szkolenia

Badania i analizy

Publikacje

ad