kecskem t r gen s ma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kecskemét régen és ma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kecskemét régen és ma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26
raymond-mcintosh

Kecskemét régen és ma - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
Kecskemét régen és ma
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kecskemét régen és ma 3. forduló

 2. Múlt és jelenEbben a fordulóban egy városépítészeti kalandozásra hívunk benneteket. Egy képzeletbeli sétát tehettek Kecskemét utcáin és terein a 20. század elején, mikor városunk a leglátványosabban fejlődött, és láthatjátok azt, hogy mai arculatát ez a kor határozta meg.

 3. Séta a múltban Az 1900-as évek elején Kecskemét főterét Piacztérnek nevezték. 1. Miért kapta ezt a nevet?

 4. Kecskemét főterének meghatározó épületei a templomok voltak a 19-20. század fordulóján . Öt felekezet hét temploma veszi körül a főteret.2. Mely épületek álltak már 1900-ban a főtéren? Nevezd meg a képen látható három templomot és azt az 1897-ben elkészült épületet, mely már ekkor Kecskemét legfontosabb jelképe volt!

 5. Egy szép nyári vasárnap reggelen 12 ágyúlövés ébresztette fel a város lakóit. E napon avatták fel a főtéri Kossuth-szobrot. Óriási tömeg jelent meg az avatáson. A város kitett magáért, a szoboravatás valóságos nemzeti ünneppé vált. Kecskemét polgárai a mai napig is ennél a szobornál teszik tiszteletüket minden évben nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmával. 3. Melyik évben történt? Kinek az alkotása a szobor?

 6. A századfordulón nagyon gyors ütemben indultak meg az építkezések és néhány évtized alatt minden olyan intézmény felépült, mely ma is meghatározza Kecskemét nagyvárosi arculatát. A városépítő polgármester Lestár Péter mondta egykor: „Ha magunk viskókban lakunk is, iskoláinkat palotákban helyezzük el.” 4.Melyik három oktatási intézmény képét láthatod a képeken?

 7. Hatalmas szabad terek nyíltak a lebontott öreg házak helyén, széles utakat, tágas közparkokat alakítottak ki.

 8. Az 1903-ban megnyitott sugárút kiszabásával kapott nagyvárosi arculatot Kecskemét. A vasútállomást a főtérrel összekötő nyílegyenes sugárút a Rákóczi út nevet kapta. Hatalmas terek várták a folyamatosan épülő szebbnél szebb épületeket. Ekkor már ott magasodott a Zsinagóga épülete, az út túloldalán pedig három kiemelkedő jelentőségű középület kapott helyet. 5. Nevezd meg őket!

 9. Az ipartestületbe tömörült kecskeméti kézművesek székháza 1907-ben készült el. Ez az intézmény az Iparos Otthon nevet kapta.6. Kinek a tervei alapján készült?Mi működik ma az épületben?

 10. A város legnagyobb banképülete, a Takarékpénztár a század elején még magában állt a Szabadság téren. 1910-re a nagy ütemű építkezéseknek köszönhetően két másik jelentős épület kapott helyet a szomszédságában. 7. Melyik két épület található a Takarékpénztár bal és jobb oldalán?

 11. Mi a neve a Takarékpénztár épülete előtt látható, ma is működő szökőkútnak? Milyen intézmény működik ma az épületben?

 12. Emberek millióit ébresztette fel álmából a Duna-Tisza közén egy természeti katasztrófa, mely a legnagyobb csapást Kecskemétre mérte. Számos épületben okozott súlyos károkat! 8. Milyen katasztrófa sújtotta Kecskemétet? Melyik évben történt?

 13. Kecskeméti évszázadok Olvassátok el Székelyné Kőrösi Ilona Kecskeméti évszázadok című könyvét a 40. oldaltól a 62. oldalig és válaszoljátok meg a következő kérdéseket! • Melyik évben kezdték meg Kecskeméten a nemzetőrség szervezését? Ki volt ekkor a polgármester? • Ki volt a „homok hőse? • Ki volt az a két egymást követő városépítő polgármester, akiknek munkája nyomán a 19. és 20. század fordulóján épült és szépült városunk? • Mikor tartották az első ünnepélyes közgyűlést a mai Városháza közgyűlési termében?Ki készítette el a terem falfestményeit? • Ki mondta városunkról az 1930-as években: „Sziget az Alföldön” ?

 14. A harmadik forduló utolsó megállójaként idegen nyelvi játékra hívunk benneteket. Ha megoldjátok a következő játékos feladatokat: rejtvényeket, szójátékokat stb., segíthetnek bővíteni meglévő szókincseteket Kecskemét múltja kapcsán. Jó szórakozást kívánunk! Válassz nyelvet!

 15. English

 16. 1. Read the words from the list then write them to the correct place.in copf Catholic Brother Roskovitz Liberty fire World by Fischer between in The Great Church The building of the Roman 1 ………………………. Great Church was started 2 ……….. 1774, and it was completed in 1806. It was built to the plans of Gáspár Oswald, a Piarist 3………………………….., with the local construction process being conducted 4……………….Boldizsár 5 ………………………………… It is the most important ’ 6 …………’- style building in the area. The frescos and ornaments of the interior were prepared 7 ……………………………1900 and 1903 by Ignác 8 ………………………… and Ferenc Lohr. The memorial plaques at the main entrance of the Great Church remind us of the heroes and victims of the 1848-49 War of 9 ……………………as well as those of the Frirst and Second 10 ………………………………Wars. In memory of the 1819 Kecskemét 11 ……………………… , the bells of the Great Church are rung 12 ……………the evening of 2nd April each year.

 17. 2. Schools play a very important part in the history of Kecskemét. Find the right letters with the help if the English alphabet then you will get the names of the four oldest schools of Kecskemét. A 9,12,15,14,1 26,18,9,14,25,9 16,18,9,13,1,18,25 19,3,8,15,15,12 B 10,15,26,19,5,6 11,1,20,15,14,1 19,5,3,15,14,4,1,18,25 7,18,1,13,13,1,18 19,3,8,15,15,12 C 20,8,5 16,9,1,18,9,19,20 7,18,1,13,13,1,18 19,3,8,15,15,12 D 3,1,12,22,9,14,9,19,20 16,18,9,13,1,18,25 1,14,4 19,5,3,15,14,4,1,18,25 7,18,1,13,13,1,18 19,3,8,15,15,12

 18. 3.a Here are some old professions what you can find today as well. Read the definitions carefully then write down their names. a. someone who sells meat and sometimes also kills animals for meat b. someone who arranges and sells flowers c. someone who makes or repairs shoes d. someone who prepares and sells medicine e. an artist who paints pictures f. someone who makes animal skins into leather g. someone who cuts hair h. someone who makes bread and cakes i. someone who makes clothes for people j. someone who makes and repairs metal objects k. someone who cuts men’s hair and shaves them l. someone who sells food, spices and other goods for the home in a small shop

 19. 3.b. In this part choose the proper jobs to the pictures from part a.) Be careful, because some jobs are not going to match. • a. b. c. • d. • e. f.

 20. 4. Where can you hear the following conversations? eg. I’d like to have my hair cut. - at the hairdresser’s a. Can I have a loaf of bread, please? b. Could you shave my face? c. Can you shoe my horse’s right front hoof? d. I’m going on a wedding. I’d like a new suit. e. Can I have a kilo of meat, please? f. My wife’s birthday is today. I’d like to have a bunch of red roses. g. I have lost the heel of my favourite shoe. Can you repair it? h. I feel sick. I’m caughing and sneezing. Can you offer me some medicine? i. I’ve got a big sheep skin. Can you make it into a beautiful leather coat? j. Can you make a portrait of me?

 21. Deutsch

 22. 1. Lies die Wörter aus der Liste und ergänz die Sätze.Frater war Weltkrieges wurde Zopf des Großbandes katolischen des FreiheitskampfesFischer Roskovits zwischenGroßen Die Große Kirche Mit den Bauarbeiten der römisch-1 …………….. Großen Kirche 2 …………. 1774 begonnen und sie wurden 1806 vollständig beendet. Ihr Planer war Gáspár Oswald,3 …………… der Piaristen, hiesiger Leiter der Bauarbeiten 4 ………. Boldizsár 5 …………. . Die Kirche ist das bedeutendste Gebäude der Umgebung im 6 ………….. -Stil. Ihre Fresken und die Verzierungen an den Innenwänden wurden 7 ……………. 1900-1903 von Ignác 8 ………………. und Ferenc Lohr geschaffen. Die Gedenktafeln am Eingang der 9………Kirche erinnern einen an die Helden und Opfer 10 ……. ………………… 1848/49 sowie des I. und II. 11………………. . Jedes Jahr am 2. April abends ertönen die Glocken der Großen Kirche zu Gedenken 12……………………….. in Kecskemét im Jahre 1819.

 23. 2. Die Schulen haben wichtige Rollen in der Geschichte von Kecskemét. Such die Buchstaben mit der Hilfe der deutschen ABC. Die Lösung ist die vier älteste Schulen von Kecskemét. A 30,20,10,15,29,10 10,13,16,15,1 8,20,24,15,5,21,4,9,24,13,6 B 20,6,7,16,20,14,10,6,20,23,6 8,20,24,15,5,21,4,9,24,13,6 24,15,5 8,10,14,15,1,21,10,24,14 C 11,16,21,6,7, 12,1,23,16,15,1, 8,10,14,15,1,21,10,24,14 D 18,10,1,20,10,21,23,6,15 8,10,14,15,1,21,10,24,14

 24. 3.b Hier sind alte Berufe. Diese Berufe kannst du auch heutzutage befinden. Lies aufmerksam die Definitionen und schreib die Namen auf! a, Man verkauft Fleisch und schlacht Tiere zum Verkauf. b, Man sortiert und verkauft die Blumen. c, Man repariert und macht Schuhe. d, Man macht und verkauft Medikament. e, Ein Künstler der Bilder malt. f, Man macht Leder aus Tierhaut. g, Man schneidet Haare. h, Man macht Brot und Kuchen. i, Man macht Kleider für die Leute. j, Man macht und reperiert Metallgegenstände. k, Er schneidet die Haare der Männer auch rasiert sie. l, Man verkauft Lebensmittel, Gewürze und Dinge für den Haushalt.

 25. 3.b. Sucht die passende Berufe zu den Bildern! Pass auf einige Berufe von oben brauchst du nicht! • a. b. c. • d. • e. f.

 26. 4. Wo kannst du diese Sätze hören? zB.: Ich möchte meine Haare schneiden lassen.- beim Friseur a, Kann ich eine Wecken Brot bekommen? b, Können Sie mich rasieren? c, Können Sie mein Pferd beschlagen? d, Ich gehe zur Hochzeit. Machen Sie für mich einen Anzug? e, Kann ich ein Kilo Schweinfleisch bekommen? f, Meine Frau hat heute Geburtstag. Ich möchte einen Strauß aus roten Rosen. g, Ich habe meinen lieblings Schuheabsatz verloren. Können Sie die reparieren? h, Ich fühle mich schlecht. Ich huste und niese. Können Sie mir irgendwelches Medikament empfehlen? i, Ich habe eine große Schafhaut. Können Sie für mich einen schönen Mantel machen? j, Können Sie von mir ein Porträt machen?