Perheyritysbarometri 2011
Download
1 / 22

PERHEYRITYSBAROMETRI 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

PERHEYRITYSBAROMETRI 2011. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2011. ESITYKSEN SISÄLTÖ. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Työllisyystilanne- ja näkymät Omistajaperhe ja yritystoiminta Perheenjäsenten osallistuminen yrityksen toimintaan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERHEYRITYSBAROMETRI 2011' - raymond-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perheyritysbarometri 2011

PERHEYRITYSBAROMETRI 2011

Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto

Joulukuu 2011


Esityksen sis lt
ESITYKSEN SISÄLTÖ

 • Taustatiedot

  • Aineisto

  • Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne

  • Työllisyystilanne- ja näkymät

 • Omistajaperhe ja yritystoiminta

  • Perheenjäsenten osallistuminen yrityksen toimintaan

  • Perheen suhtautuminen yritystoimintaan

 • Sukupolvenvaihdokset

  • Sukupolvenvaihdosten todennäköisyys ja haasteet

  • Perintö- ja lahjaveron merkitys sukupolvenvaihdoksissa

EK & PLAineisto
AINEISTO

EK & PL


Rahoitus ja maksuvalmiustilanne 1 3
RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (1/3)

 • Rahoitusta oli hakenut 35 % vastaajista

  • 15 % investointeihin, 14 % käyttöpääomaan ja 6 % johonkin muuhun tarkoitukseen

 • Rahoitusvaikeuksien yleisyys (% vastaajista)

N=328

EK & PL


Rahoitus ja maksuvalmiustilanne 2 3
RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (2/3)

 • Maksuvaikeuksia 17 prosentilla vastaajista

  • Koskettavat erityisesti pieniä teollisuuden alihankkijoita

 • Maksuvaikeuksien yleisyys (% vastaajista)

N=328

EK & PL


Rahoitus ja maksuvalmiustilanne 3 3
RAHOITUS- JA MAKSUVALMIUSTILANNE (3/3)

 • Rahoitusvaikeudet koskettavat erityisesti ensimmäisen polven perheyrityksiä

N=328

EK & PL


Ty llisyystilanne ja n kym t 1 2
TYÖLLISYYSTILANNE JA -NÄKYMÄT (1/2)

 • Työllisyystilanne kehittynyt myönteisesti (saldoluku +14)

  • Mikroyrityksissä kehitys on ollut kuitenkin negatiivinen

 • Tehtyjen työtuntien määrän kehittyminen (% vastaajista)

N=328

EK & PL


Ty llisyystilanne ja n kym t 2 2
TYÖLLISYYSTILANNE JA -NÄKYMÄT (2/2)

 • Työllisyyskehityksen ennustetaan kääntyvän laskuun (saldoluku -6)

  • Erityisesti rakennusalalla ja keskisuurissa yrityksissä käänne on merkittävä

 • Arvio työvoiman määrän kehittymisestä seuraavan 6 kk aikana (% vastaajista)

N=328

EK & PLPerheenj senten osallistuminen yrityksen toimintaan 1 3
PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (1/3)

 • Omistaja-johtajina on yleensä 2 perheenjäsentä

 • Perheenjäsenten lukumäärä omistajina, hallituksessa ja operatiivisessa toiminnassa (% vastaajista)

N=319

N=303

N=305

EK & PL


Perheenj senten osallistuminen yrityksen toimintaan 2 3
PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (2/3)

 • Odotetusti omistajuus hajautuu pidempään toimineissa perheyrityksissä

 • Perheenjäsenten lukumäärä omistajina erilaisissa perheyrityksissä (% vastaajista)

N=319

EK & PL


Perheenj senten osallistuminen yrityksen toimintaan 3 3
PERHEENJÄSENTEN OSALLISTUMINEN YRITYKSEN TOIMINTAAN (3/3)

 • Omistajuuden ja johtajuuden eriytymisen todennäköisyys kasvaa toisen sukupolvenvaihdoksen jälkeen

 • Toimitusjohtaja perheen ulkopuolelta (% vastaajista)

N=328

EK & PLPerheen suhtautuminen yritystoimintaan 2 2
PERHEEN SUHTAUTUMINEN YRITYSTOIMINTAAN (2/2)

 • Kolmen perheen suhtautumista ja asenteita kuvaavan väittämän summamuuttujan keskiarvo erilaisissa perheyrityksissä (asteikko 1-5: 1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

N=328

EK & PLSukupolvenvaihdosten todenn k isyys 1 2
SUKUPOLVENVAIHDOSTEN TODENNÄKÖISYYS (1/2)

 • Lähes kolmannes vastaajista aikoo toteuttaa sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden aikana

  • Sukupolvenvaihdoksia harkitaan suhteellisesti useimmin teollisuusyrityksissä

  • Yrityskoon kasvaessa myös todennäköisyys sukupolvenvaihdoksille lisääntyy

 • Sukupolvenvaihdoksen todennäköisyys seuraavan viiden vuoden aikana (% vastaajista)

N=328

EK & PL


Sukupolvenvaihdosten todenn k isyys 2 2
SUKUPOLVENVAIHDOSTEN TODENNÄKÖISYYS (2/2)

 • Vastauksiin perustuvan karkean arvion mukaan seuraavien viiden vuoden aikana on odotettavissa lähes 15 000 sukupolvenvaihdosta

  • Käytännössä sukupolvenvaihdoksia tapahtuisi siis tasaisen vauhdin mukaan keskimäärin lähes 3 000 vuosittain

 • Suuntaa-antava laskelma, jossa eri kokoluokan yritysten vastaukset on yleistetty koskemaan koko PK-työnantajasektoria (ml. mikroyritykset, pl. yksinyrittäjät ja alkutuotanto)

1 Yritysten lkm – yksinyrittäjien lkm (vuosikeskiarvo 2010), Tilastokeskus

2 Tilastokeskus, Statfin -tilastopalvelu

EK & PL


Sukupolvenvaihdosten haasteet 1 2
SUKUPOLVENVAIHDOSTEN HAASTEET (1/2)

 • Verotukseen liittyvät asiat koetaan sukupolvenvaihdosten suurimmiksi haasteiksi

  • Noin 71 prosenttia piti verotuskysymyksiä melko tai erittäin vaikeina tulevissa sukupolvenvaihdoksissa

 • Vastausten keskiarvot asteikolla 1-5 (1=täysin vaivaton, 5=Erittäin vaikea) ja vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen)

N=104

EK & PL


Sukupolvenvaihdosten haasteet 2 2
SUKUPOLVENVAIHDOSTEN HAASTEET (2/2)

 • Tulosten perusteella kokemus sukupolvenvaihdoksista pienentää yleistä vaikeusastetta tulevissa sukupolvenvaihdoksissa, verotuskysymykset silti haasteellisia myös varttuneissa perheyrityksissä

  • mm. yrityksen koko ja omistajuuden hajautuminen selittävinä tekijöinä?

 • Vastausten keskiarvot eri yritysryhmissä (kaikki vastaajat, pl. en osaa sanoa -vastaukset)

N=285

N=288

N=283

N=274

EK & PL


Perint ja lahjaveron merkitys spv ssa 1 2
PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SPV:SSA (1/2)

 • Yli 2/3 sukupolvenvaihdosta suunnittelevista perheyrityksistä kokee nykyisen perintö- ja lahjaveron vaikeuttavan spv:n toteuttamista

  • En osaa sanoa –vastausten osuus on suuri

 • Vastausten jakaumat (% yrityksistä, joissa spv ajankohtainen)

N=104

EK & PL


Perint ja lahjaveron merkitys spv ssa 2 2
PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SPV:SSA (2/2)

 • Perintö- ja lahjavero vaikeuttaa erityisesti varttuneempien perheyritysten sukupolvenvaihdoksia

  • Näissä yrityksissä omistajuus on usein hajautunut ja yrityksiin on kertynyt paljon omaisuutta

  • Kokemus vähintään kahdesta sukupolvenvaihdoksesta kuitenkin pienentää merkitystä

 • % yrityksistä, joissa spv ajankohtainen (vaikeuttaa tai estää spv:n toteuttamista)

N=104

EK & PL


ad