Να καταργήσουμε τη
Download
1 / 25

?? ???????????? ?? ?????? ??? ?? ?????????? ???? ??? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα. Χρ. Κοίλιας Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας. ή. ποιες επεκτάσεις χρειάζεται η ψευδογλώσσα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η ΓΛΩΣΣΑ. 1. Μεταβλητές.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ?? ???????????? ?? ?????? ??? ?? ?????????? ???? ??? ???????????' - raymond-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6737762

Να καταργήσουμε τη ΓΛΩΣΣΑ και να κρατήσουμε μόνο την ψευδογλώσσα

Χρ. Κοίλιας

Αναπλ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας


6737762
ή

ποιες επεκτάσεις χρειάζεται η ψευδογλώσσα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η ΓΛΩΣΣΑ


6737762
1. Μεταβλητές

 • Πινάκων. Όπως και οι απλές μεταβλητές, αλλά ακολουθούνται από ζεύγος παρενθέσεων ή αγκυλών που περικλείουν έναν ή περισσότερους δείκτες (indexes) χωριζόμενους με κόμμα.

  Π.χ. Α(3) ή Α[3] και Χ(i, j) ή X[i, j] αλλά και Α3και Χijαντίστοιχα.


6737762
2. Τελεστές

 • Αριθμητικοί

  +, -, *, /, mod, div, ^

  αλλά και 23

  Σημ. Ωστόσο η γραφή δεικτών και εκθετών με τον υπολογιστή είναι πρόβλημα.


6737762
Συναρτησιακοί τελεστές ή Συναρτήσεις

 • Αριθμητικές

  Τριγωνομετρικές: ημ(x), συν(x), εφ(x), τοξεφ(x)

  Μαθηματικές: abs(x), exp(x), log(x), ln(x), sqr(x), int(x).

  αλλά και [x], |x|, x

 • Αλφαριθμητικές

  left(x, 1), right(x, 2), mid(x, i, j), len(x)


6737762
3. Είσοδος και Έξοδος τιμών Συναρτήσεις

α) Είσοδος

Διάβασελίστα_μεταβλητών

β) Έξοδος

{Γράψε | Εμφάνισε | Εκτύπωσε} λίστα_μεταβλητών ή/και σταθερών

Προβλήματα

Γράψε "Αποτελέσματα:", x, 2, 5

Λύσεις

 • τελεία αντί για κόμμα στις αριθμ. σταθερές

 • Αλλαγή του κόμματος ως διαχωριστή στη λίστα

 • Οι σταθερές πάντα σε εισαγωγικά (δηλ. αλφαριθμητικές)


6737762
Εναλλακτικά Συναρτήσεις

Χρήση των εντολών Δεδομένα και Αποτελέσματα

ΑλγόριθμοςΆθροισμα_1

Διάβασε α, β

γ  α + β

Γράψεγ

ΤέλοςΆθροισμα_1

ΑλγόριθμοςΆθροισμα_2

Δεδομένα // α, β //

γ  α + β

Αποτελέσματα// γ //

ΤέλοςΆθροισμα_2


6737762

Σε άλλα βιβλία χρησιμοποιούνται οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

ΑλγόριθμοςΆθροισμα_2

Είσοδος: α, β

Έξοδος : γ

γ  α + β

ΤέλοςΆθροισμα_2


6737762

 • Πρόβλημα 1 οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα Α και να ….

 • Λύση. Γράφονται οι εντολές ανάγνωσης των στοιχείων του πίνακα και μετά οι εντολές επεξεργασίας του.

 • Πρόβλημα 2. Δίδεται ο πίνακας Α. Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος ….

 • Λύση. Ο αλγόριθμος ξεκινά με τη γραμμή Δεδομένα // Α() // και ακολουθούν οι εντολές επεξεργασίας του πίνακα.


6737762
Συμπέρασμα οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Οι εντολές Δεδομένα και Αποτελέσματα

 • Συντομεύουν τη γραφή των αλγορίθμων

 • Απαλλάσσουν από τη γραφή τετριμμένου κώδικα και επικεντρώνουν την προσοχή στο προς επίλυση πρόβλημα.

 • Προτρέπουν το δομημένο προγραμματισμό

 • Είναι απαραίτητες για την κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο (βλ. παρακάτω).


6737762
4. Πολλαπλή εντολή επιλογής οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Επίλεξεέκφραση

Περίπτωση τιμές_1

εντολές­_1

Περίπτωσητιμές_2

εντολές­_2

...............................

Περίπτωσητιμές_ν

εντολές­_ν

Περίπτωση αλλιώς

εντολές­_αλλιώς

Τέλος_επιλογών

Οι τιμές_i μπορεί να είναι:

 • διάφορες τιμές χωριζόμενες με κόμμα π.χ. 1, 3, 7, 11

 • τιμές που ορίζονται με τη χρήση ενός σχεσιακού τελεστή π.χ. > 10

 • τιμές που είναι όροι αριθμητικής προόδου


6737762
5. Γενικό επαναληπτικό σχήμα οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

1η σύνταξη

Κάνε [ {όσο | μέχρις ότου} συνθήκη ]

εντολές

επανάληψη

2η σύνταξη

Κάνε

εντολές

επανάληψη[ {όσο | μέχρις ότου} συνθήκη ]


6737762
6. Κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Ένας αλγόριθμος μπορεί να καλεί έναν άλλο με χρήση της εντολής Κάλεσε


6737762
α) Με χρήση καθολικών μεταβλητών οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Αλγόριθμος Καλών

Καθολικές Μεταβλητέςα, β, γ

Διάβασε α, β

ΚάλεσεΚαλούμενος

Γράψε"Αποτέλεσμα = ", γ

Τέλος Καλών

Αλγόριθμος Καλούμενος

γ  α + β

Τέλος Καλούμενος


6737762
β) Με μεταβίβαση τιμών οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

ΑλγόριθμοςΚαλών

Διάβασε α, β

ΚάλεσεΚαλούμενος (α, β, γ)

Γράψε "Αποτέλεσμα = ", γ

Τέλος Καλών

Αλγόριθμος Καλούμενος

Δεδομένα// x, y //

z  x + y

Αποτελέσματα // z //

Τέλος Καλούμενος

Η αντιστοιχία των μεταβλητών των δύο αλγορίθμων γίνεται με τη σειρά που αναφέρονται στις αντίστοιχες γραμμές, δηλ. α  x, β  y και γ  z.

Ερώτηση

Με αναφορά ή με τιμή;

Απάντηση

Με τιμή


6737762
γ) Αναδρομή οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Αλγόριθμος ΜΚΔ

Δεδομένα// x, y //

z  x mody

Ανz  0 τότε

ΚάλεσεΜΚΔ (y, z, m)

αλλιώς

m  y

Τέλος­_αν

Αποτελέσματα // m //

ΤέλοςΜΚΔ


6737762
7. Συναρτήσεις οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

ΣυνάρτησηF

Δεδομένα // x, y //

F←x^2+y^2+x*y

ΤέλοςF

κλήση

ΕμφάνισεF(1,2)


6737762
8 οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.. Αποθήκευση αποτελεσμάτων και είσοδος προαποθηκευμένων τιμών


6737762

Είσοδος οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Διάβασε [από πληκτρολόγιο] α

Διάβασε από αρχείο α

Έξοδος

Εμφάνισε [στην οθόνη] α

Γράψε [στον εκτυπωτή] α

Γράψεστο αρχείο α


6737762
Παραδείγματα οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

 • Διάβασε “STOCK.DAT”, α

 • Γράψε“CUSTOMER.TXT”, α

  ή πιο τυπικά

 • Άνοιξε“STOCK.DAT” για Είσοδοωςf1

 • Διάβασεf1, α

 • Άνοιξε “CUSTΟMER.TXT” για Έξοδοως f2

 • Γράψεf2, α


Basic
ή αλά οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.BASIC

 • Άνοιξε“STOCK.DAT” για Είσοδοως #1

 • Διάβασε#1, α

 • Άνοιξε “CUSTΟMER.TXT” για Έξοδοως #2

 • Γράψε#2, α


6737762
Παραδείγματα οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

a) Εκτύπωση διαδοχικού αρχείου

ΑλγόριθμοςList_Seq_File

Άνοιξε"CUST.SEQ"για Είσοδο ως#1

Όσο όχιΕΟF(1)επανάλαβε

Διάβασε#1, κωδ, ον_μο, ΑΦΜ, υπολ

Εκτύπωσεον_μο, υπολ

Τέλος_επανάληψης

Κλείσε#1

ΤέλοςList_Seq_File


Random
β) Εκτύπωση άμεσου αρχείου ( οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.random)

Αλγόριθμος List_Rnd_File

Άνοιξε"CUST.DAT" ως #1

Πεδία#1, κωδ, ον_μο, ΑΦΜ, υπολ

αρ_εγγρ  0

Όσο όχι ΕΟF(1) επανάλαβε

αρ_εγγρ  αρ_εγγρ +1

Διάβασε#1, αρ_εγγρ

Εκτύπωσε ον_μο, υπολ

Τέλος_επανάληψης

Κλείσε#1

Τέλος List_Rnd_File


6737762
τελειώνοντας οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

 • Το μάθημα δεν πρέπει να ασχολείται με άλλες δομές δεδομένων εκτός από τον πίνακα


6737762
και τέλος … οι εντολές Είσοδος και Έξοδος, π.χ.

Το όνομα του μαθήματος να γίνει

[Εισαγωγή στην]

Αλγοριθμική


ad