slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา PowerPoint Presentation
Download Presentation
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา - PowerPoint PPT Presentation


 • 530 Views
 • Uploaded on

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. นพ . ชัยสิทธิ์ มัท วานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง. ที่อยู่ : 345/5 หมู่ 6 ต . โคกกรวด ถ . มิตรภาพ. คมนาคมสะดวก สถานที่สะดวกสบาย ไร้ความแออัด. ไปโคราช. ไปกรุงเทพ. การเจริญเติบโตและความสำเร็จ : 3 ปี.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา' - raymond-martin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

นพ.ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

slide2

ที่อยู่ : 345/5 หมู่ 6 ต.โคกกรวด ถ. มิตรภาพ

คมนาคมสะดวก

สถานที่สะดวกสบาย ไร้ความแออัด

ไปโคราช

ไปกรุงเทพ

slide3
การเจริญเติบโตและความสำเร็จ : 3 ปี

รพช. 60 เตียง

รพช. 90 เตียง

ภายใต้ชื่อ รพ. นครราชสีมา

โรงพยาบาล 200 เตียง

slide4

ความภาคภูมิใจของเรา ……

ได้รับพระราชทานนามว่า

“โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”

slide5
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง
slide6
วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลคุณภาพ และศูนย์รับส่งต่อศักยภาพสูง
slide7
ค่านิยม “คนเทพรัตน์”
 • Team : ทีมงานสามัคคี มีคุณภาพ
 • Smile: มีจิตบริการ
 • Smart: มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
slide8
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญขององค์กรสมรรถนะและความเชี่ยวชาญขององค์กร

องค์กรแพทย์

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • สูติ-นรีเวชกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • วิสัญญี
 • จักษุ
 • โสต ศอ และนาสิก
 • จิตเวช
 • ศัลยกรรมขากรรไกรและช่องปาก
 • เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
slide9
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญขององค์กรสมรรถนะและความเชี่ยวชาญขององค์กร

องค์กรพยาบาล

 • อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์
 • ผดุงครรภ์ขั้นสูง
 • การพยาบาลเด็ก
 • การดมยาและระงับความรู้สึก
 • เวชปฏิบัติทางตา
 • เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 • จิตเวช
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • การบำบัดแบบผสมผสาน
slide10
หน้าที่รับความผิดชอบตามพื้นที่หน้าที่รับความผิดชอบตามพื้นที่

ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เครือข่ายบริการ (Node)

รวม 8 อำเภอ ได้แก่

 • อำเภอเมืองนครราชสีมา
 • ขามทะเลสอ
 • โนนไทย
 • ขามสะแกแสง
 • สูงเนิน
 • สีคิ้ว
 • โนนสูง
 • พระทองคำ

ประชากรรวม 762,505คน

slide11

โครงการ 9 ตำบลต้นแบบ 9 บริการคุณภาพเพื่อผู้สูงวัยปลอดภาวะตาบอดจากโรคต้อกระจก รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา น้อมเกล้าฯ ถวายในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556

slide12
ที่มาของโครงการ
 • ต้อกระจกเป็นโรคที่รักษาให้หายได้
 • ประเทศไทยมีผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก ร้อยละ 0.3 ของประชากรทั้งประเทศ
 • ปี2556 ยังมีผู้ป่วยต้อกระจกรอรับการผ่าตัดอีก100,000คน
 • ยังไม่มีความครอบคลุมในการดูแลรักษา
slide13
9 ระบบบริการคุณภาพ
 • การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน
 • การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดกรองสภาพความพร้อมของผู้ป่วย
 • การหมุนเวียนจัดลำดับส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าและออกจากเตียงผ่าตัด
 • การควบคุมระบบเอกสาร
 • การจัดสถานที่
 • การออกใบนัด
 • การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
 • การสอนสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • การจำหน่ายผู้ป่วย
slide14
ศักยภาพของทีมงานดำเนินโครงการศักยภาพของทีมงานดำเนินโครงการ
 • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
 • ทีมวิสัญญีมืออาชีพ
 • ทีมพยาบาลห้องผ่าตัดประสบการณ์สูง
 • ทีมงานพยาบาลหอผู้ป่วยจักษุ
 • ทีมพยาบาลประสานการส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง
 • ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน เช่น อสม.อปท.
 • ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ : สปสช.
slide15

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน