a rehabilit ci fogalomrendszere n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A rehabilitáció fogalomrendszere PowerPoint Presentation
Download Presentation
A rehabilitáció fogalomrendszere

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

A rehabilitáció fogalomrendszere - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

A rehabilitáció fogalomrendszere. Vekerdy-Nagy zsuzsanna Rehabilitációs mesterképzés 2010. A rehabilitációs alapismeretek. Mit jelent a rehabilitáció? A rehabilitáció fő területei. A fogalom. latin: re=vissza, habilitas=illető/alkalmazkodó adottság

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A rehabilitáció fogalomrendszere' - raymond-dickson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a rehabilit ci fogalomrendszere

A rehabilitáció fogalomrendszere

Vekerdy-Nagyzsuzsanna

Rehabilitációs mesterképzés

2010.

A rehabilitációs alapismeretek

slide2

Mit jelent a rehabilitáció?

 • A rehabilitáció fő területei

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

a fogalom
A fogalom

latin: re=vissza, habilitas=illető/alkalmazkodó adottság

„ A meggyógyítható beteg sokkal inkább teljesen rehabilitálandó, ugyanabba a helyzetbe kell visszaemelkedjék, amelyről lelépett. Személyes méltóságának érzését kell visszanyerje, s ezzel együtt új életet nyerhet.”

V. Buss Ferenc József freiburgi államjogász

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

a rehabilit ci fogalomrendszere1
A rehabilitáció fogalomrendszere

WHO DEFINÍCIÓ (1988)

„A rehabilitáció célja, hogy minden eszköz felhasználásával csökkentse a fennálló fogyatékosság és rokkantság hátrányos következményeit és képessé tegye a fogyatékossággal élő személyeket a legoptimálisabb szociális integrációra”

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

a rehabilit ci fogalomrendszere2
A rehabilitáció fogalomrendszere

WHO DEFINÍCIÓ (1988)

„A rehabilitáció célja, hogy minden eszköz felhasználásával csökkentse a fennálló fogyatékosság és rokkantság hátrányos következményeit és képessé tegye a fogyatékossággal élő személyeket a legoptimálisabb szociális integrációra”

Integratív társadalmi modell

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

az eg szs g gyi t rv ny megfogalmaz sa 1997 vi cliv t rv ny 100 rendelkez sei szerint
Az egészségügyi törvény megfogalmazása (1997. évi CLIV. Törvény 100. § rendelkezései szerint):

„A rehabilitáció egészségügyi, pszichológiai, oktatási-nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedésektervszerű, együttes és összehangolt, egyénre szabott, az érintett személy tevékeny részvételével megvalósuló alkalmazása.”

(A törvény 100. § (2) bekezdése utal a rehabilitáció komplexitására és a rehabilitációban résztvevő személy tevékeny részvételére)

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

komplex rehabilit ci helyesen tfog rehabilit ci
Komplex rehabilitáció – helyesen: átfogó rehabilitáció
 • Összetevői:
 • egészségügyi
 • pszichológiai
 • oktatási-nevelési
 • foglalkoztatási
 • szociális
 • Kritériumai:
 • tervszerű
 • együttes
 • összehangolt
 • egyénre szabott
 • az érintett személy tevékeny részvétele

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide8
Az egészségügyi törvény megfogalmazása az egészségügyi rehabilitációról (1997. évi CLIV. Törvény 100. § rendelkezései szerint):

„A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amelyet a társadalom nyújt az egészségében, testi, vagy szellemi épségében ideiglenes vagy végleges károsodás miatt fogyatékos személynek, hogy helyreállított vagy megmaradt képességei felhasználásával ismét elfoglalhassa helyét a közösségben”

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

az eg szs g gyi rehabilit ci fogalomrendszere az 1997 vi cliv t rv ny 100 rendelkez sei szerint
Az egészségügyi rehabilitáció fogalomrendszere az 1997. évi CLIV. Törvény 100. § rendelkezései szerint:

100. § (5) pontja meghatározza az orvosi rehabilitáció részterületeit:

„Az orvosi rehabilitáció szerves része különösen a fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatás –terápia, valamint a gyógyászati segédeszköz – ellátás és ezek használatának betanítása is.”

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

foglalkoztat si rehabilit ci
foglalkoztatási rehabilitáció

A foglalkoztatást akadályozó tényezők elhárítását, kiküszöbölését szolgáló, az emberi tényezőkben rejlő alkalmassági feltételeket létrehozó, fejlesztő, kiegészítő komplex tevékenység.

Alapvető jogszabályok:

2007. Évi LXXXIV törvény a rehabilitációs járadékról

321/2007. (XII.5.) kr a komplex rehabilitációról

213/2007. (VIII.7.) kr az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

pedag giai rehabilit ci
Pedagógiai rehabilitáció

A pedagógiai rehabilitációra az egyén lelki tulajdonságaiban (pszichikus funkcióiban), kompetenciáiban, képességeiben, életkorra jellemző tevékenységeiben tartós és maradandó eltérések esetén lehet szükség.

Pedagógiai rehabilitációnak tekinthető tehát minden olyan tevékenység, amely oktatási, fejlesztési, terápiás és rehabilitációs céllal történik, a pedagógia eszközeit használja fel és a minél önállóbb életre, a képességekhez mért legmagasabb társadalmi befogadásra készíti fel a személyt.

Jogszabály:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

szoci lis ell t sok a rehabilit ci szolg lat ban
Szociális ellátások a rehabilitáció szolgálatában

A szociális intézkedések ellátások, támogatások és szolgáltatások rendszere, amelyek a társadalmi életben a szokásos rend szerint részt venni képtelen és családjuk létbiztonságát hivatott biztosítani.

Jogszabályok:

1993. Évi III. törvény 70/E§: a szocális biztonság állampolgári jog

1999. évi C. törvény – Európai Szociális Karta kihirdetése

2003. Évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról

Országgyűlés 10/2006. (II.16) OGY határozat (II. Fogyatékosügyi Program) – szociális vonatkozások

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide14

DISABILITY AND REHABILITATION WHO ACTION PLAN 2006-2011 An estimated 10% of theworld’spopulationexperiencesomeformofdisabilityorimpairmentwww.who.int/disabilities/

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide15
Jövőkép
 • Minden fogyatékos ember megbecsülésben, egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessen

Küldetés

 • A fogyatékos emberek ÉLETMINŐSÉGÉNEK javítása nemzeti, régiós és globális törekvésekkel

Toenhancethequality of lifeforpersonswithdisabilitiesthroughnational, regional and globaleffortsto:

  • • Raiseawarenessaboutthemagnitude and consequences of disability
  • • Facilitatedatacollection and analyseordisseminatedisability-relateddataandinformation
  • • Support, promote and strengthenhealthandrehabilitationservicesforpersonswithdisabilitiesandtheirfamilies

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide16

Közösségi Alapú Rehabilitáció (KAR)

  • elősegítése -Promotecommunitybasedrehabilitation (CBR)
 • • Segítő technológiák fejlesztése, gyártása és terjesztése -Promotedevelopment, production, distribution and servicing of assistivetechnology
 • • Fogyatékos emberek szolgáltatásokhoz jutását segítő szakmapolitika támogatása
 • Supportthedevelopment, implementation, measuring and monitoring of policiestoimprovetherights and opportunitiesforpeoplewithdisabilities
 • •Szolgáltatási kapacitások teremtése az egészségügyi és rehabilitációs területen
 • Buildcapacityamonghealth and rehabilitation policy makers and service providers /
 • •Tárcaközi hálózatok és együttműködés segítése-Foster multisectoralnetworks and partnerships

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

alapdokumentumok guiding documents
AlapdokumentumokGUIDING DOCUMENTS

1. Egyesült Nemzetek Alapszabálya – 1993

United Nations Standard Rules: The UN General Assembly adoptedtheStandard RulesontheEqualization of OpportunitiesforPersonswithDisabilitiesin 1993

2. A WHO Közgyűlésének határozata a fogyatékosságok prevenciója, kezelése és rehabilitációja – 2005 májusWHA (World Health Assembly) Resolution (WHA58.23)

"Disability, includingprevention, management and rehabilitation": WHO'swork is basedonthemandateitreceivesthroughresolutionsfromitsgoverningbodies. InMay 2005, the 58th World Health Assembly approved a Resolutionon "Disability, includingprevention, management and rehabilitation"

3. ENSZ Közgyűlés 2006 december 16-án elfogadott egyezménye a fogyatékos személyek jogairól, amit 2007 március 10-én 84 ország írt alá - Conventionontherights of personswithdisabilities

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide18
WHA Resolution (WHA58.23)

KEY ACTIVITIES

1. Toproduce a worldreportondisability and rehabilitation

2. Advocacy

3. Tofacilitatedatacollection, analysis, and dissemination of disability-relateddata and information

4. Tosupportnational, regional and globaleffortstopromotehealthandrehabilitationservicesforpersonswithdisabilitiesandtheirfamilies

5. PromotingCommunityBasedRehabilitation (CBR)

6.Promoting development, production, distribution and servicing of assistivetechnology

7. Buildcapacityamonghealth/rehabilitation policy makers and service providers

8. Contributetothedevelopment of local, national and internationalpublichealthpoliciesondisabilitiesandrehabilitation

9. Tofostermultisectoralnetworks and partnerships

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide19
WHA Resolution (WHA58.23)
 • 4.1. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az alapellátásba integráltan, a rehabilitációs centrumok megerősítése és ezeknek a Közösségi Alapú Rehabilitációs - KAR - ellátásokkal történő összekapcsolása –SupportMemberStatestopromoteaccesstorehabilitationservicesbyintegratingrehabilitationintoPrimary Health Care, strengtheningspecializedrehabilitationcentres, linking theseserviceswithCommunityBasedRehabilitation (CBR)
 • 4.2. Developtheguidelinestostrengthenmedicalrehabilitationservices*
 • 4.3.Develop "Multi-country Action-Learning Research Initiative - A newParadigm of MedicalCareforDisabledPersons" topromoteopportunitiesforpersonswithdisabilitiestobecome more knowledgeable and empowered

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide20
WHA Resolution (WHA58.23)
 • 5. Közösségi Alapú Rehabilitáció ösztönzése
 • PromotingCommunityBasedRehabilitation (CBR):
 • 25 éve a WHO látva a szűkös forrásokat és a nagy szükségleteket új megközelítést javasolt az ellátásokban:a Közösségi Alapú Rehabilitációt (KAR)
 • Manapság több mint 90 országban bevezették már és azóta hatásos átfogó, multiszektoriális stratégia vált belőle, amely az egészségügyhöz, az oktatáshoz az élet monden területén a részételhez segíti a fogyatékos személyeket

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide21
Home and Community Based ServicesAttendant Care and Services to Persons with DisabilitiesProgram Funding

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide22
Home and Community Based ServicesAttendant Care and Services to Persons with DisabilitiesConsumer Growth

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

irodalom
irodalom
 • Ward A, Gutenbrunner C: Physical and RehabilitationMedicinein Europe. J RehabilMed 2006. 38;81-86.
 • Kullmann L: Orvosi rehabilitáció, teammunka. Lakóközösségi rehabilitáció. In: Katona-Siegler (szerk) Orvosi Rehabilitáció Budapest 1999. p.18-21. Medicina
 • Gutenbrunner C, Ward A, Chamberlain MA: White BookonPhysical and RehabilitationMedicinein Europe. J RehabilMed 2007;Suppl 45.
 • Juhász Ferenc (szerk.) (2004). Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Medicina, Budapest.
 • VekerdyZs: A rehabilitációs szolgáltatók rendszere. inVekerdyZs (szerk) Rehabilitációs Orvoslás 2010. Medicina

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék

slide24

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

DE OEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék