p ehled esk literatury od 11 do 14 stolet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PŘEHLED ČESKÉ LITERATURY OD 11. DO 14. STOLETÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PŘEHLED ČESKÉ LITERATURY OD 11. DO 14. STOLETÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

PŘEHLED ČESKÉ LITERATURY OD 11. DO 14. STOLETÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

1. června 2013 VY_32_INOVACE_130212_Prehled_ceske_literatury_od_11._do_14._stol._DUM . PŘEHLED ČESKÉ LITERATURY OD 11. DO 14. STOLETÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PŘEHLED ČESKÉ LITERATURY OD 11. DO 14. STOLETÍ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ehled esk literatury od 11 do 14 stolet

1. června 2013 VY_32_INOVACE_130212_Prehled_ceske_literatury_od_11._do_14._stol._DUM

PŘEHLED ČESKÉ LITERATURY OD 11. DO 14. STOLETÍ

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. et Mgr. Gabriel Juchelka.

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

literatura 11 a 12 stol
Literatura 11. a 12. stol.
 • V tomto období vznikají především letopisy a kroniky a texty náboženské.
 • Literatura je psána především latinsky.
kosmas a jeho kronika
Kosmas a jeho kronika
 • Vyhledejte v Labyrintu literatury informace o Kosmově kronice a jeho životě. Pracujte ve dvojicích.
kosmova kronika esk
Kosmova kronika česká
 • Jedná se o první českou kroniku z 12. století, byla však napsána latinsky.
 • Kronika sleduje vývoj české země od nejstarších dob (od pověstí) po dobu Kosmase.
 • Dílo je na vysoké lit. úrovni.
prameny kosmovy kroniky
Prameny Kosmovy kroniky
 • pověsti
 • vyprávění lidí
 • vlastní zkušenosti autora
 • Kosmas představuje latinského učence, o staroslověnské kultuře nepíše, zamlčuje ji.
zbraslavsk kronika
Zbraslavská kronika
 • Je z počátku 14. století, psaná opět v jazyce latinském.
dal tvorba
Další tvorba.
 • Latinské legendy – o sv. Václavovi
 • Christianova legenda – o sv. Cyrilu a Metoději, sv. Ludmile a Václavovi
  • zde je popsána událost pokřtění českého knížete Bořivoje Metodějem
duchovn p se
Duchovní píseň
 • Nejdůležitější památkou v mateřštině je duchovní píseň z 12. století Svatý Václave, vévodo české země
rozvoj esky psan literatury
Rozvoj česky psané literatury
 • Od 13. století se rozvíjí česky (staročesky) psaná literatura.
 • První česká slova nacházíme od 12. století ve formě vpisků (glosy) na okrajích latinsky psaných knih.
zesv t t n literatury od 13 stol
Zesvětštění literatury od 13. stol.
 • Literární rozvoj jde ruku v ruce s rozvojem měst.
 • Literatura je obohacena světský-mi prvky.
 • Kněží a řeholníci však tvoří i nadále a duchovní literatura je i v této době velmi významná.
alexandreis
Alexandreis
 • dílo z přelomu 13. a 14. stol.
 • autor neznámý, snad šlechtic
 • pojednává o hrdinských činech Alexandra Velikého
 • dílo nastoluje soudobé politické otázky
 • pod maskou Alexandra se skrývá český král Přemysl Otakar II.
dalimilova kronika
Dalimilova kronika
 • Kronika tak řečeného Dalimila
 • je psána česky na počátku 14. stol.
 • autorem je asi vlastenecky smýšlející šlechtic
demokratizace literatury od 2 pol 14 stol
Demokratizace literatury od 2. pol. 14. stol
 • Mezi autory se uplatňují vzdělanci z řad měšťanů.
 • Významnou roli hraje založení Karlovy univerzity.
 • Objevujeme díla tradiční, satirická i díla s náměty k reformám společnosti.
slide14

Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.

pou it literatura
POUŽITÁ LITERATURA
 • KUDRYS, Milan, R. W. Fetter. Nástin dějin literatury. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-395-7.
 • KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přeprac. vyd. Praha: Albatros, 1997. ISBN 80-00-00527-1.
 • POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X.
 • VĚRA, Martínková, Zdeňka KUČEROVÁ, Zbyněk PŘIBYL a Ivana PARAVIČINY. Dějiny literatury 1. 2. přeprac. vyd. Praha: Trizonia, 1995. ISBN 80-85573-57-1.
 • Prezentace byla vytvořena v programu MS PowerPoint 2010