teeme koos 1 aprill 2010 30 sept 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
“TEEME KOOS!” (1.aprill 2010-30.sept 2012)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

“TEEME KOOS!” (1.aprill 2010-30.sept 2012) - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Inimressursi arendamise rakenduskava meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku projekt. “TEEME KOOS!” (1.aprill 2010-30.sept 2012). Teeme koos. Projekti eesmärk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“TEEME KOOS!” (1.aprill 2010-30.sept 2012)' - ravi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teeme koos 1 aprill 2010 30 sept 2012
Inimressursi arendamise rakenduskava meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku projekt

“TEEME KOOS!”

(1.aprill 2010-30.sept 2012)

projekti eesm rk
Projekti eesmärk

Sihtrühma kuuluvate mitteaktiivsete inimeste tagasitoomine tööhõivesse läbi nende koolitamise ja juhendamise piirkondlikele vajadustele vastavate teenuste pakkumiseks kohalikele omavalitsustele läbi kolmanda ja erasektori organisatsioonide.

 • Sihtgrupi töövõime ja ühiskondlikes protsessides osalemise võimekuse kasvatamine: kokku 180 inimese koolitamine ja kaasamine tööturule
 • Piirkondliku ja üleriigilise diakooniatöö võrgustiku arendamine
  • Üleriigilise koostöövõrgustiku 15 professionaalse tugipunkti loomine igasse maakonda 30 sotsiaalse ettevõtja kaasamisel koostöös kogudustega
  • (Min) 10 väikeettevõtte loomine ja käivitamine
  • Avalike jm teenuste delegeerimise ja osutamise võimekuse tõstmise kompetentsikeskuse loomine EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituses
 • 150 inimese kaasamine/naasmine tööturule sotsiaalsete ettevõtjate eestvedamisel ja rakendamisel
projekti sihtgrupp valikul
Projekti sihtgrupp valikul
 • Lühi- ja/või pikaajalised töötud
 • Töötud 50+
 • Töötud 16-24
 • Lapsehoolduspuhkuselt naasevad vanemad
 • Sõltuvusprobleemiga inimesed
 • Vanglast vabanenud inimesed
projekti suunitletus
Projekti suunitletus

1. Projekti sihtgrupi “töötud” vajaduste rahuldamisele:

 • töötus on sotsiaalselt oluline probleem – täna on töötutena registreeritud palju ettevõtlikke, sh kõrgharidusega inimesi
 • projekt ühildab töötuse probleemi lahendamise võimekate ja motiveeritud inimeste jõustamise, sotsiaalselt mõjusate ideede valiku ja rakendamise süsteemse toetamisega
 • tähelepanu fookuses on sotsiaalse ettevõtja potentsiaali realiseerimine, jätkusuutlike ja koostööle orienteeritud majandusüksuste käivitamine

2. KOV vajaduste rahuldamisele

 • sotsiaalselt mõjusate ideede valikul arvestatakse regionaalseid, majanduslikke, demograafilisi aspekte
 • KOV võimekust avalikke teenuseid pakkuda ja delegeerida
 • KOV vajadust toetada ettevõtluse ja kohapealse elukeskkonna arengut

3. Elanikkonna/kohaliku kogukonna vajaduste rahuldamisele

 • Teenus(t)e sihtgrupi ja “turu” põhjalik tundmine
 • Teenus(t)e kvaliteet
 • Pakkuja kompetentsus ja usaldusväärsus, sh koostöö EELK võrgustikus ja KOV-ga
partnerid
Partnerid
 • EELK võrgustik/kogudused, diakooniatöö tegijad-hoolekande jt teenuste pakkujad praostkondades
 • KOV üleriigilised liidud (EMOVL, ELL)
 • Valitud KOVid
 • Töötukassa
 • MAKid
 • EAS
 • Heateo Sihtasutus
 • Seotud ministeeriumid, eeskätt: sotsiaal-, justiits-, siseministeerium
t tuse ja sotsiaalse ettev tluse potentsiaali realiseerimine
Töötuse ja sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali realiseerimine

Sotsiaalsete ettevõtjate “leidmine” ja perspektiivse tegevuse toetamine

IDEEKONKURSS 16.06-5.07.2010

leidmaks (25-15) inimest, kes

 • omab sotsiaalselt mõjukat ideed ja ärivaistu
 • tunneb hästi oma kodukandi võimalusi ja inimeste vajadusi
 • on hingelt eestvedaja, kes suudab inimesi oma ideedega kaasa tõmmata
 • on loov, ettevõtlik, avatud muudatustele ja järjekindel
 • tunneb kohaliku omavalitsuse toimimise loogikat
 • on valmis töötama tihedas kontaktis EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse, koguduse, valla- või linnavalitsuse ja teiste partneritega
 • valdab vabalt eesti ja vene keelt, inglise keele oskus tuleb kasuks

ning ühtlasi , kõikide nende suurepäraste eelduste kõrval, on töötu ja huvitatud osalemisest projekti “Teeme koos!” koolitusprogrammi “Ideest toimiva ettevõtteni” läbimises, et realiseerida oma idee luues ja käivitades oma ettevõtte.

t tuse ja sotsiaalse ettev tluse potentsiaali realiseerimine1
Töötuse ja sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali realiseerimine

Ettevõtjate töö sisuks on sihtgruppide vajadustele vastavate:

 • avalike jm teenuste osutamise algatamine ja arendamine koostöös kohalike omavalitsuste ja kogudustega;
 • piirkonna spetsiifikat ja kohapealseid võimalusi arvestava ettevõtluse arendamine tööhõive suurendamiseks;
 • kiriku ja kohaliku omavalitsuse püsiva partnerluse arendamine, mis ületab ühe koguduse ja ühe kohaliku omavalitsuse piire;
 • uue organisatsiooni käivitamine, millel on võimekus anda märkimisväärne panus Eesti ühiskonna olulise probleemi lahendamisse.
slide12
Projekti juhtmõte on laenatud D Bornsteini raamatust “Kuidas muuta maailma? Sotsiaalsed ettevõtjad ja uute ideede jõud.”

Juhtub harva, et sotsiaalne ettevõtja tulles hüüab. Tavaliselt ei paku nad oma mõtteid ise välja. Sageli ei ole sotsiaalne ettevõtja ka ise oma elu juhtivatest seaduspärasustest teadlik.

Projekti meeskonna, kaasatud partnerite ja koolitajate ülesanne on see info ja need inimesed „välja kaevata“. See tähendab vajadust väga paljude inimestega näost-näkku rääkimiseks. Kirjalikud sooviavaldused annavad aimu inimese taustast, kuid ettevõtjate oskuste hindamisel on neist vähe abi, sest tähtsad on inimeste mittefüüsilised omadused: visioonid, kirglikkus, sihikindlus ja eetikanormid.

koost soovidega projekti meeskond
Koostöösoovidega - projekti meeskond:
 • Avo Üprus, EELK Konsistooriumi diakooniatalituse juhataja, projektijuht ([email protected]; tel 502 0857)
 • Marion Bobkov, projekti koordinaator, projektijuhi assistent ([email protected]; tel 517 8758)

- lõpetanud seoses uuele ametikohale tööle asumisega

 • Arho Tuhkru, kommunikatsioonijuht
 • Riina Sildvee, veebihaldus, EELK DÜT kompetentsikeskuse infosüsteem
 • Vello Sild, projekti raamatupidamise korraldamine
ad