Liepājas
Download
1 / 13

Liep?jas vakara(mai?u)vidusskola - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Liepājas vakara(maiņu)vidusskola Liepājas ezera dabas liegums 10 . a klases projekta darbs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liep?jas vakara(mai?u)vidusskola' - ravi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Liepājas vakara(maiņu)vidusskola

Liepājas ezera dabas liegums

10. a klases projekta darbs

Darba konsultante:

10. a klases audzinātāja Aija Dzintare

Liepāja 2014


Ievads
Ievads

Situācijas apraksts

Mūsu projekta tēma ir ”Liepājas ezera dabas liegums”. Šo tēmu mūs rosināja izvēlēties mūsu ģeogrāfijas skolotāja Gunta Zara, bet mums pašiem arī šķita interesanti noskaidrot, kas ir dabas liegums. Kādi apstākļi nosaka, ka dabas objekts kļūst par liegumu, un kas jāievēro tur atrodoties. Izpētot pieejamos materiālus, atradām, ka tuvākais dabas liegums ir Liepājas ezers. Tāpēc izpētījām interneta resursus un apmeklējām izpētes objektu uz vietas. Mēs visi gribam dzīvot sakoptā, zaļā un cilvēkam draudzīgā vidē, tāpēc ar šo projektu gribam pievērst arī apkārtējo uzmanību, cerot, ka šī mūsu pilsētas dabas vērtība tiks novērtēta un saudzēta.

Projekta mērķis

Noskaidrot, kas ir dabas liegums, izpētīt Liepājas ezera dabas liegumu.

Projekta gala rezultāts

1.Prezentācijas mape.

2.Prezentācija .


Liep jas ezera dabas liegums
Liepājas ezera dabas liegums

 • Liepājas ezera dabas liegums sākotnēji dibināts 1977. gadā.

 • LiepājasezeradabasliegumāietilpstLiepājasezers un tam pieguļošāspļavas.

 • Liepājasezeraplatība 3715 ha, bet kopāarsalām 3751 ha.

 • Teligzdoapmēram 110 putnusugas, arīPasaulesSarkanajāgrāmatāierakstītās.


Paugurkn bja gulbis cygnus olor
Paugurknābjagulbis (Cygnus olor)


Lielais dumpis botaurus stellaris
Lielaisdumpis (Botaurusstellaris)Secin jumi
Secinājumi

 • Latvijā ir 260 dabas liegumi. Tās ir teritorijas, kurās aizsargā retas vai izzūdošas sugas vai biotopus.

 • Liepājas ezera dabas liegums dibināts 1977. gadā kā Liepājas ezera ornitoloģiskais liegums 1380 ha platībā.

 • Dabas liegums aizsardzību nosaka 2013. gada janvārī izdotie Latvijas Republikas Ministru kabineta „Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

 • Te ligzdo apmēram 110 putnu sugas, arī Pasaules Sarkanajā grāmatā, kā arī kā arī 12 Eiropā apdraudētas un Latvijā aizsargātas putnu sugas kā, piemēram, ragainais dūkuris, lielais dumpis ,mazais dumpis ,niedru lija ,pļavas lija, lielais ormanītis, mazais ormanītis ,gugatnis .

 • Rudeņos un pavasaros Liepājas ezers ir nozīmīga barošanās vieta caurceļojošiem gulbjiem, zosīm un pīlēm, bet siltās ziemās te uzturas daudz ziemojošo putnu (piemēram, paugurknābja gulbju).

 • Ezera piekrastē sastopami aizsargājamie augi, kā jūrmalas miķelīte, zemeņu āboliņš u. c.

 • Liepājas ezera dabas liegumu apdraud Liepājas pilsētas paplašināšanās ,kā arī notekūdeņu radītais piesārņojums. Ezera ekosistēmām kaitē arī ūdens ņemšana no ezera ,zvejošana un ezera aizaugšana ar niedrēm.


Izmantotie inform cijas avoti
Izmantotie informācijas avoti

 • http://www.liepajniekiem.lv/zinas/sabiedriba/inspektors-liela-dala-metusi-mieru-101577

 • http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/teritorijas/liegumi.shtml#v54

 • http://www.ezeri.lv/database/2062/

 • http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/vide/pienem-jaunus-liepajas-ezera-dabas-lieguma-noteikumus/

 • http://latvijas.daba.lv/aizsardziba/teritorijas/liegumi.shtml

 • http://www.liepaja.lv/page/1540

 • http://lv.wikipedia.org/wiki/Liep%C4%81jas_ezers

 • http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/13866/

 • http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/

 • http://www.putni.lv/index_balsis.htm