pojistn syst my n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pojistné systémy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pojistné systémy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Pojistné systémy - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Pojistné systémy. 6. cvičení. Důchodové pojištění. Doživotní důchod Dočasný důchod Odložený doživotní důchod Odložený dočasný důchod Področní důchody. Doživotní důchod předlhůtný.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pojistné systémy' - rasul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pojistn syst my

Pojistné systémy

6. cvičení

d chodov poji t n
Důchodové pojištění
  • Doživotní důchod
  • Dočasný důchod
  • Odložený doživotní důchod
  • Odložený dočasný důchod
  • Področní důchody
do ivotn d chod p edlh tn
Doživotní důchod předlhůtný

Jedná se o důchod bezprostřední, který je vyplácen až do doby úmrtí pojištěnce. Nejdříve budeme počítat s ročními výplatami důchodu, které se budou realizovat vždy na začátku roku.

vzorec
Vzorec

Příjem pojišťovny

 * Dx

Výdaje pojišťovny

D * Dx + D * Dx+1 + .... + D * Dω

D * Nx D znamená důchod

p jmy v daje
Příjmy = Výdaje

JNP se tedy vypočítá

 = D * Nx / Dx

p klad
Příklad

Kolik musí 50letá osoba nyní zaplatit JNP, aby si zajistila roční doživotní důchod 50 000 Kč ročně? Bude jí vyplácen ihned.

slide7
Řešení

 = D * N50 / D50

 = 50 000 * 178 315,8 / 12 388,1

 = 719 706 Kč

do ivotn d chod polh tn
Doživotní důchod polhůtný

K výplatám důchodu nebude nyní docházet na začátku každého roku, ale na konci!

vzorec1
Vzorec

 = D * Nx+1 / Dx

X letá osoba dostane první splátku důchodu na konci roku, který se limitně blíží začátku dalšího roku.

p klad1
Příklad

Spočítejte opět JNP pro 50letou osobu, jež si chce zajistit doživotní polhůtný důchod 50 000 Kč ročně.

slide11
Řešení

 = 50 000 * 165 927,7 / 12 388,1

 = 669 706 Kč

do asn d chod p edlh tn
Dočasný důchod předlhůtný

Pojištěnec si zajistí výplatu důchodu ihned po uzavření smlouvy a to do určitého, předem stanoveného roku života.

slide13
Pro výpočet výdajů, musíme sečíst diskontovaný počet všech žijících od věku x až do konce tabulky. Ti co se budou nacházet ve věku vyšším, než je stanovený pro výplatu důchodu, nás už nemusejí zajímat – odečteme je.

Nx – Nx+n

x+n je nejzazší věk pro výplatu důchodu

Diskontovaný počet všech žijících od věku x až do konce tabulky

vzorec2
Vzorec

 = D * (Nx – Nx+n) / Dx

p klad2
Příklad

Jak vysoké pojistné musí zaplatit 30letá osoba, chce-li si zajistit roční předlhůtné vyplácení důchodu 50 000 Kč až do věku 60 let?

slide16
Řešení

 = 50 000 * (590 215,4 – 79 015,68) /

30 064,5

 = 850 171,66 Kč

do asn d chod polh tn
Dočasný důchod polhůtný

Stejná problematika jako v předešlém příkladě. Tentokrát je však příjem důchodu „odložen“ o rok a poslední výplata se uskuteční o rok později než je stanovený věk.

vzorec3
Vzorec

 = D * (Nx+1 – Nx+n+1) / Dx

p klad3
Příklad

Opět máme 30letého pojištěnce, který si chce zajistit roční polhůtní důchod 50 000 Kč až do věku 60 let.

slide20
Řešení

 = 50 000 * (560 150,9 – 71 786,43) / 30 064,5

 = 812 194,57 Kč

ot zka pro v s
Otázka pro Vás

Představte si, že si takové pojištění sjednáte. Předpokládejme, že se dožijete poslední výplaty – kolik na tom vyděláte?

Úroková míra je 4 %

slide22
Řešení

Diskontujete všechny příjmy na současnou hodnotu a porovnáte se zaplaceným pojistným.

SH = 50 000 * (1 – ) / 0,04

SH = 864 601,67 Kč

Vyděláte tedy 52 407,09 Kč

1

(1+0,04)30

odlo en do ivotn d chod
Odložený doživotní důchod

Tento důchod začne být vyplácen pojištěnci až po určité době, ale do konce života.

vzorec4
Vzorec

 = D * Nx+k / Dx

p klad4
Příklad

Jak velké JNP musí zaplatit 45letá osoba, chce-li si zajistit doživotní důchod 70 000 Kč, který jí začne být vyplácen ve věku 60 let?

slide26
Řešení

 = 70 000 * 79 015,68 / 15 691,2

  • = 352 496,79 Kč
odlo en do asn d chod
Odložený dočasný důchod

V tomto případě bude vyplácen důchod pojištěnci až po určité době (po uplynutí karenční lhůty) a jen po omezenou, předem stanovenou dobu.

vzorec5
Vzorec

 = D * (Nx+k – Nx+k+n) / Dx

p klad5
Příklad

Jaký roční důchod si zajistí 50letá osoba, zaplatí-li JNP 300 000 Kč, díky němuž jí bude vyplácen důchod 15 let počínaje dožitím věku 65 let?

slide30
Řešení

D =  Dx

(Nx+k – Nx+k+n)

D = 300000 * 12 388,1

(47 097,3 – 3 256,8)

D = 84 771,62 Kč