sjur n rsteb moshagen per langg rd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sjur Nørstebø Moshagen & Per Langgård PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sjur Nørstebø Moshagen & Per Langgård

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Sjur Nørstebø Moshagen & Per Langgård - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Selvfølgelig snakker vaskemaskiner både grønlandsk og samisk i fremtiden (Frit efter Norsk Språkråds Jeg er en snakkende vaskemaskin ! med tak for inspirationen). Sjur Nørstebø Moshagen & Per Langgård. Grønlandsk sprogteknologi – en dårlig start for 10 år siden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sjur Nørstebø Moshagen & Per Langgård


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sjur n rsteb moshagen per langg rd

Selvfølgelig snakker vaskemaskiner både grønlandsk og samisk i fremtiden

(Frit efter Norsk Språkråds Jeg er en snakkende vaskemaskin! med tak for inspirationen)

Sjur Nørstebø Moshagen & Per Langgård
gr nlandsk sprogteknologi en d rlig start for 10 r siden
Grønlandsk sprogteknologi – en dårlig start for 10 år siden
 • Nem kick-start på den fagre nye verden (troede vi). 350.000 grønlandske ord
 • Den første listebaserede stavekontrol virkede ikke og drænede alle ressourcer et par år
gr nlandsk sprogteknologi der sker endelig noget i 2005
Grønlandsk sprogteknologi – Der sker endelig noget i 2005
 • Tromsø giver en stooooor hjælpende hånd og vi kommer i gang med at opbygge en xfst-baseret automat
 • NMR frikøber undertegnede et halvt år
 • Stavekontrollen vers. 1 oktober 2006
 • Dækning omkr. 80%
gr nlandsk sprogteknologi rkenvandringen 2007 10
Grønlandsk sprogteknologi – Ørkenvandringen 2007-10
 • Finansieringsproblemer. Projektet periodevis nedlukket, når ekstern finansiering svigter
 • Kukkuniiaat vers. 2 med 90% dækning
 • Disambiguering påbegyndes, Katersat fornys og udvides
gr nlandsk sprogteknologi fuld finansiering 2011 13
Grønlandsk sprogteknologi – Fuld finansiering 2011-13
 • 2 heltidsansatte medarbejdere plus studentermedhjælp
 • Kukkuniiaat vers. 3; online tools; Katersat nu over ¼ mio. poster på grønlandsk, dansk og engelsk
gr nlandsk sprogteknologi fremtiden tegner lyst
Grønlandsk sprogteknologi – Fremtiden tegner lyst
 • 2 heltidsansatte medarbejdere på finansloven fra 1.1.2014
 • For første gang nogensinde interesse for sprogteknologi blandt Ilisimatusarfiks højst ydende studerende
gr nlandsk hvad vi er oppe imod 1
Grønlandsk – Hvad vi er oppe imod 1
 • Tanngassimaarutigingaatsiarparput tamaa-nga oqalugiariartoqquneqarsimagatta
 • (Vi er lidt stolte over, at vi er blevet bedt om at rejse hertil for at levere en forelæsning)
gr nlandsk hvad vi er oppe imod 2
Grønlandsk – Hvad vi er oppe imod 2
 • Tanngassimaarutigingaatsiarparput tamaanga oqalugiariartoqquneqarsimagatta
 • tanngap+SIMAAR+vv+UTE+vn+GE+nv+
 • NGAAR=TSIAR+vv+V+Ind+1Pl+3SgO, @PRED
 • TA+manna+DemAdv+Trm+Sg, @ADVL>
 • oqalugiar+GIARTUR=QQU=NIQAR=SIMA+vv+V+
 • Cau+1Pl, @CL-<CIT
gr nlandsk hvad vi er oppe imod 3
Grønlandsk – Hvad vi er oppe imod 3
 • Ambiguitetsniveauet er skyhøjt:
 • atuarfinni – atuarfik+Lok+Pl – i nogle skoler
 • atuarfinni – atuarfik+Lok+1SgPoss+Sg – i min skole
 • atuarfinni – atuarfik+Lok+1SgPoss+Pl – i mine skoler
 • atuarfinni – atuarfik+Lok+2SgPoss+Sg – i din skole
 • atuarfinni – atuarfik+Lok+2SgPoss+Pl – i dine skoler
 • atuarfinni – atuarfik+Abs+4SgPoss+Sg – sin skole
gr nlandsk det som er vores politiske virkelighed
Grønlandsk – Det som er vores politiske virkelighed
 • Kapitel 7 i Selvstyreloven af 2009 (in toto)
 • Sprog
 • § 20. Det grønlandske sprog er det officielle sprog i Grønland.
overordna m l
Overordna mål
 • språka skal overleva og utviklast
 • må brukast - eit ubrukt språk er eit daudt språk
  • før: bruk = tale
  • i går: bruk = tale + penn/papir
  • i dag: bruk = tale, data, penn/papir
   • utan teknologi => ingen skriftkultur, berre tale
domene
Domene
 • før: i heile det samiske samfunnet
 • i går: ikkje i det heile - berre heime - i visse samiske institusjonar
 • i dag: kamp for å ta tilbake tapte domene og tapte talarar

Institusjonsbruk:

 • alle samiske institusjonar (kanskje med delvis unnatak for Samisk høgskule) blir administrerte på majoritetsspråket
 • målsetjing:
  • Sameland skal fungera heilt på samisk - på tvers av landegrensene
  • alle samiske institusjonar skal fungera og bli administrerte heilt på samisk
   • det skal vera eit samfunnsberande språk i Sápmi

Om ikkje Sametinget kan fungera på samisk - kven då?

sosial status og demografi
Sosial status og demografi
 • før: sjølvsagt - det einaste språket som fanst for dei fleste
 • i går: kraftig stigmatisert, samiskspråklege minkar kraftig i tal
 • i dag: stigmaet er borte mange stader, men ikkje over alt / for alle, minkinga har stoppa opp
 • målsetjing:
  • høg sosial status
  • fleire talarar - bør på sikt veksa raskare enn resten av folkesetnaden
  • fleire kommunar med samisk som fleirtalsspråk (i dag berre ein)
tilh ve mellom majoritet og minoritet
Tilhøve mellom majoritet og minoritet
 • før: meir eller mindre likeverdige
 • i går: undertrykking
 • i dag: stor ubalanse, på majoriteten sine premiss
 • målsetjing: balanse på minoriteten sine premiss
  • det er København og Oslo som skal læra seg å forstå grønlandsk og samisk, ikkje omvendt (det siste skjer uansett...)
  • kommunikasjon med storsamfunnet bør langt på veg nytta (maskin)omsetjing og tolking
samisk og gr nlandsk m m fl p data
Samisk (og grønlandsk m.m.fl.) på data
 • ein føresetnad for aktiv bruk i dag
 • eit viktig verkemiddel for å heva statusen
 • òg viktig for å vinna att tapte domene og koma inn på nye

Eit språk som ikkje finst på digitale plattformar er dødsdømt på sikt

kva trengst for heilt element r databruk
Kva trengst for heilt elementær databruk?
 • teiknsett - OK (Unicode)
 • skrifter - Ikkje OK
  • dei fleste fontar inneheld ikkje alle teikn for å skriva dei fleste samiske skriftspråk
 • tastatur - Ikkje OK
  • fekk for Linux, Mac, Win kring 2003
   • ... men med Android, iOS, og Windows Phone/RT er vi tilbake på rute 1
kva trengst for full tilgang til alle databaserte tenester
Kva trengst for full tilgang til alle databaserte tenester?

Det same som for andre språk:

 • retteprogram
 • ordbøker
 • maskinomsetjing
 • omsetjingsminne
 • terminologi
 • korpus
 • parallellkorpus
 • syntaktisk analyse
 • ...
es pmi starta 2002
eSápmi (starta 2002)
 • eit prosjekt for å planleggja og førebu ulike satsingar for å gjera samisk tilgjengeleg og brukande på digitale plattformar
 • planla Divvun-prosjektet (korrekturprogram), talesyntese og eit samisk korpus
 • alle desse prosjekta vil vera gjennomførte neste år (talesyntese på gang, resten ferdig)
  • der er den talande vaskemaskina 😊
for arbeida mot m la nemnde tidlegare treng vi
For å arbeida mot måla nemnde tidlegare treng vi
 • For fyrstespråksbrukarar:
  • stavekontrollar, grammatikkontrollar, ordbøker, terminologi, omsetjingsverkty, talesyntese
 • For andrespråksbrukarar:
  • ordbøker, språklæring, terminologi, talesyntese, tilpassa korrekturverkty
 • For min-til-maj-kommunikasjon:
  • omsetjingsminne, ordbøker, terminologi, skrivestøtte, maskinomsetjing, parallellkorpus
 • For maj-til-min-kommunikasjon:
  • omsetjingsminne, ordbøker, terminologi, parallellkorpus
 • For min-til-min-kommunikasjon:
  • maskinomsetjing, omsetjingsminne, terminologi, parallellkorpus
ikkje minst krev dei
Ikkje minst krev dei
 • ein infrastruktur som støttar fleirspråklegheit, og reduserer dobbeltarbeid så mykje som mogleg
 • meir arbeid og større innsats enn majoritetsspråka
  • det finst færre ressursar og det står meir på spel
 • open kjeldekode, inklusive for taleteknologien

Dette er det vi kan og det vi vil...

we know where we want to go and we know how to get there
We know where we want to go and we know how to get there
 • Men træerne vokser ikke ind i himlen – heller ikke nord for trægrænsen. Problemområder
 • Vanetænkning komplicerer dagligdagen
 • Få ressourcer og ressourcepersoner
 • Globale tendenser tegner mørke skyer
beh ver vore beskrivelser at v re s komplicerede
Behøver vore beskrivelser at være så komplicerede?
 • Grønlandsk ”grammatik” = oversættelse af ordlister til præskriptivt grønlandsk
 • Sproget er primært beskrevet i forhold til dansk/ engelsk, ofte af forskere med mangelfuld sprogbeherskelse
beh ver vore beskrivelser at v re s komplicerede ii
Behøver vore beskrivelser at være så komplicerede? - II
 • Sprogbeskrivelsen er rimelig indtil morfologisk niveau, men ..
 • der findes ikke nogen autoritativ grønlandsk modersmålsgrammatik. Især syntaktisk og semantisk er grønlandsk næsten ubeskrevet
beh ver vore beskrivelser at v re s komplicerede iii
Behøver vore beskrivelser at være så komplicerede? - III
 • Sprogteknologi er ikke KUN en hjælp til ordlister og ikke KUN en støtte for L2 og ikke KUN til teknologi på ordniveau og ikke KUN ..
 • Vi skal lave redskaber, der håndterer naturligt sprog på alle niveauer og i alle funktioner
beh ver vore beskrivelser at v re s komplicerede iv
Behøver vore beskrivelser at være så komplicerede? - IV
 • JA, desværre for virkeligheden er kompliceret, når et naturligt sprog beskrives immanent
 • (men vi ved godt at det er svært at forstå for udenforstående)
der er ikke noget der hedder minoritetssprogsrabat
Der er ikke noget der hedder *minoritetssprogsrabat
 • Grønlandsk skal være et komplet og samfundsbærende sprog ..
 • så grønlandsk er lige så stort som alle andre samfundsbærende sprog
heller ikke noget der hedder sprogteknologisk metoderabat
Heller ikke noget der hedder *sprogteknologisk metoderabat
 • Vellykket regelstyret teknologi forudsætter en gedigen beskrivelse af hele det faktiske sprog
 • så der er heller ingen nemme genveje metodisk
google syndromet
Google-syndromet
 • Hvorfor ikke bare hjælpe Google med at lave en grønlandsk Translate? Det virker jo fint på mange andre sprog
 • Udelukket af typologiske årsager, men et problem når synspunktet kommer fra politisk hold eller bevilgende instanser
slide31
??????
 • Er dette ikke kulturimperialistisk/ eurocentrisk/akademikerhovmod etc.
 • 40 års forgæves søgen efter lokale alternativer uden resultat = erkendelse:
 • Store følelser og politisk korrekthed er ikke nok. Uden rationel planlægning og målrettet arbejde ingen resultater
generationsskiftet truer
Generationsskiftet truer
 • Grønlandsk i skolen er et dannelsesfag stort set blottet for instrumentelle aspekter og helt uden metasprog
 • Et kæmpeproblem for rekrutteringen ikke bare for os men for hele sprogrøgten
verden truer
Verden truer
 • Vi løber hurtigt for at følge med udviklingen, men den store verden løber hurtigere – på engelsk og kinesisk!
 • På nettet og i den kommercielle verden er diversitet og ”small is beautiful” ikke plus-ord
en humlebi kan ikke flyve
En humlebi kan ikke flyve
 • Det gør den heldigvis alligevel
 • Vi flyver også videre uden at acceptere mission impossible. Dertil er kronjuveler-ne i Nordens sproglige diversitet alt for vigtige – nemlig den luksus at have levende, sunde minoritetssprog i egen baghave