b r vpr t gais darbs sirds un pr ta musku u treni vesel ga attieksme
Download
Skip this Video
Download Presentation
B r īvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš (veselīga attieksme)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

B r īvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš (veselīga attieksme) - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

B r īvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš (veselīga attieksme). Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas Veselības nedēļa 2010./2011.m.g. Sagatavoja: VPĢ psiholoģe Ieva Rozīte-Ķikse. 21.gadsimts skolā Citējot r adošuma ekspert u , brit u Pol u Kolard u, www.vissnotiek.lv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B r īvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš (veselīga attieksme)' - rasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b r vpr t gais darbs sirds un pr ta musku u treni vesel ga attieksme

Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš(veselīga attieksme)

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas

Veselības nedēļa

2010./2011.m.g.

Sagatavoja: VPĢ psiholoģe Ieva Rozīte-Ķikse

21 gadsimts skol cit jot r ado uma ekspert u brit u pol u kolard u www vissnotiek lv
21.gadsimts skolāCitējotradošuma ekspertu, britu Polu Kolardu, www.vissnotiek.lv
 • Zināšanu apguve.
 • Prasju apguve.
 • Attieksmes veidošana.

Radošums= patstāvīgi lēmumi + spēja riskēt

slide3
Šogad visa pasaule atzīmē

Mātes Terēzes simto jubileju.

Uz Zemes navvalsts, kurā cilvēki nezinātu, kas bija Māte Terēze. Viņas labā sirds un bezgalīgā mīlestība palīdzīgu roku sniedza ikvienam, kam tā bija nepieciešama, nešķirojot – nabags vai bagāts, vesels vai slims. Tiesa gan, tādu ļaužu nav daudz. Taču kautdaļēji viņas aizskāto turpina tie miljoni cilvēku, kuri brīvprātīgi dodas palīgā turp, kur tas vajadzīgs.Brīvprātīgo kustība aug augumā arī Eiropas Savienībā.

br vpr t gais darbs http www brivpratigais lv
Brīvprātīgais darbshttp://www.brivpratigais.lv
 • Brīvprātīgais darbs ir aktivitāte, ko veic persona no savas brīvas gribas, izvēles un motivācijas, bez finansiālas ieinteresētības, organizētos apstākļos (nevalstiskajā organizācijā, biedrībā vai citās organizētās grupās).
 • Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījuma kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā (lai gan vienlaicīgi arī pats brīvprātīgais gūst nozīmīgu labumu).
eiropas br vpr t gais darbs http www jaunatne gov lv projekti eiropasbrivpratigais
Eiropas Brīvprātīgais darbshttp://www.jaunatne.gov.lv/projekti/eiropasbrivpratigais/
 • Eiropas Brīvprātīgais darbs ir iespēja doties uz kādu no programmas „Jaunatne darbībā” dalībvalstīm 2 līdz 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam sniedzot atbalstu, kopjot, tīrot, vadot, asistējot vai kā citādi palīdzot uzņēmējorganizācijai realizēt tās mērķus ar savām idejām un darbu. Tieši tāpat Latvijas organizācijas, kļūstot par uzņēmējorganizācijām, var uzņemt brīvprātīgos pie sevis, turklāt ir iespēja īstenot grupu projektus ar kopējo dalībnieku skaitu līdz 100 cilvēkiem.
 • Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām jaunietis saņem Jaunatnes pasi (YOUTHPASS), kas apliecina un apraksta Eiropas Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi.
iesp jas piedal ties il ze b rzi a urn liste www esmaj lv tre diena 22 septembris 2010
Iespējas piedalītiesIlze Bērziņa, žurnāliste, www.esmaj.lvTrešdiena, 22. septembris (2010)
 • AEGEE RīgaŠajā programmā pieejama informācija par Eiropas Studentu forumu - kā kļūt par biedru, kā piedalīties pasākumos: http://www.aegee-riga.lv/main.php?bar=about
 • Bērnu un jauniešu apmaiņa kultūras un izglītības jomā Ja esi jaunāks par 25 gadiem vari izmantot šo programmu, lai organizētu beŗnu un jauneišu apmaiņu starp Baltijas un Ziemeļu valstīm. Projektā jāiesaistās vismaz divām Ziemeļu valstīm: http://www.norden.lv/Norden_EN/Exchange_Children_Youth.htm
 • Jaunatne darbībā - Jaunatnes apmaiņasŠo programmu atbalsta Eiropas Komisija. Cilvēkiem vecumā no 15-25 gadiem var organizēt apmaiņu ar jauniešiem no citām valstīm: http://www.jaunatne.gov.lv/lv/raksti_projektu/apmaias/ [LV]
 • Ja interesē citu valstu kultūra, kuru gribas iepazīt, dzīvojot kādā no valstīm uz vietas, var izmantot šo programmu. Programma paredzēta jauniešiem no 15 līdz 18 gadiem.http://www.yfu.lv/programs.htm [LV]
 • EUROMED jeb Vidusjūras valstis:http:/www.euromedp.org/ .
 • Par iespējām kādam brīvprātīgi palīdzēt tepat, Latvijā: www.brivpratigais.lv
8 pants br v laika lietder ga izmanto ana http www likumi lv doc php id 175920
8.pants. Brīvā laika lietderīga izmantošanahttp://www.likumi.lv/doc.php?id=175920

(1) Valsts un pašvaldības veicina jauniešu darba tikumu un patriotismu, neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, fiziskās aktivitātes un iesaistīšanos kultūras dzīvē kā būtiskus brīvā laika lietderīgas izmantošanas veidus. (2) Neformālā izglītība papildina formālo izglītību; neformālās izglītības mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī veicināt jauniešu vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. (3) Valsts un pašvaldības pēc iespējas atbalsta jauniešu brīvā laika lietderīgai izmantošanai nepieciešamās vides attiecīgu pielāgošanu.(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.09.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2010.)

9 pants jaunie u br vpr t gais darbs http www likumi lv doc php id 175920
9.pants. Jauniešu brīvprātīgais darbshttp://www.likumi.lv/doc.php?id=175920

(1) Jauniešu brīvprātīgais darbs ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. (2) Jaunietis veic brīvprātīgo darbu bez atlīdzības, nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. (3) Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot brīvprātīgā darba organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā. (4) Uz jauniešu brīvprātīgo darbu attiecināmi darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi un ierobežojumi.

10 pants jaunie u br vpr t g darba organiz ana http www likumi lv doc php id 175920
10.pants.Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanahttp://www.likumi.lv/doc.php?id=175920
 • 10.pants. Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana(1) Jauniešu brīvprātīgo darbu var organizēt biedrības un nodibinājumi, kā arī valsts un pašvaldību iestādes. (2) Jauniešu brīvprātīgā darba organizētājs: 1) atbild par drošiem un jaunieša veselībai nekaitīgiem brīvprātīgā darba apstākļiem; 2) pēc jaunieša pieprasījuma izsniedz rakstveida apliecinājumu par brīvprātīgajā darbā pavadīto laiku, pienākumiem, iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām; 3) ir tiesīgs pieprasīt, lai jaunietis, uzsākot brīvprātīgo darbu, uzrāda ārsta izsniegtu izziņu par savu veselības stāvokli, tādējādi pārliecinoties par jaunieša piemērotību paredzētajam brīvprātīgajam darbam. (3) Pēc brīvprātīgā darba organizētāja vai jaunieša paša iniciatīvas par brīvprātīgo darbu slēdzams rakstveida līgums, norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu.
slide10
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g.Veselības nedēļas aktivitātes- 7.-9.kl. skolēniem
 • LSK Jaunatnes kustība, Vienaudžu izglītotāju nodarbība, vada Evija Ozola un Sintija Dambīte (VPĢ 12.B)
 • LSK Jaunatnes vienaudžu izglītotāji vada nodarbību par HIV/AIDS (Sadarbībā ar sk.DZ.Kalniņu)
slide11
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g.Veselības nedēļas aktivitātes- 8.klasēm
 • ‘’Ieskats brīvprātīgā darba būtībā’’.Sadarbībā ar soc.zin.sk., soc.ped. I.Holmu un psiholoģi I.Rozīti-Ķiksi.
slide12
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g.Veselības nedēļas aktivitātes- 10.-12.klasēm
 • Organizācijas ‘’Jauniešu konsultācijas’’ projekta ‘’Brīvprātīgā darba akadēmija’’ ietvaros seminārs
slide13
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g.Veselības nedēļas aktivitātes- 7.a, 9.c
 • Nodarbība ‘’Nesavtīgums’’. Dzintras Žuravskas grāmta ‘’Dzeguzēns’’, stāsts ‘’Brāļi’’. Nodarbību vada VPĢ bibliotekāre Sarmīte Rozenbaha.
slide14
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g.Veselības nedēļas aktivitātes- 7.b un 7.a,7.c kl. vecākie
 • Nodarbības tēma- brīvā laika pavadīšana. V.V.V. Skautu vadītājs Uldis Jansons
slide15
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g. Veselības nedēļas aktivitātes-SKOLĒNU DOMES AKTIVITĀTES
slide16
Brīvprātīgais darbs- sirds un prāta muskuļu treniņš2010./2011.m.g.Veselības nedēļas aktivitātes-8.KLAŠU PLAKĀTI ‘’CILVĒKS CILVĒKAM’’
slide17
Jaunība savos nodomos un izjūtās ir nesavtīga, tāpēc arī tā dziļāk izjūt taisnību un, nežēlodama sevi, drosmīgi aizstāv savus ideālus. /Heine/
ad