voorlichting examenklassen 2 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Voorlichting examenklassen (2)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Voorlichting examenklassen (2) - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Voorlichting examenklassen (2). VOORLICHTING OVER HET EXAMENJAAR 2013-2014. Nog geen 18 jaar ? . Word je pas 18 jaar als je al studeert ? Je bent dan nog minderjarig en hebt geen tekenbevoegdheid voor contracten e.d .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voorlichting examenklassen (2)' - rashad


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
voorlichting examenklassen 2

Voorlichtingexamenklassen (2)

VOORLICHTING OVER

HET EXAMENJAAR 2013-2014

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

nog geen 18 jaar
Noggeen 18 jaar?
 • Word je pas 18 jaarals je al studeert?
 • Je bent dannogminderjarig en hebtgeentekenbevoegdheidvoorcontractene.d.
 • Je hebtdanvoor die periodeeenVoogdnodig, bv. eenfamilielid of goedevriend van je ouders die in Nederland woont.
 • Om vast teleggendatiemandVoogd is moeteenverklaring door eennotariswordenopgemaakt.
 • Voorverdere info: Afd. Studiebegeleiding.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

jij en je ouders
Jij en je ouders
 • oudersgescheiden: 2 formulieren SIA
 • ouderoverleden: overlijdensaktesturen
 • Inkomenbuitenbeschouwinglaten: speciaalformulier* tekrijgen.
 • Benodigdeverklaringen:

1) verklaring van de student

2) verklaring van de andereouder

3) verklaring van onafhankelijkederdepartij.

*Formulierverkrijgbaarbij het Decanaat.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

studeren in nederland
Studeren in Nederland
 • HBO: AaneenHogeschool (toegankelijk met eenHavo-diploma) is de opleidingpraktischgericht.
 • Studentenwordenopgeleidvoorleidendefunctie in eenbedrijf (manager) of leraar, accountant, sociaalwerker etc.
 • Het voorlaatstejaar is eenstagejaar.
 • Na behalenBachelordiplomakanverderwordengestudeerdaan de Universiteit (WO) waar de Mastertitelkanwordenbehaald.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

w o wetenschappelijk onderwijs
W.O.: Wetenschappelijk Onderwijs
 • WO: Een universitaire opleiding is theoretisch:

De student(e) moet veel aan zelfstudie doen. Hij/zij moet heel veel stof zelfstandig doornemen. Kortom: zelfdiscipline en een duidelijk doel voor ogen zijn vereisten om aan een universiteit te slagen, naast een groot doorzettingsvermogen.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

loting
Loting
 • ‘Numerusfixus’: teveelaanmeldingeneerstejaarsvoorbepaalde studies.
 • ‘Gewogen’ loting: gem. eindcijfersbepalenkansomingelootteworden.
 • Belangrijkomtweedekeustehebben.
 • Opgeven: uiterlijk 15 mei.
 • Check studies met loting: www.duo.nl
andere vormen toelating
Anderevormentoelating
 • Decentraleselectie: eigenselectie van bepaaldeopleidingen, soms 100 %
 • Vereist: opgevenvoorcentraleselectie (loting) via www.studielink.nl
 • Check deadline vooraanmelding.
 • Toelatingscriteriaverschillen per school.
 • Check studies met decentraleselectie: www.duo.nl
andere vormen toelating1
Anderevormentoelating
 • ‘Selectieaan de poort’: toelatingstestvoorbepaaldeopleidingen.
 • Voorbeelden: fysiotherapie, logopedie, alleopleidingen in sector ‘Kunst’.
 • Vereist: opgeven via www.studielink.nl
 • Toelatingscriteriaverschillen per school.
 • Check studies met selectie: www.duo.nl
matching
Matching
 • Steeds meerscholenroepenaankomendestudenten op vooreen ‘studiekeuzecheck’.
 • Datgebeurtom vast testellen of de studie past bijjou, de student, of jullie ‘matchen’.
 • Het vindtplaats in juni, voorons in augustus.
 • Het matchinggesprek is verplicht, het kanwordengevolgd door eenstudiekeuzeadvies.
 • Het advieskanzijn: kieseenanderestudie.
 • Kijk op de website van je school voor info.

ww.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

studies in english toefl sat
Studies in English: TOEFL/SAT
 • VooralleEngelstalige studies in US, NL, Aruba etc.: TOEFL en SAT tests nodig.
 • TOEFL tests: 2x per jaar op Colegio
 • SAT tests: 2x op Colegio, 2x op ISA
 • Reminder: inschrijven online en op tijd!
 • Betalen (op tijd) per creditcard, deadline!
 • Check schedule 2013-’14; TOEFL: 12 april.
aruba
ARUBA

Universiteit van Arubabiedtaan:

 • (1) ArubaansRechten-opleiding (WO, ofwelalleentoegankelijkvoorvwo-ers).
 • (2) Bedrijfseconomie, BE (HBO) en

Commercieleeconomie, CE (HBO).

(Opm.: In het eerstejaar van de FEFvolg je zowel BE- als CE colleges. Aan het eind van datjaarkies je jouwdefinitieverichting.)

 • (3) Hospitality and Tourism Management, toegankelijk met voldoende TOEFL en SAT tests.
 • (4) Social Work & Development; Organization, Governance & Management. (vold. TOEFL-test)

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

academic experience
Academic Experience

Het Decanaat en de Universiteit van Aruba organiserenna de 3e SE-periodebezoekaan de volgende studies:

 • V-6klassengaanproefstuderen (‘mock college’ ) bij de FaculteitderRechtsgeleerdheid.
 • H-5leerlingengaanhetzelfdedoenbij
 • a) de FEF (Financieel-EconomischeFaculteit)
 • b) de HTMS(Hospitality and Tourism Management)
 • c) de FAS (Social Work & Development; Organization, Governance & Management)
 • de IPA (InstitutoPedagogicoArubano)
 • het HoracioOduber Hospital en de RietveldAcademie

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

onderwijsinstituut i p a
Onderwijsinstituut I.P.A.
 • De I.P.A. is verantwoordelijkvoor de opleiding van studenten die voor het Onderwijs op Aruba hebbengekozen.
 • Je kuntopgeleidworden tot kleuterleid(st)er, basisschool-onderwijzer(es) en leerkracht van sommigevakken van de mavo/havo (onderbouw)

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

introductie bij je school
Introductie bij je ‘school’
 • Elke onderwijsinstelling (je ‘school’’) en studentenvereniging (gezelligheids- of sport-) organiseert een introductieweek voor eerstejaars studenten.
 • Om elkaar, dus de mede-eerstejaars studenten, ouderejaars studenten en jouw docenten te leren kennen en zodoende met een prettig gevoel aan de studie te beginnen.
 • Ook al is deze introductieweek misschien niet verplicht, is het dringend aan te raden eraan deel te nemen.
 • Bezoek de website van je onderwijsinstelling en stuur emails als je vragen hebt!

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

wijziging studie voor aanvang
Wijziging studie voor aanvang
 • doorgevenaanDirectieOnderwijs, afdelingStudiefinanciering:

met formulier WA

 • doorgevenaan DUO/IB-Groep: via website Studielink.nl;

Hoe? Eerstnieuweinschrijvingstudiemaken, daarnaeerdereinschrijvingstudieannuleren.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat

belangrijke websites
Belangrijke websites
 • www.duo.nl
 • www.ea.aw
 • www.studielink.nl
 • www.studiekeuze123.nl
 • www.studierichting.startpagina.nl
 • www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat