technick v po ty opakov n z kladn ch znalost z p ede l ho roku n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku. Obvodové pláště - PSIII. Pojmy, parametry -výběr z ČSN 730540-1. Součinitel tepelné vodivosti λ [ WK -1 m -1 ] Součinitel prostupu tepla U [ WK -1 m -2 ] plocha Tepelné mosty:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku' - rasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technick v po ty opakov n z kladn ch znalost z p ede l ho roku

Technické výpočty – opakování základních znalostí z předešlého roku

Obvodové pláště - PSIII

pojmy parametry v b r z sn 730540 1
Pojmy, parametry -výběr z ČSN 730540-1
 • Součinitel tepelné vodivosti λ[WK-1m-1]
 • Součinitel prostupu tepla U [WK-1m-2] plocha
 • Tepelné mosty:
 • Liniový součinitel prostupu tepla Ψ[WK-1m-1] délka
 • Bodový součinitel prostupu tepla Χ [WK-1] bod
 • tepelná ztráta
 • Ht= ΣU.A+ Ψ.l + Χ .ks
 • Průměrný součinitel prostupu tepla
 • U= Ht /A
tepeln odpor
Tepelný odpor
 • Tepelný odpor konstrukce R (m2KW-1)
  • součinitel při přestupu tepla h (Wm-2K-1)
  • tepelný odpor přechodových vrstev Rs=1/h

= Na vnitřní straně – 1/8, na vnější 1/25 m2KW-1

  • tepelný odpor konstrukce R=d/λ

= součet poměrů tlouštěk vrstev k tepelné vodivosti + součet odporů mezer

povrchov teplota
Povrchová teplota
 • Povrchová teplota konstrukce Tsi (°C)
  • Obvod. Stěny a střechy musí vykazovat povrchovou teplotu Tsi bezpečně nad teplotou rosného bodu
  • Rosný bod nastává při VLHKOSTI VZDUCHU 100% 12,94 °C, ale prakticky může být vyšší, to záleží na VODNÍM prostředí a dané situaci. Záleží na povrchové teplotě vnější a vnitřní a také na struktuře konečné fasádní úpravy( velikost tření nárazového větru, který venkovní povrchovou teplotu značně ovlivňuje ).
  • Abychom se vyhnuli kondenzaci v konstrukci, nesmí izoterma rosného bodu procházet konstrukcí( rosný bod nesmí vznikat v konstrukci ).
vlhkost vzduchu
Vlhkost vzduchu
 • Relativní vlhkost vzduchu je poměr parciálního tlaku vodních par v interiéru k parciálnímu tlaku vodních par, jimiž byl vzduch za téže teploty nasycen
 • Optimální relativní vlhkost je kolem 50%
 • Doporučené rozmezí 30-70% po celý rok
 • Pocit dusna je kombinací vysoké relativní vlhkosti a teploty vzduchu
zdroje vodn p ry
Zdroje vodní páry

1) Člověk při lehké činnosti 60 g/hod

2) Při těžké práci 300 g/hod

3) Koupelna s vanou 700 g/hod

4) Sprcha 2600 g/hod

5) Kuchyně 600-1500 g/hod

6) Bazény 40 g/hod

7) Rostliny 10-20 g/hod

vypo t te
Vypočtěte
 • Jak se změní relativní vlhkost v uzavřené místnosti výšky 2,5m a ploše 10m2 při
kodliviny v ovzdu
Škodliviny v ovzduší
 • Amoniak, kyseliny minerální
 • Arsen,Fenol,Fluor,Chlor,Olovo
 • Oxid siřičitý,uhelnatý,dusíku
 • Prach
 • Sirouhlík, Sirovodík
 • Páchnoucí látky
 • Ozon, Radon
skl d n sil
Skládání sil
 • Fasádní konzoly, balkony
 • Vlajkové stožáry
 • Předložená schodiště
 • Kotvy a kotvení ( sendvičové panely)
 • Hmoždinky
slide13

Obvodový plášť musí být jiný jako ty sousední. (proč - abychom trefili domů,- …………….. )Vyberte si obrázek a vypočtěte hmotnost zavěšeného předmětu.Navrhněte konstrukci kotvení do OP Vypočtěte síly v kotvě.

slide14

Obvodový plášť a balkony jsou nejčastějším útěkem od krabicových staveb. (proč balkony - abychom mohli sušit prádlo,- …………….. )Vyberte si obrázek a vypočtěte hmotnost zavěšeného balkonu.Navrhněte konstrukci kotvení do OP Vypočtěte maximální síly v kotvě.

technick v po ty
Technické výpočty
 • Tepelný tok
 • Kontaktní zateplení
 • Odvětrávaná fasáda
 • Vlhkost
 • Akumulace – těžký a lehký plášť
 • Hluk
 • Vážený průměr
 • Energetický štítek
 • Osvětlení denní
 • Zastínění
prostup tepla povrchov teplota
Prostup tepla – povrchová teplota
 • Grafické znázornění průběhu tepla vrstvami stěn.
 • Skladbu stěn vyneseme na vodorovnou osu v měřítku tepelných odporů.
 • Na svislou osu naneseme stupně návrhových teplot.
 • Průběh teplot je mezi hraničními body je lineární.
slide17

Vykreslete řez obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů.Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěnyOdečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

slide18

Vykreslete řez odvětrávaným obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů.Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěnyOdečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

slide19

Vykreslete řez odvětrávaným obvodovým pláštěm v měřítku tepelného odporu jednotlivých vrstev, včetně přestupních odporů.Okótujte celkový tepelný odpor stěny. Vyneste návrhové tepelné hladiny na vnitřní a vnější líc stěnyOdečtěte teplotu na povrchu a na hranicích jednotlivých vrstev

v en pr m r
Vážený průměr
 • Při stanovení průměrných součinitelů je nutné do výpočtu zapojit všechny rozhodující vlastnosti násobené rozměrem prvků.
 • Celkový součet vlastností rozdělíme celkovým rozměrem.
slide21

Vykreslete a okótujte stěnu s otvorem Vyneste rám okna, vypočtěte jeho plochu.Vypočtěte plochu skla Doplňte součinitele prostupu tepla.Vypočtěte ztrátu tepla sklem a rámem Součet ztrát podělte celkovou plochou okenního otvoru.