a v z n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A VÍZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
A VÍZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

A VÍZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

A VÍZ. Roma Projekt Sepsiszentgyörgy 2012. szeptember 29 . -október 5. Előfordulása a Földön. Előfordulása a Földön. A víz a Föld felületén megtalálható egyik leggyakoribb anyag , a földi élet alapja .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A VÍZ' - raphaela-cochran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a v z

A VÍZ

Roma Projekt

Sepsiszentgyörgy

2012. szeptember 29.-október 5.

el fordul sa a f ld n1
Előfordulása a Földön
 • A víz a Földfelületénmegtalálhatóegyikleggyakoribbanyag, a földiéletalapja.
 • A Földfelületének71%-átvízborítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többisósvíz, melyek a tengerekben, illetveóceánokbanhelyezkednek el.
 • Azédesvízkészletgleccserekésállandóhótakaró formájábantalálhatórészétnemszámítvaazédesvíz 98%-a felszínalattivíz, ezértkülönösenfontos a felszínalattivizekvédelme.
 • Drasztikusancsökken a Földivóvízkészlete.Korunknakegyiknagyproblémájaazivóvizhiány
az iv v z1
Az ivóvíz
 • A közegészségügyielőírásoka főzésre, mosogatásra, testitisztálkodásraszolgálóvíztőlugyanazokat a tulajdonságokatkövetelik meg, mint azivóvíztől.
 • Azelőírásokszerintazalábbitulajdonságokkalkellrendelkeznieazivóvíznek:
az iv v z2
Az ivóvíz
 • Színtelen, átlátszó:

a vas-oxid-hidrátvörösessé, azalgák zöldessé, a tőzegestalajsárgássáfesti, mígazalgák, baktériumok, agyag, éshomokzavarossátehetik a vizet.

 • Szagtalan:

akén-hidrogén, klór, klórfenolok, szervesanyagok, gyáritermékekésgázokélvezhetetlenné, nagyobbmértékbenazegészségre is károssátehetik a vizet.

az iv v z3
Az ivóvíz
 • Kellemesízű:

atőzegestalajbólszármazóvizekúgynevezettmocsárizzel, a magnéziumsókkeserű, salétromsavassókédes, a kloridoksós, a vastintaízűvizeteredményeznek.

 • Kellemeshőfokúlegyen:

alegjobb a 10-14 °C-osivóvíz.

 • Ne legyensemtúllágy, semtúlkemény:

avízkeménységéta benne oldottkalciumésmagnéziumsókadják.

Ne tartalmazzonazegészségreártalmasszennyező, fertőzőanyagokat

az iv v z4
Az ivóvíz
 • A vizsgálólaboratoriumok ki tudják mutatni a levegőből, a talajból bekerült szennyező anyagok mennyiségét.
 • A vegyi anyagok közül a nitrát-, de különösen a nitritszennyeződés alkalmatlanná teszi, míg a nagyobb mennyiségű fluor a fogak elszíneződését, esetleg fogszuvasodást is okoznak
az iv v z5
Az ivóvíz
 • Vas- ésmangánszennyeződéseket levegőztetéssel, homokrétegenésaktivszénenvalóátszűrésseljavítják.
 • A jódhiánytól golyvát kaphatnakazemberek.
 • Előfordulhatmég a fekáliávalvalófertőzés, ilyenesetekben a kólibaktériumokoztahasmenésselkellszámolnunk, ennekmegszüntetésérefelforralják,ultraibolya fénnyel besugározzák, vagyózonizálják, klórozzák, vagyezüstelektrokatadinezéséveltisztítják meg a vizet.
lettani jelent s ge
Élettanijelentősége
 • Biológiaijelentőségeóriási, a földiéletelképzelhetetlennélküle, a sejt- éstestnedveklegnagyobbrészétvízalkotja.
 • Ajánlotta napilegalább 1,5-2 liter folyadékelfogyasztása, ezalapvetőigényeszervezetünknek.
 • Két-háromnapnáltovábbazorvostudománymaiállásaszerintaz ember nemélhetitúl a vízhiányt.
lettani jelent s ge1
Élettanijelentősége
 • A víz rendkívül fontos szerepet betöltő kémiai anyag, a Föld vízburkát alkotja, kitölti a világ óceánjait és tengereit, az ásványok és kőzetek alkotórésze, a növényi és állati szervezetek pótolhatatlan része.
 • Nélkülözhetetlen az iparban, a mezőgazdaságban, a háztartásokban, a laboratóriumokban stb.
az alapelemek egyike
Azalapelemekegyike
 • A mitológia illetve az ókori tudomány több helyen fontos dologként hivatkozik a vízre:
 • Az arisztotelészi négy alapelem (föld, víz, levegő, tűz) egyike.
a tiszt lkod s fontoss ga1
A tisztálkodás fontossága
 • A mosdatlan emberek viszolygást váltanak ki belőlünk.
 • Ízléses öltözködéssel valóban jó hatást válthatunk ki – messziről.
 • De hogy közelről is megmaradjon a jó hatás, ahhoz elengedhetetlen a test rendszeres ápolása.
a tiszt lkod s fontoss ga2
A tisztálkodás fontossága
 • Kezdjüktalánaz ember fejénél, vagyis a hajánál. Ne feledjük el a mosdásutánikötelezőfésülködéskevés. Mégaztsemmondható, hogyannyiszorfésülködjünk, ahányszorelmegyünkotthonról. Abbólkellkiindulni, hogy a fésülködésnemcsak a haj rendezése, hanemegészségügyikövetelmény is. Környezetünketsértjük, ha rendezetlen a hajunk. Gyakrankelltehátfésülködnünk. De nemakárhol. Nyilvánoshelyen, azasztalnálsohasemszabadfésülködni, szépítkezni, arravaló a mosdó.
a tiszt lkod s fontoss ga3
A tisztálkodás fontossága
 • Az arc ápoltságaszintén a rendezettkülsőrésze. A bőrtisztántartására is a víz, szolgál.
 • Különkellszólni a kamaszodófiúkéslányokbőrénekváltozásáról. Ekkor a bőrönmegjelennek a pattanások. Nemillikésnem is egészséges a pattanásoknyomogatása. Legjobb, ha tisztáramossuk, ésalkoholtartalmúszerekkelfertőtlenítjük a bőrfelületet.
a tiszt lkod s fontoss ga4
A tisztálkodás fontossága
 • További fontos testápolási feladat a száj és a fogak ápolása. Egészségünk megőrzése és a jól ápoltság egyaránt megköveteli a fogmosást. Nem árt tehát, ha minden étkezés után megmossuk fogunkat. A dohányosok ezt még sűrűbben tehetik.
a tiszt lkod s fontoss ga5
A tisztálkodás fontossága
 • A következőfontosésláthatótestrészünk a kezünk. Ennekrendbentartásaszinténfontosfeladat.Hogyhányszorkellnapjábankezetmosni, aztnemlehetmegmondani, hiszenmindenétkezéselőtt, mindenwchasználatután, piszkosabbmunkabefejeztével… stb. Tehátszámbannemmegadható a szükségeséselégségeskézmosás. Kezünkéskörmünkmindiglegyenápoltéstiszta.
 • A férfiakrövidebbre a nőkhosszabbraszoktákhagyni a körmüket. A túlhosszúkörömveszélyeslehet.
a tiszt lkod s fontoss ga6
A tisztálkodás fontossága
 • A lábápolás legfontosabb teendője a rendszeres mosás. A tiszta láb tiszta zokniban nem okozhat kellemetlenséget.
a mindennapos higi n
A mindennaposhigiéné
 • Felkelés után alapos mosdásra van szükség. Ez elsősorban egészségügyi követelmény, de nem csak a tisztaságunkat szolgálja, hanem a napközbeni jó közérzetet biztosítja.
 • A tisztálkodás este is szükséges. A mindennapos port ekkor mossuk le. Lehetőség szerint ez is terjedjen ki az egész testre.
a k zmos s fontoss ga1
A kézmosásfontossága
 • Rendszereskézmosássalszámosbetegségmegelőzhetőlenne. Gyakorihibaazembereknél, hogy a kézmosástgyorsanvégzik el, ígynemalapos. Nagyonsokancsak 5 másodpercigszappanozzák a kezüketésutánagyorsanleöblítik, nem is beszélvearról, hogy a kéztörlés is elmarad. A kézmosásoptimálisidőtartalma 30 másodperc, de azért a kézmosást se kelltúlzásbavinni. Egyikvéglet se jó, ha nemmosunkrendesenkezet, vagy ha túlsokatmosunk.Ha túlsokatmossukkezünket, kiszáradhat, kirepedezhetígyutatnyújtva a baktériumoknak.
fontos hogy poljuk is s v dj k kez nket
Fontos, hogyápoljuk is ésvédjükkezünket.
 • Egyszerű „szabályai” vannak a kézmosásnak, ezekbetartásávalvagyodafigyelésévelmegelőzhetjük a baktériumokterjedését. Érdemesazotthonunkban is kellőfigyelmetszentelniazalapvetőkézhigiéniára, ésmegtanítanigyermekünket is hogyanmossonkezet.Ha beteg, náthás, influenzásvagymásbetegségbenszenved, figyeljenoda, hogyalaposantisztítsa meg kezét a baktériumoktól.
 • Köhögéskor, tüsszentéskorkezehelyettinkábbzsebkendőttegyenszájaelé.
a k zmos s fontoss ga2
A kézmosásfontossága
 • Tehát érdemes oda figyelni a napi higiénia része ként a kéz higiéniára, hiszen ha kellő figyelmet fordítunk, hogy mindig alaposan mossunk kezet és mindig tiszta törölközőbe törölközzünk, megelőzhetjük és megakadályozhatjuk a kellemetlen betegségeket, fertőzéseket.
slide26

Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság

520023 Sepsiszentgyörgy

Gödri Ferenc utca, 12. szám

Egészségügyi Nevelés Iroda

Tel. 0267 351398

E-mail: dsp@dspcovasna.ro