cristiana c t lina cicei snspa l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cristiana C ă t ă lina Cicei SNSPA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cristiana C ă t ă lina Cicei SNSPA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Cristiana C ă t ă lina Cicei SNSPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on

Importanţa noilor tehnologii de comunicare în procesul de muncă. Oportunităţi şi provocări ale utilizării echipelor şi organizaţiilor virtuale. Cristiana C ă t ă lina Cicei SNSPA. Noua eră informaţională şi noile forme de organizare a muncii: E chipele şi organizaţiile virtuale.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cristiana C ă t ă lina Cicei SNSPA' - raphael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cristiana c t lina cicei snspa

Importanţanoilor tehnologii de comunicareîn procesul de muncă.Oportunităţi şi provocări ale utilizăriiechipelor şi organizaţiilor virtuale.

Cristiana Cătălina Cicei

SNSPA

noua er informa ional i noile forme de organizare a muncii e chipele i organiza iile virtuale
Noua eră informaţională şi noile forme de organizare a muncii:Echipele şi organizaţiile virtuale.
 • Noua eră informaţională sau era cunoaşteriise poate caracteriza prin dezvoltarea şi utilizarea fără precedent a noilor tehnologii de comunicare în majoritatea domeniilor existenţei umane [Davidow şi Malone, 1992].
 • Aceasta îşi impune o amprentă puternicăatât asupra proceselor de muncă, cât şi asupra formelor de organizare a muncii, întărind, în condiţii propice, colaborarea şiproductivitatea.
 • Nevoia de aplatizare şi flexibilizarea structurilor organizaţionale, a programului şi procesului de lucru, trecerea spre o muncă bazată pe cunoaştere, interacţiunea mai ridicată între angajaţi, combinate cu nevoia delocalizării şi lucrului de la distanţă realizat prin intermediul noilor tehnologii de comunicare, pot reprezenta provocări cu care organizaţiile tradiţionale sunt obligate să se confrunte.
 • Echipele şi organizaţiile virtuale reprezintă astfel un răspuns la multe din problemele pe care organizaţiile contemporare sunt obligate să le rezolve [Duarte şi Snyder, 1999], fiind o investiţie promiţătoare.
definind echipele i organiza iile virtuale
Definind echipele şi organizaţiile virtuale.
 • Echipele virtuale:echipe a căror colaborare transcede diferenţele de fus orar, distanţa geografică şi barierele organizaţionale, prin intermediul utilizării noilor tehnologii de comunicare [Lipnack şi Stamps, 1999].
  • Pot cuprinde două sau mai multe persoane ce colaborează pentru a atinge scopuri comune, în timp ce, cel puţin unul dintre membri lucrează într-o locaţie, organizaţie sau zonă orară diferită, astfel încât comunicarea şi coordonarea să fie realizate predominant printr-un mediu de comunicare electronică [Martin, Gilson şi Maynard, 2004].
 • Organizaţiile virtuale:organizaţii ai căror membri sunt dispersaţi geografic şi acţionează în vederea atingerii unui scop comun, comunicând şi coordonându-şi activitatea prin intermediul noilor tehnologii de comunicare [Mezgar, 2008].
  • Alcătuite din membri semi-independenţi, cu competenţe distincte, cedepind de suportul electronic pentru a îndeplini procesele de muncă.
echipele i organiza iile virtuale tr s turi i perspective de analiz
Echipele şi organizaţiile virtuale.Trăsături şiperspective de analiză.
 • Townsend, DeMarie şi Hendrickson [1998]:
  • Structura aplatizată sau orizontală,
  • Cooperarea şi competiţia inter-organizaţională ridicată,
  • Trecerea de la producţia materială sau oferirea de servicii la munca bazată pe cunoaştere,
  • Accentuarea participării angajaţilor în procesele organizaţionale,
  • Responsabilizarea faţă de rezultate, precum şi globalizarea şi virtualizarea activităţilor.
 • Camarinha-Matos, Afsarmanesh şi Ollus [2005]:
  • Dematerializare şi delocalizare,
  • Virtualizare,
  • Asincronicitate,
  • Specializare funcţională,
  • Realizarea unor sarcini eminamente cognitive.
beneficii i oportunit i ale desf ur rii muncii n echipe i organiza ii virtuale
Beneficii şi oportunităţi ale desfăşurării muncii în echipe şi organizaţii virtuale.
 • Atunci când sunt construite şi implementate corect, echipele şi organizaţiile virtuale pot aduce adevărate beneficii şi oportunităţi organizaţionale, ele stimulând eficienţa, productivitatea, performanţa individuală şi colectivă şi sporind efortul colaborativ.
 • Levenson şi Cohen [2003]:
  • Creşterea creativităţii şi inovaţiei muncii,
  • Facilitarea învăţării organizaţionale,
  • Dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de muncă,
  • Creşterea longevităţii membrilor în cadrul noilor structuri organizaţionale.
beneficii i oportunit i ginac 2005
Beneficii şi oportunităţi [Ginac, 2005]
 • Pentru angajaţi:
  • Creşterea cunoştinţelor şi a expertizei individuale,
  • Dezvoltarea abilităţilor de leadership şi a sinergiei echipei sau organizaţiei,
  • Diminuarea barierelor cross-culturale şi organizaţionale în schimbul de informaţii,
  • Creşterea ponderii de sarcini provocatoare,
  • Creşterea abilităţii de a inova şi dezvoltarea capitalului uman,
  • Creşterea satisfacţiei,
  • Dezvoltarea comunicării inter-culturale şi organizaţionale,
  • Programul flexibil de lucru,
  • Posibilitatea de a realiza o muncă de calitate fără obligaţia de a îşi părăsi locul de rezidenţă.
beneficii i oportunit i ginac 20057
Beneficii şi oportunităţi [Ginac, 2005]
 • Pentru organizaţii:
  • Intensificarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare,
  • Creşterea calităţii produselor şi proceselor,
  • Îmbunătăţirea relaţiei cu partenerii,
  • Scăderea plângerilor din partea clienţilor,
  • Creşterea loialităţii,
  • Îmbunătăţirea imaginii organizaţionale,
  • Reducerea costurilor de călătorie, de căutare a informaţiilor,
  • Reducerea costurilor de recrutare şi training,
  • Obţinerea unor profituri mai mari.
limite i provoc ri ale lucrului n echipe i organiza ii virtuale
Limite şi provocări ale lucruluiîn echipe şi organizaţii virtuale.
 • Nicio formă de organizare nu este perfectă, pe lângă beneficii, virtualitatea aducând cu sine şi o serie de bariere şi obstacole încalea atingerii eficienţei.
 • Lucrul într-un mediu virtual poate genera cinci mari tipuri de provocări [Gibson şi Cohen, 2003]:
  • deficienţe ale tehnologiei sau ale utilizării noilor tehnologii de comunicare,
  • posibilele dificultăţi ale comunicării,
  • riscul de apariţie mai ridicată a conflictelor,
  • dificultatea organizării proceselor de muncă,
  • gestionarea problematică a evoluţiei unei structuri virtuale.
limite i provoc ri ale lucrului n echipe i organiza ii virtuale9
Limite şi provocări ale lucruluiîn echipe şi organizaţii virtuale.
 • Utilizarea noilor tehnologii de comunicare poate, de asemenea, influenţa negativ şi dinamica proceselor ce au loc în cadrul echipelor şi organizaţiilor virtuale [Curşeu, 2007].
 • Astfel, în cazul muncii într-un mediu virtual:
  • Se reduce nivelul încrederii şi creşte riscul apariţiei conflictelor,
  • Se diminuează coeziunea şi gradul de structurare a identităţii echipei,
  • Se îngreunează coordonarea, comunicarea şi procesul de luare a deciziilor.
slide10
Optimizarea funcţionării echipelor şi organizaţiilor virtualeîn vederea eficientizării proceselor de muncă.
 • Multe din provocările şi obstacolele întâlnite în desfăşurarea proceselor de muncă pot demotiva managerii şi membrii echipelor şi organizaţiilor virtuale.
 • Cu toate acestea însă, corect identificate, aceste limite pot deveni puncte de pornire în optimizarea activităţii şi creşterea eficienţei muncii în mediul virtual [Staples, Wong şi Cameron, 2003].
 • Sugestii sunt oferite în vederea optimizării activităţii echipelor şi organizaţiilor virtuale, pentru fiecare palier (organizaţional sau de echipă, al managerului sau liderului, ori la nivelul membrilor) oferindu-se îndrumări concrete [Gibson şi Cohen, 2003].
slide11
Optimizarea funcţionării echipelor şi organizaţiilor virtualeîn vederea eficientizării proceselor de muncă.
 • La nivel organizaţional / al echipei este important să:
  • Fie susţinută descentralizarea organizaţională,
  • Să fie stabilite atribuţiile şi rolurile fiecărui membru,
  • Să fie subliniate normele şi principiile de interacţiune şi colaborare,
  • Săse furnizeze suficiente resurse (în special cele informaţionale) şi să se ofere îndrumare în realizarea sarcinilor,
  • Să se asigure o legătură între nivelul sarcinii, nivelului pregătirii membrilor, specificul organizaţional sau de echipăşi tehnologiile aplicate,
  • Să se aibăîn vedere selecţia celor mai buni şi mai tineri colegi.
slide12
Optimizarea funcţionării echipelor şi organizaţiilor virtualeîn vederea eficientizării proceselor de muncă.
 • La nivelul managerial sau al liderului este important ca acesta:
  • Să creeze un climat de încredere şi echitate,
  • Să susţină o comunicare laterală,
  • Să stabilească aspecte de justiţie procedurală,
  • Să asigure o motivaţie şi un feed-back corect,
  • Să clarifice scopurile şi obiectivele echipei ori de câte ori există confuzii la nivelul echipei sau organizaţiei,
  • Săţină seama de diferenţele culturale.
 • La nivelul membrilor este important ca:
  • Să dispună de cunoştinţe tacite ori explicite cu privire la sarcinăşi săîşi dezvolte orientarea spre sarcină,
slide13
Optimizarea funcţionării echipelor şi organizaţiilor virtualeîn vederea eficientizării proceselor de muncă.
  • Săîşi dezvolte abilităţile de comunicare şi utilizare a noilor tehnologii de comunicare,
  • Să fie extrem de motivaţişi să dorească săîşi ajute colegii în procesul de muncă.
 • Dintr-o perspectivă mai largă, pentru a obţine performanţăîn procesul de muncăîn mediul virtual, este necesară:
  • Implementarea unor programe de training şi dezvoltare, în vederea optimizării comportamentale şi atingerii întregului lor potenţial de către persoanele care lucreazăîntr-un mediu privat,
  • Evaluarea nevoilor de educaţie pentru a facilita învăţarea organizaţională,
  • Stabilirea unor sisteme corecte de evaluare şi de recompensare a performanţelor este foarte folositoare, evaluările de tip 360° fiind extrem de utile în echipele şi organizaţiile virtuale.
cele mai bune practici pentru a sus ine munca ntr un mediu virtual blake i edwards 2001
Cele mai bune practici pentru a susţine muncaîntr-un mediu virtual [Blake şi Edwards, 2001]
 • Susţinerea membrilor, facilitarea comunicării şi construcţiei încrederii,
 • Asigurarea de faptul că fiecare aduce contribuţii egale la realizarea activităţilor,
 • Asigurarea de faptul că abilităţile şi competenţele membrilor sunt complementare,
 • Asigurarea de faptul că aceştia sunt adaptabili şi flexibili,
 • Asigurarea de faptul căînţelegeri scrise privind promisiunile sunt semnate de către membri,
 • Dublarea muncii virtuale cu un număr de întâlniri directe,
 • Furnizarea de training-uri concepute special în vederea creşterii performanţei,
 • Asigurarea faptului că tehnologia este sigurăşi compatibilă cu sarcina.