care meets real estate n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Care Meets Real Estate PowerPoint Presentation
Download Presentation
Care Meets Real Estate

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

Care Meets Real Estate - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Care Meets Real Estate. Twitter : # vjzorg. Amsterdam 29 Oktober 2013. Programma. 13.30- 13.45 Opening Evert Uitentuis 13.45 - 14.15 Bob Advies 14.15 - 15.45 Van Driel Fruijtier BTW Specialisten 14.45 – 15.15 Coresta Healthcare 15.15 - 15.30 Pauze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Care Meets Real Estate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
care meets real estate

Care MeetsRealEstate

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013

programma
Programma

13.30- 13.45 Opening Evert Uitentuis

13.45 - 14.15 Bob Advies

14.15 - 15.45 Van DrielFruijtier BTW Specialisten

14.45 – 15.15 Coresta Healthcare

15.15 - 15.30 Pauze

15.30 - 16.00 Vierstroom

16.00 - 16.45 Panel discussie 

opening
Opening
 • Evert Uitentuis

Adviseur van SIZA te Arnhem een zorginstelling die naast mensen met een verstandelijke beperking zich vooral ook richt op mensen met een ernstige lichamelijk beperking en niet aangeboren hersenletsel.

care meets real estate1

Care MeetsRealEstate

BOB Advies

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013

zo was het 2007
Zo was het; 2007:

Care meets Real Estate

slide7
2013?

Care meets Real Estate

slide11

Laatste pagina

Plaats langdurige zorg in de zorgsector

 • tekst

Scheiden van wonen en zorg

”verzorging”

”verpleging”

Care meets Real Estate

11

slide12

Aantal ouderen

Bron: CBS

Care meets Real Estate

demografische ontwikkeling nederland zorgvraag
Demografische ontwikkeling Nederland: zorgvraag

Profiel 2: planbare zorg (geschikt wonen)

Profiel 3: planbare en/of oproepbare zorg en diensten (verzorgd wonen)

Profiel 4 + dementie: onplanbare/24 uurs zorg/toezicht: (intramuraal wonen)

Bron: TNO Horizonline

Care meets Real Estate

de kans of bedreiging
De kans of bedreiging?
 • Dubbele vergrijzing
 • Afschaffing “verzorgingshuizen”, langer thuiswonen
 • Meer 1 persoonshuishoudens
 • Nieuwe ziektebeelden (o.a. chronisch zieken)
 • Grenzen aan de mantelzorg

vraag

vraag / aanbod naar wonen en zorg voor ouderen

aanbod

 • Ontgroening arbeidsmarkt
 • Geen toename professionele capaciteit
 • Budget beperkingen (bezuinigingen)
 • Beperkte beschikbaarheid geschikte woningen

2000

2005

2010

2015

2020

Care meets Real Estate

15

senioren wonen welzijn en zorg
Senioren: wonen, welzijn en zorg
 • Tussen de 55 en 70 jaar:

Oriëntatie op volgende stap. Er is geen sprake van een push, maar van een pullsituatie vanuit een zelfgekozen woonwens voor de oude dag.

Kernwaarde: Wonen

 • Tussen de 70 en de 80 jaar:

Heroriëntatie. De nabijheid van voldoende gezondheidsvoorzieningen is een belangrijkere factor. Men probeert echter toch zoveel mogelijk in de eigen omgeving te blijven functioneren, daarbij vertrouwend op een netwerk dat sociale controle uitoefent.

Kernwaarde: Welzijn

 • Boven de 80 jaar:

Overheerst leeftijd en de daarbij behorende ongemakken als stimulus om de woonsituatie te wijzigen.

Kernwaarden: Welzijn en Zorg

Care meets Real Estate

wat is care zorgvastgoed
Wat is (care) zorgvastgoed????

Begripsvervuiling.

Voor de “ouderen & care” vastgoedmarkt kan je een indeling maken:

Intramurale zorggebouwen

Zorg/ouderen woningen in het sociale domein

Zorg/ouderen woningen in het vrije segment

Care meets Real Estate

intramuraal vastgoed
Intramuraal vastgoed:

Zorg en wonen onlosmakelijk verbonden

Specifiek en langlopend

Goed rendement

Care meets Real Estate

sociale domein
Sociale domein:

Welzijn en wonen onlosmakelijk verbonden

Woningcorporatie logische partner zorginstelling

Koopjes: aanleun woningen met lage huur: transitie naar meer luxe product

Care meets Real Estate

zorg ouderenwoningen
Zorg/ouderenwoningen

Wonen/welzijn/zorg: geïntegreerd product

Afstemmen op doelgroep: van € 700 tot € 4000

bepalen serviceniveau

Wederzijdse afhankelijkheid niet uit de weg gaan,

bijv. afspraken leegstand?

Care meets Real Estate

strategische allianties
Strategische allianties

Samenwerking Woningcorporatie, Belegger en Zorginstelling

2. Flexibele bouw voegt zich naar doelgroep

Care meets Real Estate

markt van lifestyles
Markt van lifestyles

emotie

mens

ding

experience

service

product

commodity

1950 ………………….. 2000 …………

Care meets Real Estate

slide23

Tot slot

 • De toenemende differentiatie onder senioren vraagt om een differentiatie van het product.
 • Dit product strekt zich uit van het gebouw tot het gehele woon- en leefdomein (omgeving, voorzieningen, sociale structuur)
 • Er liggen kansen voor partijen die meer zijn dan “stenen”-beleggers: zij die willen samenwerken en geloof hebben in huurder en product
 • Risicodemping: de huurder is vaak niet de bewoner!
care meets real estate2

Care MeetsRealEstate

Van DrielFruijtier BTW Specialisten

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013

slide27

Btw & vastgoed in de zorg

Mr. G.B. (Machiel) van Driel FB

hoe werkt de btw
Hoe werkt de btw?
 • (Zorg-)
 • organisatie
 • Input, o.a.:
 • btw-aftrek?
 • aankoop van onroerend goed?

Output

prestaties: met/zonder btw?

Output bepaalt input!

Alleen btw-aftrek als output belast is

wat brengt de btw op
Wat brengt de btw op?

Btw-opbrengst 2012:

42.071.000.000

Vermoedelijke

btw-opbrengst 2013:

43.148.000.000

Begroting 2014:

44.076.000.000

nieuwbouw
Nieuwbouw
 • Casus
 • nieuwbouw op aangekochte grond
 • wel/geen sloop
 • gebruik voor zorgdoeleinden
 • verhuur deel van gebouw
 • Knelpunten
 • aankoop grond: overdrachtsbelasting?
 • koop-/aannemingsovereenkomst
 • integratieheffing
 • recht op btw-aftrek?
verbouwing
Verbouwing
 • Knelpunten
 • 6% of 21% btw op verbouwing?
 • herziening btw-aftrek verbouwingsdienst
 • Casus
 • verbouwing zorginstelling
 • kosten: arbeid & materiaal

Let op:ingrijpende verbouwing = nieuwbouw voor de btw!

verhuur deel gebouw
Verhuur (deel) gebouw
 • Casus
 • verhuur deel van gebouw aan belast presterende ondernemer
 • verhuur zaal aan particulieren voor feestjes en vergaderingen
 • Knelpunten
 • langlopende en kortdurende verhuur
 • actief of passief: verhuur plus
 • recht op btw-aftrek en voor welk deel?
 • servicekosten
verkoop gebouw
Verkoop gebouw
 • Casus
 • verkoop gebouw door zorgorganisatie
 • integratieheffing bij bouw destijds
 • verkoop aan btw-belast/vrijgesteld presterende ondernemer
 • Knelpunten
 • verkoop nieuw (< 2 jaar) gebouw
 • verkoop oud (> 2 jaar) gebouw
 • optie btw-belaste levering?
 • herziening btw-aftrek
btw aftrek
Btw-aftrek

Vrijgestelde prestaties ≠ recht op aftrek

Btw-aftrek herzien indien een gebouw wordt verkocht of

het gebruik wijzigt

Btw-belaste prestaties = recht op aftrek

Splitsing tussen btw-belast en vrijgesteld gebruik:

pro rata

waar moet u op letten
Waar moet u op letten?
 • wie is uw afnemer?
 • koopt u van één of twee partijen bij nieuwbouw?
 • hoe creëert u een recht op btw-aftrek?
 • wanneer moet u de btw-aftrek herzien?
 • hoe gaat u om met kortdurende of langlopende verhuur?
 • verhuurt u actief of passief?
 • kunt u het verlaagde tarief toepassen?
fiscaal gereedschap
Fiscaal gereedschap

Bekijk de btw-gevolgen van uw contracten

Maak uw btw-positie precies pas: niet te veel afdracht, niet te weinig aftrek

Maak optimaal gebruik van btw-mogelijkheden

Sla spijkers met koppen: win vooraf btw-advies in!

Zet de btw-gevolgen vast via afstemming met de Belastingdienst

slide37

€ 10.000.000 inclusief btw

€ 9.000.000 zorggeld

€ 1.000.000 btw op de kosten

€ 9.500.000 zorggeld

€ 500.000 btw op de kosten

hartelijk dank voor uw aandacht
Hartelijk dank voor uw aandacht!

Btw onze zorg:

dan komt het

vast-goed!

mvandriel@vandrielfruijtier.nl

care meets real estate3

Care MeetsRealEstate

Coresta Healthcare

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013

verbeteren en besparen
Verbeteren en besparen

Care Meets Real Estate

even voorstellen
Even voorstellen
 • Johan Paul
 • Directeur Coresta Healthcare
 • Vastgoedstrategie
 • Verbeteren en besparen
quote
Quote

“Iedereen ziet wat mijn succestactieken zijn,

wat niemand ziet is de strategie die ze succesvol maakt”

Sun Tzu – generaal 500 v. Chr.

van strategie naar succes
Van strategie naar succes

Prestatie-indicatoren

 • Gebruikerstevredenheid
 • Innovatie
 • Flexibiliteit
 • Productiviteit
 • Waarde vastgoed
 • Marketing en verkoop
 • Kosten
van prestatie indicator naar vastgoedaspect
Van prestatie-indicator naar vastgoedaspect
 • Organisatie
 • Corporate Identity
 • Vastgoedstrategie
 • CREM / facility management
 • Duurzaamheid
 • Veiligheid
 • Gebouwintelligentie ***
 • Bouwprocesoptimalisatie ***
 • Omgevingspsychologie ***
 • Financiering ***
 • Eindgebruiker ***
gebouwintelligentie zorg thuis
GebouwintelligentieZorg thuis
 • Huishoudelijke hulp
 • Huisartsenzorg
 • Verzorging en verpleging
 • Begeleiding
 • Welzijn
gebouwintelligentie instellingen
GebouwintelligentieInstellingen
 • Huishouding
 • Procesondersteuning
 • Bewaking / monitoring
klantprofiel naar pmc
Klantprofiel naar PMC

PMC 5

PMC 4

PMC 3

PMC 2

PMC 1

mismatch met bestaand
Mismatch met bestaand

Bestaand

Concept A

Concept B

Concept C

strategisch plan
Strategisch plan
 • Waar gaan we wat doen
 • Wie gaat het doen
 • Wanneer
 • Hoe gaan we het doen
bedankt voor uw aandacht
Bedankt voor uw aandacht

040-235 2277 ▪ info@coresta.nl ▪ www.coresta.nl

care meets real estate4

Care MeetsRealEstate

PAUZE

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013

care meets real estate5

Care MeetsRealEstate

Fundis, Vierstroom

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013

vierstroom
Vierstroom

Jeroen van den Oever, directievoorzitter van Fundis. Fundisis een holding die participeert in bedrijven die zorg, welzijn en woonconcepten levert in Zuid Holland enwest-Utrecht. Het bekendste bedrijf uit de groep is Vierstroom. Een van de andere bedrijven exploiteert 16 verpleeg- en verzorgingshuizen.

care meets real estate6

Care MeetsRealEstate

Paneldiscussie

Amsterdam 29 Oktober 2013

panelleden
Panelleden
 • Norbert Bol, GrontmijCapitalConsultants.
 • Marijn Snijders, CapitalValue. 
 • Voorzitter Aad Lambert, Landelijke Huisartsen Vereniging.
 • Ruud Mans, Leger desHeils.
 • Luurtvan der Ploeg, CFO + CEO a.ivan VestedaInvestmentManagement. 
stelling
Stelling:
 • De belegger is er alleen maar op uit rendement te maken en na bepaalde tijd het gebouw door te stoten. Je moet maar afwachten wie dan je nieuwe huisbaas wordt.

Twitter: #vjzorg

vraag
Vraag:
 • Wat doe ik als belegger als de zorgpartij er een zooitje van maakt en er leegstand ontstaat? Hoe hou ik daar grip op?

Twitter: #vjzorg

vraag1
Vraag:
 • Kan ik beter beleggen in intramuraal, specifiek (AWBZ) vastgoed of juist in courante appartementen voor ouderen met een lichte zorgbehoefte?

Twitter: #vjzorg

vraag2
Vraag:
 • Er is geld genoeg in de markt, ook voor vastgoedbeleggingen. Waarom die angst voor zorgvastgoed?

Twitter: #vjzorg

stelling1
Stelling:
 • Een verpleeghuis is net zo specifiek vastgoed als een winkelcentrum, maar met een lagere kans op leegstand!

Twitter: #vjzorg

vragen uit de zaal
Vragen uit de zaal

Twitter: #vjzorg

care meets real estate7

Care MeetsRealEstate

Borrel

Twitter: #vjzorg

Amsterdam 29 Oktober 2013