slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Työnantajan omavastuumaksu (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Työnantajan omavastuumaksu (1)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Työnantajan omavastuumaksu (1) - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 1.1.2009 alkaen Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998, 8 a luku. Työnantajan omavastuumaksu (1). Työeläkeuudistuksen yhteydessä vuonna 2002 päätettiin, että työttömyyseläke eläkemuotona lakkaa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Työnantajan omavastuumaksu (1)' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu1.1.2009 alkaenLaki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998, 8 a luku
ty nantajan omavastuumaksu 1
Työnantajan omavastuumaksu (1)
 • Työeläkeuudistuksen yhteydessä vuonna 2002 päätettiin, että työttömyyseläke eläkemuotona lakkaa
 • Työttömyyseläkkeen voivat edelleen saada vuonna 1949 ja sitä aikaisemmin syntyneet. Vuonna 2012 maksetaan viimeiset työttömyyseläkkeet
 • Vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneen ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän toimeentuloturva hoidetaan työttömyysturvan ns. jatketulla lisäpäiväoikeudella
 • ”Putken” alaikäraja nousee kahdella vuodella
  • v. 1950-1954 syntynyt henkilö: 57 v. 1 kk (käytännössä nuorempikin voi yltää lisäpäiville)
  • v. 1955 ja sen jälkeen syntynyt henkilö: 58 v. 1 kk
 • Lisäpäivämenojen kattamiseksi vuoden 2009 alusta Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajilta (myös kunta, seurakunta ja valtio) työttömyysturvan omavastuumaksua
 • Koskee sekä työsuhteita että virkasuhteita
 • Säännökset soveltuvin osin kuten eläkejärjestelmässä
ty nantajan omavastuumaksu 2
Työnantajan omavastuumaksu (2)
 • Työnantajan omavastuumaksuvelvoite määräytyy yrityksen työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumman perusteella
 • Palkkasummarajat tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella
 • Täysimääräinen omavastuumaksu on 80 % etuusmenosta
 • Palkkasummana käytetään työsuhteen irtisanomisvuotta edeltävän vuoden palkkasummaa
  • Mikäli yrityksessä on tapahtunut sulautumisia (fuusioita) työsuhteen irtisanomisvuonna ennen irtisanomispäivää tai irtisanomisvuotta edeltävänä vuonna, työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun suuruus määräytyy sulautuneiden yritysten yhteenlaskettujen irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena olleiden palkkasummien perusteella.
palkkasummarajat
Palkkasummarajat

Omavastuumaksun osuus etuusmenosta

palkkasumman mukaan

Omavastuumaksuprosentti

100 %

80 %

60 %

Osuus

40 %

20 %

0 %

1,5 M€

24,0 M€

Palkkasumma (€)

Kuviossa palkkasummarajat ovat vuoden 2004 tasossa.

omavastuumaksu lis p iv menoista
Omavastuumaksu lisäpäivämenoista
 • Peritään, kun vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt työntekijä on tullut työnantajan irtisanomisen johdosta oikeutetuksi työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin
  • Työttömän lisäpäiväoikeus edellyttää, että vuosina 1950-1954 syntynyt  henkilö on täyttänyt 59 vuotta tai vuonna 1955 ja sen jälkeen syntynyt henkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä
 • Peritään lisäpäiväoikeuden alkaessa eli aikaisintaan noin kahden vuoden päästä työsuhteen päättymisestä
 • Perusteena on se etuusmenoa vastaava määrä, joka irtisanotulle työntekijälle tulisi ansiopäivärahan suuruisena maksettavaksi lisäpäivien alkamisesta siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta
  • Kuitenkin vähintään yhden vuoden etuusmenoa vastaava määrä (258 päivää)
  • Laskennallinen (keskimäärin 21,5 pv/kk)
omavastuumaksu ty tt myysp iv rahamenoista
Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenoista
 • Peritään, kun vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneellä työntekijällä työsuhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu niin, että hän
  • on oikeutettu työttömyyspäivärahaan vielä täytettyään 63 vuotta tai
  • on alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka
 • Koskee vain niitä työttömiä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville ennen 63 vuoden ikää (500 päivää on kesken)
 • Peritään irtisanotun työntekijän täytettyä 63 vuotta
 • Perusteena on ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa vastaava määrä ajalta, jolta irtisanotulle työntekijälle on maksettu työttömyysetuutta, eli työsuhteen päättymisestä lukien siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta tai siirtyy vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään
  • etuusmenon laskennalle ei vähimmäisaikaa
esimerkki vuonna 1950 syntynyt henkil j ty tt m ksi
Esimerkki:Vuonna 1950 syntynyt henkilö jää työttömäksi

30.6.2007

1.1.2008

1.1.2009

10.12.2009

1.1.2013

Työttömyyspäivärahan 500. päivä

63-vuotias

Työsuhde päättyy

59 v.

7 päivän omavastuu

2.1.–10.1.2008

Irtisanomisaika

Lisäpäiväoikeus 11.12.2009–

11.1.2008 = ensimmäinen

päivärahapäivä

(500 päivän laskenta alkaa)

Työttömyyskassan/Kelan ilmoitus henkilöstä TVR:lle, jonka jälkeen irtisanoneen työnantajan mahdollinen omavastuumaksuvelvollisuus selvitetään.

 • 1.1.1950 syntynyt henkilö on irtisanottu työsuhteesta, joka on alkanut 1.1.1980. Työnantaja on 30.6.2007 irtisanonut työsuhteen päättymään 1.1.2008.

Omavastuumaksuvelvollisuus päättyy

esimerkin perusteella syntyv ty nantajan omavastuumaksun m r
Esimerkin perusteella syntyvä työnantajan omavastuumaksun määrä
 • Työnantajan palkkasumma: 26 miljoonaa euroa (v. 2006 palkkasumma)  omavastuumaksun osuus 80 %
 • Irtisanotun työntekijän ansiopäivärahan määrä:

72,02 €/pv

 • Laskennalliset lisäpäivät: 797 (ajalta 11.12.2009–31.12.2012)
 • Laskukaava:

Laskennalliset lisäpäivät x päiväraha per päivä x omavastuumaksuprosentti = työnantajan omavastuumaksu

797 pv x 72,02 €/pv x 80 % = 45 919,95 €

ty nantajalla ei ole maksuvelvollisuutta jos
Työnantajalla ei ole maksuvelvollisuutta, jos
 • Työsuhde on päättynyt ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta tai
 • Työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta tai
 • Työsuhde on irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä tai
 • Työntekijä on omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta irtisanoutunut tai
 • Työntekijä on työsuhteen päättymisen jälkeen täyttänyt uudelleen työssäoloehdon (paluuehdon) kokonaan muun kuin alunperin irtisanoneen työnantajan palveluksessa.
omavastuumaksun palauttaminen
Omavastuumaksun palauttaminen
 • Peritty ja maksettu omavastuumaksu voidaan palauttaa, jos
  • Sama työnantaja palkkaa uudelleen sellaisen irtisanomansa henkilön, josta se on maksanut omavastuumaksun, jos
   • työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja
   • työsuhde on kestänyt vähintään vuoden palautusta haettaessa

tai

  • Henkilö on saanut vähintään vuoden verran 65 ikään saakka jatkuvaa työnantajan järjestämää ja rahoittamaa vapaaehtoista lisäeläkettä tai muuta vastaavaa etuutta, joka on vaikuttanut työttömyysetuuden määrään vähentävästi
 • Edellyttää, että ko. henkilö on ollut oikeutettu lisäpäiviin ennen 63 vuoden täyttämistä
 • Palautusta voi saada siltä osin kuin maksua koskevaa etuutta on käyttämättä
 • Palautus suoritetaan työnantajan hakemuksesta ja määräaika hakemukselle on 5 vuotta siitä, kun palautusta aikaisintaan on voinut hakea
yleist omavastuumaksusta 1
Yleistä omavastuumaksusta (1)
 • Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu koskee samansisältöisenä sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajia
 • Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti irtisanotun henkilön lisäpäiväoikeuden alkaminen, mikä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisestä ja sitä mahdollisesti seuranneesta työttömyydestä
 • Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa
 • Työnantajan maksuvelvollisuuteen ja sen suuruuteen ei vaikuta se, onko henkilö vakuuttanut itsensä työttömyyskassassa vai ei
  • Peruspäivärahaa saavien osalta etuusmeno muunnetaan vastaamaan ansiopäivärahaa
yleist omavastuumaksusta 2
Yleistä omavastuumaksusta (2)
 • Työttömyyskassat ja Kela antavat tietoja rahastolle omavastuumaksuvelvollisuuden ratkaisemiseksi ja toimeenpanemiseksi
 • Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii omavastuumaksun irtisanotun työntekijän lisäpäiväoikeuden alettua tai 63 ikävuoden täytyttyä
 • Rahasto toimittaa omavastuumaksuasiaa koskevat kirjeet työnantajan viralliseen osoitteeseen, jos työnantaja ei muuta asiointiosoitetta ole rahastolle ilmoittanut
 • Rahasto antaa työnantajaa kuultuaan omavastuumaksuasiasta kirjallisen päätöksen
  • Lasku omavastuumaksusta on päätöksen liitteenä
  • Työnantaja voi myös saada verkkolaskun
 • Rahaston päätöksestä voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä vakuutusoikeuteen
 • Omavastuumaksun kiertäminen:
  • Rahasto voi määrätä omavastuumaksun, jos yrityksessä tapahtuneen järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut kiertää omavastuumaksua eikä työnantaja ole esittänyt asiaan liittyvää selvitystä
lis p iv oikeuteen ja omavastuumaksuihin liittyv neuvonta
Lisäpäiväoikeuteen ja omavastuumaksuihin liittyvä neuvonta
 • Työttömyysvakuutusrahasto
  • Työttömyysturvan omavastuumaksujen yleisneuvonta
  • Suuntaa-antavat arviolaskelmat työnantajan antamien tietojen pohjalta
  • Työnantajien omatoimiseen käyttöön tarkoitettu Omavastuumaksulaskuri rahaston Internet-sivuilla
 • Työttömyyskassat
  • Oikeus työttömyysetuuteen, lisäpäiväoikeus (ansioturva)
 • Kansaneläkelaitos
  • Oikeus työttömyysetuuteen, lisäpäiväoikeus (perusturva)
 • Eläkelaitokset (ennen vuotta 1950 syntyneiden osalta)
  • Oikeus työttömyyseläkkeeseen ja työnantajan työttömyyseläkekustannukset
slide14

TyöttömyysvakuutusrahastoArbetslöshetsförsäkringsfondenPL 191 (Kalevankatu 12)00121 Helsinkipuh. vaihde 09 6803 7380www.tvr.fiomavastuu@tvr.fi