h ng d n chung v c ng t c coi thi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC COI THI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC COI THI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC COI THI - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC COI THI. KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2012 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO. NỘI DUNG CHÍNH. Giới thiệu và hướng dẫn khai mẫu TLTN Hướng dẫn trả lời bài thi Lưu ý đối với thí sinh một số sai sót phổ biến 4. Lưu ý đối với cán bộ coi thi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC COI THI' - rania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h ng d n chung v c ng t c coi thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÔNG TÁC COI THI

KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2012

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

n i dung ch nh
NỘI DUNG CHÍNH
 • Giới thiệu và hướng dẫn khai mẫu TLTN
 • Hướng dẫn trả lời bài thi
 • Lưu ý đối với thí sinh một số sai sót phổ biến

4. Lưu ý đối với cán bộ coi thi

h ng d n khai phi u tr l i tr c nghi m
Hướng dẫn khai phiếu trả lời trắc nghiệm

Phần dành riêng cho CBCT

Phần thí sinh khai

Phần dành cho thí sinh trả lời câu hỏi thi

100 câu trả lời

h ng d n khai phi u tr l i tr c nghi m1
Hướng dẫn khai phiếu trả lời trắc nghiệm
 • Cách tô các ô
 • Dùng bút chì đen tô kín vào ô đúng
 • 2. Tẩy sạch nếu khai sai
 • 3. Xem ví dụ bên cạnh

Ví dụ

Đúng

Sai

Sai

 • Cách khai tên, môn thi
 • Sử dụng bút mực hoặc bút bi
 • Xem ví dụ bên cạnh
h ng d n khai phi u tr l i tr c nghi m2
Hướng dẫn khai phiếu trả lời trắc nghiệm
 • Khai tên trường
 • Ghi tên trường và mã trường
 • 2. Xem ví dụ bên cạnh
 • Khai số báo danh
 • Ghi phần chữ số của số báo danh và thêm các chữ số 0 vào bên trái cho đủ 6 chữ số.
 • Dùng bút chì tô các ô tròn tương ứng phía dưới.
 • Xem ví dụ bên cạnh
 • Thí sinh có số báo danh KHAA123, mã đề 12
h ng d n tr l i b i thi

Đúng

Sai

Hướng dẫn trả lời bài thi
 • Chỉ chọn 01 phương án duy nhất trong 04 phương án A,B,C,D.

(Không có nhiều hơn 1 phương án trả lời cho một câu hỏi)

 • Tẩy sạch khi muốn thay đổi câu trả lời.
 • Xem ví dụ dưới đây.
l u th sinh m t s sai s t ph bi n
Lưu ý thí sinh một số sai sót phổ biến
 • Thí sinh quên không tô hoặc tô sai quy cách “Số báo danh”
 • Thí sinh tô sai “Số báo danh” của mình (tô đúng quy cách nhưng sai Số báo danh)
 • Thí sinh không tô hoặc tô sai quy cách Mã đề thi
 • Thí sinh tô sai Mã đề thi (tô đúng quy cách nhưng sai Mã đề thi)
 • Thí sinh tô sai thứ tự giữa câu hỏi trên đề thi và câu trả lời trên phiếu TLTN (Rất nguy hiểm)
 • Xem ví dụ sau:
l u th sinh m t s sai s t ph bi n1
Lưu ý thí sinh một số sai sót phổ biến

VI DỤ: THÍ SINH TÔ ĐÚNG QUY CÁCH NHƯNG SAI SỐ BÁO DANH, PHẦN VIẾT VÀ PHẦN TÔ KHÔNG KHỚP NHAU

THÍ SINH

TÔ SAI

MÃ ĐỀ

THI

THÍ SINH

KHAI ĐÚNG

SỐ BÁO

DANH NHƯNG

TÔ SAI

l u i v i c n b coi thi
Lưu ý đối với cán bộ coi thi

Sau khi thí sinh xem đề, yêu cầu thí sinh ghi mã đề thi tại đây

(chưa cho thí sinh ký)

Thí sinh chỉ được ký tên sau khi đã nộp phiếu TLTN

l u i v i c n b coi thi1
Lưu ý đối với cán bộ coi thi

VỀ VIỆC THU PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

 • KHÔNG THU PHIẾU TLTN TRƯỚC KHI HẾT GIỜ LÀM BÀI
 • HẾT GiỜ, YÊU CẦU TS BỎ BÚT VÀ ÚP SẤP PHIẾU TLTN XUỐNG BÀN.
 • TIẾN HÀNH THU PHIẾU TLTN THEO QUY TRÌNH GIỐNG NHƯ MÔN THI TỰ LUẬN
l u i v i c n b coi thi2
Lưu ý đối với cán bộ coi thi

VỀ VIỆC THU PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

 • CBCT KHÔNG THU ĐỀ.
 • CBCT THU PHIẾU TLTN CỦA TẤT CẢ CÁC THÍ SINH KỂ CẢTHÍ SINH KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÀI.
 • QUY TRÌNH NỘP BÀI THI, NIÊM PHONG TÚI BÀI THI GIỐNG NHƯ MÔN THI TỰ LUẬN
ph ng qu n l o t o
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!