Download
1 / 23

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ. USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Dz.U. Nr 99, poz. 1001. ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ' - rangle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podstawa prawna dzia a
PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ

 • USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU

  O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

  Dz.U. Nr 99, poz. 1001

 • ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP

  W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ

  MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

  Nr 26/BRP z dnia 27 sierpnia 2004 roku


Zasi g dzia ania
ZASIĘG DZIAŁANIA

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Jednostki organizacyjne ohp
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OHP

 • HUFCE PRACY, ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY

 • OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA,

  CENTRA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 • CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

  W SZCZECINIE I KOSZALINIE


Centrum edukacji i pracy m odzie y
CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

 • MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

 • KLUBY PRACY

 • MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

 • MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY


Ohp jako realizator us ug rynku pracy
OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY

 • MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY:

 • WAŁCZ POLICE

 • TRZEBIATÓW ZŁOCIENIEC

 • DĘBNO CHOSZCZNO

 • BIAŁOGARD ŚWIDWIN

 • CHOJNA SŁAWNO

 • ŁOBEZ PYRZYCE

  PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY:

 • MYŚLIBÓRZ

 • BIAŁOGARD

 • DRAWSKO POMORSKIE

 • GRYFINO

 • WAŁCZ

  OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO

 • GRYFINO

 • TRZEBIATÓW


Mobilne centra informacji zawodowej
MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

 • ZBUDOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI

  I PORADNICTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

 • ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG DLA MŁODZIEŻY

  MIESZKAJĄCEJ Z DALA OD WIĘKSZYCH MIAST

 • WYPOSAŻENIE MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W MAŁYCH

  MIEJSCOWOŚCIACH W INFORMACJĘ, WIEDZĘ I W UMIEJĘTNOŚCI

  RADZENIA SOBIE W SYTUACJI ZMIAN SPOŁECZNYCH I

  GOSPODARCZYCH


Kluby pracy
KLUBY PRACY

 • WSPARCIE I DORADZTWO DLA MŁODZIEŻY

  POSZUKUJĄCEJ PRACY

 • ŚWIADCZENIE USŁUG GŁÓWNIE DLA MŁODZIEŻY

  ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 • WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI FUNKCJONUJĄCYMI

  NA LOKALNYM RYNKU PRACY


M odzie owe centra kariery
MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

 • DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJACA LOKALNE INSTYTUCJE

 • KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA MŁODZIEŻY W ZAKRESIE

  DORADZTWA I POŚREDNICTWA PRACY

 • WSPIERANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY


M odzie owe biuro pracy
MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY

 • POŚREDNICTWO PRACY DLA MŁODZIEŻY:

 • OFERTY PRACY DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY OD 15 ROKU ŻYCIA

 • OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

 • INFORMACJA I DORADZTWO DLA OSÓB PIERWSZY RAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY


Zakres us ug
ZAKRES USŁUG

 • PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO I GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

  W FORMIE STACJONARNEJ I MOBILNEJ DLA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ,

  ABSOLWENTÓW, MŁODZIEŻY POSZUKUJĄCEJ PRACY

 • ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO WYKONYWANIA BADAŃ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

 • ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

 • UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI EDUKACYJNO - ZAWODOWEJ

 • WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI PRACY, PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI, JEDNOSTKAMI

  ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PARTNERAMI FUNKCJONUJĄCYMI NA RYNKU

  PRACY


Adresaci
ADRESACI

 • MŁODZIEŻ ZANIEDBANA, O ZMNIEJSZONYCH SZANSACH ŻYCIOWYCH,

  POCHODZĄCA ZE ŚRODOWISK NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I

  WYMAGAJĄCA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 • UCZNIOWIE WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

 • ABSOLWENCI ZAGROŻENI BEZROBOCIEM I BEZROBOTNI

 • SZKOLNE OŚRODKI KARIERY


Oferta ohp skierowana do m odzie y
OFERTA OHP SKIEROWANA DO MŁODZIEŻY

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

 • INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY

 • METODY POSZUKIWANIA PRACY W POLSCE I KRAJACH UE

 • PRAWO PRACY – PRAKTYCZNE PORADY DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

 • AUTOPREZENTACJA I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 • PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

 • MOTYWOWANIE I SIŁA POZYTYWNEGO MYŚLENIA

 • ZAJĘCIA KLUBU PRACY


Oferta ohp skierowana do m odzie y1
OFERTA OHP SKIEROWANA DO MŁODZIEŻY

PORADY INDYWIDUALNE:

 • OKREŚLANIE PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

 • KWESTIONARIUSZ ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

 • INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY

 • WYBÓR SZKOŁY

 • WYBÓR ZAWODU, ZMIANA ZAWODU, WYBÓR SZKOLENIA

 • UZYSKANIE ZATRUDNIENIA


Wiadomo m odzie y
ŚWIADOMOŚĆ MŁODZIEŻY

 • MŁODZIEŻ NIE MA WIEDZY NA TEMAT STUDIÓW DOKTORANCKICH

 • 40% UCZNIÓW NIE POTRAFI WSKAZAĆ KIERUNKU STUDIÓW

 • 49% NAZWY UCZELNI

 • 40% MIASTA, W KTÓRYM ZAMIERZA STUDIOWAĆ

 • 1/3 UCZNIÓW SZÓŁ ZAWODOWYCH NIE BĘDZIE PRACOWAĆ W ZAWODZIE

 • Źródło: Materiały pokonferencyjne


Wyb r szko y po gimnazjum
WYBÓR SZKOŁY PO GIMNAZJUM

SZKOŁA PIERWSZEGO WYBORU

 • LICEUM-MĘŻCZYŹNI-31,8%, KOBIETY- 42,8%

 • LICEUM PROFILOWANIE-MĘŻCZYŹNI-19,9%, KOBIETY-22,2%

 • TECHNIKUM-MĘŻCZYŹNI-38%, KOBIETY-26,4%

 • ZSZ-MĘŻCZYŹNI-10,4%, KOBIETY-8,7%

 • Źródło: WUP Szczecin „Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim” .Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań


Wiadomo m odzie y1
ŚWIADOMOŚĆ MŁODZIEŻY

PRZYSZŁA PRACA

 • TRUDNO POWIEDZIEĆ, JESZCZE SIĘ NIE ZASTANAWIAŁEM-MĘŻCZYŹNI-33,6%, KOBIETY-35,4%

 • W SEKTORZE PUBLICZNYM-MĘŻCZYŹNI-24,8%, KOBIETY-29,3%

 • WŁASNA FIRMA-MĘŻCZYŹNI-23,4%, KOBIETY-19,1%

 • W SEKTORZE PRYWATNYM-MĘŻCZYŹNI-15%, KOBIETY-14,4%

 • WŁASNE GOSPODARSTWO ROLNE-MĘŻCZYŹNI-2,5%, KOBIETY 1%

 • INSTYTUCJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA, FUNDACJE)-MĘŻCZYŹNI-0,7%, KOBIETY-0,8%


Wiadomo m odzie y2
ŚWIADOMOŚĆ MŁODZIEŻY

WYKONYWANY ZAWÓD

 • NIE JESTEM ZDECYDOWANY-MĘŻCZYŹNI-35,7% ( GIMNAZJUM), 53,4%KOBIETY-42,3%, 52%

  ZAINTERESOWANIE SYTUACJĄ NA RYNKU PRACY W POWIECIE

 • NIE-MĘŻCZYŹNI-61,9% (GIMNAZJUM), 37,3% KOBIETY-68,5%, 38,9%

 • Źródło: WUP Szczecin „Plany i preferencje zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim” .Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań


Mciz w szczecinie
MCIZ W SZCZECINIE

MCIZ SZCZECIN

ul. Dworcowa 19

III piętro pok. 318

tel. (91) 812-69-46 w. 22

tel. 696-402-685

www. zachodnipomorska.ohp.pl

Doradcy zawodowi:

Monika Burzyńska

[email protected]

Dominika Starczewska

[email protected]


Klub pracy
KLUB PRACY

KLUB PRACY SZCZECIN

ul. Dworcowa 19

III piętro pok. 322

tel. (91) 812-69-46 w. 30

www.zachodnipomorska.ohp.pl

Doradca zawodowy:

Pola Rechinbach

mail: [email protected]


M odzie owe biuro pracy1
MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY

MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY SZCZECIN

ul. Dworcowa 19

III piętro pok. 301

tel. (91) 812-69-46 w. 21

www.zachodnipomorska.ohp.pl

Pośrednicy pracy:

Natalia Rutkiewicz

Katarzyna Jutrzenka-Trzebiatowska

mail: [email protected]


M odzie owe centrum kariery
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY

ul. Jugosłowiańska 22 a

Stargard Szczeciński

tel. (91) 573-38-86

www.zachodnipomorska.ohp.pl

Doradca zawodowy:

Ewa Zygnerska

mail: [email protected]


ad