organisasjonskart l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisasjonskart PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisasjonskart

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Organisasjonskart - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Organisasjonskart. Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab. Initiere utvikling Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem Koordinere overenhetlige oppgaver (Eksamen, kultursekken, gsi, skyss ,FM, Hint , priv.skole, MOT mv) Rådgivere i stab:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Organisasjonskart


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organisasjonskart
Organisasjonskart

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

oppvekst levanger pedagogisk fagstab
Oppvekst LevangerPedagogisk fagstab
 • Initiere utvikling
 • Følge opp/rullere vedtatte planer
 • Utvikle kvalitetsvurderings- og utviklingssystem
 • Koordinere overenhetlige oppgaver
  • (Eksamen, kultursekken, gsi, skyss ,FM, Hint , priv.skole, MOT mv)
 • Rådgivere i stab:
  • Skolefaglig kompetanse: Hans Jakob Krabseth
  • Barnehagefaglig kompetanse: Hartvik Eliasson
  • Utviklingskompetanse: Tone Volden Rostad og Lillian Eriksen Flatgård

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

barn og familieenheten
Barn- og familieenheten
 • BaFa er et tverrfaglig ressurssenter som bidrar til helhetlige, forebyggende og samordnede tiltakskjeder for brukerne.
 • BaFa er rådgivende og veiledende, og tar ansvar for nødvendige tiltak.
 • BaFa arbeider sammen med øvrige etater i Levanger kommune for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

konomi
Økonomi
 • Budsjett 2007 156 mill (163 mill etter justering). Ramme for 2008 163 mill i økonomiplana. Kommer noe i tillegg, men det dekker ikke mer enn frukt og grønt, nye timer i grunnskolen og lønnsoppgjøret.
 • Nedgang i elevtall – jobber for å beholde rammen
 • Kriteriemodell for fordeling av rammen til skolene. Ny gjennomgang der vi prøver å legge et minimumsnivå pr elev.

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

samarbeid
Samarbeid
 • Det er lovfestet at foreldre har rett til medvirkning i barneloven, opplæringsloven, kunnskapsløftet, læringsplakaten, menneskerettighetene.
 • Samarbeid kan foregå på forskjellige måter:
  • Informasjon
  • Dialog
  • Reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

samarbeid hjem skole
Samarbeid hjem - skole
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) www.fug.no
 • Foreldreutvalget for grunnskolen i Levanger (FGIL). Inger Utler Hemb er leder.
 • Samarbeidsutvalg/Skolemiljøutvalg/FAU. (Lovfestede utvalg), (Elevråd)
 • Foreldremøter/klassekontakt – kontaktlærer
 • Konferansetimer (og elevsamtaler)

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

oppvekst levanger lokale planer
Oppvekst Levanger – lokale planer
 • Planer

Tilpassa opplæring

Brukermedvirkning

Kompetanseheving

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

kvalitetsplan 2006 2009
Kvalitetsplan 2006 - 2009
 • Tilpassa opplæring. Læringsstrategier.
  • Gjelder for alle skolene i Levanger. Carol Santas teori ”Lære å lære” i første omgang. Lillian Flatgård
 • Brukermedvirkning
  • FGIL/FAU – dialog med politikere og adm.
  • Skolemiljøutvalg/koble det med SU
  • Elevrådsskolering/reell medvirkning
  • Plan skole/hjem-samarbeid
 • Kompetanseutvikling. Ut fra egen vedtatt plan.

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09

samarbeid p nesheim
Samarbeid på Nesheim
 • Dere har en plan for hjem – skole – samarbeid. Det er et godt utgangspunkt.
 • Foreldrekontaktene er nøkkelpersoner i tillegg til FAU.
 • Det er viktig for oss og for ungene deres at dere engasjerer dere i skolen og i egne barns læring.
 • Ta tak i tema det er viktig å sette på dagsorden på skolen deres.
 • Be om informasjon om opplæringen. Det vil bidra til at dere bedre kan støtte egne barn.

Samarbeide hjem – skole - Trude Nøst, 18.10.09