Historick v voj masp na slovensku
Download
1 / 12

Historický vývoj MaSP na Slovensku - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Historický vývoj MaSP na Slovensku. Ing. Jana Janičková, PhD. Študijný materiál v tejto podobe je duševným vlastníctvom autorky. Historický vývoj MaSP na Slovensku. MaSP v období Rakúsko-Uhorska MaSP v medzivojnovom Československu MaSP v období socializmu. Historický vývoj MaSP na Slovensku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historický vývoj MaSP na Slovensku' - ranger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Historick v voj masp na slovensku

Historický vývoj MaSP na Slovensku

Ing. Jana Janičková, PhD.

Študijný materiál v tejto podobe je duševným vlastníctvom autorky.

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku1
Historický vývoj MaSP na Slovensku

 • MaSP v období Rakúsko-Uhorska

 • MaSP v medzivojnovom Československu

 • MaSP v období socializmu

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku2
Historický vývoj MaSP na Slovensku

Rakúsko-Uhorsko

Česko – súčasťou Rakúska

 • rozvoj remesiel a priemyslu

  Slovensko – súčasť Uhorska

 • rozvoj poľnohospodárstva

  Rozdiely vo vývoji vyplývali z rozdielnej legislatívy a zvykov

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku3
Historický vývoj MaSP na Slovensku

Rakúsko-Uhorsko

Podnikanie FO

1859 - Živnostenský poriadok

Podnikanie PO

kolektívne podniky:

 • akciové spoločnosti (1862 CZ, 1875 SK)

 • spoločnosti s ručením obmedzeným

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku4
Historický vývoj MaSP na Slovensku

ČSR

Právne formy podnikania v ČSR

V medzivojnovom období sa rozdeľovalo podnikanie predovšetkým na:

 • individualistické a kolektívne podniky,

 • svojpomocné vo forme družstiev a podniky verejné.

  Individualistické podnikanie - dnešný podnikjednotlivca Kolektívne podniky- a. s., družstvá a s. r. o.

  Verejné podniky-veľké štátne podniky alebo obecné podniky a zmiešané podnikové formy

  Úlohu malých a stredných podnikov plnili predovšetkým živnostníci. Najvýznamnejšou skupinou boli výrobné živnosti –remeslá.

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku5
Historický vývoj MaSP na Slovensku

ČSR

Legislatívny rámec podnikania v ČSR

V ČSR bola v roku 1924 vydaná právna úprava podnikania pod názvom Živnostenský poriadok.

Živnostenskému poriadku boli podrobené všetky

poživnostensky vykonávané zamestnania,

napr. výroba, spracovanie alebo premena predmetov obchodu, vykonávanie obchodu, poskytovanie služieb a prác okrem tých činností, ktoré boli zákonom výslovne vylúčené (napr. advokáti, notári, lekári).

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku6
Historický vývoj MaSP na Slovensku

ČSR

Členenie živností v ČSR:

 • reálne a osobné voľné, remeselné a koncesované

 • výrobné a obchodné

 • továrenské

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku7
Historický vývoj MaSP na Slovensku

ČSR

Organizovanie podnikateľov v 1. ČSR

Živnostenský poriadok nariaďoval povinné členstvo v živnostenských spoločenstvách.

Členovia - samostatní živnostníci, nájomcovia živností a príslušníci t.j. pomocné sily zamestnané u členov spoločenstva, dobrovoľne aj továrnici

Živnostenské spoločenstvá boli zmiešané (zahŕňali rôznorodé živnosti v určitom obvode) a odborové (združovali rovnaké alebo príbuzné živnosti).

Okresné živnostenské úrady- živnostenský register

Obchodné a živnostenské komory

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku8
Historický vývoj MaSP na Slovensku

ČSR

Vzdelávanie

O jednotlivé školy pre živnostníkov sa starali živnostenské spoločenstvá a tým zabezpečovali rozvoj drobného podnikania v príslušnom regióne, prípadne v príslušnom odvetví.

Baťove továrne na výrobu obuvi boli jedným z najúspešnejších podnikov v ČSR vôbec.

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku9
Historický vývoj MaSP na Slovensku

ČSR

Etika

Veľký význam plnili živnostenské spoločenstvá, ktorých základnými úlohami bolo pestovať „pospolitého ducha“, podporovať humanitné, hospodárske a vzdelávacie záujmy svojich členov, ako aj ochrana vzťahov medzi majiteľmi živností a ich pomocníkmi, odstraňovanie prekážok poctivej súťaže.

Tomáš Baťa je jedným z prvých zostavovateľov etického kódexu podnikateľa.

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku10
Historický vývoj MaSP na Slovensku

Baťov etický kódexpodnikateľa

1.Náš zákazník – náš pán

2. Čokoľvek robíme musí slúžiť zákazníkovi dobre, bez ohľaduna cenu.

3. Nenaháňajte sa za peniazmi. Kto sa naháňa za peniazmi, ten ich nedobehnenikdy. Slúžte! Keď budete slúžiť podľa najlepších síl, nebudete môcť uniknúť peniazom.

4. Odmena víťaza je právo a príležitosť slúžiť druhým.

5. Pravý úspech docielime, keď naučíme ľudí riadiť svoju prácu a to bude tým ľahšie, čím väčší prospech z toho budú mať.

6. Ide o to, aby každý spolupracovník vo firme poznal účtovníctvo. Chcem, aby poznal v číslach všetko, čo sa týka jeho práce.

7. Keď sa ocitnete v zlých časoch, génius vám z nich pomôže. Vtedy neostáva nič iné, iba konať a pracovať – múdro.

8. Neboj sa ničoho, maj odvahu.

9. Zbavme sa svojej malosti a veľkosť nás nájde sama

10.Chcete byť vedcami práce mnohých spolupracovníkov? Ak chcete s nimi vybudovať firmu, vybudujte najprv sám seba.

11. Usporiadajte svoju životosprávu tak, aby ste sa stali schopní k veľkým výkonom – duševným i fyzickým.

12.Robme len takú prácu, ktorá slúži ľuďom. Obchod je služba ľuďom. Čím dôkladnejšie pochopí obchodník túto pravdu, tým viac bude schopný rozširovať okruh ľudí, ktorí budú stáť o obchodné spojenie.

13.Budovy, to sú hromady tehál a betónu. Stroje, to je hromada železa a ocele. Život tomu dávajú ľudia.

14.BUĎTE PRÍKLADOM!

Ing. Jana Janičková, PhD.


Historick v voj masp na slovensku11
Historický vývoj MaSP na Slovensku

MaSP v období socializmu ČSSR

 • zmena vlastníckych foriem MaSP na socialistické spoločenské vlastníctvo

 • po roku 1948 došlo k zrušeniu súkromnej formy podnikania a súkromného vlastníctva

 • jediné existujúce formy vlastníctva bolo štátne a družstevné vlastníctvo, štát povoľoval len štátne podniky a družstvá

Ing. Jana Janičková, PhD.


ad