europadagen 7 maj nacka n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Europadagen 7 maj, Nacka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Europadagen 7 maj, Nacka - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Europadagen 7 maj, Nacka. Kristina Blixt Basta. Det sociala företaget Basta. Brukarstyrt socialt företag Rehabilitering via arbete Startades 1994 Basta Gruppen Nykvarn – 100 pers 50 miljoner SEK Ideell förening Aktivt transnationellt arbete. TN – inspiration från Frankrike.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europadagen 7 maj, Nacka' - ranger


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
europadagen 7 maj nacka

Europadagen 7 maj, Nacka

Kristina Blixt

Basta

det sociala f retaget basta
Det sociala företaget Basta
 • Brukarstyrt socialt företag
 • Rehabilitering via arbete
 • Startades 1994
 • Basta Gruppen
 • Nykvarn – 100 pers
 • 50 miljoner SEK
 • Ideell förening
 • Aktivt transnationellt arbete
tn inspiration fr n frankrike
TN – inspiration från Frankrike
 • Tiden är utan begränsning – den enda tid som finns är den som behövs.
bastas erfarenhet av tn arbete en l ngsiktig strategi 1998 2013
Bastas erfarenhet av TN arbete – en långsiktig strategi, 1998-2013
 • Free
 • Equal I
 • Equal II
 • Leonardo Partnerskap
 • Leonardo Mobility
 • Grundtvig Partnerskap
 • Progress
 • Transfer of Innovation
men varf r
Men varför?
 • Nya idéer/affärsidéer
 • Organisationsutveckling
 • Utbyten av idéer, erfarenheter, personal
 • Ny kunskap
 • Utveckla personalen
 • Att kunna erbjuda bättre lösningar för de personer som kommer till Basta
vad har det h r gett basta
Vad har det här gett Basta?
 • Vi lär oss nya saker från andra.
 • Vi lär om oss själva.
 • Vi utvecklas.
 • Vi bygger nätverk.
 • Vi har möjlighet att marknadsföra/sprida våra idéer.
 • Ger oss möjlighet att kompetensutveckla vår personal.
merv rde av tn f r organisationen
Mervärde av TN för organisationen
 • Tillgång till nya idéer och information
 • Möjlighet att dela och diskutera egna idéer i en bredare kontext
 • Möjlighet att använda internationella erfarenheter och expertis för att testa, förbättra existerade utbildningar, material och metoder, samt att utveckla nya produkter
merv rde av tn f r organisationen1
Mervärde av TN för organisationen
 • Möjliggör nya färdigheter och kompetens
 • Öppnar upp möjligheter för framtida samarbeten
 • Profilering och mervärde för organisationen och dess medarbetare
 • En utökad marknad
merv rde av tn f r individen
Mervärde av TN för individen
 • Utveckla sin kompetens, erfarenheter, språkfärdighet mm.
 • Erbjuder ett bredare perspektiv på det vardagliga arbetet
 • Utökat kontaktnät och information
 • Ger perspektiv på styrkor och svagheter av nationella praxis, policys och juridiska system
 • Ger en utökad självkännedom och självkänsla
fyra metoder f r tn arbete
Fyra metoder för TN arbete
 • Utbyte av information och erfarenheter

Leonardo Mobility

 • Parallell utveckling av innovativa lösningar

Progress

 • Import, export och/eller adaption av (nya) lösningar – och anpassning till rådande miljö

Transfer ofInnovation

 • Gemensam utveckling av tjänst, produkt, system eller modell

ECCE

TIPS ATT BÖRJA SIN RESA SOM PARTNER!

slide15

EU-arenan

Politiker (Parlament/ministerråd)

Policy

http://europa.eu

Tjänstemän (Kommissionen, nationella företrädare)

Program

Genomförare (Kommuner, org/myndigheter, konsulter/SME)

Projekt, uppdrag

eu 2020 2014 2020
EU 2020 (2014-2020)
 • SMART TILLVÄXT
 • HÅLLBAR TILLVÄXT
 • TILLVÄXT FÖR ALLA
fem verordnade m l
Fem överordnade mål
 • 75 % i Sysselsättning
 • 3 % av BNP investeras i FoU
 • 20/20/20 Klimat/energi
 • Utbildning, avhopp högst 10 %, högre utbildning 40%
 • Social integrering, lyfta 20 miljoner ur fattigdom
filosofin bakom tn
Filosofin bakom TN

EU:s länder står inför samma sorts utmaningar; arbetslöshet, utanförskap, jämlikhet

Många lösningar kan hittas genom att lära från varandra

Transnationalitet är ett bra sätt att lösa gemensamma frågor

tn projekt vad
TN projekt – VAD?
 • Samarbete med part i minst ett annat EU-land
 • Samarbetemellantvåellerflerorganisationersomdelarutmaningar, problemoch en viljaattlärafrånvarandra
 • Samarbetet ska ske i gemensammaaktiviteter
 • Samarbetet ska ge ett tydligt MERVÄRDE
vart b rjar man
Vart börjar man?
 • Var har ni för behov?
 • Vilka utmaningar står ni inför som ett transnationellt projekt kan bidra till att lösa?
 • Hänger era utmaningar ihop med EU 2020-strategin?
de tv stora fr gorna
De två stora frågorna
 • Hur hittar jag information om utlysningar?
 • Hur hittar jag partners?
hur hittar jag relevanta partners
Hur hittar jag relevanta partners?
 • Dina egna kontakter
 • Gamla projekt
 • Era partners samarbetspartners
 • Svenska myndigheter/Nationella kontaktpunkter
 • Internationella organisationer
 • Internet
 • Vänorter
 • Partnersöksdatabaser
utmaningar med tn
Utmaningar med TN
 • Tid
 • Partners
 • Resurser
 • Kompetens
 • Landspecifika förutsättningar
 • Kommunikation
ett bra eu projekt har
Ett bra EU-projekt har…
 • Har klart uttalat, förankrat och intresserat ägarskap
 • Visar stort engagemang - från planering till avslut
 • Har ansvar och roller klart definierade
 • Har tydlig koppling mellan problem och lösning
ett bra eu projekt har1
Ett bra EU-projekt har…
 • Har realistiska mål och syften, resurser och planer
 • Har fokus på RESULTATET, inte på projektet i sig
 • Ser till att ha målgrupp och intressenter med i beskrivning såväl av problem och situation som i planeringen (och genomförande) av lösningar
 • Har mål och indikatorer som kan följas upp/utvärderas
gl m inte
Glöm inte!
 • Tillvaratagande av resultat och erfarenheter
 • Spridning av resultat
 • Det transnationella mervärdet
 • Koppling mellan policy och program
slide29
Tack!

Kristina Blixt

Basta Projektkoordinator

Kristina.blixt@basta.se

Tel. 0733 – 99 01 95

www.basta.se