e ppe v imalused
Download
Skip this Video
Download Presentation
E-õppe võimalused

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

E-õppe võimalused - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

E-õppe võimalused. Karin Ruul Eesti e-Ülikooli koolituse projektijuht [email protected] Esimene e-õppe kogemus 1997 Esimene e-kursus 1998 Alates 1999 – õpikeskkonna WebCT admin Alates 2002 - Eesti e-Ülikool projektijuht TÜ MIT doktorand. E-õpe. Paarkümmend erinevat definitsiooni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'E-õppe võimalused' - ranee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
e ppe v imalused

E-õppe võimalused

Karin Ruul

Eesti e-Ülikooli koolituse projektijuht

[email protected]

slide2
Esimene e-õppe kogemus 1997
 • Esimene e-kursus 1998
 • Alates 1999 – õpikeskkonna WebCT admin
 • Alates 2002 - Eesti e-Ülikool projektijuht
 • TÜ MIT doktorand
slide3
E-õpe
 • Paarkümmend erinevat definitsiooni
 • E-õpe on selline kursuse läbiviimise vorm, infotehnoloogial on oluline roll.
terminid
Terminid

E-õpe (e-learning)

IKT-abil õppimine (ICT-based learning)

E, IKT

Sidusõpe (on-line learning)

S

Paindlik õpe (flexible learning

ka blended learning)

V

Veebipõhine õpe (WBI)

K

Kaugkoolitus (distance education)

P

7 e ppe mudelit algajale

7 e-õppe mudelit algajale

Anne Villems

Lehti Pilt

Reelyka Läheb

Karin Ruul

seitse mudelit
Seitse mudelit
 • Suhtlusmudel
 • Portfoolio
 • Rühmatöö vahend
 • Õppematerjalide mudel
 • Hindamise mudel
 • Haldamise mudel
 • Kogukonna tugevdamise mudel
l henemine
Lähenemine
 • Mul on kursused, mida ma juba õpetan
 • Mis on minu kursuse probleem?
  • mis takistab minul ja õppijatel paremaid tulemusi saavutamast?
 • Kas e-õpe saab mind aidata?
kuidas rakendada
Kuidas rakendada?
 • Analüüsige oma olemasolevat kursust
 • Kust king pigistab – mis on teie probleem?
 • Arutage oma naabriga 5 min, mis on teie probleemid?
rakendamine
Rakendamine
 • Õppijad ei saa reflekteerida arutleda –suhtlusmudel, rühmatöömudel
 • Õppijate poolt loodud tööd pole kättesaadavad – portfooliomudel
 • Puudujad ei saa materjale kätte – õppematerjalide mudel
 • Vajata formatiivseid hindamisvahendeid – hindamismudel
 • Õppegrupp vajab õppeväliseid suhtlusvahendeid – kogukonna mudel
 • Ei suuda õppegruppi hallata, kes mida teinud on, rühmadesse jagada jne - haldusmudel
mudelite esitlus
Mudelite esitlus
 • Probleemi lahendamise soovitus
 • Eelised – ohud
 • WebCT ja IVA vahendid selle mudeli elluviimiseks
suhtlusmudel
Suhtlusmudel
 • Aitab luua suhtlust väljaspool klassiruumi
 • Tuutorid aitavad
 • Organiseerige õppeprotsess, et sellest tõuseks tulu – ülesanded, mis nõuavad suhtlust, hindamiskriteeriumid jne
 • Palju pedagoogilisi mudeleid: erinevad ekspertarvamused, intervjuud, pressikonverentsid, rollimängud, rühmadiskussioonid…
suhtlusmudel1
Isiklik suhe materjali

Terminite kasutamine

Suhtluse laiendamine

Täiskasvanud – toovad oma kogemuse

Suhtlus ei teki iseenesest

Teemast kõrvalekaldumine

Osa jääb passiivseks

Suhtlusmudel
vahendid
IVA

Teadmuspada

Wiki

postkast

Moodle

Foorum

Jututuba

Postkast

wiki

Vahendid
portfoolio mudel
Portfoolio mudel
 • Vahend õpitulemuste dokumenteerimiseks
 • Elektrooniliselt juurdepääsetav
 • Üks alus hindamiseks
 • Alus kaasõppijate retsensioonideks
portfoolio mudel1
Ühes kohas

Juurdepääsetav

Süstematiseeritud

Metaandmetega varustatud

Alus analüüsiks

Teadlikuks õppijaks!

Nõuab lisaoskusi

Nõuab lisaaega

Kõiki asju ei saa koguda

Oht - kaootiline

Portfoolio mudel
portfoolio mudel2
IVA

Personaalne portfoolio

Wiki vahend

Rühmaportfoolio (juurdepääsu saab reguleerida)

Moodle

Ülesannete vahend

õpipäevik

Rühmatöö vahend

Portfoolio mudel
r hmat mudel
Rühmatöö mudel
 • Meeskonnas töötamise oskus on üks tähtsamaid oskusi
r hmat mudel1
Arendab suhtlemisoskusi

Sügav õppimine

Arendab kriitilist mõtlemist

Kontseptuaalset arusaamist

Suurte gruppide puhul õppeprotsessi haldamine

Üks õppija teeb kogu rühma töö ära

Rühmaliikmed annavad erineva panuse

Lisaaeg, lisaoskused

Õppejõud vajab lisaaega rühmatööde juhenditele.

Rühmatöö mudel
r hmat mudel2
IVA

Rühmatöö vahend

postkast

Moodle

Rühmatöö vahend

Foorum

postkast

Rühmatöö mudel
ppematerjalide mudel
Õppematerjalide mudel
 • Õpetaja teeb seda mida ikka – loengud, praktikumid seminarid
 • Materjalid on elektroonselt
ppematerjalide mudel1
Materjalid kättesaadavad

Abiks neile, kes pole saanud osaleda loengutel

Lihtsaim võimalus algust teha e-õppega

Kõik materjalid on ühes kohas

Lisamaterjalid on ühe hiireklõpsu kaugusel

Võimalus kasutada multimeedia vahendeid

Toetab õppijate erinevaid õpistiile

Õppijad võivad valesti aru saada – materjalid asendavad loengut

õppijatel kehv juurdepääs materjalile

Kui materjalid on spetsiaalses formaadis, ei pruugi õppijad neid lahti saada.

Õppematerjalide mudel
ppematerjalide mudel2
IVA

Raamaturiiulis olevad vahendid

Moodle

Tund

Õppetükk

Päevik

Sõnastik

Õppematerjalide mudel
hindamise mudel
Hindamise mudel
 • Testid
 • Küsimustikud – õppijate arvamuse kogumiseks
 • Enesetestid – kas õppija on materjalist aru saanud
hindamise mudel1
Testi tulemusi saab automaatselt hinnata

Statistika luuakse automaatselt

Saab kasutada õppeprotsessi toetuseks

Pidev õppimine

Õppija fokuseerib rohkem faktidele ja testiga seotud materjalidele

Arvatakse, et testide koostamine on lihtne

Kõiki teadmisi ei saa hinnata testidega

Spikerdamine

Hindamise mudel
hindamise mudel2
IVA

Testid

Küsimustikud

enesetestid

Moodle

Testid

Küsimustikud

Enesetestid

pollid

Hindamise mudel
haldamise mudel
Haldamise mudel
 • Õppijate haldamine
 • Rühmadesse jagamine
 • Tulemuste hoidmine
hindamise mudel3
Efektiivne kombineeritult teiste mudelitega

Ülevaatlik

Osaliselt automaatne

Õppijal on ülevaade

Õpetajale ajakulukas

Erioskused

Hindamise mudel
hindamise mudel4
IVA

Kursuse infoleht

Õppijate haldus

Moodle

Õppijate haldus

Hinnete vahend

Rühmade loomine

Hindamise mudel
kogukonna tugevdamise mudel
Õppijad kasutavad sama keskkonda õppimiseks ja suhtlemiseks

Kõik suhtlusvahendid on ühes keskkonnas

Kursusega seotud ülesanded “tapavad” õppija

Kogukonna tugevdamise mudel
kokkuv tteks
Kokkuvõtteks
 • Models of e-learning courses:http://www.e-uni.ee/Minerva/doc/Models_of_e_learning_ver2.pdf
 • Esitlus:http://www.e-uni.ee/karin/7mudelit.ppt

Tänan!

ad