Ds. Jasper
Download
1 / 67

Voorganger - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

ds. Jasper Klapwijk Blij zijn in het lijden. Voorganger. Thema. Gz . 70 | LB 448: 1,2,4 | Schuldb . | Ps. 40:5 | Genadev. | Ps. 40:7 | Wet | LB. 429:3 Tijdlijn | Gebed | Habakuk 3 | Preek | Ps. 73: 9,10 | Gebed |Collecte | LB 296.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Voorganger' - randy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Voorganger

ds. Jasper Klapwijk

Blij zijn in het lijden

Voorganger

Thema

Gz. 70 | LB 448: 1,2,4 | Schuldb. | Ps. 40:5 | Genadev. | Ps. 40:7 | Wet | LB. 429:3

Tijdlijn | Gebed | Habakuk 3 | Preek | Ps. 73: 9,10 | Gebed |Collecte | LB 296Voorganger

Votum, groet liturgiebriefje

Wij stellen ons voor God:

“Onze hulp …”

Hij begroet ons

“Genade zij u …”

Zingen :


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Gezang 70: 1 - 3


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeGezang 70: [1] 2 3

Gij dienaars van hem, die alles regeert verenigt uw stem, verheft en vereertde naam aller namen vol rijkdom en krachtbezing hem tesamen, Gods arm is met macht


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeGezang 70: 1 [2] 3

God heerst van zijn troon, in 't heilige licht,

maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt.

De heiligen loven reeds hier in hun lied,

Met d'engelen boven, het heil, hun geschied.


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeGezang 70: 1 2 [3]

Aan Hem zij het lied der wereld gewijd,Die eens uit het niet, 't heelal heeft bereid,de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht,om eeuwige redding der wereld gebracht


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Liedboek 448: 1,2 en 4


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeLiedboek 448: [1] 2 4

Soms groet een licht van vreugde

de christen als hij zingt:

de Heer is 't die met vleugels

van liefde hem omringt.

Loopt alles ons ook tegen,

Hij zal ons 't goede doen,

Hij geeft na donk're regen

een mild en klaar seizoen.


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeLiedboek 448: 1 [2] 4

Goddank, wij overdenken

't geheim van onze Heer,

het heil dat Hij wil schenken,

dat nieuw is altijd weer.

Bevrijd van onze zorgen

begroeten wij de dag

en vrezen niet de morgen,

wat hij ook brengen mag.


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeLiedboek 448: 1 2 [4]

Al zal geen wijnstok dragen,

geen vijgenboom zijn vrucht,

al ligt het veld te klagen

onder een lege lucht,

God doet zijn hand toch open,

zijn lof krijgt stem in mij.

Daar ik op Hem mag hopen,

ben ik alleen maar blij.


Voorganger

Gebed (schuldbelijdenis) liturgiebriefje


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Psalm 40: 5


Voorganger

Zingen liturgiebriefjePsalm 40: 5

O HEER, onthoud mij uw ontferming niet

en laat uw goedertierenheid

mij toch bewaren in de tijd

dat ik word overstelpt door mijn verdriet.

Mijn ongerechtigheden

laten mij niet met vrede,

mijn moed wordt mij ontroofd.

Mijn zonden slaan mij neer.

Mijn God, ik tel er meer

dan haren op mijn hoofd.


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Genadeverkondiging


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Psalm 40: 7


Voorganger

Zingen liturgiebriefjePsalm 40: 7

Laat wie uw heil beminnen hier en nu

in U verheugd zijn, U ter eer

uitroepen: groot is onze HEER!

laat wie U zoeken jubelen in U!

Al leef ik in ellende,

de Here zal het wenden,

de Heer ziet naar mij om.

Gij die mijn helper zijt,

mijn God die mij bevrijdt,

o toef niet langer, kom!


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

De Wet


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Liedboek 429: 3


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeLiedboek 429: 3

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,

neemt zijn gebod getrouw in acht.

't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,

wanneer gij daarop biddend wacht.

En wie gelovig op Hem ziet,

weet zeker, Hij verlaat ons niet.


Voorganger

Plaatsing liturgiebriefjeHabakuk op de tijdlijn


Voorganger

egypte liturgiebriefje

Assur

babel

israël

rechters

juda

david


Voorganger

Assur liturgiebriefje

Babel

israël

800

700

400

900

600

500

juda

Habakuk


Voorganger

Gebed liturgiebriefje


Voorganger

Lezen liturgiebriefje

Lezen: Habakuk 3


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Gezang 34: 1 - 3


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeGezang 34: [1] 2 3

Al zou de vijgenboom niet bloeien,

geen opbrengst aan de wijnstok zijn,

toch zal mijn beker overvloeien

want Jezus schenkt mij vreugde wijn.

Al draagt ook de olijf geen vruchten

ontbreekt het koren op het veld,

met Hem heb ik geen kwaad te duchten

die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeGezang 34: 1 [2] 3

Al loopt geen schaap meer in de weide

en staat geen rund meer in de stal,

toch zal ik mij in Hem verblijden,

die, die was en komen zal.

Hij maakt mijn voeten als der hinden,

zodat ik op mijn hoogten treed.

‘k Zal mij aan zijn beloften binden,

en word met zijn gezag bekleed.


Voorganger

Zingen liturgiebriefjeGezang 34: 1 2 [3]

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,

ik zal hen met Gods woord verslaan,

ik blijf zijn beeld in mij verwachten,

al klaagt de boze mij ook aan.

Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:

De HereHere is mijn kracht,

en ied're vijand zal zich buigen

voor Hem die alles heeft volbracht.


Voorganger

Preek liturgiebriefje


Voorganger

Allen liturgiebriefjeGardiner 1794-1851

Jonge leeuwen lopen hongerig rond, maar wie de HEER vreest ontbreekt het aan niets.Psalm 34:11

Ik ben overweldigd door de goedheid van God


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

 • Het lijden

 • Die blijdschap

 • Hoe het mogelijk is

Blij


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

Profetie; visioen van de profeet Habakuk.

Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen

en luistert u niet, moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen

en brengt u geen redding? …

Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. Hab.1: 1-3


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

Kijk naar de volken, let goed op,

jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd!

……

Ik laat de Chaldeeën komen,

dat grimmige, onstuimige volk,

dat de hele aarde doorkruist

om andermans woonplaatsen te bezetten. Hab.1: 4-5


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen.

Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen,

zwijgt u, nu de wetteloze verslindt

wie rechtvaardiger is dan hij?

Hab.1: 13


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

Al zal de vijgenboom niet bloeien,

al zal de wijnstok niets voortbrengen,

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,

al zal er geen koren op de akkers staan,

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn

en geen rund meer binnen de omheining –

Hab.3:17


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

toch zal ik juichen voor de HEER,

jubelen voor de God die mij redt.

Hab.3:18


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen,

ik vernam het en mijn lippen trilden.

Mijn botten werden aangevreten,

ik stond te trillen op mijn benen

Hab 3: 16


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen,

ik vernam het en mijn lippen trilden.

Mijn botten werden aangevreten,

ik stond te trillen op mijn benen

toch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid

Hab 3: 16


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

 • Gods oordelen raken ook de gelovige

 • Blijdschap in het lijden


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

1) Het lijden

 • Gods oordelen raken ook de gelovige

 • Blijdschap in het lijden

 • Juist een christen lijdt


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

2) Die blijdschap

lijden

 • Verongelijkt

 • Wrok

 • Verzuurd

 • Verzet


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

2) Die blijdschap

lijden

 • Verongelijkt

 • Wrok

 • Verzuurd

 • Verzet

 • Wijs

 • Moedig

 • Invoelend

 • Groei


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

2) Die blijdschap

Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen,

ik vernam het en mijn lippen trilden.

Mijn botten werden aangevreten,

ik stond te trillen op mijn benentoch zal ik rustig afwachten de dag der benauwdheid

Hab 3: 16


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

2) Die blijdschap

Al zal de vijgenboom niet bloeien,

al zal de wijnstok niets voortbrengen,

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,

al zal er geen koren op de akkers staan,

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn

en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de HEER,

jubelen voor de God die mij redt.

Hab.3:17-18


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

2) Die blijdschap

God, de HEER, is mijn kracht,

hij maakt mijn voeten snel als hinden,

hij laat mij over mijn bergen gaan.

Hab 3: 19


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

2) Die blijdschap

Blijdschap in het lijden

 • Niet omdat Hij je er nu uit haalt

 • Niet omdat Hij antwoordt op je waaroms

 • Maar omdat Hij er in het lijden voor je is


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

alleen voor supergelovigen?


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

alleen voor supergelovigen?

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.Paulus (Fil.4:4)


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

 • Weet wat de kern is

Verheug je er niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

2) Blijf het je herinneren

Waar is jullie geloof?!


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

3) Help elkaar

Voor de koorleider. Bij snarenspel.Hab 3: 19c


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

4) Richt je op de God van je verlossing

God komt uit Teman,

de Heilige komt uit de bergen van Paran.Hab. 3: 3


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

4) Richt je op de God van je verlossing

U rijdt over de zee met uw paarden,

door het schuim van grote wateren.

Hab. 3: 15


Voorganger

Blij zijn in het lijden liturgiebriefje

Blij

3) Hoe dat mogelijk is

Blij zijn in het lijden

4) Richt je op de God van je verlossing

Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?Paulus (Rom.8)


Voorganger

Zingen liturgiebriefje

Psalm 73: 9 en 10


Voorganger

Zingen liturgiebriefjePsalm 73: [9] 10

Voortdurend zal ik bij U zijn

in al mijn noden, angst en pijn,

U al mijn liefde waardig schatten,

U die mijn rechterhand omvatte.

O God, die nimmer mij verlaat,

U zult mij leiden door uw raad.

En dan, hiertoe door U bereid,

neemt U mij op in heerlijkheid.


Voorganger

Zingen liturgiebriefjePsalm 73: 9 [10]

Wie heb ik in de hemel hoog

behalve U? Wat zou mij oog

op aarde naast U ooit begeren?

U kan ik immers nooit ontberen!

Bezwijkt mij vlees en hart in nood,

U blijft mijn rots, zelfs tot de dood.

Niets is er wat mij van u scheidt,

mijn erfdeel tot in eeuwigheid.


Voorganger

Gebed liturgiebriefje


Voorganger

Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal.

Tot ziens in de Poort!


Voorganger

Zingen nader contact?

Liedboek 296: 1, 2 en 3


Voorganger

Zingen nader contact? Liedboek 296: [1] 2 3

Ik kom met haast, roept Jezus' stem.

Hij heeft de dood verslagen.

Nu zal al wie gelooft in Hem

de kroon des levens dragen.

Wijk niet van Hem.

Hoor naar zijn stem.

Reeds wenken ons van boven

de scharen, die Hem loven.


Voorganger

Zingen nader contact? Liedboek 296: 1 [2] 3

Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast

wat Ik u heb gegeven.

Er blijft bij alle aardse last

een open deur ten leven.

Werp van u af

wat ik niet gaf.

Blijf u standvastig scharen

bij wie mijn woord bewaren.


Voorganger

Zingen nader contact? Liedboek 296: 1 2 [3]

Ik kom met haast, houd wat gij hebt,

nog is de worst'ling gaande.

Ik ben 't, uit wie gij krachten schept,

houd in de strijd u staande.

Zie op naar Mij:

Ik blijf nabij.

Ik houd u vast in 't lijden.

Niets zal u van Mij scheiden.


Voorganger

Zegen nader contact?

zingen: Amen, amen, amen!


Voorganger

Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal.

Tot ziens in de Poort!