tutkimusotteista innovaatioluennot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tutkimusotteista Innovaatioluennot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tutkimusotteista Innovaatioluennot

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Tutkimusotteista Innovaatioluennot - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

Tutkimusotteista Innovaatioluennot. Heli Aramo-Immonen (oheismateriaalia, ei tenttiin). TEOREETTINEN. EMPIIRINEN. KÄSITE- ANALYYTTINEN. NOMOTEETTINEN. DESKRIPTIIVINEN. TOIMINTA- ANALYYTTINEN. PÄÄTÖKSENTEKO- METODOLOGINEN. KONSTRUK- TIIVINEN. NORMATIIVINEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tutkimusotteista Innovaatioluennot' - randy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tutkimusotteista innovaatioluennot

TutkimusotteistaInnovaatioluennot

Heli Aramo-Immonen

(oheismateriaalia, ei tenttiin)

slide2

TEOREETTINEN

EMPIIRINEN

KÄSITE-

ANALYYTTINEN

NOMOTEETTINEN

DESKRIPTIIVINEN

TOIMINTA-

ANALYYTTINEN

PÄÄTÖKSENTEKO-

METODOLOGINEN

KONSTRUK-

TIIVINEN

NORMATIIVINEN

Liiketaloustieteen tutkimusotteiden

suhteelliset asemat

slide3

KÄSITEANALYYTTINEN

Ongelma-alue

Käsitteistön käyttötarkoituksen

määritys

Aikaisemmat ongelmaa

sivuavat käsitteistöt

Ratkaisun haluttujen

ominaisuuksien analysointi

Ongelmaa koskevat

teoriat

Käsitteistön kehittely

Koettelutapausten valinta

Käsitteistön koettelu

Tulosten tarkastelu

Evidenssin osoittaminen

(kuvausvoima,hyöty yms.)

Suositukset

Vaikutus alueen käsitteistöön

slide4

NOMOTEETTINEN

Ongelma-alue

Mielikuva todellisuudesta

Aikaisemmat teoriat

Aikaisemmat tutkimukset

Peruspopulaatio eli

tutkimuksen kohde

Tutkimusongelma eli

tutkimuskysymys

Hypoteesit reaalimaailmassa

Näyte

Malli peruspopulaatiosta/

sen lainalaisuuksista

Olettamukset mallia varten

Formaalinen päättely

Hypoteesit mallimaailmassa

Tilastolliset hypoteesit

Tilastollinen testaus

Tulosten tulkinta tutkimus-

otteen puitteissa

Vaikutus aikaisempiin

Teorioihin

Toimenpidesuositukset

slide5

PÄÄTÖKSENTEKO-

METODOLOGINEN

Ongelma

Ratkaistavan ongelman

rakenteen täsmentäminen

Aikaisempien ratkaisujen

tarkastelu

Ongelman saattaminen

matemaattiseen muotoon

Ongelmaa koskevien teorioiden

ja mahd. matemaattisten kuvausten

tarkastelu

Matemaattisen mallin

numeeristen ratkaisu-

mahdollisuuksien tarkastelu

Sovellustapausten valinta

Koettelevat sovellukset

empiria

Päätelmät sovelluksista

Evidenssin osoittaminen

(hyöty )

Suositukset

Vaikutus doktriiniin

slide6

TOIMINTA-ANALYYTTINEN

Ongelma-alue

Aikaisemmat ongelma-aluetta

koskevat teoriat ja tutkimukset

Kohdeyksikön/yksiköiden

valinta

Ongelman täsmennys

Tutkijan roolin valinta

Tutustuminen kohteisiin

Menetelmän täsmennys

Havainnot kohdeyksiköissä

Teoriat

Havaintojen tulkinta

Päätelmät ja tulosten muotoilu

Evidenssin osoittaminen

(kuvaus- ja selitysvoima)

Suositukset

Vaikutus alueen teoriaan

ja käsitteistöön

slide7

KONSTRUKTIIVINEN

Ongelma-alue

Suunnittelutehtävä

Esiymmärrys

Ongelman rajaus

Ratkaisun tavoitteiden ja

kriteerien määrittely

Aikaisempien ratkaisujen

analysointi

Ongelmaa

koskevat teoriat

Ratkaisulta vaadittavien

ominaisuuksien asettaminen

Ratkaisu-

mahdollisuuksien tarkastelu

Uuden ratkaisumallin

kehittäminen

Ratkaisumallin

tarkistaminen

Sovellus- ja

testaustapausten valinta

Ratkaisumallin testaus

Evidenssin osoittaminen

(hyöty, tieteellinen uutuusarvo )

Teoriakytkennät,

teorian täydennys

Sovellutusalueen tarkastelu

Suositukset

slide8

KONSTRUK-

TIIVINEN

ongelman

käytännön

relevanssi

ratkaisun

käytännön

toimivuus

KONSTRUKTIO

Ongelman ratkaisu

kytkentä

teoriaan

ratkaisun

teoreettinen

uutuusarvo

”Kyse on ongelmanratkaisuun tähtäävästä normatiivisesta tutkimuksesta, jossa yhdistyvät ongelman päämäärähakuinen, innovatiivinen työstäminen (varsinaisen uuden olion luominen), ratkaisun empiirinen, käytännön tasolla osoitettu toimivuuden testaaminen sekä ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkastelu”

Kasanen&Lukka&Siitonen 1991