oppilaitosturvallisuuden tulevaisuudenn kymist n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPPILAITOSTURVALLISUUDEN TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPPILAITOSTURVALLISUUDEN TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

OPPILAITOSTURVALLISUUDEN TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

OPPILAITOSTURVALLISUUDEN TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ. Pekka Iivonen Opetushallitus. Oppilaitosten turvallisuus. Turvallisuuden varmistaminen. Turvallisuussuunnitelmat ja ohjeet. Lainsäädäntö ja normit. 1. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OPPILAITOSTURVALLISUUDEN TULEVAISUUDENNÄKYMISTÄ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Turvallisuuden varmistaminen

Turvallisuussuunnitelmat ja

ohjeet

Lainsäädäntö ja normit

1

2

Koulun tulee olla selvillä turvallisuutta koskevista säännöksistä: lainsäädännöstä,

opetussuunnitelmien perusteista,

kunnallisista määräyksistä ja ohjeista.

Koululla tulee olla koulun

turvallisuuteen, hätätilanteisiin ja työsuojeluun liittyvät suunnitelmat ja ohjeet.

Valvonta

Henkilöstö ja oppilaat

tulee perehdyttää turvallisuussuunnitelmiin, ohjeisiin ja toimintatapoihin

Koulun tai oppilaitoksen tulee seurata ja päivittää

turvallisuuteen liittyviä tietoja säännöllisesti.

Koulutuksen järjestäjän tulee valvoa, että kouluissa ja oppilaitoksessa on ajan tasalla olevat koulun turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja ohjeet. Suunnitelmien toimivuutta

tulee harjoitella käytännössä.

3

Lähde: Kuntaliitto 2009

slide6

Lainsäädäntö

Opetussuunnitelman/tutkintojen perusteet ja opetussuunnitelmat

Johtaminen

Opetuksen järjestäminen

Osaaminen ja henkilöstö

Oppimisympäristöt, työtavat,

Yhteistyö ja viestintä

Arviointi ja seuranta

Resurssit

oppilaitosten turvallisuutta pohtineen sm n ty ryhm n teht v
Oppilaitosten turvallisuutta pohtineen SM:n työryhmän tehtävä

Sisäasiainministeriö asetti 19.1.2009 oppilaitosten turvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia:

 • Ohjeet oppilaitosten pelastussuunnitelmien täydentämisestä niin, että ne ottavat huomioon myös Jokelan ja Kauhajoen kaltaiset tapahtumat,
 • Ohjeet oppilaitoksille, poliisille ja pelastusviranomaisille toiminnasta oppilaitoksiin kohdistuvissa uhkaustilanteissa,
 • Ohjeet oppilaitoksille uhkaustilanteiden käsittelystä oppilaitoksen sisällä ja vanhempien kanssa sekä
 • Suunnitelma näiden ohjeiden jalkauttamisesta ja niihin liittyvästä koulutuksesta
 • Työryhmän muistio valmistui joulukuussa 2009
sm n ty ryhm n esitys oppilaitosten turvallisuudesta
SM:n työryhmän esitys oppilaitosten turvallisuudesta
 • Työryhmä esitti:
 • turvallisuuden edistämiseen tähtäävän koulutuksen ja perehdytyksen laajentamista,
 • viranomaisyhteistyön tiivistämistä,
 • koulujen turvallisuusoppaan laatimista sekä
 • Kodin ja koulun yhteistyön yhdenmukaistamista uhka- ja vaaratilanteiden jälkiselvittelyssä.
 • Lisäksi työryhmä esitti useita koulurakennusten rakenteellista turvallisuutta parantavia toimia:
 • Koulurakennuksen rakennustekninen turvallisuuden kehittänen
 • Sisäikkunoiden helppoa suojaamista ja sulkemista vaaratilanteissa
 • Poistumisteiden parantaminen sisään ja ulossuojautumista varten
 • Kiinteistötietojen laatikkoa, jossa kiinteistön tiedot
opetushallituksen ty ryhm
Opetushallituksen työryhmä
 • Opetushallitus asetti 25.10.2010 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia turvallisuusopas koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Tarkoituksena on tuottaa päivittyvä, tietoverkkovälitteinen turvallisuusopas, joka tarjoaisi konkreettisen työvälineen koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnittelulle sekä oppaan käyttöönottoa tukevaa oheismateriaalia.
 • Keskeisiä teemoja:
 • Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
 • Ennaltaehkäisevä toiminta
 • Turvallisuuden takaaminen
 • Varautuminen ja riskienhallinta
 • Käytännönläheisyys ja konkretia
opetushallituksen ty ryhm n teht v
Opetushallituksen työryhmän tehtävä
 • Turvallisuusopas koulujen ja oppilaitosten käyttöön
 • Päivittyvä, tietoverkkovälitteinen turvallisuusopas, joka tarjoaa konkreettisen työvälineen koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnittelulle sekä oppaan käyttöönottoa tukevaa oheismateriaalia
 • Työryhmä kuulee tarvittavia asiantuntijoita.
 • Työryhmän jäsenet vastaavat matka- ja muista kustannuksistaan pääsääntöisesti itse.
 • Työryhmän määräaika päättyy 30.5.2011
turvallisuusopas
Turvallisuusopas
 • Pohdittavaa ja päätettävää
 • Kohderyhmä - kenelle opas kirjoitetaan?
 • Olemassa olevan materiaali hyödyntäminen?
 • Oppaan laajuus ja tarkkuus?
 • Oppaan normatiivisuus järjestäjien suuntaan?
 • Pohjatekstit syntyvät työryhmästä ja heidän edustamistaan taustatahoista
 • Tekstit toimitetaan verkkojulkaisun vaatimukset huomioiden.
 • Verkkojulkaisun muoto ja ulkoasu?
turvallisuusopas1
Turvallisuusopas
 • Johdanto
 • Säädökset
 • Organisointi ja johtaminen
 • Keskeiset turvallisuuden kehittämisen osa-alueet
 • Yhteistyö
 • Viestintä
 • Seuranta ja arviointi
 • Kriisitilanteet
 • Tukimateriaalia kouluille ja oppilaitoksille
turvallisuuskasvatus perusopetuksessa
Turvallisuuskasvatus perusopetuksessa
 • Kehittämisajatuksia (1/2):
 • Tulevaisuudessa turvallisuudesta ei pitäisi tehdä erillistä oppiainetta, vaan turvallisuuskasvatuksen tulisi sisältyä koulun toimintakulttuuriin, kaikkiin toimintoihin ja eri oppiaineisiin luontevalla tavalla.
 • Turvallisuusopetuksen suunnitelma tulisi tehdä paikallisella tasolla valtakunnallisen ohjeistuksen ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kunta- (opetuksen järjestäjä) ja koulutasolla.
 • Rakenteellinen turvallisuussuunnittelu ja turvallisuuskasvatuksen kehittäminen tulisi nivoa yhteen sisältäen myös mm. koulumatkat ja -kuljetukset sekä koulutyöhön liittyvät erityistilanteet ja kouluympäristön ulkopuolella tapahtuva opetus.
turvallisuuskasvatus perusopetuksessa1
Turvallisuuskasvatus perusopetuksessa
 • Kehittämisajatuksia (2/2):
 • Perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen tulisi nivoutua koulutyöhön sen kaikilla osa-alueilla, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Se ei saa muodostaa erillistä, rajoitettua opetuskokonaisuutta.
 • Opetushallituksen tulee määrittää turvallisuusosaamisen taito- ja osaamistasot perusopetusta (kaikkea koulutusta?) varten.
 • Turvallisuusosaamista tulee vahvistaa opettajien peruskoulutuksessa.
 • Opettajien täydennyskoulutukseen tulee lisätä resursseja turvallisuusosaamisen vahvistamiseksi.
 • Opetusta tukevaa aineistoa tulee kehittää ja tuottaa asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseksi sekä opettajien vapaasti käytettäväksi (mm. internetsivustot) että oppikirjamuotoisena oppilaille