GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers- - PowerPoint PPT Presentation

randy
gis in het lokale bestuur enkele cijfers n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers- PowerPoint Presentation
Download Presentation
GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers-

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
88 Views
Download Presentation

GIS in het lokale bestuur -enkele cijfers-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GIS in het lokale bestuur-enkele cijfers- Herman Callens VVSG Stafmedewerker ICT & e-government

 2. Online bevraging • Online bevraging begin 2008 • Beperkte vragenset ! – Beperkte invultijd ! • Focus op CRAB en toepassingen • Hoge respons • 249 besturen antwoorden (81%) • Situatie bij niet respondenten ? AGIV trefdag 2008

 3. Gemeenten met GIS-coördinatoren AGIV trefdag 2008

 4. Gemeenten met GIS-coördinatoren volgens VRIND-classificatie AGIV trefdag 2008

 5. Opmerkingen • Typologie (volgens VRIND) van gemeenten is belangrijker dan provinciale verschillen: • Grootstedelijke rand (bv., Wijnegem, De Pinte, Destelbergen, Hove, Melle…), • Regionaal stedelijke rand (bv. Oud-Turnhout, Oostkamp, Middelkerke…) • Overgangsgebied (bv. Herselt, Waasmunster, Erpe-Mere, Tessenderlo, Duffel,…) • Platteland (bv. Ravels, Kinrooi, Kortenaken, Gistel,…) • Kleine besturen hebben het vaak moeilijk AGIV trefdag 2008


 6. Aantal personen op GIS-dienst • Vlaanderen: 156 VTE op GIS-diensten • Gemiddelde: 0,63 VTE/gemeente (voor alle gemeenten) • Gemeenten métGIS-coördinator: • 1,01 VTE/gemeente • Nog vaak slechts ½ VTE of minder in verschillende gemeenten met GIS-coördinator (in ruim 40 gemeenten). De functie wordt vaak gecombineerd • Capaciteit van GIS-coördinator om alle taken te vervullen ? AGIV trefdag 2008

 7. Omgeving van de GIS-coördinator • In slechts 141 op 249 gemeenten is er een GIS-coördinator (57%) • In slechts 85 van de 249 gemeenten is er overleg met meerdere diensten en/of gebruikers • In 112 gemeenten is er sprake van GIS-uitbouw in het gemeentelijke beleidsplan • In slechts 34 gemeenten (14 %) is er een GIS-beleidsplan ! • 103 gemeenten willen zich engageren in een project (begeleid door bv. AGIV) om GIS te implementeren in het bestuur ! AGIV trefdag 2008

 8. CRAB ? AGIV trefdag 2008

 9. Waarvoor gebruikt u GIS ? Andere toepassingen: notarisbrief, beleidsvoorbereidend werk, raadplegen door alle diensten AGIV trefdag 2008

 10. U gebruikt hiervoor voornamelijk AGIV trefdag 2008

 11. Opmerkingen • Belang van ICT-leveranciers en specifieke (standaard) GIS-applicaties • Neiging tot afhankelijkheid ! • Inspraak/partnership met leverancier ? • Eigen ontwikkelingen voornamelijk voor heel specifieke welomschreven taken • Beperkt algemeen belang (wel voor de betrokkenen) • Delen met anderen ? AGIV trefdag 2008

 12. Wat verwachten gemeenten van de provincies en van de Vlaamse Overheid ? Standaardisatie, uniforme datamodellen binnen de VO, opleiding, subsidies Overleg, opleiding, subsidies, datamodellen AGIV trefdag 2008

 13. Enkele Conclusies (1/3) • Slechts een ruime helft van de besturen heeft een GIS-coördinator ! • Dit wil niet zeggen dat er geen GIS-werking is, maar….. • Aandacht voor kleinere besturen. Zij kampen met capaciteits-problemen (zie ook I-Scan) • Nood aan stappenplannen op maat van verschillende typologieën van besturen ! • Nood aan opleidingen/begeleiding • Onderbezetting van GIS-diensten remmen ontwikkelingen af ! GIS-coördinatoren zijn vaak noodgedwongen heel operationeel bezig: • Geen beleidsplannen • Geen overleg met eigen diensten/medewerkers • Weinig eigen ontwikkelingen • belang van ICT-dienstenleveranciers (zowel specifiek gemeentelijke als GIS-dienstenleveranciers) • Gevaar voor Vendor Lock • Gevaar voor afhankelijkheid AGIV trefdag 2008

 14. Enkele Conclusies (2/3) • CRAB is goed gekend • Blijft een prioritair onderwerp • Gebruik is minder • Webservices zijn (nog) niet gekend • Gebruik voornamelijk voor: • Opmaak plannen en vergunningenregister • Stedenbouwkundige vergunningen • Inventaris onbebouwde percelen • Afhandelen milieuvergunningen • Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen AGIV trefdag 2008

 15. Enkele Conclusies (3/3) • De nood aan ondersteuning is erg hoog ! • Zodanig dat het bijna niet uitmaakt wie ze levert ! • Nood aan centrale toegang met alle nuttige datalagen ! • Overleg tussen alle betrokken partijen • Kadaster, AGIV, andere Vlaamse overheden, nutsmaatschappijen, NGI,… • Rol van de Vlaamse Overheid ! • Nood aan standaardisatie (open standaarden) is hoog • Nood aan uniformiteit tussen de verschillende overheden is hoog! • Bijhouding blijft een groot probleem • Bijhoudingsmodel • Vraag naar financiering/subsidiëring blijft overeind AGIV trefdag 2008

 16. Houdt een Vlaams GIS-beleid wel rekening met het lokale bestuur ? Zonder lokale besturen is er ook geen GIS ! AGIV trefdag 2008