slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvilken beredskap bør kommune-helsetjenesten ha? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvilken beredskap bør kommune-helsetjenesten ha?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Hvilken beredskap bør kommune-helsetjenesten ha? - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Hvilken beredskap bør kommune-helsetjenesten ha? . Hvordan samarbeide med det lokale Mattilsynet ?. Fagseminar om fugleinfluensa 27.03.06 Kommuneoverlege i Drammen kommune, Anne Wenche Lindboe. Kommunens helseberedskap. Kommunehelsetjenesteloven § 1-1 Lov om helsemessig og sosial beredskap

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvilken beredskap bør kommune-helsetjenesten ha?' - randolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hvilken beredskap bør kommune-helsetjenesten ha?

Hvordan samarbeide med det lokale Mattilsynet ?

Fagseminar om fugleinfluensa 27.03.06

Kommuneoverlege i Drammen kommune, Anne Wenche Lindboe

slide2

Kommunens helseberedskap

 • Kommunehelsetjenesteloven § 1-1
 • Lov om helsemessig og sosial beredskap
 • Smittevernloven
 • Publikumsinformasjon
 • Kommunestyrets/kommunelegens fullmakter
 • Instruks fra Sosial- og helsedirektoratet
slide3

Prinsipper for beredskapsplaner

 • ANSVAR
 • NÆRHET
 • LIKHET

Planverket skal beskrive aktører, roller,

varsling, samhandling, ansvar og tiltak i ulike

faser og krisesituasjoner

Kriseinformasjonshåndtering er sentralt

slide4

Beredskapsplaner

 • Felles helse- og sosialberedskapsplan med ulike delplaner
 • Smittevernplan
 • Pandemiplan
 • Plan for kommunal bistand til Mattilsynet ved smittet villfugl
 • Informasjonsberedskapsplan
slide6

Oppbygning

 • Operativ del har oppslag med gjennomgående struktur
  • Hovedoppslag
  • Støtteoppslag

A DEL B

OPERATIV DEL

Situasjonsorientering

Situasjonsforståelse

A DEL B

OPERATIV DEL

Spørsmål

Spørsmål Organisasjonskart

Spørsmål

slide16

Pandemigruppen i Drammen kommune

Består av følgende personer:

 • Beredskapssjefen
 • Distriktssjefen for Mattilsynet
 • Smittevernlegen
 • Informasjonssjef fra Sykehuset Buskerud
 • Helsefaglig rådgiver Sykehuset Buskerud
 • Legevaktsjefen
 • Naturforvalter
 • Kommuneoverlegen
slide17

Pandemigruppen forts.

Ressurspersoner/observatører er:

 • Folkehelseinstituttet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Seksjon for miljørettet helsevern
 • Fylkesmannen i Buskerud
hvordan arbeider pandemigruppen

Hvordan arbeider pandemigruppen?

Gruppen møtes ca. 1 gang pr. måned

Skriftlig innkalling med møteagenda

Statusrapportering og gjennomgang av aktuelle saker

Saksbehandling av forberedte saker

Vedtak fattes og arbeidsoppgaver fordeles til neste

møte

Referat blir ført

informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon

A. Internt

 • Kontinuerlig utveksling av informasjon pr. mail mellom gruppens medlemmer
 • Mye kontakt ved behov, f.eks. ved større mediasaker
 • Viktig nettverksarena, lett å ta uformell kontakt
 • Forum for rask respons ved behov

B. Eksternt

 • Felles samordning og kvalitetssikring av informasjon som legges ut på internett
 • Felles håndtering av sammensatte henvendelser fra media eller andre
 • Proaktiv holdning til å gå ut med balansert informasjon
 • God oversikt over behov for informasjon og detaljeringsnivå
slide20

Hva har pandemigruppen gjort?

 • Kontinuerlig overvåkning og oppfølging
 • Utarbeidet felles informasjonsstrategi
 • Utarbeidet felles konsekvensanalyse i forhold til samfunnsmessige konsekvenser og tiltak pandemi med ca. 30% smittede
 • Utarbeidet delplan for håndtering av smittet villfugl
 • Utarbeidet plan for operasjonalisering av den nasjonale pandemiplanen
 • Rådgivning for beskyttelsestiltak
 • Felles gjennomgang av alt planverk
 • Rutiner for rask informasjonsflyt innad i gruppen
slide21

Hva har dette ført til?

 • Felles forståelse for ansvars- og rollefordeling, samt samhandling både nasjonalt, regionalt og lokalt
 • Bedre helhetlig forståelse av situasjonen
 • Felles kunnskapsbasert plattform
 • Fanger raskere opp bekymringsmeldinger
 • Større mulighet for å kunne være proaktive i forhold til informasjon og forebyggende tiltak
 • Samordnet informasjon utad og tydelig rollefordeling i forhold til saker i media
slide22

Samhandling ved et evt. utbrudd av aviær influensa i Norge

Mattilsynet er bedt om å etablere nødvendig

kontakt og samarbeid på region- og

distriktsnivå mellom helsetjenesten,

Mattilsynet, politiet og sivilforsvaret

I Drammen kommune fortsetter pandemigruppens

arbeid, og gruppen brukes av Mattilsynet som det

lokale samarbeidsforum ved et evt. utbrudd av

aviær influensa

samhandling ved evt utbrudd av pandemisk influensa

Samhandling ved evt. utbrudd av pandemisk influensa

Pandemigruppen vil være en viktig ressurs for arbeidet som da ledes av helsetjenesten

Mattilsynet vil være en svært viktig samarbeids- partner ved utbrudd av dyreinfluensatyper